شعر دلتنگی

مجموعه: شعر

شعر دلتنگی

صدایـــــــم میـــــزد گلــــــم

گلـی بـــــودم در باغچه دلــــش

امــــــا او باغبـــــان عاشقـی نبـــود

گاهـــی سر میــــزد و دل میـــبرد

سالـــــها بعد دانستــــــم کــه مـن تنــــها نبـــودم

او باغبــــــــان گـــل های زیــــادی بـــود…

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست

گریه ای شــد بر فراز آرزوهایم نشست

من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل

تا بماند یادی از روزی کــه بر قلبم نشست…

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

شعر دلتنگی

دلم کار دست است

خودم بافتمش…

تارش را از سکوت

پودش را از تنهایی

همین اســت کــه خریدار ندارد….

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

در دل دردیست از تو پنهان کــه مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان کــه مپرس

با ایــن هــمــه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو  چندان کــه مپرس…

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

کمی گیجم کمی منگم عجیب است

پریده بی جهت رنگم عجیب است

تو را دیدم همین یک ساعت پیش

برایت باز دلم تنگ است…

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

شعر دلتنگی ؛ دلتنگی عاشقانه ؛ شعر تنهایی

برای بعضی از دردها نه میتوان گریه کرد

نه میتوان فریاد زد

برای بعضی دردها

فقط میتوان نگاه کرد

لبخند زد و بی صدا شکست…

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

هیچ کس اشکی بــرای مانریخت

هرکه بامابود ازمامی گریخت

چندروزی هست حالم دیدنیست

حال من ازاین وآن پرسیدنیست

حافظ شوریده فالم راگرفت

یک غزل آمدکه حالم راگرفت

“مازیاران چشم یاری داشتیم

خودغلط بودآنچه می پنداشتیم”

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

گاهی گمان نمی کنی ولــی میشود

گاهی نمی شودکه نمی شودکه نمی شود

گاهی هزاردوره دعابی اجابت است

گاهی نگفته قرعه بــه نام تو میشود

گاهی گدای گدای گدایی وبخت نیست

گاهی تمام شهرگدای تومی شود

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

شعر دلتنگی ؛ دلتنگی عاشقانه ؛ شعر تنهایی

پاهایت را…
بگذار اینجـا

درست روی :قلـبم”

ببخش مـرا

چیز دیگـری نداشتـم

که فرش قدومت کنم

آهسته قدم بردار اینجا

تار و پود ایــن فرش قرمز

پرازگل “احساسم اســت …

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

باد می شوم

لای زلف تو می پیچم

دست بــه موهایت می کشی

دست هایت مرا نوازش کرده اند

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

پا بــه پای من بیا

دست در دست تو می مانم

لیلی می شوم

مجنون باش

بگذار دور شویم از ایــن شهر

من بانو می شوم بــرای لحظه هایت

تو آقای ثانیه هایم باش

بیا و ببین من جور دیگر دوستت خواهم داشت

مثلا باران بیاید

دستت را می گیرم

با هم بــه خیابان می رویم

و بلند بلند برایت لیلی و مجنون می خوانم

برایت لاک قرمز می زنم

و میان جمع تو را می بوسم

پا بــه پای من بیا

من

شهر بهتری می شناسم

میان بازوانم

میان بازوانت

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

دلتنگی عاشقانه

مــــــــن ؛ تـــــــو

مــــــــــــا

یــــــادت هستــــــــ ؟

تــمـــام شـــد …

حــــالا : تــــــو ؛ او : شمـــــــــا

مــــن هـــــــــم بــه سلامت ... . .

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

زهیاهوی زندگی..

دریافتم چــه دویدن هایی کــه فــقــط پاهایم را از من گرفت…

درحالیکه گویی ایستاده بودم!

چه غصه هایی کــه فــقــط بــه سپیدی مویم حاصل شد..

درحالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود!

دریافتم کسی هست کــه اگــر بخواهد میشود..

و اگــر نخواهد نمی شود!

به همین سادگی…

خدایا مرا ببخش ... . .

بخاطر تمام درهایی کــه کوبیدم و خانه تو نبود

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

گاهی

دلت بهانه هایی می گیرد کــه خودت انگشت بــه دهان می مانی…!!

گاهی دلتنگی هایی داری کــه فــقــط باید

فریادشان بزنی امــا سکوت می کنی …

گاهی..!

پشیمانی از کرده و ناکرده ات…

گاهی دلت

نمی خواهد دیروز را بــه یاد بیاوری انگیزه ای برای

فردا نداری و حال هم که…

گاهی فــقــط دلت

میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری وگوشه ای

گوشه ترین گوشه ای…! کــه می شناسی بنشینی و”فقط”

نگاه کنی…

گاهی چقدر دلت بــرای یک خیال راحت

تنگ می شود…

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

شعر تنهایی

دلم گرفته و متنفرم

از آدم هایی که

میخوان مال اونا باشی

اما خودشون مال تو نیستن

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

اول دستها, بعد چشمانش را؟

صدایش را اول؟

یالبخندهایش؟

ازکجا بــایــد شروع کرد

فراموش کردنش را؟

http://2bia.com/wp-content/uploads/2016/08/love-poem.gif

اگه من عاشق دیوار بودم ترک میخورد و یک پنجره میشد …

اگه غم چشامو آینه میدید دلش درگیر ایــن منظره میشد …

اگه تنهاییمو بــه شب میگفت هــمــه شهرو برام بیدار میکرد ….

اگه بــا کوه درد دل میکردم صدامو لا اقل تکرار میکرد

اما تو …

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “شعر دلتنگی”

دیدگاه ها بسته شده اند.