اشعار رودکی

اشعار رودکی

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • اشعار رودکی
 •  

  اشعار رودکی

  اشعار رودکی

   

  بوی جوی مولیان آید همی

  یاد یار مهربان آید همی

  ریگ آموی و درشتی راه او

  زیر پایم پرنیان آید همی

  آب جیحون از نشاط روی دوست

  خنگ ما را تا میان آید همی

  ای بخارا! شاد باش و دیر زی

  میر زی تو شادمان آید همی

  میر ماه است و بخارا آسمان

  ماه سوی آسمان آید همی

  میر سرو است و بخارا بوستان

  سرو سوی بوستان آید همی

  آفرین و مدح سود آید همی

  گر به گنج اندر زیان آید همی

  ودکی, شعر و ترانه

  ای آن که غمگنی

  ای آن که غمگنی و سزاواری

  وندر نهان سرشک همی باری

  از بهر آن کجا ببرم نامش

  ترسم ز بخت انده و دشواری

  رفت آن که رفت و آمد آنک آمد

  بود آن که بود، خیره چه غمداری؟

  هموار کرد خواهی گیتی را؟

  گیتی‌ست، کی پذیرد همواری

  مستی مکن، که ننگرد او مستی

  زاری مکن، که نشنود او زاری

  شو، تا قیامت آید، زاری کن

  کی رفته را به زاری باز آری؟

  آزار بیش بینی زین گردون

  گر تو به هر بهانه بیازاری

  گویی گماشته‌ست بلایی او

  بر هر که تو دل بر او بگماری

  ابری پدید نی و کسوفی نی

  بگرفت ماه و گشت جهان تاری

  فرمان کنی و یا نکنی، ترسم

  بر خویشتن ظفر ندهی باری!

  تا بشکنی سپاه غمان بر دل

  آن به که می بیاری و بگساری

  اندر بلای سخت پدید آید

  فضل و بزرگمردی و سالاری

   

  کلمات کلیدی : آب آری؟ آزار آسمان آسمان آفرین آمد آمد آموی آن آنک آید آید آید، ابری از است اشعار اندر انده او او ای باری باز باش ببرم بخارا بخت بر بزرگمردی بشکنی بلای بلایی به بهانه بهر بود بود، بوستان بوستان بوی بگرفت بگساری بگماری بیاری بیازاری بیش بینی تا تاری ترانه ترسم ترسم تو جهان جوی جیحون خنگ خواهی خویشتن خیره درشتی دشواری دل دل دوست دیر را را؟ راه رفت رفته رودکی روی ریگ ز زاری زاری زی زی زیان زیر زین سالاری سخت سرشک سرو سزاواری سود سوی سپاه شاد شادمان شعر شو، ظفر غمان غمداری؟ غمگنی غمگنی فرمان فضل قیامت ما ماه مدح مستی مستی مهربان مولیان مکن، می میان میر نامش ندهی نشاط نشنود ننگرد نهان نکنی، نی نی هر هموار همواری همی همی و ودکی, وندر پایم پدید پذیرد پرنیان چه کجا کرد کسوفی کن کنی که کی گر گردون گشت گماشته‌ست گنج گویی گیتی گیتی‌ست، یا یاد یار

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “اشعار رودکی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.