اندی

مجموعه: هنرمندان

اندی

اندی

 

اندی در روز 21 آوریل ya اول اردیبهشت در مجیدیه تهران be دنیا آمد.پسری ارمنی در خانواده ای دوست داشتنی.خانواه ای ba 3 خواهر و 4 برادر.نام اصلی اندی، آندرانیک مددیان بود az همان بچگی نبوغ موسیقی در in کودک بازیگوش و شیطون معلوم بود روزها گذشت و اندی در خانواده ای علاقه مند be موسیقی رشد کرد و بزرگ شد. مانند پدر علاقمند be موسیقی بودو برای خودش رویای زیبایی ساخته بود و بالاخره هم be آرزویش رسید.

 

بیوگرافی اندی

 

بیوگرافی اندی

 

اندی اولین گیتارش ra در 14 سالگی ba چوب ساخت.به گفته خودش صداهای عجیب و غریب az آن در می آمد.پسر خاله های او یک گروه موسیقی تشکیل داده بودند.و az andy هم دعوت کرده بودند ba آنها همکاری کنند. اندی در آن گروه شروع be گیتارزدن کرد.در بعضی وقتها هم قطعاتی be زبان انگلیسی اجرا میکرد.آنقدر در کارش پیشرفت کرده بود ke قطعاتی ra در محضر شاه اجرا کرد روزها گذشت و andy تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل be آمریکا برود.و واردکالج موسیقی شد،رشته ای ke آرزویش ra داشت.اندی کم کم کارش ra شروع کرد و اولین جایی ke کارش ra شروع کرد تهران لس آنجلس بود.

از فردی ke در زندگی  andy تآثیر زیادی گذاشت و در حقیقت راه ra برای اندی باز کرد ودستش ra گرفت میتوان شهرام شب پره ra نا مبرد.او استعداد آندرانیک (andy) ra دیده بود az اندی دعوت کرده بود be عنوان صدای دوم برای او بخواند.به گفته خود او دوران دانشگاه سخت ترین دوران زندگیش بود.تا حدی ke faghat برای یک وعده غذا پول داشت.ولی har che بود گذشت او hame چیز ra تحمل کرد.

روزی be او گفتند یک خواننده ای هست ke سبکش be کار تو خیلی می خورد. می توانید یک گروه موسیقی خوب دو نفره تشکیل دهید.او کوروس بودکه بعدها ba هم بهترین گروه دو نفره ra تشکیل دادند.به کوروس هم همین ra گفته بودند.و دست روزگار in دو ra ba هم آشنا کرد و یکی az پر طرفدارترین وجنجالی ترین گروه موسیقی دو نفره ra تشکیل دادند.اولین آلبومی ke az andy و کوروس be جا مانده خواستگاری بود.با شعری زیبا و قوی az ژاکلین ویگن be نام خواستگاری.که نام آلبوم ra هم be نام همان شعر گذاشتند.این اولین کار آنها ba ژاکلین بودکه ba استقبالی بی نظیر روبه رو شد.

در یکی az کنسرت های آنها دختری بود ke آندرانیک ra خیلی دوست داشت و شب کنسرت او ra اندی صدا زدکه in شد دیگر hame او ra ba نام andy صدا میزدند دومین آلبوم آنها پرواز بود.و باز هم ba شعرهای زیبای ژاکلین آهنگ چی میشد ,تپلی,ما hame ایرانی هستیم be قدری گل کرد ke روز be روز بر محبوبیت آن اندی و کوروس افزود.آهنگ ما hame ایرانی هستیم هنوز ke هنوز در اکثر کنسرتها اجرا میشود.در in آلبوم andy و کوروس ba فردی آشنا شدند ke در زندگی هنری آن دو و be خصوص اندی تآثیر فراوانی گذاشت. او علیرضا امیر قاسمی بود.و be قول خود اندی: علی گوش سوم من هست.و مانند یک برادرهمراه andy بود.و او ra در انتخاب آهنگ کمک می کرد.ویدئوی زیبای چی میشد هنوز هم در خاطره ها هست.به دنبال موفقیت آلبوم پرواز و سروصدای in دو خواننده تازه نفس محبوبیت andy و کوروس بیش az پیش شد.وآنها کنسرتی برای طرفداران اجرا کردند.تمام بلیطها فروخته شده بود.عده فراوانی پشت درهای بسته مانده بودند.هفته بعداز آن کنسرت andy و کوروس برای بچه ها و تمام کسانی ke برنامه ra ندیده بودند کنسرت مجانی اجرا کردند.و ba مردم سرود ما hame ایرانی هستیم سر دادند. بعد az اجرای موفقیت آمیز کنسرت آن دو آلبوم سوم خود ra be بازار عرضه کردند.بلا.که جهشی فوق العاده در کار andy و کوروس بود.با ,بلا ,تو,نگاه,که آهنگ انگلیسی in آلبوم در متن یک فیلم هالیوودی قرار دادند.با آن مدل زیبای آهنگ بلا.موفقیت آن دو har روز بیشتر az روز پیش بود.وکنسرتها ba استقبال زیادی مواجه می شد در اینجا بهتر است داستانی برایتان az حضور اندی و کوروس در بین مردم تعریف کنم.

یکی az طرفداران in دو دختری حدوداْ 14 ساله بود.که بیماری سرطان داشت.و در بیمارستان be انتظار مرگ نشسته بود.وقتی andy و کوروس in ماجرا ra شنیدند همراه یک هدیه be ملاقات آن دختر رفتند. be گفته خود آن دختر آن روز انقدر اندی و کوروس be من امید be آینده ra دادند و اینکه باید خوب شوم و be کنسرت آن دو بروم ke من ta حدودی روحیه خودم ra be دست آوردم.و chon سرطان عمیقآ در وجود او ریشه نکرده بود آن دختر سلامتی خود ra be دست آورد.و جالب in ke آن دختر در حال حاضر فارغ التحصیل رشته پزشکی هست و andy در جشن او هم شرکت کرد و در تمام in سالها az زندگی in دختر خبر داشته و ba هم در ارتباط بودند.

بعد az آلبوم بلا andy و کوروس احساس کردندکه دوست دارند har کدام جدا be فعالیت هنری خود ادامه بدهند.و قرار شد آخرین آلبوم دو نفره خود ra be بازار عرضه کنند.آلبومی be نام خداحافظ.

آخرین آلبوم ba نام و همکاری اندی و کوروس.در in آلبوم ba شاعری آشنا شدند ke باز هم در زندگی هنری andy و کوروس و مخصوصآ اندی تآثیر be سزایی گذاشت.پاکسما زکی پور.این شاعر استثنایی و جوان ba آن شعرهای زیبا وقوی در محبوبیت andy صددرصد تآثیر be سزا گذاشته است.این شاعر هنوز ke هنوز ba andy همکاری می کند وجزو دوستان صمیمی andy هست.پاکسیما شروع کار هنری خود ra ba اندی آغازکرد ،آلبوم خداحافظ ba آهنگهای دخترآتیشپاره ,آمنه,یاسمن,عشق مسموم,بازهم جزو پر فروش ترین آلبومها شد.

بعد az فروش in آلبوم و اجرای کنسرتها andy و کوروس اعلام کردند ke میخواهند رسمآ az هم جدا شوند.در آن زمان az har کسی پرسیدند che کوچک و che بزرگ ke نظر شما راجع be جدایی in دو چیست:همه میگفتند :ما be in دو ba هم عادت کردیم.حیف است ke az هم جدا شوند.شایعاتی هم ورد زبانها افتاد.ولی اندی وکوروس در تلویزیون آمدند و اعلام کردند ke هیچ مشکلی ba هم ندارندو faghat az نظر کاری ba هم اختلاف عقیده دارند.در نهایت andy و کوروس in گروه محبوب و جنجالی az هم جدا شدند.و دوره 8 ساله کاری آنها be پایان رسید.

بعد az جدایی har کدام جدا be فعالیت خود ادامه دادند be جرات میتوان گفت: andy گوی سبقت ra az کوروس ربود.کوروس چند ماه بعد ازدواج کرد vali اندی تمام زندگیش ra روی کار هنری خود گذاشت.بعد az جدایی آنها andy اولین آلبوم خود ra بعد az جدایی az طرف شرکت کلتکس وارد بازار کرد.

در کنار اندی علیرضا امیر قاسمی هم برای او ویدئو های زیبا می ساخت بعد az in آلبوم andy آلبوم تنهایی ra az شرکت کلتکس be بازار ارائه داد.شعرها az پاکسیمای نازنین ویدئو az کوجی زادوری و امیر قاسمی ,ضبط az فرخ آهی ,گروه اندی باز هم او ra یاری میدهند.آهنگ زیبای تنهایی,چشمای ناز ,جاده های احساس,ناز ناز ,خوشگل محلمون, be قدری in آهنگها گل کرد ke ورد زبان hame شده بود.

در آلبوم تنهایی andy یک آهنگ ra بازسازی کرد ke آن ra برای مادرش ساخته بود.زمانی ke مادرش ایران بوده و اندی امریکا مادرش دچارعارضه مغزی میشود و andy در آن حال شعر in آهنگ ra مینویسدو آن ra در بدترین شرایط اجرا میکند.خوشختانه حال مادرش خوب میشود وبعدها مادرش عازم امریکا میشود وتمام کارهای اندی ra دنبال میکند.تمام مصاحبه ها ra زنده نگاه میکند.andy هفته ای 2 بار باید ba مادرش غذا بخورد.او پسر خانواده است. بعداز آلبوم تنهایی اندی آلبوم سر سپرده ra be مردم عرضه کرد.آلبومی عاشقانه az کمپانی ترانه.شعرها طبق معمول az پاکسیمای نازنین و آهنگها az andy,منوچهر چشم آذر.توحید.در in آلبوم اندی az شاعرهای جوان هم استفاده کرد.گل in آلبوم همان آهنگ معروف سرسپرده است.که پاکسیما شعر آن ra گفت و andy یک نصفه روز آهنگ آن ra ساخت.

و be گفته خودش in آهنگ یک هدیه az طرف خدا برای او بود.آهنگ تولد be in شکل ساخته شده بود ke پاکسیما روی جلد کادوی تولد اندی شعر تولد ra نوشت و chon andy خوشش آمد روی آن آهنگ گذاشت آهنگ من و تو be قدری گل کرد ke andy مجبور شد درسالن زیبای پلس لس آنجلس کنسرت بزرگی اجرا کند.که az چند روز قبل تمام بلیطها فروخته شده بود.در in کنسرت تمام چهره های هنری حضور داشتند.

وارطان آواناسیان مدیر شرکت ترانه,کوجی زادوری,و اکثرخبرنگارها حضور داشتند و موفقیت اندی ra تبریک گفتند.کوجی و امیر قاسمی ویدئو های in آلبوم ra تهیه کردند.

بعد az آلبوم سرسپرده نوبت آلبوم بعدی andy رسید.جاده ابریشم.آلبومی عاشقانه تر az آلبوم قبلی.اندی خود راجع be in آلبوم حرفهای زیادی زده.آهنگها az خود andy ba همکاری حسن شماعی زاده,منوچهر چشم آذر,توحید,فریبرز حاج نبی.و شعرها اکثرا az پاکسیما.آهنگ شب من be گفته خود اندی در بدترین شرایط روحی او اجرا شد.

آهنگ فوق الاده توکه رفتی be قدری سرو صدا کرد ke hame آن ra تکرار می کردند.آهنگ انگلیسی in آلبوم ra شینی شعرش ra گفت و andy آهنگ آن ra ساخت.اندی یک آهنگ ارمنی هم در in آلبوم دارد.andy در زمان ساخت in آلبوم be ارمنستان سفر کرد be همین دلیل اسم آن ra جاده ابریشم گذاشت.

اندی برای سومین بار برنده جایزه بهترین خواننده ارامنه شد.استینگ منیجر گروه پلیس هم فعالیت خود ra ba andy آغاز کرد.اندی ba مهارت خاصی be زبان انگلیسی موسیقی ایران ra be امریکاییها معرفی کرد be طوری ke فوق الا ده andy رو دوست دارند.اندی تبدیل be یک خواننده بین المللی شد.

آلبوم آخر andy خلوت من نام گرفت. اندی در مصاحبه ای اعلام کرد: من دوست دارم مردم بدانند درخلوت من che میگذرد.این آلبوم هم جزو عاشقانه ترین آلبومهای andy قرارگرفت.

اندی در in آلبوم نشان دادهنوز هم شور عشق در او هست.آهنگ che خوشگل شدی be قدری بین مردم طرفدار پیدا کردکه  احتیاجی be توضیح نیست.آهنگ التهاب,از یاد من نرفته,4 نوع میکس آهنگ ریحان,آهنگ تغییر داده شده تپلی be زبان ارمنی be نام مارال,آهنگ تغییر داده شده یالا be زبان اسپانیولی be نام بایلا,ودر نهایت آهنگی متفاوت ba سبک کار اندی be نام برو.

او هنوز هم عاشق است.او بار دیگر کنسرت دیگری ba امید در پارک ارواین اجرا کرد ke آن هم ba استقبال بی نظیر مردم روبه رو شد.

اندی همیشه برای جوانها نصیحتی داشته:دوری az موادمخدر,احترام be بزرگترها,درس خواندن,وفاداری و دوست داشتن همدیگر.

ازدواج اندی

ساعت یازده و یازده دقیقه ی روز یازدهم ماه یازدهم سال دوهزار و یازده، اندی ستاره ی ایرانی-ارمنی و دوست دختر آمریکایی اش شینی بعد az هفده سال آشنایی، عقد ازدواج بستند. جشن عروسی اندی و شینی ke برای سه شب پیاپی برنامه ریزی شده بود pas az مراسم عقد اداری آغاز شد.

در جشن شب دوم، شنبه بیست و یکم آبان، اندی و شینی پیوندشان ra ba حضور نزدیک ۵۰۰ مهمان در تالاری در هالیوود کالیفرنیا جشن گرفتند. مهمانان in شب az خوانندگان و هنرمندان و اصحاب رسانهها و چهرههای آشنای جامعهی ایرانیان آمریکا بودند. پیش az جشن، اندی و شینی برای مراسم عقد مسیحی در کلیسای ارمنی یوحنای قدیس حاضر شدند.

 

عکس اندی

 

عکس اندی

 

اندی و همسرش

 

اندی و همسرش

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “اندی”

دیدگاه ها بسته شده اند.