رژیم کانادایی

مجموعه: پزشکی

رژیم کانادایی 15 روزه

رژیم کانادایی

» روز 1

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند

ناهار = 2 عدد تخم مرغ آب پز + 1 عدد گوجه فرنگی + مقداری اسفناج پخته

شام = 300 گرم گوشت پخته یــا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

» روز 2

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند

ناهار = 10 ورق کالباس مرغ + 1 لیوان ماست کم چرب

شام = 300 گرم گوشت پخته یــا کباب شده +کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

» روز 3

صبحانه = 1 فنجان چای + 2 عدد خرما

ناهار = 1/2 سینه مرغ پخته یــا کباب شده + کاهو بدون آبلیمو

شام = سالاد کرفس + کلم + گوجه فرنگی + سس آبلیمو

» روز 4

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 4 لیوان آب میوه ( آب سیب یــا هویج بهتر اســت ) + 1 لیوان ماست کم چرب

شام = 2 عدد تخم مرغ آب پز + 2 عدد هویج پخته و رنده شده + 200 گرم پنیر

» روز 5

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 1 عدد ماهی متوسط پخته یــا کباب شده + 1 قاشق چایخوری کره + مقداری آبلیمو

شام = 1/2 سینه مرغ + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون

» روز 6

صبحانه = 1 فنجان چای + 2 عدد خرما

ناهار = 10 ورق کالباس مرغ + 1 فنجان ماست کم چرب

شام = 1/2 سینه مرغ + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون

» روز 7

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 2 عدد تخم مرغ سفت آب پز + 1 ورق کالباس + کاهو

شام = سالاد کلم + گوجه فرنگی + سس آبلیمو + 1 عدد میوه

» روز 8

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند

ناهار = 1/2 سینه مرغ پخته یــا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

شام = 300 گرم گوشت پخته یــا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + 1 عدد میوه

» روز 9

صبحانه = 1 لیوان شیر

ناهار = 1/2 سینه مرغ پخته یــا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

شام = کاهو + خیار + گوجه فرنگی + سس آبلیمو + 1 عدد میوه

» روز 10

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 4 لیوان آب میوه ( آب سیب یــا هویج بهتر اســت ) + 1 لیوان ماست کم چرب

شام = 2 عدد تخم مرغ آب پز + 2 عدد هویج پخته و رنده شده + 1 قاشق غذاخوری پنیر

» روز 11

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 1 عدد ماهی پخته یــا کباب شده + 1 قاشق چایخوری کره +  1 قاشق غذاخوری ابلیمو

شام = 1/2 سینه مرغ + کاهو + کرفس

» روز 12

صبحانه = 1 لیوان چای + 2 عدد خرما

ناهار = 2 عدد تخم مرغ سفت آب پز + 1 عدد هویج پخته

شام = 1/2 سینه مرغ پخته یــا کباب شده + کاهو + کرفس

» روز 13

صبحانه = 1 لیوان شیر

ناهار = 200 گرم گوشت یــا مرغ پخته یــا کباب شده + گوجه فرنگی + کاهو + سس آبلیمو

شام = 1 کاسه سوپ ساده آب مرغ یــا آب گوشت + 2 عدد نان تست + 2 عدد میوه

» روز 14

صبحانه = 1 لیوان چای + 1 ورق نان تست + 1 قاشق چایخوری عسل

ناهار = 5 ورق کالباس مرغ + 2 ورق نان تست + عدد گوجه فرنگی + 1 عدد خیارشور

شام = 1/2 سینه مرغ پخته یــا کباب شده + کاهو + خیار + گوجه فرنگی + 1 عدد میوه

» روز 15

صبحانه = 1 لیوان شیر

ناهار = گوشت یــا مرغ پخته یــا کباب شده + خیار + گوجه فرنگی

شام = 1 کاسه سوپ ساده آب مرغ یــا آب گوشت + 2 ورق نان تست + 2 عدد میوه

رژیم کانادایی 15 روزه

رژیم کانادایی نسخه اصلی

» نکات مهم

» 3 روز اخر رژیم بــه رژیم نگهدارنده معروف اســت ( روزهای 13 ... 14 ... 15 )

» در طول روز بین 6-8 لیوان اب بنوشید تــا سموم بدن تخلیه شــود و زودتر وزن کم کنید

» پــس از 15 روز میتوانید بــه صورت معمولی غذا مصرف کنید

» بــا ایــن رژیم حداقل 5 کیلوگرم کاهش وزن و 10 سانتیمتر کاهش سایز دور کمر خواهید داشت

» چـنـانـچه پــس از گذشت چند ماه 1-2 کیلوگرم وزن اضافه کردید میتوانید تنها بــا گرفتن 3 روز رژیم نگهدارنده بــه راحتی ایــن مقدار را کاهش دهید ( ایــن تکنیک تنها بــرای 1 سال پــس از رژیم خواهد بود )

» ایــن رژیم بدون کوچکترین تغییری بــایــد انــجـام شــود ؛ حــتـی 1 شکلات کوچک نــیــز مجاز نخواهد بود و چـنـانـچه حــتـی 1 اب نبات بخورید بــایــد رژیم را قطع کرده و 2 ماه بعد مجدد شروع کنید

» چای و قهوه بــایــد در روز خود مصرف شــونــد و مجاز بــه تغییر روزهای آن نیستید

رژیم کانادایی نسخه اصلی

» دستور غذاهای ایــن رژیم

» سس آبلیمو = 2 قاشق ماست + 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + نمک + فلفل

» سوپ مرغ = 1 لیوان آب مرغ + 1/2 فنجان سیب زمینی خرد شده + 1 فنجان هویج خرد شده + 1/2 فنجان نخود فرنگی + کمی نمک + آبلیمو

» بجای گوشت قرمز ؛ گوشت مرغ ؛ گوشت ماهی و تخم مرغ میتوانید ایــن غذاها را مصرف کنید = بورانی کدو یــا بورانی اسفناج یــا عدسی یــا گل کلم یــا سالاد کرفس

» بورانی کدو = 2 عدد کدوی متوسط را حلقه حلقه کرده + 1 عدد گوجه فرنگی خرد شده + 1 قاشق غذاخوری روغن مایع بــه آن اضافه کرده و بپزید ســپــس بــا 1 لیوان ماست بدون چربی میل کنید

» بورانی اسفناج = نیم کیلو اسفناج را بــا کمی نمک بپزید ســپــس بــا 1 لیوان ماست کم چرب میل نمایید

» عدسی = 1 فنجان عدس را بپزید و بهمراه کمی آبلیمو میل نمایید

» گل کلم = 1/4 گل کلم + 1 قاشق غذاخوری روغن + 1 لیوان آب + 1 قاشق رب گوجه فرنگی بپزید و میل نمایید

» سالاد کرفس = 1 لیوان کرفس خرد شده + کاهو + 1 عدد گوجه فرنگی + سس آبلیمو میل نمایید

» ورزش موثر در ایــن رژیم

روزی 5 نوبت و هربار 10 نفس عمیق کــه ایــن نوع تنفس در صورتی کــه درست انــجـام شــود انرژی ای معادل 3 کیلومتر دویدن میسوزاند.

پاها را بــه اندازه عرض شانه باز کنید ؛ بــا 10 شماره شکم و باسن را بــه داخل بکشید ؛ همزمان بــه وسیله ی بینی هوا را بــه داخل بکشید و ریه ها را پر از هوا کنید ؛ همزان بــه آرامی دست ها را از طرفین بــه سمت بالا ببرید ؛ در ایــن حالت ( شکم و باسن منقبض شده + نفس داخل کشیده شده + دست ها بالاست ) تــا 10 بشمارید.

سپس بــا 10 شماره و همزمان باهم از راه دهان بــه ارامی هوا را خارج کنید ؛ بــه آرامی دست ها را پایین بیاورید و آرام شکم و باسن را آزاد و ریلکس کنید ؛ کمی صبر کنید و مجدد تــا 10 بار دیگر تکرار کنید.

پس از انــجـام ایــن تنفس بــایــد عرق کنید ؛ ایــن نشان میدهد کــه ورزش را صحیح انــجـام داده اید ؛ ایــن ورزش کمک کننده بــرای کاهش وزن میباشد امــا همچنین میتوانید ورزش های دیگری مانند پیاده روی ؛ شنا و … را نــیــز جایگزین ان نمائید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “رژیم کانادایی”

دیدگاه ها بسته شده اند.