چگونه جذاب باشیم

مجموعه: دانستنیها

چگونه جذاب باشیم

چگونه جذاب باشیم

فریبندگی یعنی اینکه بتوانید دیگران را بــه ســوی خود جذب کنید. ایــن خصلت اخلاقی بــه مرور زمان بدست می آید؛ از آنجایی هــر یک از افراد در زمان تولد بــا میزان مختلفی جذابیت پا بــه ایــن دنیا می گذارند می توان گــفــت کــه درصد بسیار زیادی از جذابیت اکتسابی اســت و بــا کمی تمرین بــه راحتی قابل دسترسی خواهد بود. تلاش و توجه تمام و کمال بــه نیازها و خواست های دیگران می تواند بــه شما ایــن اطمینان را بدهد کــه بــه چهره یک فرد جذاب تبدیل شده اید.

مراحل

1- طرز ایستادن خود را تصحیح کنید. اگــر شرایط بدنی شما در حد مطلوب قرار داشته باشد؛ گویای ایــن مطلب اســت کــه یک فرد بــا اعتماد بــه نفس بالا هستید؛ حــتـی اگــر از درونتان هم یک چنین احساسی نداشته باشید. در زمان راه رفتن بــایــد محکم و ثابت قدم بردارید. کمرتان کاملاً صاف باشد؛ و شانه ها بــه سمت عقب گرایش داشته باشند. شاید در ابتدا زمانیکه یک چنین وضعیتی را تمرین می کنید برایتان قدری عجیب و دشوار باشد؛ امــا پــس از سپری شدن چند روز بــه آن عادت پیدا می کنید.

2- ماهیچه های صورت را رها کنید. سعی کنید ماهیچه های صورتتان را رها کنید تــا صورت؛ حالت طبیعی و دلپذیر خود را داشته باشد. بــا ایــن چهره می توانید رو بــه دنیا کنید و بــه همگان بگویید کــه از هیچ چیز نمی هراسید.

3- ارتباط برقرار کنید. هنگامیکه بــا فرد دیگری روبرو می شوید؛ بــا چشم های خود بــا او ارتباط برقر کنید؛ سرتان را بــه نشانه تائید تکان دهید؛ لبخند بزنید و شادی خود را بــه او انتقال دهید. اصلاً نگران عکس العمل فرد مقابل نباشید و البته در عین حال بــایــد بــه یاد داشته باشید کــه در ایــن کار زیاده روی نکنید.

4- نام افراد را بــه خاطر بسپارید. زمانیکه بــرای اولین بار کسی را ملاقات می کنید سعی کنید کــه نام او را بــه خاطر بسپارید. ایــن کار بــرای خیلی از افراد دشوار است. زمانیکه نامشان را می گویند؛ آنرا چندین مرتبه بــا خود تکرار کنید تــا نامشان در ذهنتان باقی بماند و ســپــس نام خود را نــیــز بــه آنها بگویید؛ بــه عــنــوان مثال سلام “سارا” من “مانی” هستم. زمانی هم کــه بــا آنها خداحافظی می کنید؛ باز هم سعی کنید چند مرتبه دیگر نام آنها را تکرار کنید تــا بــه طور کامل در ذهنتان باقی بمانند. هــر چقدر بیشتر نام آنها را تکرار کنید؛ بیشتر بــه یادتان می ماند و طرف مقابل هم احساس می کــنــد کــه او را بیشتر دوست می دارید و احتمال ایــن امر کــه بــا شما بیشتر گرم بگیرد افزایش پیدا می کند.

5- بــه دیگران علاقمند باشید. اگــر شما یکی از آشناهای قدیمی را ملاقات کردید بــه عــنــوان مثال یک همکار؛ همکلاسی؛ دوست یکی از دوستان و … در مورد خانواده و علاقمندی های جدید آنها سوالاتی مطرح کنید. اسم افراد نزدیک بــه آنها را بپرسید و نام آنها را بــه خاطر بسپارید. مطرح کردن یک چنین مسائلی؛ موضوعات جدیدی بــرای صحبت کردن در اختیار شما قرار می دهد و آنوقت مجبور نیستید کــه تنها در مورد کار و کلاس های درسی بــا هم صحبت کنید. می توانید تــا حدودی در مورد خودتان نــیــز صحبت کنید. در تمام طول بحث خودتان را علاقمند نشان دهید و نشان دهید کــه تمایل دارید بــه گفتگوی خود بــا او ادامه دهید.

6- گفتگو در مورد موضوعات مناسب. بــایــد در مورد موضوعاتی صحبت کنید کــه طرف مقابل بــه آنها علاقه دارد؛ حــتـی اگــر خودتان هم علاقه شدید بــه آنها نداشتید؛ بازهم ایــن کار را ادامه دهید. بــه عــنــوان مثال اگــر در یک جمع ورزشی قرار گرفتید؛ در مورد بازی دیشب یــا گل کردن تیمی کــه بــه تازگی وارد لیگ شده صحبت کنید. اگــر بــا کسانی هستید کــه بــه سرگرمی های مختلفی علاقمند هستند؛ می توانید در مورد سرگرمی های مورد علاقه آنها از جمله ماهیگیری؛ بافتنی؛ کوهنوردی؛ و سینما صحبت کنید.
هیچ کس از شما انتظار ندارد کــه در تمام زمینه ها یک متخصص باشید؛ بــایــد بــه آنها بگویید کــه فــقــط بــه دلیل علایق شخصی اســت کــه تمایل دارید در مورد موضوعات مختلف بــا دیگران بــه بحث و گفتگو بنشینید. ذهن خود را باز کنید؛ اجازه دهید تــا دیگران توضیحات لازم در مورد موضوعات مختلف را بــرای شما بازگو کنند. روراست باشید و بــه آنها بگویید کــه دانشتان در مورد برخی چیزها محدود اســت و بدتان نمی آید کــه چیزهای بیشتری در مورد آن مبحث یاد بگیرید.

7- بــه جای غیبت کردن دیگران را تکریم کنید. اگــر در جمعی در حال صحبت کردن هستید کــه هــمــه افراد بــه نحوی در مورد یک شخص بخصوص در حال غیبت کردن هستند؛ بد نـیـسـت شما چیزی در مورد آن بگویید کــه دوست می دارید. گفتن چیزهایی کــه در دیگران دوست می دارید می تواند 100% شما را تبدیل بــه یک فرد جذاب کند. در عین حال بــا ایــن کار می توانید حس اعتماد دیگران را نــیــز بــه خود جلب کنید. هــمــه اطرافیان بــه ایــن نتیجه می رسند کــه شما هیچ وقت ایده ی بدی نسبت بــه دیگران ندارید. هــمــه بــه ایــن نتیجه می رسند کــه آبرویشان در دست شما محفوظ خواهد بود.

8- دروغ نگویید. شاید بــه دلایلی دروغ بگویید امــا مدارک و شواهدی وجود دارد کــه بر خلاف گفته های شماست. اگــر بــه مریم بگویید کــه عاطفه را دوست دارید و بــه نسیم بگویید کــه عاطفه را دوست ندارید؛ مطمئن باشید کــه مریم و نسیم بــا هم صحبت می کنند؛ حرف های شما را بــا هم در میان می گذارند؛ و بــا ایــن کار اعتبارتان را نزد آنها از دست خواهید داد؛ و از آن بــه بعد هم دیگر هیچ کس حرف های شما را باور نخواهد کرد.

9- بــا صداقت از دیگران تعریف و تمجید کنید. ایــن کار خصوصاً در ارتقای عزت نفس دیگران نقش مهمی را بازی میکند. چیزهایی کــه خوشتان می آید را انتخاب کنید و در هــر شرایطی بــه آنها اشاره داشته باشید. اگــر از کاری و یــا از کسی خوشتان می آید راهی بــرای بیان آن پیدا کنید و فوراً بــه آن اشاره کنید. اگــر بــرای انــجـام ایــن کار بیش از اندازه صبر کنید؛ مــمــکن اســت حرف های شما قدری ریاکارانه جلوه کنند. زمانیکه احساس می کنید بــا تشویق های خود می توانید زمینه پیشرفت را بــرای آنها فراهم آورید؛ حتماً ایــن کار را انــجـام دهید و از آنها تعریف کنید. اگــر احساس میکنید کــه چیزی در مورد فردی تغییر پیدا کرده اســت (به عــنــوان مثال مدل مو؛ طرز لباس پوشیدن و .. بــه آن توجه کنید و چیزی را کــه در مورد آن خوشتان آمده؛ بــه زبان بیاورید. اگــر مستقیماً سوالی می پرسید؛ بــا خوشرویی آنرا بیان کنید و ســپــس سوال خود را بــا یک تعریف بجا بــه پایان برسانید.

10- در پذیرش تعریف و تمجید مهربان باشید. ایــن فکر را کــه برخی از تعریف و تمجید ها هدف خاصی را در پــس خود دارند را از ذهن بیرون کنید. در قبول هــر نوع تعریف و تمجیدی پرحرارت و علاقمند ظاهر شوید. خیلی بیشتر از گفتن یک “خیلی ممنون” ساده پیش بروید و آنرا بــا جملاتی نظیر: “خوشحالم کــه خوشت آمده” و یــا “خیلی مهربانی کــه بــه ایــن مورد اشاره کردی” همراه کنید. ایــن عبارات خودشان می توانند بــه عــنــوان نوعی تعرف و تمجید در جواب تعریف های فرد مقابل بــه شمار روند. در عین حال بــایــد دقت داشته باشید کــه برداشت بدی از تعریف های دیگران نکنید. بــه عــنــوان مثال اگــر کسی بــه قصد تعریف از شما گفت: “نمیدانی چقدر دلم می خواست کــه من هم بــه اندازه تو … بودم” شما نباید در جواب او بگویید من اصلاً هم یک چنین خصوصیتی را نداشته و ندارم و احساس می کنم کــه برداشت تو در ایــن مورد غلط بوده و قضاوت نادرستی داشتی.”

11- تن صدای خود را کنترل کنید. یکی از نکات ضروری کــه بــایــد همواره بــه خاطر داشته باشید؛ ماهیت صحبت کردن است. برخی از افراد هستند کــه در درون خود احساس ناامنی می کـنـنـد و بــه راحتی نمی توانند تعریف و تشکر دیگران را پذیرا شوند. در مورد یک چنین افرادی بیشتر بــایــد دقت کنید و روان و سلیس بــا آنها صحبت کنید. اگــر تمایل داشتید بــه آنها بگویید کــه “امروز زیبا شده اید” تن صدایتان بــایــد همانطوری باشد کــه می گویید: “امرور روز زیبایی است.” هــر گونه تغییر در تن صدا و نحوه بیان کردن آن؛ ایــن شک را در آنها بوجود می آورد کــه گفته های شما از سر صدق و درستی نیست. می توانید بــرای تمرین؛ صدای خود را روی نوار ضبط کنید و چند مرتبه آنرا گوش کنید تــا متوجه هــر گونه تغییری بشوید. از خودتان سوال کنید کــه صدای شما نشان می دهد کــه از روی صداقت صحبت می کنید؟ تــا زماینکه بــه یک عبارت خالصانه و صادقانه نرسیده اید؛ بــه ظبط کردن صدای خود ادامه دهید.

راز جذاب شدن

بعضی وقت ها آدم ها در یک نگاه عاشق می شوند؛ شاید بــه ایــن خاطر کــه شما بــا تصویری کــه از زن یــا مرد رویایی در ذهنشان دارند مطابقت دارید؛ یــا شاید بــه خاطر خصوصیات ظاهری تان؛ یــا بــه خاطر اینکه در شرایط خاصی شما را دیده اند؛ یــا هــر چیز دیگری. بعضی وقت ها هم یک روند نسبتا طولانی می گذرد تــا کسی بــه شما علاقه مند شود. طرف مقابل شما هــر طوری کــه عاشق شما شده باشد؛ شما می توانید عشق او نسبت بــه خودتان را از ایــن هم سوزان تر کنید و برایش جذاب تر شوید.

جذابیت دو لایه دارد: لایه اول سطحی تر اســت و بــه خصوصیات ظاهری شما برمی گردد؛ و لایه دوم عمیق تر اســت و بــه رفتارها؛ طرز تفکر و درونیات شما مربوط می شود. شما بــرای اینکه جذاب تر شوید بــایــد روی هــر دو لایه کار کنید. لایه اول جذابیت تاثیر آنی تر و وسیع تری دارد؛ در حالی کــه لایه دوم تاثیر ماندگارتر و عمیق تری می گذارد. شما می توانید جذاب تر شوید اگــر :

با اعتماد بــه نفس باشید

این مهمترین راز جذابیت در تمام دنیاست. بــرای اینکه بــا اعتماد بــه نفس باشید بــایــد خودتان را قبول داشته باشید و بــرای اینکه خودتان را قبول داشته باشید بــایــد آدم قابل قبولی باشید. اگــر احساس می کنید زیاد خودتان را قبول ندارید نگاهی بیندازید و ببینید چرا ایــن حس را دارید. اخلاق خوبی ندارید؟ تغییر خصوصیات اخلاقی کمی سخت اســت و وقت می برد امــا ارزشش را دارد. اخلاق های بدتان را بــا کمک دیگران پیدا کنید و آنها را تغییر بدهید؛ یک تغییر کوچک مساوی اســت بــا یک تحول بزرگ در رابطه تان. هیکل خوی ندارید؟ اگــر از تناسب اندامتان راضی نیستید؛ نزدیکترین باشگاه ورزشی محلتان چشم انتظار شماست.

یا حــتـی در خانه هم می توانید همت کنید و بــا تمرینات ورزشی مرتب بــه اندام ایده آل متناسب بــا وضعیت بدنی خودتان برسید. خود ورزش بــه تنهایی می تواند بــا تغییر هورمون ها و مواد شیمیایی بدنتان بــه شما اعتماد بــه نفس بدهد؛ حــتـی اگــر بــه اندام ایده آلتان نرسید. یــا شاید اصلا هیچ مشکلی ندارید فــقــط از نقاط قوت خودتان آگاه نیستید یــا خودتان را نامنصفانه بــا دیگران مقایسه می کنید.

پس شاید لازم باشد دوستانتان را تغییر دهید و بــا آدم هایی بگردید کــه بــه شما اعتماد بــه نفس می دهند و دیگر ایــن کــه دنبال ارزش هایی عمیق تر در وجود آدم ها هستند. همچنین می توانید تمام دستاوردهای زندگی و نقاط قوت شخصیتی تان را بنویسید و بــه دیوار اتاقتان بچسبانید. هــر وقت هم چیز جدیدی یادتان آمد بــه آن اضافه کنید. از جمله های تاکیدی هم استفاده ببرید. بــا ایــن کار در واقع دارید بــا ناخودآگاهتان حرف می زنید و مسیرهای عصبی تازه ای در مغزتان شکل می گیرد کــه بــه تدریج ذهنیت و رفتارتان را تغییر می دهد. خلاصه هــر تغییری را لازم می دانید در خودتان ایجاد کنید تــا خود را بیشتر قابل قبول بدانید.

سخاوت احساسی داشته باشید

هیچ کس از آدم هایی کــه بــرای ابراز احساسشان جانشان بالا می آید خوشش نمی آید و مطمئن باشید نامزد شما از اینکه مدام مجبور باشد شما را روانکاوی کندکه ببیند چی در دلتان هست کــه نمی گذارید بفهمد (یا اینکه مجبور باشد بــرای فهمیدن احساستان پیش فالگیرها برود!) کم کم فرسوده می شود. شاید آدم هایی کــه دور خودشان یک قلعه بــا دیوار بلند کشیده اند بعضی وقت ها جذاب و دست نیافتنی بــه نظر بیایند امــا مطمئنا در یک رابطه صمیمانه دراز مدت واقعا خسته کننده می شوند. گاهی خوب اســت کــه بــرای غریبه ها اینطور باشید امــا نه بــرای «او». نامزد شما دوست دارد از احساستان باخبر باشد. او اوست دارد بداند چقدر دوستش دارید. خسیس نباشید. احساسات از جمله چیزهایی اســت کــه هــر چــه بیشتر بــه دیگران بدهید نه تنها کم نمی شــود بـلـکـه بیشتر و بیشتر هم می شود. از ابراز احساستان بــه او نترسید. چــه احساسات خوب و چــه احساسات بد. صمیمیت بــا بــه اشتراک گذاشتن احساسات ایجاد می شود. اگــر می خواهید احساستان را توی دلتان و بــرای خودتان نگه دارید اصلا چرا ازدواج می کنید؟ شما کــه نمی خواهید شبیه یک دیوار بــه نظر بیایید؛ پــس بهتر اســت بگذارید شریک زندگیتان بداند توی دل شما چــه می گذرد. آدم های عاشق پیشه جذابیت خودشان را دارند. البته اینها بــه ایــن معنی نـیـسـت کــه بــا احساساتتان خفه اش کنید. اگــر بیشتر اطرافیانتان بــه شما می گویند آدمی زیادی احساساتی هستید هــمــه ایــن جمله ها را برعکس بخوانید. همیشه یادتان باشد: اندازه نگه دار کــه اندازه نکوست.

راحت باشید

شما قرار اســت یک عمر بــا هم زندگی کنید. پــس بــا او راحت باشید. سخت گیری ها؛ رسمی بازی ها؛ تعارفات و پنهان کاری ها را بــه تدریج بــا پیش رفتن رابطه کمتر کنید. البته جوان های امروزی بــا خواندن ایــن حرف خنده شان می گیرد. امــا اگــر بــه روش سنتی ازدواج کرده باشید شاید مدت زیادی از آشنایی تان نگذشته بوده و زود نامزد شده اید؛ در ایــن صورت بگذارید زمان کار خودش را بکند ولــی شما هم بیکار ننشینید. کم کم بــه جای «شما شما» کردن می توانید او را بــا ضمیر مفرد خطاب کنید.

اولش کار سختی اســت امــا تاثیر خیلی خوبی دارد: او عاشقتان می شود! بگذارید بــا شما راحت باشد و رودربایستی ها کم کم کنار برود. نه اینکه همان روز اول بــا پیژامه ای کــه تــا گردنتان بالا کشیده اید جلوی تلویزیون دراز بکشید و تخمه بشکنید! امــا از آن آدم ها هم نباشید کــه 24 ساعته بــا شلوار جین و موهای شینیون شده بــه سر می برد و طرف مقابل هم مجبور می شــود همین کار را بکند. بــا هم مشکلاتتان را در میان بگذارید؛ حرف دلتان را بزنید؛ او را وارد زندگی خصوصی تان بکنید و بگذارید راحتی و آسایش یک دوستی صمیمانه بین شما شکل بگیرد امــا رعایت ادب و احترام متقابل را همیشه – تــا آخر عمرتان – بالاترین اولویت در نظر بگیرید.

خیال پرداز باشید

هیچ چیز بــه اندازه همراهی بــا یک آدم خیال پرداز و امیدوار بــه آینده بــه آدم روحیه نمی دهد. زیادی عاق و واقع گرا بودن اصلا جذاب نیست؛ چنین فردی اینطور بــه نظر می رسد کــه زندگی خشک و بی هیجانی داشته باشد و آنقدر در واقعیت ها غرق شــود کــه سهم رویاپردازی و انگیزه بــرای رسیدن بــه آینده بهتر را در زندگی اش نادیده بگیرد. خیلی خوب اســت کــه منطقی باشید و واقعیت ها را نادیده نگیرید امــا کمی خیال پردازی و دیدن یک آینده روشن هم نمک زندگی ست.

اینطوری هم جذابتر می شوید و هم زندگی خیلی بهتری خواهید داشت. مثلا در مورد اینکه چندتا بچه می خواهید داشته باشید؛ اسم بچه هایتان را چی بگذارید؛ چطوری تربیتشان کنید؛ چــه لباس هایی برایشان بخرید؛ بــا هم کجاها بروید؛ یــا اینکه در دوران سالمندی تان دوست دارید یک کلبه زیبا در ساحل دریا یــا یک جزیره داشته باشید کــه شب ها بــا صدای امواج آب بــه خواب بروید و صبح ها بــا صدای مرغان دریایی از خواب بیدار شوید … می بینید؟ حــتـی همین قدرش هم کلی حالتان را خوب کرد! خیال پردازی های شیرین باعث می شــود میزان آندروفین تان بالا برود و بودنتان در کنار هم شیرین تر شود. نتیجه اینکه او عاشقتان می شود. شاید خیلی از ما هیچ وقت بــه آرزوهای بزرگمان نرسیم امــا داشتن ایــن خیال ها هم حالمان را بهتر می کــنــد و هم بــه ما انگیزه می دهد کــه در زندگیمان تلاش کنیم و بــه جاهای بالاتر برسیم. رویاهای شما و نامزدتان چیست؟

خوش تیپ باشید

شما از دیدن آدم خوش تیپ و موقر بیشتر خوشتان می آید یــا آدم بدتیپ و آویزان؟ خب نامزدتان هم همینطور است. پــس شیک باشید. لباس و آراستگی ظاهر شما ویترینی اســت کــه خودتان را در آن می گذارید تــا بــه دیگران نشان دهید. پــس بهترین و برازنده ترین ویترین را بــرای خودتان انتخاب کنید. دنبال مد نباشید. در ایــن مورد سلیقه ها مختلف است؛ تیپی را انتخاب کنید کــه برازنده خودتان و طبق سلیقه خودتان اســت (مگر اینکه آدم کج سلیقه ای باشید!).

اگر هیچ سررشته ای در ایــن زمینه ها ندارید از دوستان و آشنایان استفاده کنید. یــا مدلی بــرای خودتان انتخاب کنید کــه از او الگو بگیرید. می توانید از اطرافیانتان آدم های خوش تیپ را پیدا کنید و ببینید چــه کار می کـنـنـد کــه ایــن قدر برازنده اند. شیک بودن بــه هیچ وجه بــه معنای زیاد خرج کردن نیست. اتفاقا خیلی از ما کــه خیلی هم بــه ظاهرمان اهمیت می دهیم و خیلی هم خرج می کنیم آخر کار زشت ترین تیپ را پیدا می کنیم؛ چــون اصلا نمی دانیم چی بــه چی می آید و از آن مهمتر اینکه چی بــه ما می آید.

برای ایــن کار فــقــط نیاز بــه کمی هوش و سلیقه دارید. گاهی یک شال گردن سیاه و ارزان می تواند ظاهر شما را دگرگون کند. البته شیک بودن فــقــط لباس نیست؛ مدل مویتان هم مهم است؛ همچنین کفش و کیفتان؛ زیبایی اندامتان؛ رفتار و طرز برخوردتان؛ چهره تان و از هــمــه مهمتر؛ لبخندتان! خوش تیپ باشید؛ و در کنارش خوشرو هم باشید. یک خانم یــا آقای بــه تمام معنا باشید.

از او تعریف کنید

چقدر بــایــد بــه شما گــفــت کــه از نامزدتان تعریف کنید؟ زیاد شنیده اید؛ امــا خیلی وقت ها گوش نداده اید. بــه خاطر همین باز هم می گویم؛ تعریف کردن از او معجزه می کند! می توانید جلوی خودش از او تعریف کنید: «چقدر ایــن لباس بــه تو میاد؛ چقدر کار خوبی کردی کــه زنگ زدی؛ چقدر غذات خوشمزه شده» و یــا حــتـی «چقدر بــا اینکه جوک بی مزه ای بود باحال تعریفش کردی!» اگــر از آن افکار عصر حجری دارید و فکر می کنید نامزدتان بــا تعریف شما لوس می شود؛ اولا کــه خب لوس بشود چــه اشکالی دارد؛ و ثانیا؛ حداقل پشت سرش تعریف کنید کــه لوس هم نشود! اگــر از کسی بشنوید کــه نامزدتان از شما پیشش تعریف کرده؛ حــتـی یک مورد جزیی؛ چــه حالی می شوید؟ مسابقه بگذارید و دنبال بهانه ای باشید کــه از نامزدتان تعریف کنید. ببینید چــه می شود. زندگیتان از ایــن رو بــه آن رو می شود.

آینه او باشید

این یک تکنیک فوق العاده است. بــه خاطر همین آن را آخر از هــمــه گفتم تــا بیشتر یادتان بماند: آینه نامزدتان باشید تــا توی ناخودآگاهش نفوذ کنید. ما آدم ها یک رازی داریم کــه شاید خیلی ها ندانند: ما از افرادی کــه مثل خودمان هستند خیلی خوشمان می آید. مثلا موقعی کــه پرانرژی و پر سروصدا هستیم دوست داریم هــمــه همینطور باشند و از مصاحبت بــا کسی کــه توی خودش اســت زیاد لذت نمی بریم. و برعکس.

این دست خودمان نیست؛ دست ناخودآگاهمان است. خب؛ کاری کــه بــایــد بکنید ایــن اســت کــه بعضی حرکاتش را تقلید کنید؛ مثلا وقتی بــا هم چای می خورید استکانتان را همزمان بــا او بردارید؛ یــا وقتی بــا هم حرف می زنید و او می خندد شما هم بخندید و … مرتب ادایش را درنیاورید؛ چــون ایــن کار نتیجه عکس می دهد؛ و تازه مــمــکن اســت او فکر کــنــد تازگی ها کمی شیرین می زنید! در ایــن مورد بــایــد خیلی دقیق و ظریف باشید. می دانم کمی عجیب بــه نظر می رسد امــا واقعیت دارد و در تحقیقات ثابت شده است.

راز جذاب شدن ؛ آموزش جذابیت

آموزش جذابیت

1. روش زندگی خودتان را داشته باشید .

خود واقعی تان ؛ فلسفه ؛ ارزش ها و علائق تان را شکل دهید و تعریف کنید بــه جای اینکه ناخودآگاه آنها را از خانواده ؛ همسالان ؛ مذهب یــا فرهنگتان بگیرید .

2. نیاز بــه تایید دیگران را از زندگی خود حذف کنید .

به خاطر عقاید دیگران یــا میل بــه تایید دیگران کاری را انــجـام ندهید ... بــه خاطر آنچه بــرای خودتان مهم و ارزشمند اســت دست بــه انــجـام کارها بزنید .

3. بــه غریزه خود اعتماد کنید و دست بــه تجربه های جدید بزنید .

خود را بشناسید و حــتـی اگــر در ایــن مسیر شکست خوردید آنچه را کــه باعث لذت شما میشود و بــرای شما هیجان انگیز اســت کشف کنید .

4. دیگران را همان گونه کــه هستند قبول کنید .

در مورد دیگران قضاوت و انتقاد نکنید ... روی نقاط قوت آنها تمرکز کنید ... یاد بگیرید کــه بــا افراد بــا روحیه ناملایم بدون کوچک کردن خود رفتار کنید .

5. واقعا بــه سخن افراد گوش کنید .

فراتر از گوش دادن و موافقت بــا آنها عمل کنید ... کاری کنید کــه آنها بفهمند شما واقعا آنها را درک می کنید .

6. بــه مشکلات حل نشده در زندگی تان توجه کنید .

رو راست باشید ... ببخشید و اگــر لازم اســت تقاضای بخشش کنید ... انرژی ای کــه صرف ایــن مشکلات کرده اید را صرف کارهای بهتری کنید .

7. زندگی سالمی داشته باشید .

فعالیت ورزشی روزانه داشته باشید ... در غذا خوردن از هوا و هوس پیروی نکنید و غذای سالم بخورید تــا بــرای جسمتان مفید باشد ... ایــن کار را بــرای احترام بــه خودتان انــجـام دهید نه بــرای تحت تاثیر قرار دادن دیگران .

8. خودتان وارد عمل شوید .

برای انــجـام کارها منتظر نمانید ... خلاق ؛ اهل عمل و یاری رسان باشید .

9. بــه افراد نشان دهید کــه بــه آنها اهمیت میدهید .

فقط حرف نزنید ... بــه گونه ای بــا آنها برخورد کنید کــه بفهمند برایشان ارزش قائلید .

10. بــه جنبه مثبت افراد توجه کنید .

نه از ایــن نظر کــه چــه کسانی هستند بـلـکـه از ایــن منظر کــه چــه کسانی میتوانند باشند و ایــن دیدگاه خود را از بــه آنها منتقل کنید .

11. بــه زیبایی سخن بگویید .

سخنان خود را جهت متعالی ساختن ؛ الهام بخشیدن ؛ برانگیختن و تشویق کردن دیگران بــه کار ببرید ... از انتقاد یــا کنایه خودداری کنید .

12. بــه آسانی بخندید .

شاد باشید ... زندگی را خیلی جدی نگیرید و بــه دنبال خلق لذت و شادی باشید .

13. شایعه پردازی نکنید .

تصمیم بگیرید کــه در مورد دیگران بــه گونه ای صحبت نکنید کــه صراحتا و یــا ضمنا انتقادی باشد ... اخبار و اطلاعاتتان را بــه خاطر ارضا حس قدرت و یــا دسیسه کردن علیه دیگران افشا نکنید .

14. بــه جای شکایت درخواست کنید .

اگر چیزی از کسی میخواهید بــه صورت مستقیم درخواست کنید ؛ بــه او غر نزنید و یــا پیش دیگران از او گله وشکایت نکنید .

15. موقعیت ها را بــه درستی مدیریت کنید .

در اسرع وقت بــا مهربانی امــا بــه طور واضح بــه موضوعات منفی رسیدگی کنید .

16. جر و بحث نکنید .

لبخند بزنید و مکان را ترک کنید تــا زمانی کــه شرایط یک گفتگوی سالم فرا برسد .

17. تنها زمانی کــه از شما درخواست میشود کمک کنید .

فکر نکنید کــه دیگران میخواهند شما مشکلاتشان را حل کنید و یــا اینکه شما صلاح شان را بهتر میدانید ... فــقــط آماده باشید و هرگاه از شما کمک خواستند وارد عمل شوید .

18. بــه مشکلات دیگران اهمیت دهید امــا بی طرف بمانید .

بگذارید دیگران بدانند کــه وقتی بــا مشکلی روبرو میشوند شما واقعا بــه آنها اهمیت میدهید امــا گرفتار مشکلاتشان نمیشوید .

19. بــا قلبتان ببینید و نه بــا چشمانتان .

به افراد ؛ سطحی نگاه نکنید ... وضعیت مالی ؛ ظاهر و بدنامی اهمیتی ندارند ... بــه دنبال راستی و صداقت در درون شخص بگردید .

20. بــه جای جواب منفی ؛ جواب مثبت ندهید .

وقتی شما بــه جای نه ؛ بله می گویید دچار خشم درونی میشوید ... تنها زمانی جواب مثبت بدهید کــه دلتان میخواهد و تحت فشار نیستید .

21. بــه دیگران نشان دهید کــه حق شناس هستید .

به آنها بگویید و نشان دهید کــه از اینکه آنها را در زندگی خود دارید خوشبختید .

22. دیگران را سرزنش نکنید .

سعی کنید دیگران را آزار ندهید و باعث نشوید کــه بــه خاطر انتخاب ها ؛ تصمیمات و اعمالشان احساس بدی پیدا کـنـنـد .

23. بیشتر از آنچه کــه مورد انتظار اســت از خود مایه بگذارید .

بیش از حد نیاز ؛ کاری را انــجـام ندهید ؛ امــا ابتکار عمل داشته باشید و گاهی بیشتر از آنچه کــه بــایــد از خود مایه بگذارید .

24. در روابط خود همواره مسیر پیشرفت را طی کنید .

کنترل کننده یــا وابسته نباشید ... روابط را بــه گونه ای پیش ببرید کــه بــرای هــر دو طرف رو بــه تعالی و رضایت بخش باشد .

25. شخص بزرگی باشید .

به دنبال ایــن نباشید کــه اعتبار کسب کنید ؛ دیگران را کوچک کنید یــا مورد ستایش قرار بگیرید ... دانش و قدرت خود را در زمان مناسب نشان دهید .

26. فروتن باشید .

به خود بخندید ؛ از عیب ها و اشتباهات خود آگاهی داشته باشید و قبول کنید کــه آنها شخصیت شما را تعریف نمیکنند .

27. همیشه آماده یادگیری باشید .

هوش و تحصیلات عالیه خود را بــه رخ دیگران نکشید ... بدانید کــه همیشه چیزی بــرای یادگرفتن وجود دارد حــتـی از کسانی کــه دانش کمتری دارند .

28. بگذارید انتخابتان کـنـنـد .

علاقه صادقانه خود را بــه دیگران نشان دهید ... از کلمه ” شما ” بیشتر از کلمه ” من ” استفاده کنید ... بااشتیاق بــه دیگران گوش کنید و جنبه های مثبت شان را بــه آنها گوشزد کنید .

29. بــه افراد هدایایی دهید کــه دوست دارند .

هدایایی نخرید کــه بــرای خود شما مهم اســت و یــا دیگران را تحت تاثیر قرار میدهد .

30. پیوسته خود را بــه چالش بکشید .

متوسط نباشید ... بــه معلومات گذشته خود اکتفا نکنید ... مدام در حال پیشرفت باشید و در مواجه بــا فرصت ها و نحوه استفاده از آنها خلاقیت داشته باشید .

31. ساده زیستی پیشه کنید .

زیرا باعث میشود شما تحت فشار ؛عجول ؛ بــه هم ریخته و یــا گیج و سردرگم نباشید ... بــه خودتان زمان و مکانی بــرای تمرکز بدهید .

32. قدرت فوق العاده زمان حال را بپذیرید .

هیچ چیز ارزشمندتر از ایــن لحظه نـیـسـت ... آن را بــه بهترین لحظه مــمــکن تبدیل کنید .

33. برخلاف جریان آب شنا نکنید .

با افراد و موقعیت هایی کــه نمیتوانید تحت کنترل خود قرار دهید مبارزه نکنید. راه آسانتر ایــن اســت کــه مسیر خود را تغییر دهید.

34. مسیر رشد را طی کنید .

در مسیر پیشرفت حرکت کنید و گوش بــه زنگ فرصت های رشد و تغییر باشید .

35. مطمئن شوید کــه نیازهای خودتان محقق شده اند .

نیازهای اولیه خود را تشخیص دهید و بفهمید بــرای شما چــه چیز در روابط مهم و ارزشمند اســت .

36. بپذیرید کــه شما بــرای هــمــه جذاب نخواهید بود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “چگونه جذاب باشیم”

دیدگاه ها بسته شده اند.