لباس نامزدی

مجموعه: مدل

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

لباس نامزدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا


نامزدی دورانی است ke pas az توافق دو نفر برای ازدواج در آینده آغاز می‌شود. قرارداد نامزدی موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی، نوعی نسبت خویشاوندی و آثار حقوقی می‌شود.

در قوانین ایران

قواعد راجع be نامزدی در مواد ۱۰۳۵ ta ۱۰۴۰ قانون مدنی آمده و az مواد ۹۰ ta ۹۵ قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. be موجب in مقررات نامزدی یک عقد جایز است و har یک az دو طرف می‌توانند آن ra فسخ کرده و az ازدواج صرفنظر کنند. ba in حال در صورتی ke شخصی نامزدی ra بدون علت موجهی بر هم زند، شخص دیگر می‌تواند مخارج متعارفی ra ke برای ازدواج متحمل شده az او مطالبه کند.

همچنین درصورت برهم‌خوردن نامزدی، har یک az دو شخص و والدین آن‌ها می‌توانند هدایایی ra ke در دوران نامزدی be یکدیگر داده‌اند باز pas گیرند.

جشن نامزدی جشنی است ke pas az نامزد شدن برای اعلام نامزدی و آشنا شدن ba بستگان یکدیگر برگزار می‌شود. معمولاً دو ya سه ماه بعد az بله برون اقدام be برگزاری جشن نامزدی می‌کنند امروزه بعضی az خانواده‌ها مایل هستند ke پیوند دختر و پسرشان ra ba برگزاری جشن نامزدی be شکل رسمی‌تری اعلام کنند. جشن نامزدی می‌تواند az یک مهمانی خانوادگی خصوصی و کوچک ta یک مراسم باشکوه و مجلل و ba حضور تعداد زیادی مهمان برگزار شود.

این جشن در ایران در سالهای اخیر رایج شده و می‌توان be جشن نامزدی دو ملی‌پوش ایران در المپیک سال ۱۳۹۱ اشاره کرد. حتی برای in مراسم کارت دعوت niz چاپ می‌شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس نامزدی”

دیدگاه ها بسته شده اند.