لباس شب

مجموعه: مدل

مدل لباس شب

مدل لباس شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب

مدل لبا س شب

مدل لباس شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

مدل لباس شب جدید

مدل لبا س شب جدید

ژورنال لباس شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب

ژورنال لبا س شب

ژورنال لباس شب


لباس خواب ya پیراهن شب (به انگلیسی: Nightshirt) پوشاکی است ke برای پوشیدن در هنگام خواب درنظر گرفته شده‌است. in پوشاک ta حدودی بلندتر az پیراهن‌های معمول است، ke ta پایین ران و ya زیر زانو رسیده و بخشی az پاها ra بدون پوشش قرار می‌دهد. به‌طور کلی in پوشاک برای جلوگیری az محدود شدن فرد پوشنده آن در حالی ke خواب است گشاد در نظر گرفته می‌شود.

لباس شب چیست؟

لباس شب (evening dress) لباس رسمی است ke معمولا بلندی آن ta مچ پای بانوان است.لباس شب معمولا ba پارچه های گران قیمتی مانند ابریشم ، ساتن ،مخمل و دیگر پارچه های بهاداری دوخته میشوند .
لباس شب سبک های مختلفی دارند ke در اینجا be چهار نمومنه ی آن اشاره می کنیم :

–    Sheath: ke in سبک شامل لباس های چسبان ba پارچه های صاف است .
–    Mermaid: in سبک همانطور ke az اسمش پیداست شامل لباس هاییت ke دامن آن be شکل ماهی است.
–    A-line: in سبک لباس هایی ra شامل میشود ke بالا تنه ی چسبان دارد و دامن آن ها be شکل زنگ آویخته است.
–    Trumpet: in سبک لباس هایی است ke ta سر زانو چسبان هستند و ادامه ی آن نسبت be قسمت بالا تر گشاد تر هستند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس شب”

دیدگاه ها بسته شده اند.