لباس عروس

مجموعه: مدل

مدل لباس عروس پفی و بلند

لباس عروس

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس پفی و بلند

مدل لباس عر و س پفی و بلند

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس جدید

مدل لباس عر و س ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عر و س ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عر و س ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عر و س ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عر و س ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عروس ترکی و اسکارلت پفی

مدل لباس عر و س ترکی و اسکارلت پفی

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل لباس عروسی

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل ست لباس های عروسی و نامزدی زیبا

مدل لباس عروس جدید

مدل لباس عر و س جدید

مدل لباس عروس جدید

مدل لباس عر و س جدید

مدل لباس عروس جدید

مدل لباس عر و س جدید

مدل لباس عروس جدید

مدل لباس عر و س جدید

مدل لباس عروس جدید


عروس بــه زن در شب ازدواج گفته می‌شود. نوع و کیفیت مراسم ازدواج و پوشش عروس و داماد (همسر عروس) بــه فرهنگ و آداب جامعه بستگی دارد. امروزه لباس توری و سپید رنگ در بسیاری از کشورها مرسوم است.

عروس همچنین بــه عــنــوان نوعی نسبت خویشاوندی سببی هم بــه کار می‌رود بــه ایــن معنا کــه همسرِ پسر شخص عروس شخص است.

ریشه‌شناسی

عروس وام‌واژه‌ای از عربی اســت و برابر فارسی آن وِیو؛ وَیوگ یــا بَیوگ اســت و بــه جشن ازدواج هم جشن بیوگانی گفته می‌شود. ایران دخت مهر پرور در نوشته‌ای در روزنامه امرداد می‌نویسد: واژگانی مانند عزیز و عروس پارسی بوده‌اند. پیشوندهای ا و ان در ایران باستان بــرای منفی کردن بکار میرفته. بــرای نمونه واژه ژیژ بــه چشم ناخشنود بوده کــه عکس آن اژیژ بوده و بــرای فهم اعراب تبدیل شده بــه ازیز و ســپــس عزیز. بــرای واژه عروس نــیــز چنین تعبیری وجود دارد. استاد فریدون جنیدی نــیــز جزوه‌ای در ایــن باره دارند.

لباس عروس لباسی اســت کــه عروس در مهمانی عروسی یــا در هنگام سفره عقد بــه تن می‌کند. رنگ و مدل لباس عروس بــه فرهنگ و رسوم قومیتی بستگی دارد.

لباس عروس همواره در طول تاریخ اهمیت فراوانی داشته‌است. هــمــه عروس‌ها؛ مایل بودند زیباتر بــه نظر برسند. گاهی جواهرات نصب شده بر لباس عروس از لباس وی پراهمیت تر بوده‌است و لباس عروس چنان بــا جواهرات پوشیده می‌شد؛ کــه فــقــط جواهرات بــه چشم می‌آمد. بــرای مثال زیاده روی در ایــن کار باعث شــد تــا در قرن پانزدهم میلادی در انگلستان؛ شاهزاده مارگریت مجبور شــود بــه دلیل سنگینی لباسش؛ بــرای راه رفتن از دو همراه کمک بگیرد.

رسم پوشیدن لباس عروس بــه رنگ سفید؛ بــه انگلستان در دوره ملکه ویکتوریا بازمی‌گردد. بــا وجود فراگیر شدن رنگ سفید در برخی از کشورها؛ عروس‌های هندی؛ چینی؛ ویتنامی و ژاپنی همچنان از رنگ‌های ملی خود بــرای لباس عروس استفاده می‌کنند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس عروس”

دیدگاه ها بسته شده اند.