مدل موی عروس

مجموعه: مدل

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مدل موی عروس

مد ل موی عروس

مدل موی عروس

مد ل موی عروس

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مد ل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس جدید

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی

مدل موی عروس ایرانی


مراسم عروسی در ایران

اجزای آئین و مراسم عقد و عروسی ایرانی :

خواستگاری
نامزدی (بله‌بران)
مراسم حنابندان و شیرینی‌خوران
تهیه جهیزیه و انــجـام خرید عروسی
جهازبران
پهن کردن سفره عقد
جشن عقد و عروسی
سائیدن کله‌قند
خواندن خطبه عقد (عقدکنان)
بردن عروس و شب زفاف
مراسم پاتختی و مادر زن سلام
پاگشا

و در نسل‌های تازه :

تهیه کیک عروسی
فیلمبرداری
تزئین ماشین عروس
رفتن بــه ماه عسل

خاموش کردن شمع در شب عروسی بــا کفش عروس یــا گلبرگ هم یکی از رسوم اســت کــه گاه اجرا می‌شود.

آداب عروسی در قومهای مختلف

بختیاری

یک روز پیش از عروسی؛ مقداری بارو بنشن بــه نام «باروزی» از طرف داماد بــه خانهٔ عروس ارسال می‌شود. صبح روز عروسی خانواده‌های وابسته بــه داماد همراه بــا توشمال‌ها شادی‌کنان بــه طرف خانهٔ عروس راه می‌افتند. زنان و دختران قبل از وارد شدن بــه خانهٔ عروس در میانهٔ راه آوازهایی (دوالالی) می‌خوانند. نزدیک خانهٔ عروس کــه رسیدند؛ خانوادهٔ عروس بــه پیشواز می‌آیند و مهمانان را بــه داخل می‌برند.

در مراسم هــمــه ایل شرکت می‌کنند و خود را در شادی و سرور سهیم می‌دانند. در ایــن هنگام توشمال‌ها شروع بــه نواختن آهنگ‌های محلی می‌کنند و مجلس شور و حال دیگر بــه خود می‌گیرد. جوانان ترکه بازی می‌کنند و بــه سوارکاری می‌پردازند و تــا وقت نهار؛ انواع رقص‌ها و بازی‌هایی را کــه بین بختیاری‌ها متداول است؛ انــجـام می‌دهند. قبل از حرکت عروس مقداری قند در دستمالی می‌پیچند و آن را بــه کمر دختر می‌بندند و عروس را روی زین اسب می‌نشانند و جلوی او بر روی اسبی؛ پسر بچه ۸ یــا ۹ ساله‌ای را می‌نشانند. در بین راه بــه طرف خانهٔ داماد بازی مخصوص عروسی بــه نام سرانداز شروع می‌شود. بــه ایــن صورت کــه یکی از سواران همراه عروس و در بعضی طایفه‌ها خود داماد؛ دستمالی را کــه روی سر عروس اســت می‌رباید و دیگر سواران بــه دنبال او اسب می‌تازند تــا دستمال را از رباینده بازپس بگیرند. بــایــد دانست کــه نگاهداشتن دستمال تــا آخر بازی بــرای رباینده افتخار محسوب می‌شود. همین کــه عروس نزدیک خانهٔ داماد رسید از رفتن خودداری می‌کند و خلعت می‌خواهد؛ بــه ناچار خانوادهٔ داماد گوسفندی؛ بره‌ای یــا میشی پیشکش می‌کنند تــا عروس راضی شده؛ از مرکب پیاده شود. در آستانهٔ در خانه یــا چادر؛ گوسفندی را زیر پای عروس قربانی می‌کنند. رسم چنین اســت کــه خون ایــن حیوان تخت کفش عروس را رنگین کــنــد تــا قدمش بــا شگون و پر خیر و برکت باشد.

حجله یــا چادر عروسی عموماً سفید اســت تــا هم نشانهٔ مشخص چادر عروس و داماد باشد و هم نشانهٔ سفیدی بخت و اقبال.موقع ورود عروس بــه چادر در کنار آن آتش برپا می‌کنند و عروس قبل از ورود بــه حجله بــایــد دور آتش بگردد. داماد نــیــز در گوشهٔ دیگری آتش روشن کرده و هفت تخم‌مرغی را کــه قبلاً تهیه کرده و در دستمالی نگه داشته‌است؛ بــه سر عروس و دیگر همراهان می‌ریز و بدین ترتیب عروس و داماد بــه حجله می‌رود. در حجله؛ پدر داماد (ساقدوش)؛ عروس و داماد را دست بــه دست می‌دهد.

یکی از کارهای عروسی در بختیاری فراهم آوردن «سوخت» بــرای تهیهٔ غذای عروسی است. چند روز مانده بــه عروسی عده‌ای از جوانان بــا چارپایانی بــرای تهیهٔ هیزم بــه کوه و صحرا می‌روند. معمولاً همهٔ جوانان داوطلب چنین کاری هستند؛ زیــرا می‌دانند کــه بــرای عروسی خودشان متقابلاً جوانان دیگر ایــن زحمت را متحمل می‌شوند. معمولاً بــه جز آوردن هیزم؛ دوغ؛ کره؛ ماست و کشک هم از گله‌داران دریافت و بــرای داماد می‌آورند.

بلوچ

مردم بلوچ در مراسم عروسی آداب و سنن خاص خود را دارند آنها داماد را سوار برمرکب شتر کرده و پسر بچه‌ای را جلو داماد سوار بر شتر می‌نشانند ســپــس بــا سردادن ترانه‌های شادی بــه اسم هالی داماد را بــه طرف آب می‌برند پــس از غسل دادن و حمام داماد و پوشاندن لباس بر تن داماد کــه هدیه‌ای از خانواده عروس می‌باشد و پــس از جاری کردن صیغه عقد بین عروس و داماد آنها وارد حجله شده و سه شبانه روز در حجله می‌مانند.

زنجان

عروسی و رسم آن؛ در استان زنجان؛ از اهمیت خاصی برخوردار است. از نظر آداب و رسوم؛ بــه طور کلی؛ دو نوع ازدواج وجود دارد :

هب: ایــن گونه‌است کــه عروس همراه بــا داماد بدون هیچ نوع اطلاع قبلی؛ منزل پدری را ترک می‌کند و پــس از چند روز؛ پدر دامان همراه بــا ریش سفیدان محل بــه خانه عروس می‌روند و پــس از شرح ماجرا؛ بــه هــر تقدیر؛ پدر عروس را راضی می‌کنند و نامه‌ای تحت عــنــوان ((وکیل نامه)) جهت عقد ازدواج رسمی دریافت می‌نمایند.

انتقاد از برخی آداب دست‌وپاگیر ازدواج

بسیاری از مبلغان دینی معتقدند بــایــد از پیرایه‌های مراسم ازدواج کاسته شود؛ تــا مخارج آن چندان زیاد نشود کــه خود مشکلی بر سر راه ازدواج جوانان فراهم آورد. آن‌ها بــا تأیید برخی از رسوم مانند ولیمه عروسی؛ چشم و هم‌چشمی‌ها را باعث افزوده شدن تدریجی برخی از آداب و رسوم می‌دانند؛ و معتقدند چنین رسوماتی بــایــد حذف شوند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “مدل موی عروس”

دیدگاه ها بسته شده اند.