دمنوش های گیاهی

مجموعه: پزشکی

دمنوش های گیاهی

دمنوش های گیاهی

۱- چای گـل گـاو زبـان- سنبل طیب:

ترکیبات: گل گاوزبان؛ ۲ قاشق غذاخوری؛ سنبل طیب؛ ۱ قاشق مرّباخوری؛ لیموعمّانی؛۱عدد.

خواص: گل گاو زبان؛ طبیعتی گرم و تر و ضد ّسودا و صفرا دارد و آرام بخش اعصاب؛ خواب آور و مسکّن سردردهای عصبی و دردهای کلیوی و کاهش دهنده فشار خون است. سنبل طیب هم  بــا طبیعت گرمی کــه دارد؛ ضدّ قولنج و اسپاسم های عضلانی و مفید در درمان تشنّج و صرع بوده؛ قوّه باه(میل جنسی) را نــیــز تقویت می کند.

۲- چای بــه لیمو- زیرفون:

ترکیبات: بــه لیمو؛۱قاشق مربّاخوری و زیرفون؛۱قاشق غذاخوری.

خواص: طبیعت ایــن چای گرم بوده؛ در درمان سرماخوردگی؛ تشنّج؛ نقرس؛ دردهای سیاتیکی؛ غلظت خون؛ روماتیسم؛ بی خوابی های شبانه؛ میگرن؛ اضطراب؛ طپش قلب؛ سردرد؛ آسم؛ فشارخون و اسهال موثراست؛ همچنین ایــن چای؛ تقویت کننده حافظه؛ شستشودهنده کلیه و مقوی معده است. مصرف ایــن چای بــه علّت دارا بودن زیرفون؛ بــرای خانم های باردار ممنوع است.

۳- چای بادرنجبویه- زیرفون:

ترکیبات: بادرنجبویه؛۱قاشق مربّاخوری و زیرفون؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: ایــن چای طبیعت بسیارگرمی داشته؛ مقوّی قلب و اعصاب؛ خون ساز؛ تـقـویـت کننده سلّولهای مغزی؛ فوق العاده آرام بخش و در بعضی مزاجها بالابرنده قوی فشارخون است. بادرنجبویه؛ خود؛ بــه تنهایی؛ مقوّی مغز؛ ضدّ صدای گوش؛ ضدّ بیماریهای کلیه؛ ضدّ خوابهای وحشتناک؛ ضدّ بوی بد دهان؛ خواب آور و نشاط آور است. ایــن چای نــیــز بــه دلیل دارا بودن زیرفون بــرای خانم های باردار منع مصرف دارد.

۴- چای بابونه:

ترکیبات: بابونه؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت‌ آن؛ معتدل و در بابونه های صحرایی بــه سمت گرم و خشک است. ضدّ بلغم و صفرا و آرام بخش اعصاب؛ بــه ویژه اعصاب معده و روده و مقویّ آنها و شستشودهنده بسیارقوی کلیه ها و تقویت کننده کلّی سیستم عصبی اســت وعلاوه برآن؛ ضدّ تب؛ ضدّ انگل؛ ضدّ یبوست و اشتهاآور است.

۵- چای بــه لیمو:

ترکیبات: بــه لیمو؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: ایــن چای آرام بخش؛ طبیعتی گرم دارد و مناسب بــرای درمان بی خوابی های شبانه؛ میگرن؛ سردرد؛ طپش قلب وآسم بوده؛ ضمن تقویت معده و آثار ضدّنفخ؛ حافظه را نــیــز بهبود می بخشد.

۶- چای دارچین:

ترکیبات: دارچین؛ چندقلم آسیاب نشده.

خواصّ: طبیعت گرم و خشک دارچین از آن یک محرّک عالی اعصاب ساخته اســت کــه ضمن دارا بودن خواصّ نشاط آوری و رفع دلهره؛ شستشودهنده کلیه؛ دفع کننده اخلاط رطوبتی؛ تقویت کننده قوه باه و موثر در درمان پادردهای رطوبتی است. دارچین علاوه بر تقویت کبد و معده؛ اشتهاآور نــیــز بوده؛ بوی بد دهان را برطرف می کند. جالب اســت کــه بدانید طبق نظر اطبّای قدیم؛ اثر مثبت دارچین براعصاب؛ تــا ۱۵سال در بدن ماندگار است. زنان باردار بهتر اســت در مصرف دارچین کمی احتیاط کنند.

۷- چای زنجبیل:

ترکیبات: زنجبیل قلم(نکوبیده)؛ ۲قطعه متوسّط.

خواصّ: زنجبیل؛ طبیعتی گرم و خشک دارد و ضدّ بلغم  و صفرا؛ بالابرنده قوی فشارخون؛ مقوّی اعصاب؛ تقویت کننده حافظه؛ تنظیم کننده جریان ادرار؛ ضد ّرطوبت مزاج؛ خونساز؛ ضدّ درد مفاصل؛ تقویت کننده قوّه باه؛ مقوّی دستگاه گوارش؛ حل کننده سـنـگ هــای صـفراوی؛ ضدّ مسمومیت های غذایی؛ درمان کننده بسیار خوبِ تب مالت و ضدّ سرطان  می باشد. نکته مهم در مصرف زنجبیل آن اســت کــه زیاده روی در مصرف آن می تواند باعث افزایش فشار خون و ضعف نیروی جنسی شود.

۸- چای میوه گل نسترن:

ترکیبات: میوه گل نسترن؛ ۱۵عدد.

خواصّ: ایــن چای بــا طبیعتی معتدل و تــا حدّی خشک؛ سرشار از ویتامین ث بوده؛ در پیشگیری و درمان سرماخوردگی موثراست. میوه گل نسترن؛ فشارخون را کم کرده؛ ورم و درد کلیه را التیام و آن را شستشو می دهد؛ معده را تقویت می نماید و اثرات ضدّ اسهالی دارد.

۹- چای زیرفون:

ترکیبات: زیرفون؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت زیرفون؛ گرم اســت و مصرف زیاد آن می تواند فشارخون را کاهش دهد. ایــن چای در درمان ناراحتی های عصبی وتشنّج ها؛ مـیـگـرن های مزمن؛ بی خوابی؛ سردرد؛ بیماری های ریوی و زکام؛ غلظت خون؛ استفراغ؛ روماتیسم؛ آرتروز؛ نقرس و دردهای سیاتیکی کاربرد دارد. باز هم بــایــد یادآوری  کنیم کــه مصرف زیرفون بــرای خانم های باردار ممنوع است.

۱۰- چای آویشن:

ترکیبات: آویشن؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: آویشن بــا طبیعتی معتدل؛ ضدّ صفرا؛ بالابرنده فشارخون؛ مقوّی اعصاب و افزاینده قدرت بینایی اســت و در رفع التهاب های مزمن روده بزرگ؛ دفع انگل های گوارشی؛ افزایش اشتها و تقویت کلی جهاز هاضمه مفید است.آویشن؛ کلیه را شستشومی دهد؛ رطوبت بدن را دفع می کند؛ غلظت خون را  کاهش می دهد و در درمان زکام؛ سرفه و آسم موثر است.

 

داروهای گیاهی

داروهای گیاهی

۱۱- چای اکلیل کوهی(رُزماری):

ترکیبات: اکلیل کوهی؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: اکلیل کوهی کــه برخی آن را«گیاه معجزه گر» می نامند؛ طبیعتی معتدل تــا گرم و ضدّ صفرا داشته؛ تقویت کننده کلی بدن و بــه ویژه اعصاب؛ شستشودهنده کلیه؛ ضدّ دلهره و اضـطراب؛ بـرطـرف کننده زکـام؛ آسـم و سیاه سرفه؛ مقوّی معده؛ ضدّ دردهای روماتیسمی؛ استخوانی وکمری و حل کننده سنگ های صفراوی است.

۱۲- چای گزنه:

ترکیبات: گزنه؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: گزنه؛ طبیعتی گرم و خشک دارد و اثر آن در کاهش قند خون؛ سال هاست کــه بــه اثبات رسیده است. ایــن گیاه؛ ضدّ صفرا و سنگ کیسه صفرا بوده؛ غلظت خون را کاسته؛ چربی خون را پایین می آورد؛ و بــا شستشوی کلیه؛ بـسـیـاری از بـیماری هایش را بهبود می دهد.گزنه؛ همچنین؛ ضدّ سرطان؛ ضدّ خونریزی؛ زیادکننده شیرمادر؛ برطرف کننده خستگی؛ ضدّ ریزش موی سر و مفید در درمان بیماری های پروستات است.

۱۳- چای مرزنجوش:

ترکیبات: مرزنجوش؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت گرم و اثرآرام بخش مرزنجوش براعصاب؛ آن را تبدیل بــه یکی از بهترین داروها در درمان میگرن کهنه؛ درد شقیقه ها و بسیاری از سردردهای دیگر و نیز؛ بی خوابی نموده است. ایــن گیاه بــا اثر تـب بُر و خلط آورخود؛ در درمان  انواع سرماخوردگی ها موثراست و در دستگاه گوارش بــه عــنــوان داروی ضدّ نفخ و ورم معده؛ ضدّ اسهال و اشتهاآور کاربرد دارد.

۱۴- چای اسطوخودّوس:

ترکیبات: اسطوخودّوس؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت ایــن گیاه مفید دارویی؛ گرم وخشک اســت و در درمان طیف وسیعی از بیماری ها ازجمله میگرن؛ زکام؛ آسم و برونشیت؛ انواع روماتیسم و اگزما کاربرد دارد. ایــن گیاه؛ مُسکّن؛ آرام بخش اعصاب؛ تقویت کننده سلولهای مغز و شستشودهنده کلیه است.

۱۵- چای فلوس:

ترکیبات: مغز فلوس؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت فلوس؛ معتدل و ضدّ صفراست و بــه عــنــوان یک ملیّن ومسهل قوی(امّا بــا عملکردی ملایم و بی آزار)؛ یبوستهای مقاوم بــه درمان و مـزمـن را درمان می کــنــد و بـه تـدریج؛ تورّم امعاء واحشاء را تـسـکیـن می دهد. فلوس؛ همچنین؛ پایین آورنده فشارخون و درمان کننده برفک دهان است.

۱۶- چای زعفران:

ترکیبات: زعفران کوبیده ؛۱قاشق مربّاخوری.

خواصّ: زعفران؛ طبیعتی گرم و خشک دارد و مقوّی قلب؛ محرّک قوای مغزی؛ شادی بخش؛ خنده آور؛ ضّدکرم خوردگی دندان؛ شستشودهنده کلیه؛ مقوّی معده؛ ضدّسرفه؛ ضدّحسّاسیت و خلط آور است. در هنگام زایمان بــرای تسهیل و تسریع روند زایمان می توان یک مثقال آن را دم کرده میل نمود امّا در دوران بارداری بهتر اســت از مصرف زیاد آن خودداری کرد.

۱۷- چای نعناع:

ترکیبات: نعناع؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت نعناع؛ معتدل و دارای اندکی گرمی و یک ضدّ اسهال و استفراغ قوی اســت کــه مقوّی معده و ضدّ نفخ آن؛ خوشبوکننده دهان؛ آرام کـنـنده روده ها و رفع کننده ناراحتی های کیسه صفرا و نــیــز مفید در درمان ناراحتی های ریوی؛ تـنـگی نفس؛ آسم و سرفه و خستگی های جسمی است.

۱۸- چای پونه:

ترکیبات: پونه؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: پونه؛ بــه لحاظ طبیّ؛ «نعناع خودرو» محسوب می شــود و خواصّ آن مشابه نعناع است.

۱۹- چای چلتوک برنج:

ترکیبات: چلتوک برنج؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: چلتوک برنج؛ طبیعتی گرم دارد و سرشار از ویتامین هی گروه «ب» است؛ ازسفید شدن و ریزش موی سر پیشگیری می کند(به صورت خوراکی و ماساژ روی مو و پوست سر) و یبوسـت هـای مزمن را درمـان می کند. استفاده از ایــن چای بــرای خانم های باردار ممنوع است.

۲۰- چای گلپر:

ترکیبات: گلپر؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت گلپر؛ گرم و خشک بوده؛ تقویت کننده عالی حافظه و یک داروی ضـدّ صـرع قـوی است؛ برطرف کننده تنبلی معده؛ کـمـک کـنـنـده بــه هضم غذا؛ ضدّ انواع اسهال و اشتهاآوربوده؛ علاوه برتقویت میل جنسی؛ در درمان جوش و دمل نــیــز موثر است.

طب سنتی

طب سنتی

۲۱- چای زیره سیاه:

ترکیبات: زیره سیاه؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت بسیار گرم زیره؛ چـربی اضافه بدن را می سوزاند و چاقی را برطرف می کند؛ فشارخون را افزایش می دهد وعلاوه برتصفیه خون؛ تقویت قلب وعروق وشـسـتـشـوی کـلـیـه؛ ضدّ زردی پوست؛ افزایش دهنده شیرمادر؛ ضدّنفخ و مقوّی معده می باشد.

۲۲- چای بادرنجبویه:

ترکیبات: بادرنجبویه؛۲قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبع بادرنجبویه؛ بسیارگرم بوده؛ دربعضی مزاجها؛ بالابرنده قوی فشارخون است؛ همچنین؛ مقوّی قلب و اعـصـاب و فـوق العاده آرام بخش؛ خـون ساز؛ ضدّ صدای گوش؛ خواب آور؛ نشاط آور؛ ضد ّبیماری های کلیه؛ ضدّ خوابهای وحشتناک و برطرف کننده بوی بد دهان است.

۲۳- چای بهارنارنج:

ترکیبات: بهارنارنج؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: بهارنارنج؛ طبیعتی گرم دارد و آرام بخش؛ تقویت کننده مغز واعصاب؛ شادی بخش و اشتهاآور است.

۲۴- چای هوفاریقون:

ترکیبات: هوفاریقون؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعتی گرم وخشک دارد و مقوّی قلب واعصاب و درمان کننده میگرن می باشد.

۲۵- چای کوهی(چای پشمی):

ترکیبات: چای کوهی؛۱قاشق غذاخوری.

خواصّ: طبیعت آن؛ گرم بوده؛ ضدّ آلرژی و حسّاسیت؛ مقوّی اعصاب؛ آرام بخش؛ خواب آور و موثر در درمان اگزمای پوستی است.

۲۶ – چای آلبالو:

ترکیبات: آلبالوی بدون هسته؛ نصف لیوان.

خواصّ: آلـبـالـو بـا طبیعت سرد و خشکی کــه دارد؛ ضدّ صفرا؛ ضدّ اسهال؛ کاهش دهنده فشار خون؛ موثر در برطرف نمودن حالت تهوّع؛ ضدّ خارش های پوستی؛ ضدّ سنگ کلیه و یک اشتها آور بسیار عالی اســت امّا مبتلایان بــه زخم های گوارشی نباید از آن استفاده کنند.

۲۷- چای ترش(چای مکّه یــا چای گُجرات):

ترکیبات: چای ترش؛ ۱ قاشق غذاخوری.

خواصّ: مصرف ایــن چای؛ باعث کاهش تدریجی فشار و چربی خون خواهد شد. مصرف ایــن چای در بعضی افراد؛ مــمــکن اســت باعث کاهش شدید فشار خون و عوارضی مثل سرگیجه شود؛ لذا ایــن چای را بــا مقادیر بیشتری نبات؛ یــا همراه بــا نوشیدنی هایی کــه باعث افزایش فشار خون می شوند؛ مصرف نمایید.

۲۸- چای گل سرخ(گل محمّدی):

ترکیبات: گل سرخ(تازه یــا خشک شده)؛ ۲ قاشق غذاخوری.

خواصّ: ایــن چای؛ طبیعتی معتدل بــا گرایش بــه سمت سرما و خشکی دارد و بسیار شادی بخش؛ مقوّی قلب و ضد ّصفرا و بلغم می باشد.گل سرخ؛ ملیّن بسیار خوبی بوده؛ در درمان یبوست های تازه و کهنه ؛ تقویت لثه و ترمیم زخم های آن مفید است.

۲۹- چای زرشک:

ترکیبات: زرشک آبگیری؛ ۲ قاشق غذاخوری.

خواصّ: زرشک؛ طبیعتی سرد و خشک دارد و ضدّ صفرا؛ تقویت کننده معده؛ کبد و قلب؛ خنثی کننده سموم؛ برطرف کننده عطش و گرمازدگی(و تهوّع و استفراغ ناشی از آن) و بی اشتهایی است. زرشک؛ ضمن تصفیه خون؛ درمان بـسـیار خوبی بــرای فـشـار خـون بـالا(در افراد گرم مزاج) می باشد.

۳۰- چای قره قات(قراقات):

ترکیبات: قره قات؛ ۱ قاشق غذاخوری.

خواصّ: قره قات؛ میوه درختی اســت کــه در جنگل های شمال ایران می روید و بــه لحاظ خواصّ دارویی؛ بسیار شبیه زرشک می باشد. ایــن میوه یکی از بهترین داروها در تصفیه خون و کاهش فشار آن می باشد و علاوه بر درمان اسهال؛ در کاهش میزان قند خون نــیــز موثّر است.

۳۱- چای غوره:

ترکیبات: غوره؛ ۲ قاشق غذاخوری.

خواصّ: غوره بــا طبع سرد و خشک خود؛ ضدّ صفرا و بلغم؛ برطرف کننده تشنگی و مقوّی کبد اســت و باعث کاهش فشار خون در افراد گرم مزاج می شود؛ امّا بــرای زخم های معده و اثنی عشر مضرّ است.

۳۲- چای عنّاب:

ترکیبات: عنّاب؛ ۱۵ عدد.

خواصّ: عنّاب؛ طبیعتی معتدل دارد وملیّن؛ تصفیه کننده خون؛ ضدّ سرفه و تنگی نفس؛ کاهش دهنده فشار خون؛ مفید در درمان بواسیر و برطرف کننده خشونت سینه؛ حلق و گرفتگی صداست.

۳۳- چای گل پنیرک:

ترکیبات: گل پنیرک؛ ۲ قاشق غذاخوری.

خواصّ: ایــن چـای؛ دارای طبیعتی سـرد و تر؛ ملیّن؛ خلط آور؛ شستشو دهنده کلیه؛ ضدّ درد کلیه و سوزش مثانه؛ درمان کننده زخم های گوارشی و یکی از بهترین داروها در درمان سینه درد ها و ورم حلق و گلو است.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “دمنوش های گیاهی”

دیدگاه ها بسته شده اند.