چیستان با جواب

چیستان با جواب

مجموعه: اختصاصی, سرگرمی
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • چیستان با جواب
 •  

  چیستان

  چیستان

   

  ۱- یک نفر با تفنگ به سوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمین ساخت. پرنده بلافاصله درگذشت. حالا از کجا بدانیم بچه ای که پرنده در شکم دارد حلال است یا حرام؟

  .

  ۲- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

  .

  ۳- سخت است سنگ نیست، چهار پا دارد شتر نیست، تخم می گذارد پرنده نیست.

  .

  ۴- اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش.
  اگه هم بخریش نمیپوشیش.
  اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

  .

  ۵- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

  .

  ۶- حکم اعدام متهمی را صادر می کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.» را به امضا، دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حکم، با تغییری در مضمون، جمله را به صورتی در می آورد که جلو اعدام متهم را می گیرد، او چه تغییری در جمله بوجود می آورد؟

  .

  ۷- چه تفاوت آشکاری بین مس، کُرُم، طلا و آهن وجود دارد؟

  .

  ۸- شخصی دریک اتاق به ابعاد ۵×۲۰×۲۰ متر، خودش را با یک ریسمان دومتری از سقف آویزان می کند و دار می زند. وقتی به در اتاق او می آیند و می بینند از او صدایی شنیده نمی شود، نگران می شوند و در را می شکنند با کمال تعجب می بینند، او از سقف خودش را دار زده است و در اتاق را از درون قفل کرده و کلید را در جیبش گذاشته است. با اینکه میز، صندلی، نردبام یا چیز دیگری در اتاق نبوده است، او چگونه خود را دار زده است؟

  .

  ۹- از حضرت علی (ع) پرسیدند:
  واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

  .

  ۱۰ – آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  چیستان به همراه جواب

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  ↓↓↓↓

  جواب چیستان ها :

  ۱- پرنده تخمگذار است و بچّه زا نیست تا بچه ای در شکم داشته باشد.

  .

  ۲- ده نفر

  .

  ۳- لاکپشت

  .

  ۴ – پاسخ کفن است.

  .

  ۵ – دوچرخه

  .

  ۶- مأمور ویرگول را از جلو کلمه «نیست» بر می دارد و جلو کلمه «بخشش» می گذارد، بدین ترتیب: «بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.»

  .

  ۷- آهن، زیرا سایر فلزات فاقد نقطه هستند و تنها آهن است که نقطه دارد.

  .

  ۸- پیش از خودکشی، تعدادی قالب یخ به درون اتاق می آورد، آنها را روی هم و زیر پا می گذارد و با استفاده از آنها طناب را به سقف وصل می کند و به گردن خود می اندازد. آنگاه یخها کم کم آب می شوند و از پایین در اتاق به بیرون تراوش می کنند بطوریکه هنگام حضور دیگران اثری از یخها نبوده و همین امر موجبات شگفتی آنان را فراهم می سازد.

  .

  ۹- حضرت علی (ع) فرمود: ۱- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است ۲- نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است ۳- عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست ۴- سخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی به قبر رفتن است.

  .

  ۱۰- ناودان

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : استخاره

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

   

  چیستان با جواب

   

  چیستان با جواب

   

  ۱ – آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

  .

  ۲- این عبارت را درست بخوانید: گندم فروشا، ارزن آمد نخود آمد ماش فرستادیم برنجش مده، برنجش بده.

  .

  ۳- آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

  .

  ۴- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

  .

  ۵- چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر
  هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

  .

  ۶ – عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R

  .

  ۷- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

  .

  ۸ – آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

  .

  ۹ – چراغ راهنمایی و رانندگی که روبروی خیابان است قرمز است، افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است، با اینحال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و کسی مزاحم او نمی شود. چطور چنین چیزی ممکن است؟

  .

  ۱۰- آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

  .

  ۱۱- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

  ***

  ***

  ***

  چیستان هـای نـاب

  ***

  ***

  ***

  ***

  ***

  چیستان و معما باجواب

  ***

  ***

  ***

  ***

  ***

  پاسخ چیستان ها:
  ۱ – نوار

  .

  ۲ – عبارت اینگونه خوانده می شود: «گندم فروشا، ار، زنی آمد، نه خود آمد ماش (ما او را) فرستادیم، به رنجش مده، برنجش بده

  .

  ۳ – قارچ

  .

  ۴ – موج

  .
  ۵ – پیاز

  .

  ۶ – عبارت مزبور چنین خوانده می شود: «هاشم بیا آچار بیار»

  .

  ۷- ساعت پاندول دار

  .

  ۸ – سوزن

  .

  ۹ – آن راننده پیاده بوده است، بنابراین افسر راهنمایی کاری باو ندارد

  .
  ۱۰- لیموشیرین

  .

  ۱۱- شلغم نیم آن لنگ است در معنی

   

  چیستان با جواب کوتاه

   

  چیستان با جواب کوتاه

   

  1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
  2 – عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

  بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

  3- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

  4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
  5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

  6 – آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

  گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

  7- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

  8- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟
  9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
  10- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

  11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
  12- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

  13- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

  14- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : هواشناسی

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  پاسخها

  1- خدا

  2- آسمان و خورشید و ماه

  3- آسمان پرستاره

  4- نور

  5- هوا

  6- ابر

  7- باد

  8- باران

  9- خاک

  10- آب جوی و رود

  11- یخ

  12- چشمها

  13- سیاهی چشم

  14- دندانها و زبان

   

  کلمات کلیدی : از پاسخها – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (ع) (ما «بخشش «بخشش» «بخشش، «نیست» «هاشم «گندم ×× آب آب  آب، آب؟ آسمان آشکاری آمد آمد، آن آنان آنجا آنها آنگاه آهن آهن، آورد آورد، آورد؟ آویزان آچار آیند ابر ابعاد اتاق اثری اجرای ار، ارزن از از  است است است گه است، است؟ است؟ است؟ استخاره استخوان استفاده اشک اشکش اطاعت اعدام اعدامش افسر امر امضا، امضاء انداخت اندازد اندام او اون اَرّه اگر ای ایستاده این این  اینحال اینکه اینگونه با باجواب پاسخ باد باران بازدید بازی باشد باشد باشد؟ چیستان بالای باو ببینیدش، بخریش بخوانید بخوانید بدانیم بده بدین بر برای برنجش بره – – – – – – – – – – – بطوریکه بلافاصله بنابراین به بوجود بوده بودید بپوشیش بچشیدش، بچه بچّه بکنید، بگشاید بی بیا بیار» بیرون بین بینند بینند، بینند؟ تا تاب تاریک تان تخم تخمگذار تر تر تر، تراوش ترتیب ترک تعجب تعدادی تغییری تفاوت تفنگ تلخ تنها تو تیری جا جا؟ جای جسم جلو جمله جنگل جواب جواب جواب ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ جواب جوابی جوی جیبش حاجب حالا حرام؟ حساب حضرت حضور حلال حکم حکم، خالی خانه خانواده خاک خبر خدا خدا خسته خوانده خواهر خود خودش خودکشی، خورشید خیابان خیس داد؟ دادستان دادستان، دادید؟ دار دار دارد دارد دارد دارد، دارد؟ دارند؟ داشته در در       درخت درست درون درگذشت دریا دریک دست دستتان دشت، دندانها دنیا دنیاست ده دو دوبرادرند دوتا دومتری دوچرخه دُشمنش دیدم دیدم دیدم، دیدم، بدیدم دیده دیده  دیگر دیگران دیگرش دیگری را را) را       رادیو راننده رانندگی راه راهنمایی رخش  رسانند رسد؟ رفتن رنجش روان روبروی رود رود روز روی ریسمان زا زبان زده زرد زمین زن زند زندگی زنی زیر زیرا ساخت سازد ساعت سایر سایه سخت سر سقف سنگ سوداگر سوزن سوی سیاهی شب شتر شخصی شلغم شما شنیده شود شود، شود؟ شود؟ شود؟ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ چیستان شوند شوهر شکر شکم شکنند شگفتی شید صادر صدایی صفحات صندلی، صنعت صنعتی صنوبر صورتی طعمی طلا طناب ظریف عبارت عجایب عجب عجیب علی غصه فاقد فراهم فرستادیم فرستادیم، فرمائید فرمود فروشا، فلزات قارچ قالب قبای قبر قرض قرمز قفل قیامت لازم لاکپشت لمسش لنگ لیموشیرین مأمور ماش ماه ماه مایه متر، متهم متهمی محبت مده، مرگ مزاحم مزبور مس، مشام مشترک مضمون مضمون، معما معما  معنی ممکن موج موجبات می میان میبینیش میرود میز، میشود؟ میکنند،و میگشت؟ ناودان نبوده نخود ندارد ندارد، ندارد؟ نردبام نزدیک نزدیکتر نصفش نـاب چیستان نفر نفر نفرند؟ نقش نقطه نمی نمیبینیش؟ نمیتوانید نمیخریش اگه نمیپوشیش اگه نه نوار نور نگران نگرید، نیز نیست نیست نیست، نیم ها ها هر هردو هست؟ هستند هـای هفت هم همراه همه همیشه همین هنگام هوا هواشناسی هیچ و واجب واجبتر وجود وزنش وصل وقت وقتی ولی ویرگول پا پا، پاسخ پاندول پای پایه پایین پدید پر پرده پرستاره پرسیدند واجب پرنده پروردگارم، پرگلی پس پسر پسردارند پوست پیاده پیاز پیش چادر چراغ چرخ چشم چشم چشمها چطور چند چنین چه چهار چون چگونه چیز چیزی چیست چیست؟ چیستان چیستان چیه کاری کجا کدام کدامند؟ کرده کسی کفش کفن کلاه کلمه کلید کم کمال کند کنند کنی کنید» کنید» که کوتاه کوه کوه، کُرُم، گذارد گذارد، گذاشته گذرد گذرد، گرد گردد  گردش گردن گریستن گناه گنبد گندم گهی گوشت گوشت، گیاه گیرد، یا یخ یخ یخها یک یکدیگر یکدیگر هرکه یکی –

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “چیستان با جواب”

  دیدگاه ها بسته شده اند.