بهترین همسر

مجموعه: دانستنیها

بهترین همسر

بهترین همسر

 

واقعیت in است ke سبک سنگین کردن ویژگی های همسر آینده و انتخاب بهترین ها کار ساده ای نیست amma یک سری az ویژگی ها هستند ke بنا بر عقل و منطق بهترین be شمار می رود.

مشخص ترین معیار زن شایسته خوب شوهرداری است.  az حضرت امام باقر (ع) نقل شده است ke فرمودند: «خداوند بر مردان و زنان har دو جهاد نوشته است جهاد مرد بذل مال و جان است ta کشته شود و جهاد زن آن است ke بر غیرت و ناراحتیهای شوهر صبر کند».

بنابراین صبر زن در مقابل ناملایمات و ناسازگاری شوهر در حد جهاد شوهر ستوده شده است و هم چنین جهاد زن خوب شوهر داری توصیف شده است.

بهترین زنان در توصیف پیامبر اسلام زیباترین آنان هستند ke کم مهر ترین باشند، هم چنین فرمود می خواهید بهترین زنان ra معرفی کنم؟ گفتند: آری ya رسول ا… فرمود: بهترین زنان آنست ke بچه زیاد می آورد و ba عاطفه و محبت و عفیف و پوشیده باشد، در خانواده اش عزیز و محترم و برای شوهر متواضع و فروتن باشد، ba شوهر شوخ و مزاحگر و نسبت be دیگران و اغیار مستور و خوددار باشد be سخن شوهر گوش فرا دهد، فرمانبرداری نماید در خلوت خود ra برای او بیاراید.

مردی be محضر پیامبر اسلام (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا، همسری دارم ke chon be خانه می روم be پیشبازم می آید و وقتی بیرون می روم بدرقه ام می نماید و agar مرا غصه دار ببیند می گوید غم مخور ke agar غم روزی می خوری خداوند آن ra be عهده گرفته و agar برای آخرت غم داری و فکر می کنی خداوند بر فکر و غم تو بیفزاید. پیامبر (ص) فرمود: او ra بشارت بهشت ده و be وی بگو ke تو یکی az عاملان خداوندی و در har روز پاداش 70 شهید برای تو خواهد بود (مکارم الاخلاق ج 1 ص 382)

در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 7 آمده است ابی حمزه az جابر انصاری، صحابه پیامبر (ص) نقل کرد ke شنیدم جابرانصاری سخن می گفت az جلسه ای ke در محضر رسول خدا (ص) داشتند و درباره زنان و فضیلت بعضی az آنان نسبت be بعضی دیگر سخن be میان آمده بود پیامبر اسلام (ص) فرمود: آیا مایلید az بهترین زنان شما خبر دهم؟ حضار گفتند: بلی ya رسول ا… سپس پیامبر (ص) فرمود بهترین زنان شما زنانی هستند ke فرزند be دنیا آورند و محبوب و پوشیده باشند در بین خانواده خود ba عزت، و نزد شوهرشان متواضع و فروتن باشند برای شوهرشان خود ra بیارایند و az اغیار خود ra بپوشانند و امر شوهر ra اطاعت کنند و خود ra در اختیار وی قرار دهند.

آنگاه az رسول خدا (ص) نقل شده است بهترین زنان آنست ke خوشبو و خوش غذا باشد. agar خرج کند در راه صحیح و خوب خرج کند و agar امساک نماید be روش صحیح باشد.

از امام صادق (ع) نقل شده است: بهترین زنان آنست ke agar خشمگین شود be شوهر گوید دست من در دست توست یعنی در اختیار تو هستم be بستر خواب نخواهم رفت ta in ke az من خشنود شوی.

زن خوب be عنوان همسر و زوجه مرد آن قدر در اسلام تاکید شده است ke حضرت رسول (ص) فرمود: هیچ مردی بعد az اسلام نفعی بالاتر az همسر مسلمان عایدش نمی شود ke chon be او بنگرد مسرور گردد و chon be او فرمانی دهد اطاعت نماید و در نبود شوهر مال او و ناموس خود ra حفظ کند.

همسر خوبی باشید!

اما برای اینکه همسر خوبی باشید بهتر است in توصیه ها ra بخاطر داشته باشید :

– نق نزنید و همسر خود ra سرزنش نکنید.

– همسر خود ra همانگونه ke هست be حال خود بگذارید.

– خرده گیری نکنید و عیبجویی ra کنار بگذارید.

– be امور کوچک زندگی زناشوئی توجه بیشتری داشته باشید.

– صادقانه be تعریف و تمجید پردازید.

– مؤدب باشید.

– یک کتاب خوب راجع be جنبه جنسی ازدواج بخوانید.

سعی کنید در زندگی in موارد ra سرلوحه قرار دهید

1.قلبتان ra az نفرت آزاد کنید.

2.ذهنتان ra az نگرانی آزاد کنید.

3.ساده زندگی کنید.

4.بیشتر بخشش کنید.

5.کمتر انتظار داشته باشید.

6- be عقاید احترام بگذارید و نگوئید اشتباه میکنند.

7- agar در اشتباه هستید، be آن اعتراف کنید.

 

شرایط بهترین همسر

 

شرایط بهترین همسر

 

همسر خوب یکی az بزرگترین نعمتهای الهی می باشد و in نعمت بزرگ عامل سعادت خانواده ها، مایه پیشرفت در امور مختلف، آرامش دلها، و تربیت صحیح فرزندان می گردد. لذا در هنگام ازدواج باید be ملاک ها دقت گردد، be خداوند متعال متوسل شد و az وی استمداد نمود ta همسری مناسب نصیب انسان نماید. امام صادق ـ علیه السّلام ـ می فرمایند: «هرگاه کسی az شما قصد ازدواج کرد، سزاوار است دو رکعت نماز بخواند و خدا ra بخواند ke همسری عفیف و امین، ba دیانت و متواضع و حافظ ناموس و اسرار … نصیب وی بنماید».[۱]

صفات مشترک همسران خوب:

۱. ایمان و دینداری: امام باقر ـ علیه السّلام ـ می فرمایند: «شخصی be محضر رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ شرفیاب گردیده و در مورد ازدواج خود ba آن سرور مشورت کرده حضرت فرمود: ba شخصی ke اهل دیانت و تقوا باشد ازدواج کنید.»[۲] و در حدیثی دیگر امام حسن علیه السلام ـ be مردی ke ba ایشان درباره ازدواج دختر خود مشورت کرد ـ فرمود : او ra be مردی ba تقوا شوهر ده . زیرا agar دختر تو ra دوست داشته باشد گرامی اش می دارد و agar دوستش نداشته باشد be وی ستم نمی کند[۳].

۲. اخلاق نیک: حسین بن بشار باسطی می گوید: be امام رضا ـ علیه السّلام ـ نامه ای نوشتم که: یکی az خویشان az دخترم خواستگاری کرده vali بد اخلاق است اکنون che کنم؟ حضرت فرمود:اگر بد اخلاق است دختر be او نده.[۴]

۳. اصالت و شرافت خانوادگی: منظور az شرافت خانوادگی، شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست زیرا بعضی az خانواده ها ذاتاً شریف، بزرگوار، آبرومند و متدین هستند گرچه فقیر باشند و بعضی خانواده ها پست، فرومایه، و بی دین هستند گرچه ثروتمند و دارای مقام باشند. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می فرمایند: «در دامن و خانواده شایسته، ازدواج کنید زیرا عِرق (نطفه و ژن ها) تأثیر می گذارد.»[۵]

۴. عقل و هوش: اداره و تداوم زندگی و پیمودن راه راست و حل مشکلات زندگی کار ساده ای نیست: زن و شوهر برای تحقق آنها و همچنین تربیت فرزندانی شایسته، باید be نیروی عقل و فهم مجهز باشند. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ فرمودند: «با انسان احمق و نفهم ازدواج نکنید زیرا معاشرت ba او بلائی عظیم است و فرزندانش niz ضایع خواهند شد.»[۶]

۵. کفو همدیگر بودن: کفو هم دیگر بودن یعنی تناسب، همتایی، هماهنگی و هم شأنی در زمینه های مختلف مالی، مذهبی، اخلاقی، خانوادگی، دانش و سواد، قیافه و سنخیت جسمی و روحی.
نکته مهم: همتایی صددرصد امکان ندارد. باید کوشش شود هرچه ممکن است in فاصله طبیعی بین افراد کمتر باشد.

۶. علم و دانش: علم و دانش برای انسان یک کمال واقعی است و در سعادت انسان، پویای خانواده و تربیت بهتر فرزندان تأثیر بسیاری دارد. ba فرد باسواد زندگی لذت بخش تر است البته کفویت در in مسأله هم باید رعایت شود.

۷. سلامت جسم و روح az آلودگی اعتیاد و بیماری: بعضی az بیماریها، نقصها و معلولیتهای جسمی و روحی،عمیق و غیرقابل درمان هستند ke در طول عمر همراه انسان است و مانع az انجام وظایف همسری شده و be زندگی لطمه می زنند لذا باید az ازدواج ba افراد ba in گونه بیماریها خودداری کرد اسلام niz az ازدواج ba بیمارانی ke دارای امراض جزام، جنون، وبرص باشند نهی فرموده است. و همچنین اسلام az ازدواج ba افرادی ke گرفتار آلودگیهای روحی و اخلاقی، فاسق و شرابخوار هستند نهی فرموده است.

۸. زیبایی: رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: «در انتخاب همسر، همانگونه ke درباره زیبایی صورت همسر تحقیق می کنید، درباره موی او niz سؤال و تحقیق کنید. زیرا مو، یکی az زیبایی هاست (و در زیبایی انسان نقش دارد).[۷]

۹. عفت و نجابت: زندگی زناشویی بر پایه انحصار و اعتماد برپا می شود زن و شوهر قصد دارند تمام وجود یکدیگر ra تصاحب نمایند و دیگری در in کانون انحصاری راه نداشته باشد.

۱۰. تأمین نیاز جنسی: آمادگی روحی و جسمی در موضوع مباشرت و آمیزش جنسی بسیار حساس و مورد سفارش پیشوایان دینی می باشد az in جهت بر har زن و مردی لازم است حقوق همدیگر و نیازهای جنسی خود ra کاملاً مراعات نموده و یکدگیر ra کاملاً اشباع نمایند.

اوصاف زنان شایسته:

۱. agar شوهر در زندگی یادآور خدا شد او ra همراهی و agar خدا ra فراموش کرد، یادآور او شود و be او تذکر دهد.
۲. در حفظ دین و تقوا و انجام وظایف الهی و اجتماعی، شوهرش ra یاری کند.
۳. کم خرج باشد و مهرش سنگین نباشد.
۴. خوش زبان و مهربان باشد و مانند مادری مهربان az او پرستاری و محافظت کند.
۵. ولود باشد. نازا و عقیم نباشد.
۶. خانه ra محل استراحت شوهر قرار دهد و هنگام بروز مشکلات و ناراحتیها دلداریش دهد.
۷. az زحمات شوهر و چیزهایی ke be منزل می آورد تشکر و قدردانی نماید.
۸. هیچگاه az شوهر چیزی ra مطالبه نکند ke قدرت تهیه آن ra ندارد.
۹. هنگام خروج شوهر az منزل، خودش و اموال شوهرش ra حفظ کند و هنگام ورود او، ba خوشحالی be استقبال او برود.
۱۰. در منزل و برای شوهرش آرایش کند و بهترین لباسها ra بپوشد و برایش دلبری کند.
۱۱. هنگام خروج az منزل سنگین و ba وقار و بدون آرایش خارج شود و ba مردان بیگانه گرم نگیرد و شوخی نکند.
۱۲. در حضور شوهر az مردهای دیگر تعریف و تمجید نکند.
۱۳. agar مرتکب اشتباهی شد فوراً az شوهر عذر خواهی کند.
۱۴. اسباب خوشنودی شوهر ra فراهم کند و موجب خشم و عصبانیت شوهر نشود و agar عصبانی شد رضایت او ra جلب کند.
۱۵. agar شوهر فرمان داد، اطاعت کند و agar قسم خورد، باور کند و تکلیف خود ra انجام دهد.
۱۶، اهل قناعت باشد ta در زندگی شوهر خود ra be زحمت نیندازد.
۱۷. چنانچه az شوهر کار ناروایی سرزد، عفو و اغماض نماید.
۱۸. خانه ra لطیف، پاکیزه و زیبا و مرتب نگه دارد و در زندگی اقتصاد و میانه روی ra رعایت کند و az اسراف و تبذیر و ولخرجی اجتناب کند. و در غذا پختن خوش سلیقه و کاردان باشد. be سلیقه شوهرش توجه کند.
۱۹. در تغذیه، بهداشت و سلامت جسم و روح بچه ها کوشا باشد و در معالجه، درمان و پرستاری az آنها جدیت نماید.
۲۰. امانتدار، راز نگه دار و راستگو باشد[۸].

اوصاف مردان شایسته:

۱. دیندار باشد.
۲. خوش اخلاق باشد.
۳. عاقل، ba تدبیر، زرنگ و فعال است و خوب زن داری و بچه داری می کند.
۴. برای تأمین رفاه و آرایش خانواده اش کوشش می کند و دارای صفات عالی بخشش و سخاوت است.
۵. نظیف، پاکیزه و خوش لباس است.
۶. در زندگی میانه رو مقتصد است و پولهایش ra بیهوده خرج نمی کند.
۷. be همسرش احترام می گذارد و az زحمات او قدردانی می کند.
۸. همسرش ra بسیار دوست دارد و be او اظهار دوستی و محبت می کند.
۹. لغزشهای همسرش ra می بخشد.
۱۰. be زنان بیگانه نگاه نمی کند و az آنها تعریف و تمجید نمی کند.
۱۱. در کارهای منزل be همسرش کمک می کند.
۱۲. عصبانی نمی شود و agar شد خشم خود ra فرو می برد و be همسرش آزار نمی رساند و ناسزا نمی گوید[۹].

[۱]. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۲۹، ص۳۹.
[۲]. کلینی، فروع کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات اسلامیه ۱۳۹۱ق، ج۵، ص۳۳۲.
[۳]. میزان الحکمه، حیدث ۸۰۳۶.
[۴]. حر عاملی، وسائل الشیعه، تصحیح ربانی شیرازی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۴، ج۱۴، ص۵۴.
[۵]. مظاهری، علی اکبر، جوانان و انتخاب همسر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ص۱۱۵.
[۶]. حر عاملی، وسائل الشیعه، تصحیح ربانی شیرازی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۴، ج۱۴، ص۵۶.
[۷]. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، انتشارات اسلامیه، ج۱۰۳، ص۲۳۷.
[۸]. ر.ک: امینی، آئین همسر داری، انتشارات اسلامی.
[۹]. ر.ک: امینی، آئین همسر داری، انتشارات اسلامی.

 

ویژگی های همسر خوب

 

ویژگی های همسر خوب

 

چگونه بهترین همسر ra انتخاب کنیم و ازدواجی مطمئن و موفق داشته باشیم؟ بسیاری ازشما be دنبال عشق حقیقی هستید. az طرفی خیـلیهای دیـگرتان هم فکر میکنید ke عشق واقعی خود ra پـیدا کـرده اید.

بعضی az شما هم هستنـد کـه در رابـطه هایی be سر میبرند ke چندان برایشان خوب نیسـت amma فکر میکنند har عشقی بهتر az بی عشق بودن است.

اگر عشق حقیقی خود ra پیدا نکـرده ایـد، ya agar در ایـن بـاره مطـمئن نیستیـد، دراین مقاله میخواهیم be شما کمک کنیم ke چطور آن شریک زندگی خاص و ویژه ra az آنِ خود کنید و agar be خاطر ترس az تنهایی در یک رابطه بد مانده اید، باید بدانید ke چیزهای بدتر az تنهایی هم وجود دارد، مثل az دست دادن احترام خود، az دست دادن اعتماد be نفس، و ارزشمندی خود. وقتی in سه چیز ra az دست بدهید، در خطر az دست دادن میل و خلاقیت لازم برای درک اهداف زندگی، کنار az رسیدن be آنها، خواهید بود.

کشش جنسی احمقانه عشق واقعی نیست

فیلمها، کتابها تصویری تحریف شده az عشق حقیقی نشان میدهند. آنها شما ra مجاب میکنند ke باور کنید میتوانید در نگاه اول عاشق شوید، قلبتان عاشقانه بتپد، کف دستانتان عرق کند، و hame فکر و ذکرتان مملو az فردی شود ke ناگهان دلتان ra دزدیده است. درست است، in اتفاق میافتد. amma عشق واقعی نیست. in faghat یک کشش جنسی احمقانه ke ممکن است نسبت be har کسی ke فرومونها ra در مغزتان فعال کند پیدا کنید.

فرومونها وقتی بدن ما در بدن فرد دیگری وجود یک dna خاص ra کشف میکند، تولید میشوند. بدن ما in dna ra در بدن شخصی دیگر az بوی او کشف میکند. amma کشش احمقانه جنسی ke be واسطه in فرومونها پدید میآید، faghat نشاندهنده یک چیز میتواند باشد:این دو نفر ke چنین اتفاقی ra تجربه میکنند میتوانند az نظر زنتیکی جفت خوبی برای هم باشند، یعنی ترکیب dna آنها یک نوزاد سالم تولید خواهد کرد. آنچه ke فرومونها be آن توجهی ندارند in است ke آیا in دو نفر az نظر شخصیتی هم جفت خوبی برای هم هستند یااینکه میتوانند همدیگر ra عاشق کنند ya نه.

یک مشکل بزرگ کشش احمقانه جنسی in است ke in کشش معمولاً شما ra مجبور be انجام کارهایی میکند ke قبلاً اصلاً فکر انجام دادن آن ra هم نمی کردید. in کشش باعث میشود کارهای خجالت آوری انجام دهید. دروغ، فریب، دزدی ya حتی کشتن دیگران ya خودتان. in کشش احمقانه جنسی بود ke باعث شد.

رومئو و ژولیت وقتی فهمیدند ke دیگر نمی توانند be in عشق مسموم خود ادامه دهند، خود ra کشته و be زندگی خود پایان دهند.

یکی دیگر az مشکلات کشش احمقانه جنسی in است ke بادوام و ماندگار نیست

اما گاهی اوقات in روابط پرآشوب چندین سال be طول میانجامد، خیلی pas ازاینکه in کشش جنسی دیگر مرده و az بین رفته است. شاید in زوجها be عبث امیدوارند ke یک روز شعله عشقشان دوباره زبانه کشد. ya شاید هم تصور میکنند سرنوشت in بوده ke chon بهترین هوس و بزرگترین درد ra باهم تجربه کردهاند باید ba هم بمانند.

اما عشق حقیقی بدون هیچگونه کشش جنسی احمقانه ایجاد میشود. اما، حتی بالاترین کشش جنسی هم agar بدون عشق واقعی باشد، بی فرجام خواهد بود.

تصور من in است ke برای برنده شدن در in مسابقه، باید be دنبال ترکیب in کشش جنسی و عشق حقیقی باشید ke شانس زیادی میخواهد. amma من ke تابه حال be چنین موردی در زندگی حقیقی برخورد نکرده ام و faghat در فیلمها و آهنگها در مورد آن دیده و شنیده ام.

حس مسئولیت و حمایت نشانه عشق واقعی است

اگر کشش جنسی عشق واقعی نباشد، pas عشق واقعی چیست؟

یکی az نشانه های عشق واقعی میل be حمایت و نگهداری az فرد مقابل، شاد کردن و کمک be موفقیت اوست. in ba کشش جنسی ke faghat be دنبال مجبور کردن فرد مقابل be ایجاد حس لذت و رضایت در شماست، خیلی فرق دارد.

وقتی شما واقعا و حقیقتاً کسی ra دوست داشته باشید، be هیچ وجه او ra مجبور نخواهید کرد ke دوستتان داشته باشد.

البته، دوست دارید ke آنها هم شما ra دوست داشته باشند amma agar آنها کس دیگری ra بخواهند، شما او ra رها میکنید chon دوست دارید ke همیشه شاد و خوشبخت باشند. شما az تصمیمات مهم آنها در زندگی حمایت میکنید حتی agar ba آنها هم عقیده نباشید.

هرچه شما دو نفر همدیگر ra بیشتر بشناسید، حس مسئولیت و حمایت طرف مقابلتان برای شما بیشتر میشود.

در in صورت، agar in احساس دوطرفه باشد، شما دو نفر میتوانید تدریجاً یک عشق بسیار عمیق و غنی پرورش دهید ke بسیار لذت بخش تر و رمانتیک تر az har کشش جنسی است.

افراد متفاوت و مخالف ba شما ممکن است شما ra be خود جلب کنند amma یار و معشوق حقیقی شما نیستند.

یار و معشوق حقیقی کسی است ke عشق واقعی شما و بهترین دوستتان است. agar be دنبال معشوق حقیقی خود هستید، نباید کسی ra انتخاب کنید ke خیلی az شما متفاوت باشد. یک ضرب المثل است ke میگوید، افراد متضاد همدیگر ra جذب میکنند amma ba هم ازدواج نمی کنند. متاسفانه خیلی az in متضادها ba هم ازدواج میکنند و آخرسر میفهمند ke زندگی زناشویی بسیار بدی دارند.

هیجان اولیه تفاوتهای زیاد، سرانجام وقتی ماهها تبدیل be سالها میشوند رنگ و بوی خود ra az دست میدهد.

و شما مدام be in فکر خواهید کرد ke che میشد agar طرف مقابلتان حرف شما ra درک میکرد ya حداقل همیشه ba حرفهای شما مخالف نبود. درنتیجه har che زمان جلوتر میرود شما وقت کمتری ra ba هم سپری میکنید و آخر کار محبور میشوید ya az هم جدا شوید ya شما ya طرق مقابلتان az بیخ و بن عقاید و علایق خود ra عوض کند.

وقتی آن احساسات خوب اولیه az بین میرود، شما دو نفر be خاطر وجود بچه ya کار ya عادت ya حرف مردم ya حتی ترس az اینکه شاید چیز بهتری be دست نیاورید هنوز هم کنار هم میمانید.

اما هیچوقت برای شما دیر نیست. ماندن ba کسی ke دوستش ندارید، ya فکر میکنید معشوق واقعی شما نیست، شانس حداقل چهار نفر ra برای خوشبختی az بین میبرد:شما، همسرتان، و دو نفر دیگر در جهان ke میتوانند معشوق واقعی شما ya همسرتان باشند. تاثیرات منفی یک رابطه بد be اعضای خانواده شما، دوستانتان، همکارانتان، و اطرافیانتان منتقل میشود و hame باید az گلایهها، دعواها، و جنجالهای همیشگی شما در عذاب باشند.

صبر و گذشت نشانه های عشق واقعی هستند

وقتی یک نفر واقعاً شما ra دوست داشته باشد، صبر و گذشت زیادی ra دربرابر بی دقتیها ya رفتارهای زشت و بی ادبانه شما نشان خواهد داد.

اما نباید az in قضیه سوء استفاده کنید. agar چنین کاری کنید، یک نشانه مسلم az in است ke شما واقعاً طرف مقابلتان ra دوست ندارید. زوجهایی ke واقعاً همدیگر ra دوست داشته باشند.

وقتی میفهمند ke احساسات طرف مقابلشان ra جریحه دار کردهاند، واقعاً ناراحت و پشیمان میشوند.

هیچوقت عشقتان ra faghat محض آزمایش کردن، آزمایش نکنید

ببینید وقتی جای آن طرف باشید واقعاً che احساسی خواهید داشت؟ آیا او be نیازهای شما توجه دارد؟ شما چه؟ be نیازهای او توجه میکنید؟ آیا دادنها و گرفتنها در رابطه be یک میزان است ya hame چیز یک طرفه است؟ آیا اکثر اوقات be هم نگاه میکنید، همدیگر ra ناز و نوازش میکنید ya be چشمان هم خیره میشوید؟

خودتان ra در کنار همسرتان در 20 سال آینده تجسم کنید. آیا آن تصویر قلبتان ra مملو az ترس میکند ya az تصور آن لبخند میزنید؟

اگر همسرتان بیشتر az اینکه az شما انتقاد کند، شما ra تحسین میکند مطمئناً az تجسم آن تصویر لبخند روی لبانتان میآید. هیچکس دوست ندارد ba یک منتقد زندگی کند، حتی agar روزی عاشق in فرد بوده باشید.

دوستی be علاوه کشش جنسی بهترین نشانه عشق حقیقی است.

عشق واقعی دوستی be اضافه کشش جنسی است. agar شما az گذراندن har لحظه az زندگیتان در کنار همسرتان لذت میبرید، pas او بهترین دوست شماست.

این نوع رابطه اعتماد be نفس و عزت نفس شما ra بالا میبرد و be شما برای رسیدن be بالاترین درجه کمال کمک میکند. درعوض، شما هم be طرف مقابلتان کمک میکنید ke be in چیزها دست پیدا کند. وقتی har دو شما عشق واقعی ra احساس کنید، دیگر میتوانید har کاری ra در کنار هم انجام دهید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “بهترین همسر”

دیدگاه ها بسته شده اند.