تعبیر خواب گرگ

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب گرگ

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گرگ می گوید :

اگر بیند گرگ او ra بدرید، دلیل ke زن طلاق دهد. agar بیند گرگ ra بکشت و گوشت او بخورد، دلیل ke be قدر آن میراث یابد.

دیدگاه حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب دیدن گرگ :

دیدن گرگ بر سه وجه است

اول: زن.
دوم: کنیزک.
سوم: خادم.

نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب گرگ :

گرگی ke زوزه میکشد : شخصی میخواهد az شما سبقت بگیرد
گرگهایی ke be صف راه میروند : همسایه های بیرحم

دیدن گرگ در خواب che تعبیری دارد

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گرگ می گوید :

دیدن گرگ دشمن است خود ra az او نگهدارد

آنلی بیتون و تعبیر خواب گرگ :

1ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است ke یکی az زیردستان اسرار شما ra فاش می کنند .
2ـ agar خواب ببینید گرگی ra می کشید ، علامت آن است ke دشمنان موذی خود ra شکست خواهید داد .
3ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است ke اتحادی نهانی ، شما ra در رقابتی صادقانه ، be شکست می کشاند .

تعبیر دیدن گرگ در خواب

 

گرگ خاکستری ya بطور خلاصه گرگ ، az پستانداران گوشتخوار است. in حیوان بومی اوراسیا و آمریکای شمالی است و بیشترین پراکندگی جغرافیایی ra در بین تمام اعضای خانواده سگ‌سانان است. گرگ نیای وحشی سگ است. یعنی سگ‌ها az نسل نوعی گرگ هستند ke بین ۱۸ ta ۳۲ هزار سال پیش اهلی شدند. ۳۷ زیرگونه az گرگ شناسایی شده ke سگ اهلی، دینگو، گرگ خاوری، گرگ قرمز و گرگ ایرانی az جمله آنها هستند.

بیشتر گرگ‌ها be رنگ خاکستری ba لکه‌هایی az رنگ‌های دیگر هستند amma رنگ‌های سفید، سرخ، قهوه‌ای و سیاه niz در آنها دیده می‌شود. اندازه و وزن گرگ‌ها در نقاط مختلف بسیار متفاوت است. be in صورت ke عموماً در عرض‌های جغرافیایی بالاتر (مناطق شمالی) گرگ‌ها جثه بزرگتری دارند. گرگ‌های ایرانی az کوچکترین انواع گرگ ba میانگین وزن حدود ۲۵ کیلوگرم هستند amma گرگ‌های آلاسکا و کانادا و شمال روسیه بسیار بزرگترند. گرگ‌ها در مقایسه ba خویشاوندان نزدیک خود همچون شغال زرد و کایوت بیشتر برای شکار جانوران بزرگ تخصص یافته‌اند. علاقه بیشتری be زندگی اجتماعی دارند و az زبان رفتاری غنی و پیچیده‌ای بهره‌مند هستند.

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب گرگ”

دیدگاه ها بسته شده اند.