شعر طنز رؤسا و ملت – علی اکبر دهخدا

شعر طنز رؤسا و ملت – علی اکبر دهخدا

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر طنز رؤسا و ملت – علی اکبر دهخدا
 •  

  شعر طنز رؤسا و ملت - علی اکبر دهخدا

  شعر طنز رؤسا و ملت – علی اکبر دهخدا

   

  خاک به سرم بچه به هوش اومده
  بخواب ننه،یک سر دوگوش اومده

  گریه نکن لولو می آد،می خوره
  گرگه می آد بزبزی رو می بره

  اهه!اهه!ننه چته؟-گشنم
  -بترکی،این همه خوردی کمه؟!

  چخ چخ سگه،نازی پیشی،پیش پیش
  لای لای جونم،گلم باشی،کیش،کیش

  -از گشنگی ننه دارم جون می دم
  -گریه نکن فردا بهت نون می دم

  -ای وای ننه!جونم داره در می ره
  -گریه نکن دیزی داره سر میره

  -دستم آخش،ببین چطور یخ شده
  -تف تف جونم ببین ممه آخ شده

  -سرم چرا انقده چرخ می زنه؟
  -توی سرت شی پیشه *چا *می کنه

  خ خ،خ خ…-جونم چت شد؟-هاق هاق
  وای خاله چشماش چرا افتاد به طاق؟

  آخ تنشم بیل ببین سرد شده
  رنگش چرا،خاک به سرم،زرد شده؟

  وای بچه م رفت زکف،رود!رود*!
  ماند به من آه واسف،رود رود

   

  کلمات کلیدی : آخ آخش،ببین آد آد،می آه از افتاد انقده اههاههننه اومده اومده بخواب اکبر ای باشی،کیش،کیش ببین بره بزبزی به بهت بچه بیل تف تنشم جون جونم جونم،گلم خ خ،خ خاله خاک خجونم خوردی خوره گرگه دارم داره در دستم دم دم گریه دهخدا دوگوش دیزی رؤسا رفت ره گریه رو رود زنه؟ توی زکف،رودرود ماند سر سرت سرد سرم سرم،زرد سگه،نازی شد؟هاق شده شده تف شده رنگش شده؟ شعر شی طاق؟ طنز علی فردا لای لولو م ملت ممه من می میره ننه ننه،یک ننهجونم نون نکن هاق وای همه هوش و واسف،رود وای پیش لای پیشه پیشی،پیش چا چت چته؟گشنم بترکی،این چخ چرا چرا،خاک چرخ چشماش چطور کمه؟ کنه گریه گشنگی یخ

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر طنز رؤسا و ملت – علی اکبر دهخدا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.