آداب و رسوم مردم گیلان

آداب و رسوم مردم گیلان

مجموعه: فرهنگ زندگی
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • آداب و رسوم مردم گیلان
 •  

  آداب و رسوم مردم گیلان

  آداب و رسوم مردم گیلان

   

  آیینها و مراسمی که در طول زندگی یک فرد انجام می شود ومحور انجام آن، فرد انسان است.در این بخش آیینها و مراسمی انجام می گیرد که به مقاطع مختلف زندگی یک فرد, از تولد تا مرگ مربوط می شود. از جمله این مراسم در گیلان: مراسم فرزند خواهی و آداب و رسم های تولد؛ گاز فروشان« دندون فروشان», ختنه سوران و آیین ازدواج؛ عقد کنان, حنابندان ، گیشه بری و آداب ومراسم سوگواری است .

  آداب و مراسم سوگواری آیین ها و مراسمی است که در انتهای عمر یک انسان برگزار می شود. بنا براعتقاد به معاد و وجود جهانی دیگر ،در هر نقطه از ایران و جهان، مراسم خاصی را برای فراد مرده برگزار می کنند که ریشه در اعتقادات و دستورات دینی و مذهبی مردم آن منطقه دارد . از برگزاری این گونه مراسم دوهدف مد نظر است: یکی طلب آمرزش و آرامش برای روح شخص درگذشته{جنبه اعتقادی} ،و دیگری به منظور همراهی و همدردی با بازماندگان و حفظ احترام و رعایت شئون خانواده{جنبه اعتقادی} می باشد.

  2- آیینها و مراسمی که در گردش یک سال قمری برگزار می شود و برگزاری آنها به یک روز معین از سال بستگی دارد. از قبیل: شب اول ماه, ماه محرم و روز عاشورا, اعتقادات و رسوم ماه رمضان(عید فطر), ماه رجب,نیمه شعبان,عید قربان وعید قدیر.

  درمراسم ماه محرم و عزاداریهای مربوط به آن،روضه خوانی ، دسته گردانی و تعزیه خوانی ،3 گونه عمده مراسم عزاداری است. تعزیه از مهمترین ، پرشورترین و پر جاذبه ترین مراسم سنتی – مذهبی و درعین حال کامل ترین گونه نمایش سنتی و مردمی ایران است.

  تعزیه در گیلان،هم در روزهای سوگواری امام حسین ‹ ع› و هم در برخی از ماهها برگزار می شود، به ویژه در روستاها دو ماه آخر تابستان و فصل پایان کار و فعالیتهای زراعی ،هنگام رواج تعزیه خوانی است که از جهت روش و شیوه اجرا و نوع تعزیه نامه زیر نفوذ و تاثیر قزوین است. درشهرهای گیلان تعزیه خوانان محلی هستند. مکان خاصی برای اجرای تعزیه ساخته نشده است ،بلکه در فضای باز جلوی مسجدها (تکیه)،این گونه مجالس تعزیه برگزار می شود. مانند: تکیه سردار معتمد در سنگر و تکیه چارده.

  3-آیینها و مراسمی که در گردش یک سال خورشیدی برگزار می شود.

  4-آیینها و مراسمی که در رابطه با فعالیتهای تولیدی و معشیتی انجام می شود.

  مراسم ازدواج
  1- گیشه بری:بردن عروس به خانه داماد را به اصطلاح گیشه بری می گویند ،که با هیجان ترین قسمت از مراسم عروسی و نقطه اوج این مراسم است. در این هنگام صدای سازونقاره, ترانه خوانی و مبارکباد فضا را آکنده می کند. اما گویی درضمیرفرهنگ جامعه نیز ، همانند عروس که دارای دلی نگران و غم اندوه خداحفظی از دوران کودکی و نوجوانی)دختری(خود در خانه پدر است , دل نگرانی و تشویش وجود دارد و بنا به رسم، به صورتهای مختلف برای عروس بخت و اقبال خوب آرزو می کنند.

  2- نحوه اجرای گیشه بری در مناطق مختلف :در گیلان در مناطق مختلف مراسم گیشه بری با شیوه های خاصی انجام می گیرد. در شرق گیلان, نهالی را که از خانه پدر عروس کنده اند، همراهش می کنند و این نهال را عروس و داماد، با هم در خانه داماد می کارند. در بعضی از روستاهای غرب و شرق گبلان، مادر عروس پای خروسی را که از مادر داماد گرفته، با رشته های رنگین ابریشمین به پای مرغ می بندد و آن مرغوخروس را با عروس همراه می کنند, تا در خانه داماد بند از پای آن بر گیرند و در لانه ای که آماده کرده اند،جایشان دهند.

  در خیلی از نقاط گیلان نان وآرد را در سفره ای ، به کمر عروس می بندند تا با خود خیر و برکت به همراه داشته باشدو به این ترتیب عروس عازم خانه بخت می شود، اما قبل از آنکه پا رااز خانه بیرون بگذارد, در هر منطقه بنا به رسم , برادر یا دایی عروس جلوی در را می گیرد تا چیزی از عروس بگیرد ، و به آنچه دریفت کرده ؛ درسری(در ماسال) ودائیانه(در نومندان و شرق گیلان) می گویند .

  اگر راه خانه داماد نزدیک باشد. عروس را پیاده می برند و اگر راه دور باشد، مرکبش اسبی مزین و آراسته خواهد بود که البته باید نر و اخته نکرده باشد. در مناطق شرق گیلان( روستاهای کوهستانی دیلمان )، عروس از هر جوی آب روان که بگذرد ،بخشی از مهریه خود را به حضرت فاطمه الزهرا‹س› می بخشد و جمع این بخششها را ازمهریه او کم می کنند. در نیمه راه ،داماد با دو تن ساقدوس و سلدوش به پیشواز عروس می آید و یک نارنج ، پرتقال و سیب یا یک تکه قند به طرف عروس پرتاب می کند که مفهوم برکت خواهی و طلب نیک بختی درآن نهفته است. مراسم داماد قاپان.

   

  کلمات کلیدی : آداب اگر (تکیه)،این )، , ، ،بخشی ،بلکه ،داماد ،در ،هنگام ،و ،که ؛ آب آخر آداب آراسته آرامش آرزو آماده آمرزش آن آن، آن،روضه آنها آنچه آنکه آکنده آید آیین آیینها ابریشمین اجرا اجرای احترام اخته از ازدواج ازدواج؛ ازمهریه اسبی است است تعزیه استدر اصطلاح اعتقادات اعتقادی} اقبال البته الزهرا‹س› اما امام انتهای انجام اند، اند،جایشان اندوه انسان او اوج اول اگر ای ایران این با باز بازماندگان باشد باشد باشد، باشدو باید بخت بختی بخش بخشد بخششها بر برادر براعتقاد برای برخی برند برکت برگزار برگزاری بری بریبردن بستگی بعضی بنا بند بندد بندند به بود بگذارد, بگذرد بگیرد بیرون تا تابستان تاثیر ترانه ترتیب ترین تشویش تعزیه تن تولد تولد؛ تولیدی تکه تکیه جاذبه جامعه جلوی جمع جمله جهان، جهانی جهت جوی حال حسین حضرت حفظ حنابندان خاصی خانه خانواده{جنبه ختنه خداحفظی خروسی خوانان خوانی خواهد خواهی خوب خود خورشیدی خیر خیلی دارای دارد داشته داماد داماد، دایی در درآن درسری(در درشهرهای درضمیرفرهنگ درعین درگذشته{جنبه دریفت دسته دستورات دل دلی دندون دهند در دو دور دوران دوهدف دیلمان دینی دیگر دیگری را رااز رابطه راه رجب,نیمه رسم رسم، رسوم رشته رعایت رمضان(عید رنگین رواج روان روح روز روزهای روستاها روستاهای روش ریشه زراعی زندگی زیر ساخته سازونقاره, ساقدوس سال سردار سفره سلدوش سنتی سنگر سوران سوگواری سیب شئون شب شخص شرق شعبان,عید شود شود آیینها شود مراسم شود، شیوه صدای صورتهای طرف طلب طول عازم عاشورا, عروس عروسی عزاداری عزاداریهای عقد عمده عمر ع› غرب غم فاطمه فراد فرد فرد, فرزند فروشان« فروشان», فصل فضا فضای فطر), فعالیتهای قاپان قبل قبیل قدیر درمراسم قربان قزوین قسمت قمری قند لانه مادر ماسال) مانند ماه ماه, ماهها مبارکباد مجالس محرم محلی مختلف مد مذهبی مراسم مراسمی مربوط مردم مردمی مرده مرغ مرغوخروس مرکبش مرگ مزین مسجدها معاد معتمد معشیتی معین مفهوم مقاطع مناطق منطقه منظور مهریه مهمترین مکان می نارنج نامه نان نحوه نر نزدیک نشده نظر نفوذ نقاط نقطه نمایش نهال نهالی نهفته نوجوانی)دختری(خود نوع نومندان نکرده نگران نگرانی نیز نیمه نیک ها های هر هستند هم همانند همدردی همراه همراهش همراهی هنگام هیجان و وآرد وجود ودائیانه(در وعید ومحور ومراسم ویژه پا پای پایان پدر پر پرتاب پرتقال پرشورترین پیاده پیشواز چارده آیینها چیزی کار کارند کامل کرده کم کمر کنان, کند کنده کنند کنند کنند, که کودکی کوهستانی گاز گبلان، گردانی گردش گرفته، گونه گویند گویی گیرد گیرند گیشه گیلان گیلان آیینها گیلان( گیلان) گیلان, گیلان،هم یا یک یکی ‹

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “آداب و رسوم مردم گیلان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.