تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب بچه
 •  

  تعبیر خواب بچه

  محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب بچه می گوید :

  اگر ببیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی است و شادی . اگر ببیند او را پسری آمد ، دلیل است دختر آورد . اگر ببیند او را دختری آمد ، دلیل است پسر آورد .

  ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بچه می گوید :

  اگر ببیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل است از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

   

  لیلا برایت ، در باب تعبیر خواب بچه مى‏ گوید :

  اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ، به این معناست که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده ‏اید . دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن است که شما دچار مشکل مى ‏شوید ، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏ شوید . اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده ، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید ، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید . اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ ها دیدید ، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏ رسید .

  تعبیر خواب بچه دار شدن

  نظر آنلی بیتون از تعبیر خواب بچه :

  اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ، نشانه‏ ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

   

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

   

  لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب بچه می گوید :

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
  بچه های کوچک : غم و غصه
  دیدن کودکان بی شمار : فلاکت
  کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی
  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
  بچه ای که می دود : نیکبختی

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر خواب کودک

  در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب بچه آمده است :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد .
  بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته
  بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
  یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :
  طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بچه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.