علت بوی بد دهان

مجموعه: پزشکی

علت بوی بد دهان

علت بوی بد دهان

دست های خود را جلوی بینی و دهان خود بگیرید و هوای دهان خود را رها کنید. چــه بویی حس می کنید؟ اگــر بوی بدی حس کنید؛ مــمــکن اســت دلیل آن را سریعاً وابسته بــه غذایی کــه خورده اید؛ بدانید. هــمــه می دانند کــه پــس از خوردن پیاز؛ سیر؛ ساندویچ و برخی غذاهای دیگر؛ مــمــکن اســت دهانمان بوی بدی داشته باشد. امــا غیر از غذایی کــه خورده اید؛ دلایل زیادی وجود دارند کــه مــمــکن اســت عامل ایــن بوی بد باشند.

ممکن است؛ عدم رعایت بهداشت دهان و دندان؛ بــه طور غلط مسواک زدن و یــا مصرف سیگار؛ عامل ایــن بوی بد باشد. در ایــن مطلب؛ هفت علت اصلی بوی بد دهان توضیح داده شده است. سعی شده روش های جلوگیری از بوی بد و راه های بهبود آنها نیز؛ یادآوری شود.

عادات بد در بهداشت دهان و دندان

شاید باور نکنید؛ امــا طبق گفته دکتر مارگارت میشل -دکترای جراحی دهان و دندان- بسیاری از افراد حــتـی قبل از خواب هم دندان های خود را مسواک نمی زنند! همچنین اغلب آنها؛ در طول روز فــقــط بــرای یک وعده و آن هم بــرای ۱۰ ثانیه دندان های خود را مسواک می کنند.

در واقع؛ لازم اســت کــه حداقل روزی دو بار دندان های خود را بــه خوبی مسواک بزنید. تمیز کردن بین دندان ها بــا نخ دندان و همینطور پاک کردن سطح زبان بــا استفاده از مسواک و زبان‌پاک‌کن نــیــز توصیه می شود. باقی مانده مواد غذایی در بین دندان ها و روی زبان؛ نه تنها بوی بد دهان‌ را ناشی می شود؛ بـلـکـه منجر بــه بروز عوامل جدی تری مانند پلاک و بیماری های لثه و دندان نــیــز می شود.

مشکلات دندان کــه درمان نشده اند

در صورتی کــه دندان ها و یــا لثه های شما مشکل دارند؛ در اولین فرصت بــه دندانپزشک مراجعه کرده و  مشکلات را بهبود دهید. دکتر میشل در مورد ایــن مشکلات اخطار می دهد و می گوید: تقریباً هــر ضایعه دندانی؛ می تواند بوی بد دهان‌ را در آینده منجر شود.

یک دندان عقل نیمه در آمده کــه تمیز کردن باقیمانده مواد غذایی از کناره های آن مشکل اســت و یــا یک آبسه ساده؛ می توانند در مدتی کوتاه تبدیل بــه یکی از مهمترین دلایل بوی بدن دهان شما شوند.

یکی از مهمترین دلایل بوی بد دهان‌ نیز؛ بیماری های لثه هستند. بسیاری از افراد تــا وقتی کــه متوجه بوی بد دهان‌ خود نشوند؛ از ضایعاتی کــه در لثه شان در حال وقوع است؛ آگاهی ندارند.

مراجعه مکرر و منظم بــه دندانپزشک در فواصل زمانی مشخص ( مثلاً هــر شش ماه یک بار)؛ سلامت دهان و دندان و پیشگیری از بوی بد دهان‌ ؛ را بــرای شما بــه ارمغان می آورد.

خشکی دهان

بزاق دهان؛ اثرات غذاهای باقیمانده و همچنین باکتری هایی کــه از هوا وارد دهان می شــونــد را پاک می کند. در صورتی کــه دهان شما خشک باشد؛ پلاک ها شروع بــه رشد بر روی دندان ها می کنند. علاوه بر این؛ بــه تدریج مشکلات بیشتری نــیــز بــرای دندان های شما بــه وجود می آیند کــه نهایتاً بوی بد دهان‌ را نــیــز باعث می شود.

تنفس؛ مصرف برخی دارو ها و بیماری های غدد بزاقی؛ مــمــکن اســت از دلایل خشکی دهان باشند. اگــر می خواهید دهانی خوشبو داشته باشید؛ بــایــد مراقب خشکی دهان خود باشید. مصرف مایعات -خصوصاً پــس از صرف غذا- بسیار توصیه می شود. در صورتی کــه احساس می کنید؛ خشکی دهان شما غیرعادی است؛ بهتر اســت بــرای معاینه بــه پزشک و دندانپزشک خود مراجعه کنید.

سینوس ؛ مخاط بینی و لوزه ها

چنانچه مشکلات سینوسی دارید؛ مــمــکن اســت کــه مخاط آلوده بــه گلو برسد و در اثر تنفس در آنجا انباشته شود. در ایــن صورت؛ ایــن ترشحات انبار شده؛ بوی بسیار بدی را از گلو بــه دهان انتقال می دهند. همچنین بنا بــه گفته های دکتر میشل؛ مواد غذایی و باکتری هایی کــه در لوزه های شما گیر می کـنـنـد نــیــز می توانند از عوامل بوی بد دهان‌ باشند. در ایــن صورت مــمــکن اســت اثرات تورم در لوزه ها قابل مشاهده نــیــز باشد کــه لازم اســت بــرای معالجه؛ هــر چــه زودتر بــه متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید.

مشکلات معده

بازگشت اسید معده بــه سمت بالا و ورود آن بــه دهان یکی از دلایل بوی بد دهان‌ است. دکتر میشل توضیح می دهد کــه ریفلاکس معده؛ می تواند علاوه بر بوی بد دهان‌ ؛ منجر بــه حساسیت دندان ها در برابر سرما و گرما و همچنین بیماری های سینوسی شود.

غذا خوردن قبل از خواب و بد خوابیدن از عواملی هستند کــه می توانند منجر بــه ریفلاکس معده شوند. امــا اگــر موارد مشکوکی نــیــز در ایــن زمینه وجود دارند کــه شما را آزار می دهند؛ بهتر اســت بــرای حل مشکل بــه یک متخصص گوارش مراجعه کنید.

رفع بوی بد دهان ؛ بوی دهان

بوی دهان

سیگار

بوی سیگار؛ بــه اندازه کافی بد هست؛ امــا نقش سیگار در بوی بد دهان‌ ؛ بسیار زیاد است. وقتی سیگار اینقدر بــرای ریه های شما مضر است؛ تصور کنید چــه مشکلاتی را می تواند بــرای دهان و دندان های شما بــه وجود آورد.

دهان شما؛ اولین جایی اســت کــه دود سیگار بــه آن وارد می شــود و همین مساله آسیب های زیادی را بــه دهان شما وارد می کــنــد کــه از جمله آنها می توان بــه خشکی دهان؛ بیماری های لثه و عفونت های دهانی و سینوسی؛ اشاره کرد.

اگر شما در حال ترک سیگار هستید؛ بد نـیـسـت کــه از دندانپزشک خود نــیــز در خصوص دریافت برنامه هایی در خصوص ترک سیگار و درمان های ضدسیگار؛ کمک بخواهید.

دندان های مصنوعی

دندان های مصنوعی؛ اغلب در بوی بد دهان‌ نقش داشته اند. امــا در اغلب موارد؛ دلیل ایــن بوی بد؛ عدم مراقبت صحیح از ایــن دندان ها است.

دکتر میشل در خصوص ایــن دندان ها می گوید: دندان مصنوعی؛ هرگز جایگزین دندان های ما نمی شــونــد و می توانند محل مناسبی بــرای رشد قارچ ها؛ پلاک ها و باکتری ها باشند.

در خصوص نحوه نگهداری از دندان های مصنوعی از دندان پزشک خود سوال کنید. علاوه بر آن بــایــد توجه داشته باشید کــه لازم اســت هــر پنج تــا هفت سال؛ دندان های مصنوعی خود را عوض کنید.

رفع بوی بد دهان

1- جویدن مقداری سبزی جعفری موجب کاهش بوی بد دهان کــه ناشی از خستگی روزانه و نخوردن غذا است؛ می‌شود. مصرف جعفری بعد از غذا بــه تازه شدن بازدم کمک می‌کند. جعفری منبع غنی از کلروفیل اســت کــه بــه عــنــوان یک خوشبوکننده طبیعی دهان عمل می‌کند. ایــن سبزی هم چنین مثل یک خنک کننده طبیعی در دهان احساس تازگی و تمیزی ایجاد می‌کند. اگــر برگ جعفری بــه صورت آدامس جویده شود؛ بوی بد دهان را از بین می‌برد و استفاده از سیب بعد آن بــرای درمان بوی دهان بسیار موثر است. از طرفی جعفری؛ تحریک‌کننده‌ی اشتهاست و بــه هضم غذا نــیــز کمک می‌کند.

2- مسواک کردن بــا جوش شیرین نــیــز در رفع بوی نامطبوع دهان بسیار موثر اســت چــون مولکول‌های بو را بــه خود جذب می‌کند و خواص ضدباکتریایی دارد. بــرای ایــن منظور مقداری جوش شیرین روی مسواک خود بریزید و دندان‌ها و روی زبان را بــا آن مسواک بزنید تــا تأثیر معجزه آسای آن را در پاک‌سازی دهان مشاهده کنید.

3- استفاده از چاشنی‌های معطر مثل میخک؛ دانه‌های هل و رازیانه نــیــز پــس از هــر وعده غذایی در رفع بوی بد دهان بسیار موثر است. ایــن چاشنی‌های گیاهی خواص ضدمیکروبی دارند و بهداشت دهان و دندان‌ها را بهبود می‌بخشند.

4- عرق نعناع بوی بد دهان را کم می‌کند. استفاده از عصاره نعناع یــا عرق نعناع قبل از خوابیدن و پــس از خوردن غذا می‌تواند در درمان مشکلات گوارشی ناشی از تخمیر مواد غذایی و ایجاد بوی بد دهان بسیار مؤثر باشد.

5- پونه؛ برطرف‌کننده سکسکه و بوی بد دهان. پونه از خانواده نعناع اســت و ترکیب اصلی موجود در ایــن گیاه؛ اسانس روغنی فرار یــا روغن منتول است. پونه ضد سرفه اســت و بوی بد دهان را از بین می‌برد و بــه عــنــوان ضدعفونی‌کننده بــه شمار می‌رود. پونه را بــه عــنــوان تحریک‌کننده تولید صفرا نــیــز می‌شناسند. پونه از مشکلات و ناراحتی‌های گوارشی مثل ‌ترش کردن معده جلوگیری می‌کند؛ بــرای هضم غذا و برطرف کردن سکسکه مفید است.

6- درمان بوی بد دهان بــا خوردن کرفس. کرفس سبزی زیبا؛ خوش‌عطر و پرخاصیتی است. یک وعده غذای کرفس‌دار بوی بد دهان را از بین می‌برد. احتمالاً موادی کــه در معده تولید می‌شوند؛ بــا مواد معطر کرفس ترکیب شده و از بوی بد دهان جلوگیری می‌کند. کرفس 2 تــا 3 درصد اسانس یــا عطر دارد.

7- خوردن انجیر بوی بد دهان را از بین می‌برد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد؛ انجیر میوه‌ای مقوی و شیرین اســت کــه موجب از بین رفتن بوی بد دهان می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ اگــر انجیر بــا عسل مخلوط شــود در تسکین زخم معده بسیار مفید خواهد بود.

8- کاهش بوی بد دهان بــا مصرف قهوه. تحقیقات نشان می‌دهد مصرف قهوه باعث خنثی شدن یــا کاهش باکتری‌هایی در دهان می‌شود کــه فعالیت آن‌ها از عوامل ایجاد بوی ناخوشایند در دهان است. از ایــن رو پزشکان بــه افرادی کــه از بوی بد در تنفس رنج می‌برند توصیه می‌کنند قهوه بنوشند. البته دقت داشته باشید کــه نوشیدن زیاد قهوه بــه دلیل خشکی دهان مــمــکن اســت اثر عکس داشته باشد؛ پــس نباید در مصرف آن زیاده‌روی کرد.

9- نوشیدن آب کافی نــیــز یکی از راهکارهای مفید بــرای کاهش بوی بد دهان است. نوشیدن آب؛ هم بــه پاک شدن دندان‌ها و جلوگیری از پوسیدگی آن‌ها کمک کرده و هم از خشکی دهان جلوگیری می‌کند بــه همین دلیل بوی بد دهان را نــیــز رفع می‌کند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “علت بوی بد دهان”

دیدگاه ها بسته شده اند.