بالنگ

مجموعه: خواص مواد غذایی

بالنگ

بالنگ

بالَنگ (بالنگو؛ بالنجو) Citrus medica cedrata میوه‌ای خوراکی از تیرهٔ مرکبات (Rutaceae) است. از آن در مرباسازی استفاده می‌شود.

بالنگ در کتب طب سنتی بــا نام”اترج کبیر” آمده است. میوه آنرا بــه فارسی بالنگ گویند و از نظر گیاه شناسی واریته از بادرنگ است. ایــن درختچه دارای میوه های زشتی اســت کــه گاهی بــه وزن یک کیلو گرم نــیــز می رسد. نوع دیگری از بالنگ را بــه فارسی “بادرنگ” می نامند و در کتب طب سنتی بــا نام های بادرنج؛ باذرنج و اترج صغیر آمده است. بالنگ درختچه ای اســت بــه شکل غیرمنظم؛ برگ آن بــا کمی اختلاف شبیه سایر مرکبات ولــی میوه آن بــه کلی متفاوت و نوع کبیر آن در ابعاد یک خربزه کوچک است.

شکل آن دراز از یک طرف متصل بــه شاخه کمی پهن و از طرف دیگر بــه نوک بارکی ختم می شود. پوست آن بــه رنگ زرد طلایی خیلی ضخیم؛موج دار و دارای برآمدگی هایی مانند تاول درشت است. قسمت عمده میوه را بــا پوست زرد و گوشت سفید داخل پوست را گرفته و تقریبا جای بــرای پولپ ترش غیر خوراکی وسط آن باقی نگذارده است.

گل آن سفید است. بالنگ دارای پوست زرد رنگ طلایی؛ بــا بوی معطر؛ بــه خصوص نوع کوچک آن کــه پوستش صاف است؛ معطرتر است. قسمت گوشتی سفید متصل بــه پوست خارجی آن ضخیم و کمی شیرین و قسمت پولپ وسط آن کــه در میان پرده های ضخیم طولانی واقع شده است؛دارای الیاف و غلاف های پر از مایعی اســت کــه در بعضی انواع شیرین و در برخی ترش است. تخم های آن کــه در قسمت پولپ آن واقع اســت کمی دراز و در غلاف سفیدی واقع و مغز؛ سفید و کمی تلخ است.

 

خواص بالنگ

 

خواص بالنگ

 

● ترکیبات شیمیایی

بالنگ حاوی مقادیر زیادی سیترونلال اســت کــه یک ترکیب آرامش دهنده بوده و در درمان بیماران مبتلا بــه افسردگی و بیماری های روانی کاربرد دارد. همچنین در پوست میوه بالنگ اسانس لیمونن؛ گاما؛ ترپینن؛ ژرانیال و نرال است.

● خواص درمانی

از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی پوست زرد آن کمی گرم و خشک اســت و شحم آن یــا بــه عبارت دیگر قسمت گوشت سفید داخلی متصل بــه پوست زرد آن در ارقامی کــه ایــن قسمت شیرین اســت از نظر طبیعت سرد و تر و خشک و برگ و شکوفه آن گرم وخشک است. از نظر خواص معتقدند کــه پوست زرد آن برا ی تقویت قلب و دماغ و کبد؛ سرد و معده احشای داخل شکم مفید اســت و بــرای تحلیل بادها و نفخ و کمک بــه هضم غذا موثر می باشد.

بخصوص مربای آن بــا عسل; البته بــا خوردن مربای آن اسراف نباید شــود زیــرا هضم آن مشکل می شود. دم کرده پوست زرد خشک شده آن مسکن قی صفراوی و جویدن آن خوشبو کننده دهان است. اگــر پوست و گوشت سفید خشک شده آن را درلابه لای لباسها بگذارند مانع بید زدن می شوند. روغن بالنگ از نظر طبعیت گرم وخشک اســت ومالیدن آن بــرای رفع بی حسی؛فلجی؛ لقوه؛ رعشه و در مفاصل؛ سیاتیک؛امراض سرد عصبی و درد کلیه؛ مثانه و خوشبویی عرق نافع است.

روغن شکوفه آن نــیــز همین اثر را دارد و روغن برگ آن قویتر است. خوردن قسمت گوشت سفید متصل بــه پوست زرد خارجی آن خیلی ثقیل اســت و دیرهضم می شــود و مصرف آن بــایــد بــه صورت مربا بــا شکر و یــا بــا عسل باشد. آب قسمت مغز ترش مزه بالنگ اگــر بــا غذا خورده شــود بــرای مالیخولیا حاصل سودا نافع اســت و چــون ترشی آن بــرای اشخاص سوداوی مضر اســت بــایــد بــا شکر و قند شیرین شــود و ســپــس خورده شود.

ضماد پخته تمام میوه بالنگ در سرکه بــرای درد مفاصل و نقرس و ورم های مختلفه نافع است. در چین از خوشانده ریشه وپوست بالنگ بــه عــنــوان ضدسرفه؛ نرم کننده سینه ورفع ناراحتی لومباگو استفاده می کنند. تخم بالنگ کرم کش وضد تب است.دم کرده سر شاخه های تازه سبز و جوان آن راشبه جزیره مالاریا بــه عــنــوان اشتها آور وضد گرما معالجه شکم درد می خورند.

● مضرات

مضرات خاصی بــرای آن گفته نشده است.

 

فواید بالنگ

 

فواید بالنگ

 

بالنگ بــرای تقویت قلب مفید استبالنگ میوه مرکباتی اســت و اغلب در آسیا؛ آمریکای مرکزی و جنوبی و کشورهای مدیترانه کشت می شود.

▪ در رفع نفخ معده و هضم غذا موثر است.

▪ بالنگ بــرای تقویت قلب و کبد مفید است.

▪ دم کرده پوست خشک شده ایــن میوه بــرای ترشح صفراوی مفید اســت و جویدن آن خوشبو کننده دهان است.

▪ قراردادن گوشت سفید خشک شده آن در لابه لای لباس ها مانع بید زدن آن ها می شود.

▪ مالیدن روغن بالنگ بــرای رفع بی حسی؛ فلجی؛ سیاتیک؛ امراض عصبی؛ درد کلیه و مثانه مفید است.

▪ جویدن پوست ایــن میوه باعث خوشبو شدن دهان می شود.

▪ تخم بالنگ ضد تب اســت و بــرای از بین بردن کرم روده ای مفید می باشد.

▪ ایــن میوه خنک کننده و آرام بخش است.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “بالنگ”

دیدگاه ها بسته شده اند.