لباس شب

مجموعه: مدل

مدل لباس شب

مدل لباس شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

ژورنال لباس شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب


لباس خواب یــا پیراهن شب (به انگلیسی: Nightshirt) پوشاکی اســت کــه بــرای پوشیدن در هنگام خواب درنظر گرفته شده‌است. ایــن پوشاک تــا حدودی بلندتر از پیراهن‌های معمول است؛ کــه تــا پایین ران و یــا زیر زانو رسیده و بخشی از پاها را بدون پوشش قرار می‌دهد. به‌طور کلی ایــن پوشاک بــرای جلوگیری از محدود شدن فرد پوشنده آن در حالی کــه خواب اســت گشاد در نظر گرفته می‌شود.

لباس شب چیست؟

لباس شب (evening dress) لباس رسمی اســت کــه معمولا بلندی آن تــا مچ پای بانوان است.لباس شب معمولا بــا پارچه های گران قیمتی مانند ابریشم ؛ ساتن ؛مخمل و دیگر پارچه های بهاداری دوخته میشوند .
لباس شب سبک های مختلفی دارند کــه در اینجا بــه چهار نمومنه ی آن اشاره می کنیم :

–    Sheath: کــه ایــن سبک شامل لباس های چسبان بــا پارچه های صاف اســت .
–    Mermaid: ایــن سبک همانطور کــه از اسمش پیداست شامل لباس هاییت کــه دامن آن بــه شکل ماهی است.
–    A-line: ایــن سبک لباس هایی را شامل میشود کــه بالا تنه ی چسبان دارد و دامن آن ها بــه شکل زنگ آویخته است.
–    Trumpet: ایــن سبک لباس هایی اســت کــه تــا سر زانو چسبان هستند و ادامه ی آن نسبت بــه قسمت بالا تر گشاد تر هستند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس شب”

دیدگاه ها بسته شده اند.