تست هوش

مجموعه: روانشناسی

تست هوش

تست هوش

 

تست هوش اول:

در in تست هوش، تصویر ۹ انسان مخفی شدن.

با پیدا کردن ۶ تصویر در in تست هوش،میتونی az داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه.

اگه تصویر هفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت az حد معمول بالاتره و اگه در in تست هوش تصویر هشتمی رو پیدا کردی خیالت az داشتن یه هوش تقریبا خوب تخت تخت بشه و اگه نهمی رو پیدا کردی باید بهت تبریک بگیم chon تو az دسته افراد خیلی باهوش be حساب میایی.

 

تست هوش اول

 

تست هوش دوم:

تست هوش تصویری(درخت)

اگر بین ۰ ta ۵ تصویر صورت پیدا کردید – سبک مغز

اگر ۶ ya ۷ تصویر صورت پیدا کردید – کند ذهن

اگر ۸ ya ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولی

اگر ۱۰ ya ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب

اگر ۱۲ ya ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغه

 

تست هوش دوم

 

تست هوش سوم:

دقت کنید, تو in تصویر چندتا حیوون هست ؟ agar بتوانید ۲۵ حیوان ra پیدا کنید نشان az هوش سرشار شماست. فراموش نکنید شما تنها ۱ دقیقه فرصت دارید ta har ۲۵ حیوان ra نام ببرید.

 

تست هوش سوم

 

تست هوش چهارم:

تست هوش تصویری (دانه های قهوه)

در in تست  هوش agar بتوانید ظرف ۳ ثانیه صورت مردی ra در میان دانه های قهوه در عکس  پیدا کنید، نیم کره راست مغز شما، بهتر az افراد دیگر پرورش یافته است. agar بین ۳ ثانیه ta یک دقیقه طول بکشد، نیم کره راست مغز شما be صورت عادی پرورش یافته است. اگه بین یک دقیقه ta سه دقیقه طول بکشد، یعنی سمت راست مغز شما کند عمل میکند و باید پروتئین بیشتری مصرف کنید. agar هم بعد az سه دقیقه هنوز نتوانستید آنرا پیدا کنید،پیشنهاد میشود بیشتر be دنبال انجام اینگونه تست ها باشید ta آن بخش az مغزتان قوی تر بشود.

(صورت 1 دانه است pas be دنبال یک دانه باشید)

 

تست هوش چهارم

 

 

تست هوش هیجانی

 

تست هوش هیجانی

 

شنیده اید کسی بگوید: «من هیچ حرفی نزدم amma او az چشم هایم، حسم ra خواند؟» برای شما هم پیش آمده ke چشم هایتان احساس واقعی تان ra لو دهد؟ شما چطور بلدید az چشم و حالات صورت دیگران نگرانی، تعصب، عصبانیت و ترس ra بخوانید؟ آزمونی ke پیش رویتان است، be شما خواهد گفت هوش عاطفی (هیجانی) تان ke یکی az مولفه های هوش اجتماعی است، ta che حد است. be in 20 چهره خوب دقت کنید و احساسشان ra حدس بزنید.

در نهایت، پاسخ هایتان ra ba کلید سوالات تطبیق دهید و برای har پاسخ درست یک امتیاز برای خود درنظر بگیرید ta معلوم شود che نمره ای az 20 می گیرید! البته ba توجه be in ke in عکس ها مربوط be یک فرهنگ دیگر است، ممکن است برخی az واکنش ها در فرهنگ ما مقداری متفاوت باشد.

1- in خانم che احساسی دارد؟

 

این خانم che احساسی دارد؟

 

الف)خجالت زدگی  ب) ترس  ج) ناراحتی  د) تعجب

2- صورت in آقا نشان دهنده حس …….. است.

 

صورت in آقا نشان دهنده حس ........ است.

 

الف) مجذوب  ب) هیجان زده  ج) خوشحال  د) مودب

3- be نظر شما in آقا che حالی دارد؟

 

به نظر شما in آقا che حالی دارد؟

 

الف) ناراحت  ب) درد  ج) عصبانیت  د) منزجر

4- in حالت صورت یعنی ……….

 

این حالت صورت یعنی ..........

 

الف) کمرویی و خجالت   ب) ناراحتی  ج) سرگرم  د) شرم و روسیاهی

5- in خانم che حسی دارد؟

 

این خانم che حسی دارد؟

 

الف) غرور  ب) تحقیر  ج)هیجان  د) خشم

6- in حالت چشم ها و دهان یعنی ………

 

این حالت چشم ها و دهان یعنی .........

 

الف) ترس  ب) هیجان  ج) تعجب  د) همدردی

7- be نظرتان حالت چهره in آقا che می گوید؟

 

به نظرتان حالت چهره in آقا che می گوید؟

 

الف) ناراحتی  ب) شرم و روسیاهی  ج) انزجار  د) تحقیر

8- in حالت یعنی ………….

 

این حالت یعنی .............

 

الف) عصبانیت  ب) درد  ج) انزجار  د) ناراحت

9- in خانم احساس …….. می کند.

 

این خانم احساس ........ می کند.

 

الف) گرایش و میل   ب) کمرویی  ج) مجذوب شدن  د) عشق

10- in حالت نشان دهنده che حسی است؟

 

این حالت نشان دهنده che حسی است؟

 

الف) شرم و روسیاهی  ب) عصبانیت  ج) ناراحتی  د) درد

11- in آقا احساس …….. می کند.

 

این آقا احساس ........ می کند.

 

الف) همدردی  ب) ناراحتی  ج) خشم  د) علاقه

12- حالت چهره in فرد be شما می گوید او …….. است.

 

حالت چهره in فرد be شما می گوید او ........ است.

 

الف) سرگرم  ب) علاقه مند ج) متعجب  د) هیجان زده

13- حالت چهره in فرد نشان دهنده che حسی است؟

 

حالت چهره in فرد نشان دهنده che حسی است؟

 

الف) تعجب  ب) علاقه  ج) گرایش و میل  د) خوشحالی

14- in آقا احساس …….. می کند.

 

این آقا احساس ........ می کند.

 

الف) ناراحتی  ب) شرم و روسیاهی  ج) انزجار  د) همدردی

15- حالت چهره in فرد نشان دهنده che حسی است؟

 

حالت چهره in فرد نشان دهنده che حسی است؟

 

الف) ناراحتی  ب) غرور  ج) کمرویی  د) شرم و روسیاهی

16- لبخند in فرد نشان دهنده ……. است.

 

لبخند in فرد نشان دهنده ....... است.

 

الف) خوشحالی  ب) گرایش و میل  ج) ادب  د) همدردی

17- چهره in خانم نشان دهنده کدام حس است؟

 

چهره in خانم نشان دهنده کدام حس است؟

 

الف) ناراحتی  ب) شرم و روسیاهی  ج) کمرویی  د) عشق

18- che احساسی ra az in چهره می خوانید؟

 

چه احساسی ra az in چهره می خوانید؟

 

الف) احساس گناه  ب) ناراحتی  ج) درد  د) انزجار

19- حالت چهره in فرد می گوید او …….. است.

 

حالت چهره in فرد می گوید او ........ است.

 

الف) راضی  ب) مجذوب  ج) عاشق  د) علاقه مند

20- che احساسی ra در چهره in آقا می خوانید؟

 

چه احساسی ra در چهره in آقا می خوانید؟

 

الف) تعجب  ب) هیجان  ج) ترس  د) انزجار

1- ب    2- ج    3- ج    4- ب    5- الف    6- ج    7- د    8- ج    9- ج    10- د    11- الف    12- الف    13- ب    14- الف    15- د    16- ج    17- ج    18- ج    19- ج    20- الف

اصطلاح هوش عاطفی برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ توسط دو روان‌شناس be نام‌های جان مایر و پیتر سالووی مطرح شد. آنان اظهار داشتند، کسانی ke az هوش هیجانی برخوردارند، می‌توانند عواطف خود و دیگران ra کنترل کرده، بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و az اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند.

هوش هیجانی be دلیل کاربردهایی ke دارد، جایگاهی ویژه برخوردار است. بخصوص در مورد کودکان، بسیار مفید می باشد. هوش هیجانی be کودکان کمک می‌کند ta در موقعیت‌های تهدید کننده و خطرناک، واکنش مناسب تری برای نجات خود انجام دهند. همچنین ba کمک هوش هیجانی می توانند be ریشه‌های غم و شادی در خود پی ببرند و آن ra مدیریت کنند. حساسیت و هوش هیجانی بالاتر be کودکان کمک می‌کند ta نیازهای دیگران ra درک کنند و حداقل ba همدلی be آنها کمک کنند و ba کنترل بر احساسات خود، حس مسئولیت پذیری ra در خود تقویت کنند. در مجموع هوش هیجانی be خصوص be کودکان ما کمک می‌کند ta یادگیری بهتری داشته باشند و خوشحال تر و سالم تر و موفق تر az دیگران باشند.

همچنین متون علم مدیریت بر in باور هستند ke رهبران و مدیران ba هوشهای هیجانی بالاتر، توان بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل شان دارند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی ke دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند amma فاقد هوش هیجانی و اجتماعی هستند در مقایسه ba کارکنان مشابهی ke az هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.

 

تست هوش استاندارد

 

تست هوش استاندارد

 

با ایـن تـست هـوش، IQ خـود ra مشخـص کنیـد

تستی ke در زیر مشاهده می کنید، شاید در عین حال ke ساده ترین، بلکه تعیین کننده ترین تست برای سنجش آی کیو باشد. برای انجام in تست باید pas az خواندن har سئوال در عرض faghat 5 ثانیه be آن جواب درست ra بدهید و در نزد خودتان یادداشت کنید. در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در 10 میشود و میزان آی کیو شما ra نشان میدهد.

1. بعضی az ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟

2. agar دکتر be شما 3 قرص بدهد و بگوید har نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد ta تمام قرصها خورده شود؟

3. من ساعت 8 شب be رختخواب رفتم و ساعتم ra کوک کردم ke 9 صبح زنگ بزند وقتی ba صدای زنگ ساعت az خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

4. عدد 30 ra be نیم تقسیم کنید و عدد 10 ra be حاصل آن اضافه کنید che عددی be دست می آید؟

5. مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش be جز 9 ta مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

6. agar تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید ke در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک ra روشن میکنید؟

7. فردی خانه ای ساخته ke har چهار دیوار آن be سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ be in خانه نزدیک میشود in خرس che رنگی است؟

8. agar 2 سیب az 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

9. حضرت موسی az har حیوان چند ta ba خود be کشتی برد؟

10. agar اتوبوسی ra ba 43 مسافر az مشهد be سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر ra پیاده کنید و 7 مسافر جدید ra سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر ra سوار کنید و سرانجام بعد az 14 ساعت be تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

و امـــــــا پاسخ تست ها :

1. تمام ماهها حداقل 29 روز ra دارند.

2. یک ساعت (شما یک قرص ra در ساعت 1 و دیگری ra در ساعت 1/5 و بعدی ra در ساعت 2 می خورید).

3. faghat یک ساعت. ساعت کوکی نمیتواند شب و روز ra تشخیص دهد pas be اولین ساعت 9 ke برسد زنگ میزند ke ساعت همان 9 شب است.

4. حاصل 70 است (تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است).

5. او 9 گوسفند خواهد داشت.

6. اول باید کبریت ra روشن کرد.

7. سفید chon خانه ای ke har چهار دیوارش رو be سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.

8. همان 2 سیب.

9. هیچ (حضرت نوح بود نه حضرت موسی)

10. خوب خودتونید دیگه (نام خودتان)

ارزیابی تست و سطح هوش بر اساس تعداد جوابهای نادرست :

7 جواب نادرست و بیشتر : دانش آموز دبستان

6 جواب نادرست : دانش آموز دبیرستان

5 جواب نادرست : دانشجو

2 ta 4 جواب نادرست : استاد دانشگاه

1 جواب نادرست : آی کیو فوق العاده

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تست هوش”

دیدگاه ها بسته شده اند.