تعبیر خواب لباس عروس

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب لباس عروس

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لباس عروس مى‏ گوید :

1ـ دیدن لباس عروسی در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بــا دوستانی صمیمی آشنا خواهید شــد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کــرد .
2ـ دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب ؛ علامت آن اســت کــه رابطه شما بــا فردی شایسته قطع خواهد شــد .


تاریخچه لباس عروس

لباس عروسی؛ لباسی بی نظیر و منحصر بــه فردی است. در کنار تولد و مراسم تدفین؛ ازدواج یکی از سه موقعیت مهم و عظیم در زندگی هــر شخص اســت و تنها موردی اســت کــه شخص در تعیین چگونگی آن و عظمت و شکوه برگزاری آن؛ نقش اصلی را برعهده دارد. ایــن روز بــرای عروس؛ بیشتر از آنچه کــه بــرای داماد مهم است؛ دارای اهمیت اســت و روز بزرگ زندگی او محسوب می شود. در سرتاسر تاریخ؛ زنان همواره تلاش می کــردنــد تــا لباس عروسی خاصی داشته باشند کــه بــا موقعیت و فضای جشن و شادی مناسب باشد و باعث بشود تــا عروس زیبا را زیباتر از آنچه هست؛ نشان بدهد و عروسی کــه چندان زیبا نیست؛ حداقل عالی و بــا شکوه بــه نظر برسد.

لباس عروس؛ نشانه ای از ملیت

در قرون وسطی؛ ازدواج بیشتر از پیوند میان دو نفر اهمیت داشت و در بسیاری موارد اتحاد و پیوند بین دو خانواده؛ دو تجارت و حرفه و حــتـی اتحاد بین دو کشور بــه شمار می آمد. بنابراین عروس بــایــد بــه شکلی لباسی می پوشید کــه بــه بهترین شکلی معرف خانواده او باشد؛ لباس او تنها معرف شخص او نبود. در آن زمان ازدواج های سلطنتی دارای اهمیت سیاسی بسیاری بود و بــرای ایجاد اتحاد و پیمانی محکم بین دو کشور انــجـام می شد؛ بنابراین لازم بود تــا عروس جوان عالی و باشکوه بــه نظر برسد تــا اعتبار و حیثیت کشور خود را تقویت کــنــد و بــا نشان دادن ثروت و توانگری ملت خود؛ بر کشور داماد تاثیر بگذارد. جواهرات عروس هم بــه عــنــوان بخشی از جهیزیه او؛ مورد توجه و بحث قرار می گرفت.

خانواده های سلطنتی و ثروتمند از عالی تری پارچه هایی کــه مــمــکن بود؛ استفاده می کــردنــد و گران ترین پارچه ها از قبیل مخمل؛ ابریشم و حریر گلدار؛ اطلس؛ خز و پارچه های بافته شده از نخ های طلا و نقره را بــه کار می بردند. در آن زمان کــه پارچه ها بــا دست ریسیده می شد؛ بافته می شــد و خشک می شد؛ و در نتیجه استفاده اقتصادی و صرفه جویانه از پارچه معمول بود؛ دامن ها را بــه شکل جمع؛ بزرگ و پف کرده درست می کردند؛ طول آستین ها تــا زمین ادامه داشت و دنباله دامن در پشت لباس بــه طول چند متر کشیده می شد.

رنگ های استفاده شده هم گرانبها و بــا شکوه بود؛ تنها افراد ثروتمند قادر بودند رنگهای گران قیمتی همچون قرمز؛ ارغوانی و مشکی را تهیه کنند؛ زیــرا ایــن رنگها بسیار سخت تر از رنگ هایی کــه از رنگ های گیاهی طبیعی بــه دست می آمد؛ تهیه می شد. علاوه براین؛ لباس عروس بــا جواهرات قیمتی از قبیل الماس؛ یاقوت سرخ؛ یاقوت کبود؛ زمرد و مروارید تزئین می شد. بنابراین عروس در لباس خود در برابر تابش آفتاب می درخشید. گاهی اوقات لباس عروس چنان بــا جواهرات پوشیده می شد؛ بــه طوری کــه پارچه لباس در زیر آنها پنهان می شد؛ در قرن پانزدهم زمانی کــه شاهزاده مارگارت در انگلستان ازدواج کرد؛ لباس او بــه حدی سنگین بود کــه نمی توانست حرکت کــنــد و بــه کمک دو نفر بــه کلیسا برده شد!

پیراهن سفید عروسی

در دوران باستان عروس ها بــرای نشان دادن شادی خود؛ از رنگ های شاد و روشن بــرای لباس عروس استفاده می کردند. رنگ سفید مدتی طولانی اســت کــه بــه عــنــوان رنگی سنتی و رایج بــرای پیراهن عروس پذیرفته شده است؛ امــا پیراهن عروس همیشه بــه رنگ سفید نبوده است.

رسم پوشیدن لباس عروس بــه رنگ سفید؛ بــه دوران ملکه ویکتوریا برمی گردد. پیش از آن عروس ها؛ بسته بــه موقعیت اجتماعی خود؛ انواع متنوعی از رنگ ها و مواد را بــرای لباس عروس انتخاب می کردند. در آن روزگار رنگ سفید نشانه پاکی و عفت نبود؛ بـلـکـه رنگ آبی دارای ایــن معنا بود. در حقیقت بسیاری از زنان بــه همین دلیل رنگ آبی را بــرای لباس عروسی خود انتخاب می کردند. از طرفی رنگ سفید نشانه ثروت و توانگری بود.

ازدواج ملکه ویکتوریا بــا پسر عموی خود شاهزاده آلبرت در سال 1840؛ بیشترین تاثیر را بر مراسم عروسی گذاشت. ملکه ویکتوریا نخستین فرد سلطنتی نبود کــه پیراهن عروس سفید رنگ پوشید؛ امــا نخستین فرد در دوره مدرن بود. رنگ سفید؛ رنگ مرسوم بــرای مراسم سوگواری سلطنتی بود و اگرچه همیشه بــه ایــن عــنــوان استفاده نمی شد؛ امــا بــه عــنــوان رنگی مناسب بــرای مراسم عروسی شاهانه هم محسوب نمی شد. ملکه و یکتوریا بــا ازدواج در لباسی سفید؛ چرخ ها را بــه حرکت درآورد.
 
رنگ سفید عموما بــرای لباس عروسی انتخاب نمی شــد و لباس ویکتوریا باعث شگفتی شد. البته ایــن لباس؛ غافلگیری ناخوشایندی نبود؛ زیــرا بــه زودی زنان در سرتاسر اروپا و آمریکا از لباس های سفید بــرای عروسی خود استفاده کردند. اگرچه عروس هایی هم وجود داشتند کــه همچنان در لباس هایی بــه رنگهای دیگر ازدواج می کردند؛ امــا رنگ سفید بــه عــنــوان رنگی مناسب و عالی بــرای لباس عروس تعیین شده بود و از آن زمان تــا کنون ادامه یافته است. در حقیقت بسیار نادر اســت کــه عروسی در لباسی بــه رنگی غیر از سفید ازدواج کند. در کتابی مربوط بــه بانوان؛ در سال 1849 ایــن جمله چاپ شد:« بر اساس رسم و سنت و عرف؛ از چندین سال قبل رنگ سفید بــه عــنــوان مناسب ترین رنگ بــرای لباس عروسی انتخاب شده است. ایــن رنگ نمادی از پاکی و خلوص و عفت دخترانه اســت و نشانه ای از قلب سالم و دست نخورده ای اســت کــه بــه همسر آینده خود تقدیم می کند.»

با ظهور فروشگاه های بزرگ در دهه1890؛ تقریبا هــر زنی می توانست رویای خود را بــرای ازدواج در لباس عروسی جدید و نو تحقق ببخشد. لباس سفید مورد پسند عموم مردم واقع شــد و رواج یافت. درسال 1890؛ در یک ژورنال بانوان نوشته شــد که:« از سال های بسیار قدیم کــه نمی توان آغاز آن را بــه خاطر آورد؛ لباس عروسی خانم ها سفید بوده است.»
اگرچه ایــن جمله نادرست بود؛ امــا عمق پذیرش ایــن مطلب را نشان می داد کــه لباس عروس بــایــد بــه رنگ سفید باشد. اگرچه رنگ سفید رایج و مرسوم شد؛ امــا بعضی از عروس ها پیراهن هایی را می پوشیدند کــه دارای کاربرد بیشتری بود و می توانستند بعد از مراسم عروسی هم از آنها استفاده کنند. از آنجایی کــه لباس عروسی تــا حد زیادی بــه مد زمان خود شباهت داشت و بــه آن نزدیک بود؛ تنها بــا تغییرات اندکی می شــد تــا پیراهنی را بــرای پوشیدن مجدد آماده کرد.

تعبیر خواب لباس عروسی

اعتقادی قدیمی درباره رنگهای مختلف لباس عروس

یک شعر قدیمی درباره اینکه چگونه رنگ لباس عروسی شما؛ بر آینده شما تاثیر می گذارد می گوید:« ازدواج درلباس سفید یعنی بسیار خوب و صحیح انتخاب کرده اید؛ ازدواج در رنگ خاکستری یعنی بــه راه دوری خواهید رفت؛ ازدواج در رنگ سیاه؛ شما آرزو خواهید کــرد کــه بازگردید؛ ازدواج در رنگ قرمز؛ شما آرزوی مرگ خواهید کرد؛ ازدواج در رنگ آبی؛ یعنی شما همواره خالص؛ پابرجا و راستگو خواهید بود؛ ازدواج در رنگ سبز یعنی شما از دیده شدن خجالت می کشید؛ ازدواج در رنگ زرد؛ یعنی شما از مرد خود خجالت می کشید؛ ازدواج در رنگ قهوه ای یعنی شما در خارج شهر زندگی خواهید کــرد و ازدواج در رنگ صورتی یعنی روح شما غرق خواهد شد.»

 
تاثیر جنگ جهانی بر لباس عروس

در تمام دوره ها؛ عروس ها سعی می کـنـنـد تــا بــه شکلی لباس بپوشند کــه مناسب موقعیت اجتماعی آنها باشد و همیشه تــا حد امکان متناسب بــا مد باشد و بــرای تهیه آن از زیباترین؛ بهترین و گرانبهاترین موادی کــه توانایی فراهم کردن آن را دارند؛ استفاده بشود. میزان و کیفیت موادی کــه درتهیه لباس عروس بــه کار می رود؛ انعکاس ثروت و موقعیت اجتماعی عروس است.
مدها و مدل های لباس در دوره ادوارد هفتم؛ روز بــه روزتجملی تری و پرخرج تر می شد؛ تــا بــا آغاز فاجعه جنگ جهانی اول؛ ایــن روند متوقف شــد و سبک لباس ها ساده تر شد. همچنین بــا انعکاس تغییر نقش زنان در جامعه؛ دامن لباس ها کوتاه تر شد. کوکو شانل نیروی قدرتمندی در تغییر فشن زنان بود و نخستین کسی بود کــه در دهه 1920؛ رسما لباس عروسی کوتاه را معرفی کرد. ایــن لباس؛ پیراهن سفیدی تــا زانو بود بــا یک دنباله بلند. ایــن رنگ سفید سیمانی بــه عــنــوان رنگ جهانی و همگانی لباس عروس مورد توجه قرار گرفت.

در زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از عروس ها احساس کــردنــد کــه ازدواج در لباس سفیدی مجلل؛ شایسته نیست؛ بنابراین لباس های ساده ای را بــرای مراسم عروسی خود انتخاب می کردند. در زمان جنگ جهانی دوم زنان وظیفه خود دیدند تــا مراسم ازدواج سنتی را ترک کنند؛ اگرچه اکثر عروس ها مــمــکن بود تنها چند هفته یــا حــتـی چند روز؛ پــس از مراسم نامزدی خود عروسی کنند. در نتیجه آنها زمان کافی بــرای یافتن لباس عروس مناسب نداشتند؛ بنابراین بــایــد بهترین لباس خود را بــرای ایــن کار انتخاب می کردند. اگــر عروسی می خواست کــه حتما لباس عروس سفید داشته باشد؛ می توانست آن را بــرای مراسم؛ قرض بگیرد یــا اجاره کند. اگــر عروس و داماد هــر دو در جنگ شرکت داشتند؛ در اونیفورم های نظامی خود ازدواج می کردند.

پس از جنگ جهانی؛ یک دوره پر رونق و مرفه آغاز شــد و ایــن موضوع در لباس های عروسی هم منعکس شد. لباس های بلند سفید عروسی رسمی؛ مجددا رایج شــد و بــه مد بازگشت. رنگ مایه های سفید مانند کرم؛ زرد بسیار کم رنگ و عاجی رنگ؛ همگی بــه عــنــوان رنگ لباس عروس قابل قبول بود؛ در حالی کــه رنگ های روشنی از قبیل آبی؛ سبز یــا صورتی کمتر استفاده می شد؛ ازدواج در لباس سیاه رنگ؛ نشانه بدبختی و بخت بد محسوب می شد.

تعبیر دیدن لباس عروس در خواب

لباس عروس در قرن جدید

مرکز توجه لباس های عروس از دهه 1950 تغییر کرد. امروزه بیشتر ازهمه؛ تاکید بر روی شخصیت خود عروس است.

در حال حاضر عروس ها می توانند تقریبا ازهر مدل و سبک لباسی بــرای مراسم ازدواج خود استفاده کنند؛ یک پیراهن طراحی شده بسیار تزئین شده و مجلل یــا حــتـی یک پیراهن ساده غیر رسمی. هــر سبکی کــه عروس انتخاب کــنــد تــا زیباتر بــه نظر برسد؛ قابل قبول است.
بنابراین شما می توانید هــر رنگی را بــرای ازدواج خود انتخاب کنید؛ امــا حداقل حالا اندکی درباره سابقه و تاریخچه استفاده از لباس عروسی سفید آگاهی پیدا کرده اید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب لباس عروس”

دیدگاه ها بسته شده اند.