تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب بچه دار شدن
 •  

  تعبیر خواب بچه دار شدن

   

  ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

  اگر ببیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل است از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

  محمد بن سیرین در باب تفسیر بچه دار شدن در خواب می گوید :

  اگر ببیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی است و شادی . اگر ببیند او را پسری آمد ، دلیل است دختر آورد . اگر ببیند او را دختری آمد ، دلیل است پسر آورد .

  نظر لیلا برایت از تعبیر خواب بچه دار شدن این چنین است :

  اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ، به این معناست که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده ‏اید . دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن است که شما دچار مشکل مى ‏شوید ، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏ شوید . اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده ، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید ، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید . اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ ها دیدید ، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏ رسید .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر بچه دار شدن در خواب

  نظریه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب بچه دار شدن :

  اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ، نشانه‏ ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

  فرزند خود : خوشبختی
  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
  بچه های کوچک : غم و غصه
  دیدن کودکان بی شمار : فلاکت
  کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی
  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
  بچه ای که می دود : نیکبختی

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  بچه دار شدن در خواب

  در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب بچه دار شدن آمده است :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
  بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد .
  بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته
  بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
  یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :
  طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

   

  کلمات کلیدی : از بچه طرز ، آغاز آمد آمده آن آنلی آورد آورده آید ابراهیم از از تعبیر است اشتباهات اشخاص افراط افکنده امید انجام او اوقات اویتنهاو اى اگر ای اید این با باب بازدید بازى بازیافت بازیگوش ببیند ببینید برایت برید بزرگی بستگانتان بن به بودند بچه بچه‏ بی بیتون تعبیر تفریحات تفسیر تمامى جایی حافظ خاطر خانه بچه خواب خواب خوابیده خواهید خوبى خود خودتان خوشبختی خوشبختی کودکی دار داشت دختر دختری در درباره درباره  دریافت دست دلیل دود دچار دیدن دیدید دیگر را رسانده‏ رسد رسید روزانه روی رویاها زدن زندگى زیبا سرزمین سلامتی سلامتی کتک سیرین شادی شدن شما شمار شود شوید شیطانى صفحات طفلی عدالتی بچه عوض غصه دیدن غم فال فامیلی یک فرار فرزند فرصت فرمائید فلاکت کودکان فکر قتل لاغر لوک لیلا مادرش مبارک بچه محمد مردم مشاجره مشاهده مشغول مشکل معناست معنى مناسبى مورد موفق موفقیت مى مى‏ می ناخواسته بچه ندارد نسبت نشانه نشانه‏ نظر نظریه نیز نیکبختی ها های همراه و وی ى پسر پسری پى چاقى چنین چیزی کارها کارهایتان کتاب کرد کردید کرمانی کمک کند که کودکان کوچک گوید یعنى یک یکى ‏اید ‏شوید ‏ى

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بچه دار شدن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.