تعبیر خواب سوسک

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سوسک می گوید :

سوسک تعبیر دیگر حشرات ra دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر ke زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز be وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن agar che ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است be خصوص agar در خانه خودتان باشد.

نظر مولف درباره تعبیر خواب سوسک in چنین است :

چون سوسک بیشتر az آنکه be انسان زیان جسمی برساند موجب ترس ya وحشت می گردد می توان az آن be یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود .

تعبیر دیدن سوسک در خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب سوسک می گوید :

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد ke مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . amma agar در خواب سوسک ra بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

سوسک در خواب

تعبیر خواب سوسک :

سوسک‌ در خواب‌ ، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌. یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ ra مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ ya گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌ می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ پیدا کند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ خوفناک‌ ra می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ az زندگیش‌ ra بازنگری‌ کرده‌ و مورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.

سوسک تعبیر دیگر حشرات ra دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر ke زحمت می آفریند و در شما کراهت be وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن agar che ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است be خصوص agar در خانه خودتان باشد. رنگ سوسک che زرد باشد che قرمز و مشکی و سیاه و قهوه ای ya سوسک طلایی فرقی نمی کند شرایط مهم هست .

تعبیر خواب سوسک در خانه ya در رختخواب : دشمن ya کسی ke be شما حسادت می ورزد ke البته نمی تواند be شما صدمه بزند . در واقعیت سوسک نیش نمی زند amma agar شما در خواب دیدید ke سوسک نیشتان زد ya گاز گرفتن سوسک ra حس کردید ، نشانه ی دزد هست  . دیدن سوسک و موش در کنار هم niz دقیقا همین تعبیر ra دارد .

دیدن سوسک و دیگر حشرات کنار هم ( عقرب ، مارمولک ، عنکبوت و … ) : دشمنانی در کمینتان هستند ke هیچ صدمه ای be شما نمی توانند بزنند و شما ba خیال راحت be ادامه ی زندگی بپردازید .

دیدن سوسک های کوچک و ریز : مشکلات بسیار کوچک برایتان پیش خواهد آمد .

دیدن سوسک درختی و سوسک بالدار بطوری ke بشما آسیبی نرساند : خوشبختی

تعبیر خواب سوسک کشتن : سعادت و پر ثمره بودن زندگی .

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود و چسبیدن سوسک be بدن  ، دلالت بر آن دارد ke مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

خارج شدن سوسک az بدن ( az پوست / زایمان / az دهان / az مخرج و …) نشانه ثروت است . دیدن سوسک و مار کنار هم niz همین تعبیر ra دارد .

دیدن سوسک در غذا : بدبیاری

خوردن سوسک در غذا ya … : روزی و پول

اگر دیدی ke سوسک ها مرده اند : هدف و مسیر زندگیتان درست هست ، faghat hame چیز بستگی be تلاش و سیاست شما دارد ta be آنچه می خواهید برسید .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب سوسک”

دیدگاه ها بسته شده اند.