اشعار فردوسی

اشعار فردوسی

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • اشعار فردوسی
 •  

  اشعار فردوسی

  اشعار فردوسی

   

  «شعری از فردوسی»

  چو گفتـــــار بیهــوده بسیــار گشت                       سخنگوی در مردمی خوار گشت

  به نایـافت رنجه مـکن خـــــویشتن                          که تیمـار جان باشد و رنج تـن

  ****اشعار فردوسی*****

  زدانش چو جان تـــرا مـــایـه نیست                    به از خامشی هیچ پیرایــه نیست

  توانگر شد آنکس که خرسنـــد گشت                  از او آز و تیمار در بنـــد گشت

  ****اشعار فردوسی*****

  بـه آمــوختن چون فــروتن شـــوی                            سخن هــای دانندگــان بشنوی

  مگوی آن سخن، کاندر آن سود نیست                       کز آن آتشت بهره جز دود نیست

  ****اشعار فردوسی*****

  بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم                   به کوشش همه دست نیکی بریم

  نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار                   همـــــان به که نیکی بود یادگار

  ****اشعار فردوسی*****

  همــــان گنج و دینار و کاخ بلنـــــد                نخواهــــد بدن مرترا ســـودمند

  فــریــدون فــرّخ، فرشته نبـــــــود               بــه مشک و به عنبر، سرشته نبود

  به داد و دهش یــافت آن نیگـــــوئی

  تو داد و دهش کن، فریدون توئی

  ********اشعار فردوسی********

  « شعری از فردوسی »

  سپاه شب تیره

  شبی چون شَبَه روی شسته به قیر

  نه بهرام پیدا ، نه کیوان ، نه تیر

  ****اشعار فردوسی*****

  دگرگونه آرایشی کرد ماه

  بسیچ گذر کرد بر پیشگاه

  شده تیره اندر سرای درنگ

  میان کرده باریک و دل کرده تنگ

  ز تاجش سه بهره شده لاژورد

  سپرده هوا را به زنگار و گَرد

  ****اشعار فردوسی*****

  سپاه شب تیره بر دشت و راغ

  یکی فرش گسترده از پّر زاغ

  نموده ز هر سو به چشم اهرمن

  چو مار سیه ، باز کرده دهن

  ****اشعار فردوسی*****

  چو پولاد زنگار خورده سپهر

  تو گفتی به قیر اندر اندود چهر

  فرو ماند گردون گردان به جای

  شده سست خورشید را دست و پای

  ****اشعار فردوسی*****

  سپهر اندر آن چادر قیرگون

  تو گفتی شدستی به خواب اندرون

  نَبُد هیچ پیدا نشیب از فراز

  دلم تنگ شد زان شب دیریاز

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “اشعار فردوسی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.