تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب دزد
 •  

  تعبیر خواب دزد

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب دزد می گوید :

  دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم.

  اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر دیدن دزد در خواب

  نظریه لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب دزد این چنین است :

  دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید
  یوسف نبی علیه السلام گوید :
  دیدن دزد فتنه بود

  دزد در خواب

  مولف در مورد تعبیر خواب دزد می گوید :

  همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد.
  در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب دزد اینگونه است :

  1ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .
  2ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است ، نشانه آن است که به شهرتِ اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد .

   

  کلمات کلیدی : از دیدن ـ ، ،دلالت آمده آن آنلی آنچه آورد آید اجتماعی احتیاط احساس از است اشیاء السلام اهمیت اویتنهاو اگر ای این اینگونه با بازدید باشید باشید یوسف ببینید بد بدزدد بدهید بر برای برداشت بلکه به بود بود بیتون بیداری ترس ترسد تعابیر تعبیر تعبیری تفسیر تهرانی جستجوی حافظ حال حالتی حشر حمله حیثیت خارج خانه خبر خرج خطرناکی خلاف خواب خواب خوانده خواهد خواهید خود خویش دادند دارد در درباره دریافت دزد دزدد دزدها دزدی دزدیدن دشمنان دفاع دنبال دور دوست دوستی دیدار دیدن دیدید دیگر دیگران را راه رسد رسیده رقابت رو روزانه زده سه شادی شجاعت شده شما شهرتِ شود صاحب صفحات طلا عزیز علم علیه عینا غم ـ فال فتنه فراموش فرمائید فطری قبیل لوک ما مانند متنفریم محل مختلفی مراقب مسافر مسافری مشاهده مطیعی معنی مقابل منتظر منوچهر مهم مهمان مهمانی مورد مولف می نا ناراحتی نامه نبی ندارد ندارید نشانه نشر نظریه نهایت نیز نیست ها های هر هستند همیشه هیچ و وارد واز واندوه وجود وقتی پس پول چنین چون کار کرد کسی کند کنند کنید کنیم که گرانقیمت گردد در گوید یا یقین یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب دزد”

  دیدگاه ها بسته شده اند.