تعبیر خواب نوزاد

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب نوزاد

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب نوزاد مى ‏گوید :

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کــرد .
اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ؛ نشانه آن اســت کــه متهم بــه افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شــد .
اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن اســت ؛ نشانه آن اســت کــه موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم بــه در ببرید .
اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده ‏اى را ببینید؛ بیانگر آن اســت کــه روزهاى شادى را خواهید گذراند.
اگر دخترى در خواب مشاهده کنید کــه صاحب نوزادى است؛ بیانگر آن اســت کــه بــایــد مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب؛ نشانه ‏ى ناراحتى و نگرانى است.

دیدن نوزاد در خواب چــه تعبیری دارد ؟

 


 

نوزاد فرزند تازه زاده شده انسانها و جانوران است. بــه فرزند انسان کــه تازه زاییده شده باشد؛ عموماً در ساعت‌ها؛ روزها و یــا هفته‌های اول نوزاد می‌گویند.[نیازمند منبع] در پزشکی؛ نوزاد بــه شیرخواری گفته می‌شود کــه در ۲۸ روز اول زندگی (از بدو تولد تــا ۴ هفته پــس از تولد؛ کمتر از یک ماهه) باشد. کلمه “نوزاد” شامل نوزادان نارس؛ نوزادان پست‌میتور (از ۱ هفتگی تــا ۹ ماهگی) و نوزاد کامل تازه بــه دنیا آمده میشود. واژهٔ نوزاد از واژه‌های «نو» و «زاد» گرفته شده کــه «نو» بــه معنای جدید و «زاد» بــه معنی زاده شده میباشد.

در لغتنامه دهخدا نوزاد اینطور تعریف شده: “کودک ... [دَ] (ص) کوچک ... صغیر. (فرهنگ فارسی معین). پهلوی؛ کوتک ۞ بمعنی صغیر. (از حاشیه ٔ برهان چ معین). صورت دیگر آن کوچک است. (اِ) طفل و بچه خواه پسر باشد و یــا دختر. (ناظم الاطباء). فرزندی کــه بــه حد بلوغ نرسیده (پسر یــا دختر). طفل ... ج؛ کودکان ... (فرهنگ فارسی معین). ولید. صبی. (ترجمان القرآن ). طفل ... بچه ... ولید. صبی (پسر). صبیه (دختر).”[۱] در اصطلاح عام بــه نوزاد یــا کودک نی‌نی نــیــز می‌گویند.

کلمه انگلیسی آن؛ Infant از infans کلمه لاتین؛ بــه معنی “ناتوان بــه صحبت نمودن” و یــا “لال” مشتق شده است. ایــن بــه طور معمول بــه کودکانی بین سنین ۱ تــا ۱۲ ماه اعمال می‌شود؛ بــا ایــن حال؛ تعاریف بین تولد و ۳ سالگی متفاوت است.

دیدن نوزاد در خواب

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب نوزاد”

دیدگاه ها بسته شده اند.