چگونه شاد باشیم

مجموعه: دانستنیها

چگونه شاد باشیم

چگونه شاد باشیم

سفر یک روزه

این روزها سراغ هــر آژانس مسافرتی کــه بروید؛ فهرستی از تور های یک روزه طبیعت گردی یــا تاریخی را بــه شما نشان می دهد. کافی اســت بدانید دنبال چــه سبکی از سفر هستید تــا یکی از آنها را انتخاب کنید و یک روز متفاوت را بگذرانید؛  قالیشویی در کاشان؛ طبیعت گردی در سوادکوه یــا ستاره بینی در کویر شهداد؟ سخت نگیرید و یکی از ایــن گزینه ها را انتخاب کنید. محققان می گویند گشت و گذار و سفرهای کوچک شما را از آنچه هستید؛ شادتر می کند.

به شکاف دیوار بخندید

این توصیه را حــتـی اگــر بارها و بارها شنیده باشید؛ باز هم تــا آخر بخوانید. روانشناسان می گویند گرچه خلق و خوی شما بر حالت چهره تان هم اثر می گذارد امــا گاهی ایــن چهره شماست کــه حال تان را بهتر می کــنــد و خلق تان را تغییر می دهد؛ پــس حــتـی اگــر در انبوه مشکلات غرق شده اید؛ بهانه های کوچکی بــرای خندیدن پیدا کنید و تــا می توانید لبخند بزنید. خنده واقعا بر هــر درد بی درمانی دواست.

گناهکار را ببخشید

محققان می گویند بخشیدن؛ درست مثل پیروی از رژیم سالم بــرای سلامت ما مفید اســت و بر سلامت قلب و بالاتر رفتن خلق اثر می گذارد. امــا شاید تاثیر انتخاب رژیم غذایی درست در 100 ساعت چندان واضح نباشد. پــس می توانید میانبر بزنید و بــا بخشیدن یکی از کسانی کــه تصور ناخوشایندی در ذهن تان حک کرده شروع کنید.

کار ساده ای نـیـسـت امــا می توانید بــه بستری کــه او در آن زندگی می کند؛ سن و سالش؛ ویژگی های شخصیتی و بسیاری از عوامل دیگر توجه کنید و بــرای گذشتن از اشتباه او تلاش کنید.

صبح زود ؛ توچال

نمی خواهیم صحبت های کلیشه ای در مورد طبیعت گردی و معجزه کوه را تکرار کنیم امــا از شما می خواهیم کــه چند دقیقه ای خودتان را در دمای9/13°C قرار دهید. محققان می گویند هوای تازه بــه ویژه اگــر تــا ایــن اندازه خنک باشد؛ حال شما را خوب می کند. نگران نباشید ایــن بار نیازی بــه چند ساعت وقت گذاشتن بــرای خوشحال تر شدن ندارید. کافی اســت 20 دقیقه در هوای پاکی کــه تــا ایــن اندازه خنک اســت قرار بگیرید تــا شادتر شوید. خوشبختانه صبح های پاییزی؛ پیدا کردن جای خنک بــرای نفس تازه کردن کار سختی نیست.

کمی میکروب لازم است

آلودگی همیشه هم بد نیست. محققان می گویند؛ بعضی باکتری های موجود در خاک دوست شما هستند و باعث ترشح بیشتر سروتونین در مغز شما می شوند. از آنجا کــه سروتونین هورمونی شادی آور و ضدافسردگی است؛ ترشح بیشتر آن می تواند حال شما را بهتر کند؛ پــس اگــر در خانه باغچه دارید؛ بیلچه را بردارید و یک خانه گلی درست کنید. اگــر هم آپارتمان نشین هستید؛ بازی در ساحل یــا طبیعت خاک آلود اطراف شهر را انتخاب کنید.

یاد گرفتن یک نکته هم حال تان را خوب می کند

اگر می خواهید حال تان بهتر شود؛ یک چیز تازه یاد بگیرید. محققان می گویند یادگرفتن نه تنها تصور شما را نسبت بــه خودتان بهتر می کــنــد بـلـکـه بــه خوشحال تر شدن شما هم کمک می کند. بد نـیـسـت قبل از شروع شدن ایــن 100 ساعت در یک نشست یــا کارگاه آموزشی ثبت نام کنید و چند ساعتی را بــه یادگرفتن مهارت یــا دانش تازه اختصاص دهید.

روزی 2 ساعت بــرای خانه تان وقت بگذارید

از خستگی نترسید و بــه جان خانه بیفتید. نگذارید هیچ گوشه ای آلوده بماند. اگــر دست تنها از پــس تمیز کردن هــمــه خانه برنمی آیید؛ از همسر یــا شرکت های خدماتی کمک بگیرید تــا در چند ساعت هــمــه جا برق بیفتد. محققان می گویند تمیز کردن خانه از هــر فعالیت دیگری شما را شادتر می کند. از نظر پژوهشگران اگــر تنها 17 ساعت در هفته بــرای نظافت خانه وقت بگذارید؛ رضایت تان از زندگی بیشتر شده و آرام تر می شوید.

دوباره عاشق همسرتان شوید

اگر مسئولیت های بی شمار و روزهایی کــه پی درپی هم می گذرند شما را سرد و خسته کرده؛ از ایــن 100 ساعت بــرای احیای عشق تان کمک بگیرید. خاطراتی کــه بــا همسرتان داشته اید را بیرون بکشید؛ نامه ها؛ کارت پستال ها و یادگاری ها. در کنار هم روزهایی کــه بــرای تان ماندگار مانده اند و ایــن یادگاری ها را از خود بر جا گذاشته اند را مرور کنید. سری بــه خیابان های خاطره های تان بزنید و سعی کنید روزهای خوشی کــه کم کم رو بــه فراموشی هستند را زنده کنید.

کار خیر بکنید

اگر گشتی در فضای مجازی بزنید؛ حتما از نمایشگاه ها و فروشگاه هایی کــه خیریه ها در گوشه و کنار شهر برپا کرده اند بــا خبر می شوید. سر زدن بــه بازارچه های خیریه؛ یکی از بهترین راه ها بــرای شادتر شدن است. محققان می گویند؛ کمک کردن بــه دیگران شما را شادتر می کــنــد و اگــر تنها 100ساعت از سال تان را وقف نیازمندان بــه کمک کنید؛ حال تان از ایــن رو بــه آن رو می شود.

بخوابید

تصور نکنید تمام ایــن 100 ساعت بــایــد فعالانه بــه دنبال شادی و آرامش باشید. اگــر می خواهید حال تان خوب شــود از خواب تان نزنید. خواب کافی احساسات منفی را از شما دور می کــنــد و تمرکز و خلاقیت تان را بالاتر می برد. محققان می گویند خوش خوابی شما را شادتر هم می کند. پــس برنامه 4 روزه را طوری بچینید کــه خواب تان کم و زیاد نشود.

آموزش شاد بودن

شادی یکی از هیجانات اساسی انسان اســت کــه وجود آن بــه انسان کمک می‌کند سلامت روان بهتری داشته باشد. شاد بودن و شاد زندگی کردن یکی از عوامل مهم پیشگیری از ابتلا بــه اختلالات روان‌شناختی است.

درواقع؛ شادی حالتی هیجانی اســت کــه نشانگر میزان رضایتمندی فرد در زمینه های مختلف بویژه زمینه های روانی است.

هنگامی کــه انسان شاد اســت برخی مناطق مغز او تحریک می شــود و ترشح برخی هورمون ها ازجمله سروتونین و نوراپی نفرین و دوپامین در بدن افزایش پیدا می کند.

شاد بودن و شاد زندگی کردن و روی خوش نشان دادن بــه زندگی و مقابله بــا مشکلاتی کــه در زندگی بــرای هــر فردی بــه وجود می آید از ارکان سلامت روان محسوب می شود.

افراد سالم کــه دچار افسردگی نیستند بــه صورت ذاتی بــه دنبال شادمانی هستند و لازم بــه ذکر اســت کــه در حالت شادی انرژی بدن افزایش می یابد و عملکرد ذهنی فرد کارآمدتر و بهینه تر می شود.

افراد درباره یک پدیده یکسان بــه میزان یکسان هیجان شادی از خود نشان نمی دهند و بــه همین دلیل راهکارهای متفاوتی پیشنهاد می شــود تــا در نهایت هــمــه افراد بتوانند شادی خود را افزایش دهند.

با توجه بــه ایــن کــه شادی حالتی روانی اســت کــه پــس از برآورده شدن خواسته های انسان ایجاد می شــود و شامل میزان عاطفه مثبت و رضایتمندی فرد است؛ بنابراین بــرای ایــن کــه بتوانیم شاد باشیم می توانیم از ایــن راهکارها استفاده کنیم :

1 ـ بازسازی نگرش ها و شناخت ها: در ایــن تمرین لازم اســت ابتدا مشخص کنید چــه اتفاقاتی باعث می شــود تــا شما دچار خلق پایین و ناراحتی شوید. ســپــس معین کنید کنترل کدام یک از اتفاقات تحت اختیار شما بوده اســت و بــه نقش خود در بروز آن اتفاق نمره دهید. پــس از آن لازم اســت مشخص کنید چگونه می توانید اتفاقات را بپذیرید و بــه میزان پذیرش خود نمره دهید. فهرستی از راه حل هایی را تهیه کنید کــه می توان بر آن اتفاق غلبه کــرد و احتمال موفقیت آن راه حل ها را نــیــز تعیین کنید.
2 ـ مدیریت زمان: برنامه ریزی بــه منظور درست و بموقع انــجـام دادن کارها بــه کاهش استرس و افزایش شادی منجر می شود.
3 ـ تهیه فهرستی از موفقیت ها و تمرکز بر آنها
4 ـ برقراری روابط اجتماعی و رفت آمد بــا دوستان و اقوام
5 ـ تمرین مثبت نگری: تهیه فهرستی از ویژگی های خوب نزدیکان و اطرافیان و مرور آنها
6 ـ مشورت: همفکری هنگام تصمیم گیری منجر می شــود تــا تصمیمات بهتری بگیرید و ترس از شکست در شما کاهش یابد.
7 ـ شمارش نعمت ها و تهیه فهرستی از دارایی های مادی و غیرمادی و تمرین شکرگزاری
8 ـ گوش دادن بــه موسیقی: موسیقی؛ نواحی خاصی در مغز راتحریک می کــنــد کــه بــه افزایش شادی منجر می شود.
9 ـ تنفس عمیق و تمرین آرام سازی عضلات بــه منظور کاهش استرس و افزایش شادی
10 ـ عضویت در انجمن های خیریه
11 ـ خواندن مطالب طنز
12 ـ انــجـام فعالیت های لذتبخش

آموزش شاد بودن ؛ آموزش شاد زیستن

آموزش شاد زیستن

در حال زندگی کنید

در لحظه باشید! بــه طور مثال بهتر اســت کــه هنگام صرف شام بــا خانواده بــه جای نگرانی بــرای قرار ملاقات روز آینده بــا پزشک تان؛ بــه غذا؛ جمع خانواده و صحبت تان فکر نمایید.

بلند بخندید

پیش بینی احساس شادی؛ میزان هورمون “اندروفین” و هورمون های دیگری را کــه بــه خوشی و آرامش شما می انجامد افزایش می دهد و در عین حال تولید هورمون اضطراب را کاهش می دهد. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا 16 نفر را کــه همگی معتقد بودند؛ تماشای یک فیلم بــرای آنها خنده دار بود را مورد بررسی قرار دادند. سه روز قبل بــه نیمی از آنها گفته بودند کــه ایــن فیلم کمدی است. ایــن دسته از افراد قبل از تماشای ایــن فیلم متوجه تغییرات بیولوژیکی در بدنشان شدند. وقتی بــه تماشای فیلم پرداختند؛ میزان هورمون اضطراب در بدنشان بــه طور چشم گیری کاهش یافت. ایــن در حالی بود کــه میزان هورمون های شادی بخش افزایش داشت.

خوب بخوابید

بهتر اســت کــه روزانه بــرای مدتی کوتاه استراحت کنید و شب ها هم در حالی کــه کتاب می خوانید و حداکثر تــا ساعت 10 شب؛ بــه رختخواب بروید و بخوابید. ایــن راهکار بــرای بهبود خلق و خو و نــیــز چشم اندازتان نسبت بــه زندگی مؤثر است.

به موزیک گوش دهید

تحقیقات حاکی از آن اســت کــه شنیدن موسیقی آرام قسمتی از مغز را فعال می کــنــد کــه باعث شادی می شود. در ضمن ایــن راهکار بــه کسب آرامش هم می انجامد.

این روش بــه طور آزمایشی در گروهی از افراد بالغ در حین عمل جراحی چشم انــجـام شــد و نتایج نشان داد کــه ایــن افراد نسبت بــه کسانی کــه در سکوت عمل شده بودند؛ تعداد ضربان قلب؛ فشار خون و فعالیت قلبی کمتری داشته اند.

منظم باشید

با وجود شلوغی میز کارتان کــه پر از کاغذ؛ مجله و صورت حساب است؛ یــا کابینت آشپزخانه تان کــه بسیار نامنظم اســت و نــیــز دفترچه چک تان کــه در طی 6 ماه اخیر هنوز تسویه نشده؛ نمی توانید تمرکز کنید و نفس عمیق بکشید.

به علاوه بــا انــجـام کارهای تکراری روزانه مثل جارو زدن؛ گردگیری و شستشوی زمین هم می توانید بــه آرامش و شادی برسید(البته فــقــط در صورتی کــه ایــن کارها را بــا تمرکز کامل انــجـام دهید).

نه بگویید

کارهایی را کــه در اولویت نیستند و از آنها لذت نمی برید را از برنامه زندگی خود حذف نمایید.

برای انــجـام کارهایتان لیستی تهیه نمایید

هیچ چیز بهتر از ایــن نـیـسـت کــه وظایف تان را بنویسید. ایــن کار باعث می شــود تــا اهداف تان را شناسایی کرده و تنش و نگرانی را از وجودتان دور کنید. ســپــس مطمئن شوید کــه آیا هــمــه وظایفتان را بــه خوبی انــجـام داده اید.

برای انــجـام هــر کاری؛ زمان مشخصی را اختصاص دهید

دکتر “ادوارد سوئارز” یکی از استادان روان پزشکی در دانشگاه دوک معتقد است: “افرادی کــه در یک زمان بــه انــجـام چند کار می پردازند؛ بیشتر بــه بیماری فشار خون مبتلا می شوند.”

زمانی کــه بــا تلفن صحبت می کنید؛ بــه جای انــجـام همزمان شستشوی لباس ها یــا نظافت آشپزخانه؛ بهتر اســت بــه راحتی بنشینید و بــه مکالمه خود تمرکز کنید و نــیــز زمانی کــه بــا کامپیوتر کار می کنید بــه کار یــا پروژه دیگری نپردازید.

بهتر اســت کــه ابتدا کار نخست را بــه اتمام برسانید ســپــس بــه کار دیگری بپردازید.

باغبانی کنید

همان طور کــه تنفس هوای تازه و انــجـام حرکات ورزشی باعث کاهش اضطراب می شــود و فرد را سرحال و سرزنده می کند؛ انــجـام امور باغبانی مثل زدودن علف های هرز باغ یــا باغچه؛ تماشای رشد دانه ای کــه بــه گیاه تبدیل شده و گل می دهد و نــیــز هرس شاخ و برگ درختان کــه مــمــکن اســت فــقــط چند ساعتی وقتتان را بگیرد؛ نــیــز حس شادی و آرامش را در وجودتان زنده می کند.

برای مدتی بــه اخبار نشریات و رسانه ها گوش ندهید

برای یک هفته هیچ روزنامه ای را نخوانید؛ بــه هیچ اخباری گوش نکنید و بــه عناوین اخبار هم اهمیت ندهید؛ بــا ایــن کار از دنیای پُر تنشی کــه ایــن خبرها بــرای ما ساخته اند دور می شوید. در عوض زمانی را بــه عبادت؛ پیاده روی؛ شرکت در کلاس های یوگا یــا مدیتیشن اختصاص دهید.

ایمان خود را محکم کنید

دکتر “دیوید مایر” استاد روان شناسی دانشکده “هوپ” هلند معتقد اســت “پس از بررسی های بسیار بــه ایــن نتیجه رسیدیم کــه افراد بــا ایمان شادتر از کسانی هستند کــه پایه های اعتقادی سست دارند و بهتر می توانند بــا مشکلات و ناراحتی ها مقابله نمایند. اعتقاد و ایمان بــه زندگی بسیاری از افراد معنا می بخشد؛ قدرت پذیرش آنها را زیاد می کند؛ آنها را بــه عالم معنویت و دنیایی غیر از دنیای مادی سوق می دهد.”

شکرگزار نعمت هایی باشید کــه خداوند بــه شما عطا کرده است

افرادی کــه روزانه زمانی را بــه تفکر در مورد نعمت هایی کــه خداوند بــه آنها عطا کرده (مثل سلامتی؛ دوستان؛ خانواده؛ آزادی؛ تحصیلات و…) اختصاص می دهند؛ بسیار شاد و سرحال اند.

گیاهان دارویی مناسب را بو کنید

بوییدن گیاهان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش اضطراب و ایجاد شادی است.

یکی از تحقیقات نشان داد افرادی کــه در معرض بوی گیاه رزماری قرار گرفتنه بودند؛ کاهش قابل توجه ای در اضطراب داشته اند؛ آگاهی شان بیشتر شده و سریع تر هم بــه حل مسایل ریاضی می پرداختند. از طرفی بوییدن گیاه استوخودوس هم باعث افزایش دسته ای از امواج مغزی می شــود کــه آرامش را در بدن تقویت می کنند.

به مکان های آرام پناه ببرید

مساجد؛ امامزاده ها؛ مزارهای ائمه و علمای دین؛ کتابخانه؛ موزه و باغ ها دنیایی از آرامش هستند و بــرای مقابله بــا دنیای پر از تنش امروزی بسیار کار سازند.

در ضمن؛ می توانید مکان های مناسب و آرامی را کــه بــه منزلتان نزدیک اســت انتخاب کنید و در مواقع ناراحتی بــه آنجا پناه ببرید.

برای کمک بــه دیگران داوطلب شوید

کمک کردن بــه دیگران باعث می شــود تــا بسیاری از مشکلات خودتان هم برایتان حل شــود و در ضمن باعث ارتباط اجتماعی بیشتر نــیــز می گردد.

از آنجایی کــه افراد شاد بیشتر از دیگران مایل بــه کمک دیگران کمک هستند؛ هم یاری بــا دیگران؛ شادی و رضایت فرد را افزایش می دهد.

یکی از تحقیقات حاکی از آن اســت کــه کمک داوطلبانه باعث افزایش شادی؛ رضایت از زندگی؛ عزت نفس؛ تسلط بیشتر بــه زندگی؛ سلامت بدنی و کاهش اضطراب می شود.

زمانی را بــه تنهایی بگذرانید

با وجود ایــن کــه بهترین پادزهر بــرای درمان اضطراب ارتباط بــا دیگران است؛ امــا گاهی اوقات تنهایی بــرای واکنش بهتر نسبت بــه مشکلات؛ لازم و ضروری است. شما می توانید بــه تنهایی پارک بروید یــا بــه تماشای یک فیلم خوب بپردازید و یــا ساده تر اینکه بــه کتاب داستان هایتان و یــا لوازم قدیمی نگاهی بیندازید.

به دوستان نزدیکتان اهمیت دهید

یکی از تحقیقات انــجـام شده در مورد 1300 نفر حاکی از آن اســت کــه کسانی کــه دوستان نزدیک و صمیمی بیشتری دارند؛ نسبت بــه آنهایی کــه فــقــط یک یــا دو دوست صمیمی دارند؛ فشار خون؛ چربی و قند خون و هورمون اضطراب شان کم تر است.

به طور کلی زنان بیش از مردان از روابط دوستانه خود بــا خانواده و همسرشان لذت می برند.

بسیاری از بررسی ها ایــن نکته را خاطرنشان می کند؛ افرادی کــه احساس تنهایی و اضطراب دارند و گوشه گیری می کنند؛ 3 تــا 5 برابر بیشتر از کسانی کــه بــه دیگران محبت می کنند؛ (با دیگران صمیمی هستند و بــه خوبی ارتباط برقرار می کنند)؛ بیمار می شــونــد و زودتر مرگ بــه سراغ شان می آید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “چگونه شاد باشیم”

دیدگاه ها بسته شده اند.