شعر دوستی

مجموعه: شعر

شعر دوستی

دوست در اشعار فارسی :

 

خانه ی دوست کجاست؟
در فلق بود ke پرسید سوار
اسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه ی نوری ke be لب داشت be تاریکی شن ها بخشید
وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت
نرسیده be درخت
کوچه باغی است ke az خواب خدا سبز az تر است
ودر آن عشق be اندازه ی پرهای صداقت ابی است
می روی ta ته آن کوچه ke az پشت بلوغ ،سربه در می ارد
پس be سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده be گل
پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی
وترا ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی
کودکی می بینی
رفته az کاج بلندی بالا،جوجه بردارد az لانه ی نور
واز او می پرسی
خانه ی دوست کجاست؟

سهراب سپهری

ای دوست مـرا بــه حال ِ خـود بـاز گذار
با خلـوتِ من تو ra چکار اســت ، چکار؟
بگذار be دردِ خویــش بــاشم مشغــول
بیــزارم az in جمـــع دروغــین ، بیـــزار

ابراهیم منصفی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

باغی ke در آن آب هوا روشن نیست
هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست
هر دوست ke راستگوی و یکرو نبود
در عالم دوستی کم az دشمن نیست

محمد فرخی یزدی

چشمی دارم hame پر az صورت دوست
با دیده مرا خوشست chon دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست be جای دیده ya دیده خود اوست

مولوی

تا نگذری az جمع be فردی نرسی
تا نگذری az خویش be مردی نرسی
تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و be دردی نرسی

ابوسعید ابوالخیر

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

آن be ke در in زمانه کم گیری دوست
با اهل زمانه صحبت az دور نکوست
آنکس ke be جمگی ترا تکیه بر اوست
چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

خیام

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستی :

 

«آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من be پایان دگر نیندیشم// ke همین دوست داشتن زیباست»
فروغ فرخزاد
«آسایش دو گیتی تفسیر in دو حرف است// ba دوستان مروت، ba دشمنان مدارا»
حافظ
«آنان ke دوستی و محبت ra به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،به‌آن ماند ke طلوع خورشید ra مانع شوند.»
سیسرو
«آنچه مردم، دوستی می‌خوانند چیزی غیر az نفع شخصی نیست، دوستی خودپرستی انسان است ke می‌خواهد az دیگران be عنوان دوستی متمتع گردد.»
فرانسوا لارشفوکو
«آن کس ke در هرجا دوستانی دارد، hame جا ra دوست‌داشتنی می‌یابد.»
ضرب‌المثل چینی

 الف

«از بس ke مهر دوست be دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ دشمن نمانده است»
اظهری کرمانی

«از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// az دوستان جانی مشکل توان بریدن»
حافظ

«از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم be دوستان خوشتر»
مکتبی شیرازی

«از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید، amma رشته دوستی ra هرگز.»
سیسرو

«از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه ra تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، vali کیست ke در بند آن باشد ke بهترین دارایی یعنی دوست ra be صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟»
رالف والدو امرسن

«از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
مولوی

«از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// az یار ناز خوش‌تر و az من نیازها»
ادیب پیشاوری

«اغلب، دوستان ما az خطرناک‌ترین دشمنان هستند.»
آندره ژید

«اگرچند، بدخواه‌کشتن نکوست// az آن کشتن آن be ke گرددت دوست»
اسدی طوسی

«اگر دوستان نتوانند az گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود ra be جایی برسانند.»
لابرویر

«اگر دوست تو مرتکب خطایی شد az دوستی او صرفنظر مکن زیرا ke انسان در معرض خطا است، ta می‌توانی دوست برای خودت آماده کن نه az برای مالت.»
فیثاغورس

«اگر har کس hame کس ra دوست می‌داشت hame کس صاحب دنیا می‌شد.»
فردریش شیلر

«این دغل دوستان ke می‌بینی// مگسانند دور شیرینی»
سعدی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

 ب

«با che کسانی دوست و رفیق می‌باشی ta بگویم چگونه آدمی هستی.»
رالف والدو امرسن
«برای این‌که دوست پیدا کنی باید خود ra لایق و آماده دوستی بار بیاوری.»
آندره موروا
«بر دوستی ke حسود باشد، ایمن نمی‌توان بود.»
بزرگمهر
«بگذار ke دوستی کم کم be اوج خود برسد، agar in رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان az نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
ولتر
«بود آینه دوست ra مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
اسدی طوسی
«بهترین دوستان من کسانی هستند ke پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
ویکتور هوگو
«بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم az تهی دستانند، توانگران az دوستی چیزی نمی‌دانند.»
آمادیوس موتزارت
«به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
ناشناس
«به دوستی ke بعد az عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.»
الکساندر دوما
«بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
سعدی

پ

«پای در زنجیر، پیش دوستان// به، ke ba بیگانگان در بوستان»
سعدی
«پرسیدم دوست بهتر است ya برادر؟ گفت: دوست برادری است ke انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»
ناشناس

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

ت

«تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
لامارتین
«تندی مکن ke رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش ke شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، ba ملایمی»
محمدتقی بهار
«تو اول بگو ba کیان دوستی// pas آنگه بگویم ke تو کیستی»
ضرب‌المثل فارسی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

 ج

«جهان az بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»
اسدی طوسی

چ

«چنانچه شفای بدن ba دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس niz ba دوستان بود، pas زیاد گردانید دوستان خود را.»
ناشناس

«چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست،// مدار چشم محبت زدیگران، نه نکوست// چو دست ra نتوان شست، جز be دست دگر،// بگیر و ببخشای ta شوی محبوب»
یوهان ولفگانگ گوته

«چون دوست زشت کند che چاره az باز گفتن.»
ابوالفضل بیهقی

«حکیمی ra پرسیدند دوست بهتر ya برادر؟ گفت برادر niz دوست به.»
قابوس‌نامه

 خ

«خصـم دانا ke دشمن جان است// بهتر az دوستی ke نادان است»
مکتبی شیرازی

«خنک آن چشم ke گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
مولوی

«خوشبخت کسی ke به‌یکی az in دو چیز دسترسی دارد، ya کتاب‌های خوب، ya دوستانی ke اهل کتاب باشند.»
ویکتور هوگو

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

 د

«داشتن یک دوست حقیقی az hame چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد be دست آوردنش می‌باشد.»
فرانسوا لارشفوکو

«در انتخاب دوست شتاب مورز و be تعجیل az آنان روی مگردان.»
سولون

«درخت دوستی بنشان ke کام دل be بار آرد/ نهال دشمنی برکن ke رنج بی شمار آرد.
حافظ

«درضمیر ما نمی‌گنجد be غیر دوست کس// har دو عالم دشمن ما باد و ما ra دوست بس»
اوحدی

«در عالم چیزی والاتر az محبت نمی‌بینم.»
بتهوفن

«دریغ و درد ke ta in زمان ندانستم// ke کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»
حافظ

«دست و دل‌باز بودن جوهر دوستی است.»
اسکار وایلد

«دشمن ار دشمنی کند فن اوست// کار صعب است دشمنی az دوست// بد بود az کسی جفاکاری// ke az او چشم دوستی داری»
مکتبی شیرازی

«دشمن chon az har حیلتی باز ماند، سلسلهٔ دوستی بجنباند ta به‌دوستی کارها کند ke در دشمنی نتواند.»
سعدی

«دشمن دوست chon تواند بود.»
ابوالفضل بیهقی

«دشمن هرگز دوست نگردد.»
ابوالفضل بیهقی

«دشمنی ra ba دشمنی علاج نتوان کرد، دشمنی ra faghat دوستی زایل کند.»
سیدارتا گوتاما

«دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.»
سعدی

«دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر hame چیزی مقدم است»
سعدی

«دو چیز برای من be معنای زندگی است: آزادی و بانویی ra ke دوست دارم.»
ولتر

«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// ke مدتی ببریدند و باز پیوستند»
سعدی

«دوست آن دانم ke گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
سعدی

«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه ke chon شانه ba هزار زبان// در قفا رفته مو be ‌مو گوید»
نشانی دهلوی

«دوست az دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه be دوام حسن مناسبات است.»
فرانسیس بیکن

«دوستان حقیقی agar az دیده بروند az دل نخواهند رفت.»
سیسرو

«دوستان خود ra az بین طبقهٔ فقیر برگزینید che صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است.»
فرانسوا لارشفوکو

«دوستان در زندان be کار آیند ke بر سر سفره، همهٔ دشمنان دوست نمایند.»
سعدی

«دوستان ra be گاه سود و زیان// بتوان دید و آزمود توان»
سنایی

«دوستانی ke داری و آنان ra آزموده‌ای ba قلاب‌های پولادین be جان و دل خود پیوسته نگاه دار.»
ویلیام شکسپیر

«دوست، پیوندی است پدر و پسر را، او مهمترین نقطهٔ عطف آن‌هاست.»
فرانتس کافکا

«دوست خوب مانند درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر

«دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است.»
بالزاک

«دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.»
لئو تولستوی

«دوست ra کس be یک بلا نفروخت// بهر کیکی گلیم نتوان سوخت»
سنایی

«دوست، شخصی است ke صمیمانه be تو ضرر می‌زند.»
استانیسلاو یرسی لخ

«دوست کسی است ke من ba او می‌توانم صمیمی باشم و جلو او ba صدای بلند فکر کنم.»
رالف والدو امرسن

«دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر

«دوست من، گذشته‌ها کتابی مهر و موم شده‌ است.»
یوهان ولفگانگ گوته

«دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند»
ضرب‌المثل آلمانی

«دوست hame کس دوست هیچکس نیست.»
ارسطو

«دوستی be پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی az وجود توست. صمیمی هستی، ba کدام و che کسی، ابداً مهم نیست.»
اوشو

«دوستی، ازدواج دو روح است و در آن متارکه و طلاق جایز نیست.»
ولتر

«دوستی ba افراد بد مانند سایه بامدادی است ke در har ساعت رو be کاهش می‌گذارد؛ دوستی ba افراد نیک مانند سایه عصر است ke ta غروب آفتاب رو be افزایش می‌گذارد.»
هردر

«دوستی ba پیل‌بانان ya مکن// ya بنا کن خانه‌ای درخورد پیل»
سعدی

«دوستی ba مردم دانا نکوست// دشمـن دانا به‌از نادان دوست»
نظامی

«دوستی be پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی az وجود توست. صمیمی هستی، ba کدام و che کسی، ابداً مهم نیست.»
اوشو

«دوستی che موهبت گرانبهایی است ke هیچ چیز ba آن لاف برابری نتواند زد.»
هراس

«دوستی حقیقی مانند نهالیست ke در کوهستان بروید، be مجرد اینکه ریشه‌های خود ra be سنگ‌های صخره کوه متصل کرد، دیگر طوفان‌های سخت و بادهای تند قادر be کندن آن نخواهند بود.»
ناشناس

«دوستی خالص‌ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق است جایی ke چیزی نمی‌خواهی، شرطی قائل نمی‌شوی، جایی ke ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می‌برد، amma in اصل نیست، in نصیب خودبه‌خود پیش می‌آید. انسان نیاموخته است ke زیبایی‌های تنهایی ra دریابد. او همیشه آوارهٔ جستن نوعی پیوند است، می‌خواهد ba کسی باشد – ba یک دوست، ba یک پدر، ba یک همسر، ba یک فرزند، ba یکی و کسی… amma نیاز اساسی آن است ke be گونه‌ای فراموش کنی ke تنهایی.»
اوشو

«دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن ra قیمتی می‌کند.»
یوهان ولفگانگ گوته

«دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی ra دوبرابر می‌کند و بدبختی ra تخفیف می‌دهد.»
ویلیام شکسپیر

«دوستی وصله شده‌ be ندرت be کیفیت سابق باز می‌گردد»
ضرب‌المثل آلمانی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

 ر

«روشنایی دوستی be نور فسفر ماند ke chon پیرامون ما تاریک شود، روشنی آن آشکار گردد.»
ناشناس

 ز

«زخم دندان دشمنی بتر است// ke نماید be چشم مردم، دوست»
سعدی
«زدشمنان چه‌غم ای‌دل، چو دوست ba تو بود// زمانه گو، hame آفاق ba تو دشمن کن»
اهلی شیرازی
«زنده بی‌دوست در وطنی// مثل مرده است در کفنی»
سعدی
«زینت انسان سه‌چیز است: علم، محبت، آزادی.»
افلاطون
«زینت خانه be دوستانی است ke در آنجا تردد می‌کنند.»
رالف والدو امرسن

س

«سخن در میان دودشمن چنان گوی ke chon دوست گردند شرم‌زده نگردی.»
سعدی
«سر و زر و جانم فدای آن محبوب// ke حق صحبت و مهر و وفا نگهدارد»
حافظ
«سعدیا بی‌وجود صحبت یار// hame عالم be هیچ نستانیم»
سعدی
«سنگینی بار ستمی ra ke بر شانه‌های خویش می‌کشیم، be عظمت ستمی است ke برما روا می‌دارید. هرکاری ke مایل هستید بکنید، بااین وجود بازهم شما ra دوست خواهیم داشت. […] ما ra be بند بکشید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه‌های مارا ba بمب‌هایتان be آتش بکشید، کودکان ما ra تهدید be مرگ کنید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت.»
مارتین لوتر کینگ جونیور

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

ش

«شوخی آلت سرکشی است ke گاه دوستی ra بی‌رحمانه جریحه‌دار می‌کند و زمانی سازنده آن‌را.»
جورج هربرت

ص

«صفات هرکس مربوط be محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.»
کارل لایل

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

ض

«ضرب دشمن اگرچه ba ضرر است// زدن دوست جان گدازتر است»
مکتبی شیرازی

ع

«عشق تنها قدرتی است ke دشمن ra be دوست بدل می‌کند.»
مارتین لوتر کینگ جونیور
«عشق، به‌زیبایی سرخ‌گل‌های وحشی است؛ دوستی، مانند تیغ‌برگ‌های راج است و در برابر شکوه شکوفه‌های گل سرخ ناچیز. amma کدامین پایدارتر است؟»
امیلی برونتی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

ک

«کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او// ke ta ابد بریده‌باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته‌مرد و باغ دلگشای او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ عشق و تابش صدای او// کجاست دور یاری و برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// ke دل برد سرود جان‌فزای او// رسید وقت آن ke جغد جنگ را// جدا کنند سر به‌پیش پای او»
محمدتقی بهار
«کسانیکه دوستی ra az زندگی برمی‌دارند مثل آن است ke آفتاب ra az عالم برداشته‌اند.»
سیسرو
«کسـی کو فروتن‌تر او رادتر// دل دوستانش az او شادتر»
فردوسی
«کینه و تنفر ra به‌کسانی واگذار کنید ke نمی‌توانند دوست بدارند.»
ویکتور هوگو

 گ

«گر بمیری و دشمنان بخورند// be ke محتاج دوستان باشی»
سعدی

«گشادن عقده‌های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد؛ یکی آنکه شادی ra دوبرابر می‌کند و دیگر آنکه غم ra be دونیم می‌سازد زیرا آنکس ke دوستان ra در شادی خویش انباز می‌کند سرور خاطرش بیشتر می‌شود و آنکه غم دل be یاری موافق می‌گوید، بار اندوه خویش ra سبکتر خواهد یافت.»
فرانسیس بیکن

«گفته‌اند این‌که دشمن دانا// be ز نادان دوست در همه‌جا»
مکتبی شیرازی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

 م

«ما be دنیا آمده‌ایم ke دوست‌داشتن و عشق‌ورزیدن ra بیاموزیم.»
ناشناس

«مرا be علت بی‌گانگی زخویش مران// ke دوستان وفادار بهتر az خویش‌اند»
سعدی

«مگر تو بی خبری کاندر in مقام ترا// che دشمنان حسودند و دوستان غیور// بکوش ta be سلامت be مامنی برسی// ke راه سخت مخوف است و منزلی بس دور»
ظهیرالدین فاریابی

«من che گویم یک رگم هوشیار نیست// شرح آن یاری ke او ra یار نیست»
مولوی

«من در جهان faghat یک دوست داشته‌ام و آن هم خودم بوده‌ام.»
ناپلئون بوناپارت

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

ن

«نشان دوست نیکو آنست ke خطای تو بپوشد و تو ra پند دهد و رازت ra آشکار نکند.»
[[پور سینا
«نگه کن ke دانای ایـران che گفت// بدان‌گه کـه بگشاد راز az نهفـت// ke دشمن ke دانا بود be ‌ز دوست// ابا دشمن و دوست، دانش نکوست»
فردوسی

 و

«وقتی az اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، be دوستانش نگاه کن!»
ضرب‌المثل ژاپنی
«وقتی ke زنان دوست‌مان می‌دارند مارا az har لحاظ به‌دیده عقل می‌نگرند، حتی جنایات‌مان را. vali وقتی ke علاقه‌ای به‌ما نداشته باشند، حتی ارزشی برای فضایل‌مان هم قایل نمی‌شوند.»
انوره دو بالزاک
«وگر بر رفیقان نباشی شفیق// به‌فرسنگ بگریزد az تو رفیق// ke مرد ارچه بر ساحلست ای‌ رفیق// نیاساید و دوستانش غریق»
سعدی

شعر دوستی ، شعر درباره دوست ، شعر در مورد دوستی

هـ

«هدف نهایی مبارزه ما دوستی ba تمام مردم دنیا است.»
مهاتما گاندی
«هرجا ke بشر ra دوست بدارند، فرهنگ ra هم دوست خواهند داشت.»
سقراط
«هرکه بی‌باکی کند در راه دوست// رهزن مردان شد و نامرد اوست»
مولوی
«هم آن چیز کانت نیاید پسند// تن دوست و دشمن بدان درمبند»
فردوسی
«همانطور ke عشق‌های حقیقی کمیاب است دوستی‌های حقیقی niz کمیاب است.»
فرانسوا لارشفوکو
«هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.»
ضرب‌المثل رومانی
«هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر، بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر az محبت مادر خود بیابید.»
انوره دو بالزاک

ی

«یک‌بار دیگر، دوستان عزیز، یک‌بار دیگر برق‌آسا حمله کنید!»
ویلیام شکسپیر/ هنری پنجم
«یک زن، faghat زمانی می‌تواند به‌مقام دوستی ba یک مرد دست‌یابد ke اول آشنا و سپس معشوقه او بوده‌باشد.»
آنتون چخوف
«یگانه راه دوست پیدا کردن in است ke اول خودمان اظهار دوستی کنیم.»
رالف والدو امرسن

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “شعر دوستی”

دیدگاه ها بسته شده اند.