فال روز تولد

مجموعه: فال و طالع بینی

فال روز تولد

فال روز تولد

 

یه فالجالب ! کمتر آدمی be فالو طالع بینی اعتقاد راسخ داره ، amma خوندن in جور فالها

خالی az لطف نیست ، ضمن اینکه همیشه یه مواردی هست ke یه جور فالیا طالع بینی

گوشزد می کنه و ba واقعیت هم سازگاره . مگه نه؟  رنگ خودتون رو ba توجه be تاریخ تولدتون پیدا کنید و بعد توضیح مربوط be اون رنگ رو بخونید

در صورتیکه تاریخ تولد شما در :

اول فروردین ماه باشد سیاه هستید.
بین دوم فروردین ta 11 فروردین باشد ارغوانی هستید
بین 12 ta 21 فروردین باشد. شما سرمه ای است
بین 22 فروردین ta 31 فروردین باشد نقره ای هستید.
بین یکم اردیبهشت ta 10 اردیبهشت باشد سفید هستید.
بین 11 اردیبهشت ta 24 اردیبهشت باشد شما آبی هستید.
بین 25 اردیبهشت ta سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید.
بین 4 خرداد ta 13 خرداد باشد شماشیری رنگ هستید.
بین 14 خرداد ta 23 خرداد ماه باشد شما خاکستری هستید.
بین 24 خرداد ta دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید.
سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاکستری است.
بین 4 تیر ماه ta 13 تیر ماه باشد شما قرمز هستید.
بین 14 تیر ماه ta 23 تیر ماه باشد شما نارنجی هستید.
بین 24 تیر ماه ta سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید.
بین 4 مرداد ماه ta 13 مرداد باشد شما صورتی هستید.
بین 14 مرداد ta 22 مرداد باشد شما آبی هستید.
بین 23 مرداد ta یکم شهریور باشد شما سبز هستید.
بین 2 شهریور ta 11 شهریور باشد شما قهوه ای هستید.
بین 12 شهریور ta 21 شهریور باشد شما کبود رنگ هستید.
بین 22 شهریور ta 31 شهریور باشد شما لیمویی هستید.
متولدین یکم مهر ماه زیتونی هستند.
بین 2 مهر ta 11 مهر ماه ارغوانی هستید.
بین 12 مهر ta 21 مهر ماه باشد شما سرمه ای هستید.
بین 22 مهر ماه ta یکم آبان ماه شما نقره ای هستید.
بین 2 آبان ta 20 آبان ماه باشد شماسفید هستید.
بین 21 آبانماه ta 30 آبانماه باشد رنگ شماطلائی است.
بین یکم آذر ماه ta 10 آذر ماه باشد شماشیری رنگ هستید.
بین 11 آذر ماه ta 20 آذر ماه باشد شما خاکستری هستید.
بین 21 آذر ta 30 آذر باشد شما رنگ خرمائی هستید.
متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند.
بین دوم دی ماه ta 11 دی ماه باشد رنگ شما قرمز است.
بین 12 دی ta 21 دی ماه شما نارنجی هستید.
بین 22 دی ماه ta 4 بهمن ماه باشد شما زردهستید.
بین 5 بهمن ta 14 بهمن ماه باشد شما صورتی هستید.
بین 15 بهمن ta 19 بهمن ماه باشد شما آبی هستید.
بین 20 بهمن ta 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستید .
بین 30 بهمن ta 9 اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید.
بین 10 اسفند ta 20 اسفند باشد شما کبود رنگ هستید.
بین 21 اسفند ta 29 اسفند باشدلیمویی هستید.
قرمز

با نمک و دوستداشتنی، مشکل پسند amma همیشه عاشق…….
اینطور بنظر میرسد ke مورد محبت niz باشید. ba روحیه و
بشاش amma در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید
قادرید ba مردم بسیار خوب و ba ملاطفت برخورد کنید و این
همان عشقی است ke میتواند در راهی ke در پیش دارید
همراهتان باشد
آدمهایی ra ke راحت صحبت میکنند دوست دارید in آدمها
باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید

شیری رنگ
اهل رقابت و بازی دوست. دوست ندارد ببازد
ولی همیشه بشاش است
شما قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت
خود ra بیرون بگذرانید، ba دقت عشقتان ra انتخاب میکنید
و بسادگی عاشق نمی شوید amma وقتی او ra یافتید ta مدتهای
طولانی دوستش خواهید داشت

نیلی

شما بیشتر متوجه نگاهتان هستید و استانداردهای بالائی در
انتخاب عشق دارید. har راه حلی ra ba دقت و تفکر انتخاب
می کنید و بسیار بندرت مرتکب اشتباه احمقانه میشوید
دوست دارید رهبر باشید و be راحتی می توانید دوستان جدید
پیدا کنید

خاکستری

جذاب و فعال هستید، شما هرگز احساستان ra پنهان نمی کنید
و har آنچه ra ke درونتان است آشکار می سازید. amma ضمنا
میتوانید خودخواه هم باشید. می خواهید مورد توجه باشید و
نمی خواهید بطور نا برابر ba شما برخورد شود. میتوانید
روز مردم ra روشن کنید. شما میدانید در زمان مناسب چه
بگویید و خوش اخلاق هستید

سبز

خیلی خوب ba افراد تازه کنار می آیید. در واقع آدم
خجالتی ای نیستی amma گاهی اوقات ba کلماتت be عواطف مردم
آسیب می رسانید. دوست دارید ta مورد توجه و علاقه کسی
باشید ke دوستش دارید vali اغلب تنهایید و be انتظار فرد
مورد نظرت می مانید

طلائی

شما میدانید che چیزی درست و che چیزی نادرست است. آدم
بشاشی هستید و زیاد بیرون میروید. بسیار سخت میتوانی فرد
مورد نظرت ra پیدا کنی amma وقتی او ra یافتی ta سالیان
متمادی دوباره عاشق نمی شوی

 

فال تولد

 

فال تولد

 

صورتی

شما همواره در تلاشید ta در har چیزی بهترین باشید و دوست
دارید be سایرین کمک کنید. amma بسادگی قانع نمی شوی.
دارای افکاری منفی هستید و در جستجوی عشقی شورانگیز
مانند آنچه در قصه هاست هستید

زرد

شما شیرین و بیگناهید ، مورد اعتماد بسیاری az مردم ،
و دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید. شما خوب تصمیم
میگیرید و انتخاب درستی در زمان مناسب می گیرید. همواره
در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید

خرمائی

باهوشید و میدانید che چیزی درست است. میخواهید hame چیز
را مطابق میل خود کنید ke گاهی میتواند بدلیل عدم توجه
به نظر دیگران مشکل ساز باشد. amma در مورد عشق صبور
هستید. وقتی فرد مورد نظرتان ra یافتید برایتان دشوار
است فرد بهتری پیدا کنید

نارنجی

در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر هستید، می دانید چگونه
با مردم رفتار کنید. همواره اهدافی برای دستیابی be آنها
دارید و حقیقتا برای رسیدن be آنها تلاش میکنید ، فردی
آماده رقابت هستید. دوستانتان برایت بسیار مهم هستند و
قدر آنچه ra ke دارید میدانید، گاهی اوقات واکنشتان
زیادی شدید است و علت آن niz احساساتی بودنتان است

ارغوانی

اسرار آمیز هستید، بهیچوجه خودخواه نیستید ، زود و آسان
نظرتان جلب میشود. روزتان ba توجه be خلقتان میتواند
غمگین ya خوش باشد. بین دوستان محبوب هستید amma میتوانید
دست be عمل احمقانه ای niz بزنید ، بسادگی امور را
فراموش میکنید. بدنبال شخصی هستید ke قابل اعتماد باشد

لیموئی

آرام هستید، amma بسادگی عصبانی می شوید. be آسانی حسادت
می ورزید و در مورد چیزهای کوچک اعتراض میکنید، نمی
توانید be یک کار بچسبید amma دارای شخصیتی هستید که
اعتماد و علاقه hame ra جلب میکند

نقره ای

خیال پرداز و بامزه اید ، دوست دارید چیز های جدید را
بیازمایید. علاقه دارید خود سازی کنید و بسادگی می
آموزید، براحتی میتوان ba شما صحبت کرد و شما نصایح خوبی
میدهید. وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به
کسی اعتماد کرد، amma وقتی دوستان واقعی خود ra یافتید تا
پایان عمر be آنها اعتماد میکنید

سیاه

شما یک مبارز هستید و دارای انگیزه اید. amma تغییر در
زندگی ra نمی پسندید. زمانی ke تصمیمی گرفتید، روی
تصمیمتان ta مدتها پای می فشارید. زندگی عشقی شما نیز
توام ba مبارزه است و مثل hame نیست

زیتونی

شما روشن قلب و آدم گرمی هستید. همراه خوبی برای فامیل و
دوستانید. خشونت ra نمی پسندید و میدانید che چیزی درست
است. شما مهربان و بشاش هستید amma بسادگی be مردم حسادت
نورزید

قهوه ای

فعال و ورزشکارید ، برای دیگران مشکل است ke به
شما نزدیک شوند. زمانی ke متوجه میشوید نمی توانید به
چیزی ke میخواهید دستیابید ،‌ بسادگی تسلیم شده آنرا رها
میکنید

آبی

اتکا be نفس کمی دارید و خیلی ایرادی هستید. هنرمند
هستید و دوست دارید عاشق شوید ، amma میگذارید عشقتان از
دستتان برود chon در in مورد az مغزتان فرمان میگیرید نه
از قلبتان

سرمه ای

شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید ، نسبت be همه
چیز دارای احساسی قوی هستید و خیلی زود گیج میشوید
زمانی ke az دست شخص ya اشخاصی عصبانی می شوید برایتان
مشکل است آنها ra ببخشید

سفید

شما آرزو و اهدافی در زندگی دارید زود حسادت می ورزید
نسبت be دیگران متفاوت و گاهی اوقات عجیب هستید amma همه
این حالت شما ra دوست دارند

کبود

احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میکند اغلب تنها
هستید ، مسافرت ra دوست دارید. انسان صادقی هستید ولی
حرف مردم ra زود باور میکنید. یافتن عشق برای شما سخت
است و گمگشته عشق هستید

 

طالع بینی روز تولد

 

طالع بینی روز تولد

 

شنبه

این افراد در برخورد ba طوفانهای زندگی ،زود جاخالی نمی کنند. برای موفقیت و خوشبختی می جنگند ودر آخر آنرا بدست می آورند.باید کناره گیری و دوری az اجتماع ra کنار بگذارند.از چشم تنگی و خساست اجتناب کنن و ta می توانند ba مردم be خوش طبعی و اخلاق خوب رفتار کنند.

**********************

یکشنبه

یکشنبه روزی بسیار خوش یمن و میمون است . افرادی ke در in روز be دنیا می آینداغلب در زندگی ثروتمند و موفق خواهند شد.هر کجا می روند شانس be دنبال آنهاست . افرادی خوش بین و بشاش هستند .اما خود ra خیلی جدی می گیرند. باید مراقب باشند ke گرفتار غرور و خود بینی نشوند .

**********************

دوشنبه

بچه ی متولد روز دوشنبه براحتی پولدار و ثروتمند نخواهد شد و البته az گرسنگی niz نخواهد مرد .همیشه be دنبال آرامش و خوشبختی است . باید یاد بگیرد ke کمی ba ثبات تر باشد.و خیلی تحت تاثیر حرفهای دیگران قرار نگیرد.البته معمولاً az عقل خود تبعیت می کند و مراقب خیالات خود هست .

**********************

سه شنبه

متولدین سه شنبه زندگی کاملاً راحت و آسوده نخواهند داشت . باید برای خوشبختی و موفقیت خود همواره بجنگندتا بتوانند جاه طلبیهای خود ra ارضاء کنند .باید مراقب باشد گرفتار سلطه جوئی و تعقیب نشود.

**********************

چهارشنبه

بچه ی متولد چهارشنبه ذاتاً هنرمند و هنرگر است . باید اجازه بدهد ta استعدادهایش شکوفا شود.می تواند در زمینه های کسب درآمد هم موفق باشد amma باید az افراط و زیاده روی در in مورد خودداری کنید .

**********************

پنج شنبه

کسی ke پنج شنبه be دنیا آمده است ، باید در همین روز niz ازدواج کند . faghat az in طریق است ke می تواند اطمینان حاصل کند ke زندگی زناشوئی خوبی در انتظار اوست . نباید در کارها زیاده روی کند و ta می تواند باید قدرت شخصیتی خودرا بالا ببرد .اگر سخت کوشانه کار کند و az تنبلی دوری کند مطمئناً موفق خواهد شد .

**********************

جمعه

این روز آدمهای عادی است . افرادی ke در in روز be دنیا می آیند ، زندگی بسیار ساده و معمولی ra پشت سر خواهند گذاشت و be همان زندگی niz راضی و خرسندند . faghat باید مراقب باشند ta زندگیشان دچار پوچی نشود .

 

طالع بینی تولد

 

طالع بینی تولد

 

دوستان عزیز، آنچه در زیر می خوانید نوعی طالع بینی ایتالیایی است ke ba توجه be روز تولدتان تنظیم شده است. کافی است ba توجه be روز تولد میلادیتان گروه خود ra انتخاب کرده و فالتان ra بخوانید.
گروه     روز تولد ( be تاریخ میلادی )
A     1، 6، 11، 16، 21، 26، 31
B     2، 7، 12، 17، 22، 27
C     3، 8، 13، 18، 23، 28
D     4، 9، 14، 19، 24، 29
E     5، 10، 15، 20، 25، 30

گروه A

به عشق be عنوان مهمترین چیز در زندگی می نگرید و عاشقِ عاشق شدن هستید. عده ای az افراد in گروه be صداقت شخصی ke be او علاقه مندند چندان اطمینانی ندارند. az بودن ba دوستان لذت می برید و همواره سعی می کنید ta دوستی وظیفه شناس باشید.

به سختی میتوانید احساسات و عواطفتان ra کنترل کنید، ke البته گاه az نقاط ضعفتان محسوب می شود. کسی ke بر قلب و فکرتان تاثیرگذار است، in روزها بسیار be شما کمک خواهد کرد.

گروه B

رویاها و جاه طلبی هایتان az مهمترین مسائل زندگیتان be شمار می روند و شما قادرید هرکاری برای تحقق بخشیدن be آنها انجام دهید. be عشق اهمیت می دهید، amma ترجیح می دهید be دنبال شخصی کامل باشید. be سختی be دیگران اعتماد میکنید. be دوستانتان اهمیت می دهید، amma خیلی چیزها ra az آنها پنهان می کنید.

شما اهل تفکر هستید و همواره har دو روی سکه ra می بینید. شما می توانید شریک زندگیتان ra خوشبخت کنید.

گروه C

شما همیشه تصمیم گیری های عقلانی ra be تصمیم گیری های احساسی ترجیح می دهید، be همین علت az دوستان زیادی برخوردارید. be زندگی be عنوان یک هدیه ی الهی می نگرید.احساسی

گروهی az مردم هستند ke ایدآل شما محسوب می شوند و شما مایلید ta مدت زمان زیادی ra ba آنها بگذرانید.

به خوبی می توانید احساسات خود ra کنترل کنید amma گاهی تصمیم گیریهای شما اثر منفی بر شریک زندگی و ya دوستانتان می گذارد. بسیار علاقه مندید ta یک شریک زندگی خوب برای همسرتان باشید.

گروه D

شما همیشه هدفی برای دنبال کردن در زندگی دارید و همواره آماده اید ta در برآوردن آ رزوهای آنها ke دوستشان دارید، کمک کنید. دوستانتان اهمیت زیادی برایتان دارند و شما همیشه آماده ی کمک be آنها هستید.

به ندرت می توانید احساسات خود ra کنترل کنید و be همین دلیل گاه مجبور می شوید ta دوباره کاری کنید.

گروه E

از آن دسته آدم هایی هستید ke دوست دارید عاشق باشید. تصمیم گیری های عاطفی ra بر تصمیم گیری های عقلانی ترجیح می دهید. شما زندگی ra faghat در خوش گذرانی می بینید و az طرفداران دوست یابی هستید.

رویاهای بسیاری در سر دارید، amma چندان در جهت تحقق آنها تلاش نمی کنید و شاید همین مسئله جزء نقاط ضعف شما باشد. ba کسی ke az نظر شما شخصی کامل است برخورد خواهید کرد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “فال روز تولد”

دیدگاه ها بسته شده اند.