مدل مانتو اسپرت

مجموعه: مدل

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

مانتو اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

جدیدترین مدل مانتو کتی و اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتو اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتوی اسپرت

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت دخترانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت زنانه

مدل مانتو اسپرت زنانه


ماجرای نوشته های پشت مانتو ها چیست؟

حتما شما هم مانتوها و لباس هایی کــه روی آنها بــا حروف انگلیسی بزرگ «queen» و «king» حک شده اســت را دیده‌اید. ماجرای ایــن لباس ها چیست و چرا ایــن هــمــه در بازار مشتری پیدا کرده است؟
«keep calm and carry on» احتمالا ایــن عبارت بــرای شما آشنا باشد و اگــر بر روی مانتوهای دخترانه و تیشرت های پسرانه آن را ندیده باشید؛ حتما در شبکه های اجتماعی بــا موج طنز آن روبه‌رو شده‌اید؛ امــا احتمالا ندانید کــه ایــن عبارت تاریخچه‌ای بــه قدمت جنگ جهانی دوم دارد. مثل هــر مدِ تازه واردی کــه بدون شناخت وارد کشور می‌شود و سریع فراگیر می‌شد؛ ایــن مد و لباس هم خیلی زود پخش شــد تــا جایی کــه بــه اشتباه im queen بر تن پسرها نشست و king شــد طرح روی مانتوهای دخترانه! حالا اصل ایــن جمله یعنی چــه و از کجا آمده است؟ آیا ایــن جمله هم مثل هزاران عبارات لاتین اســت کــه بدسلیقگیِ برخی آن را مهمان لباس‌ها ما کرده یــا پشت آن قصه‌ای وجود دارد؟

پیام صلح پادشاه انگلیس در خیابان‌های تهران!

«kcco» مخفف عبارتی اســت کــه ایــن روزها روی لباس برخی دختر پسرهای تهرانی و حــتـی شهرستانی نقش بسته و اگــر از هــر کدام از آنها معنای ایــن پیام را بپرسید؛ شاید خیلی معنی آن را بــه درستی ندانند. ماجرا از ایــن قرار اســت کــه در دوران جنگ جهانی دوم؛ دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس مجموعه‌ای پوستر طراحی و توزیع می‌کند کــه در آنها پیام هایی از طرف جورج ششم پادشاه ایــن کشور؛ بــا هدف روحیه دادن بــه مردم و سربازانِ در حال جنگ حک شده است. بالای ایــن پوسترها هم بــه نشانه پادشاه انگلیس؛ عکس یک تاج سلطنتی طراحی شده است. پوسترهای اول و دوم ایــن مجموعه پوستر ۲۰تایی چاپ و در سطح گسترده‌ای هم توزیع می‌شود؛ امــا سومین پوستر ایــن مجموعه هیچ وقت رسانه‌ای نمی‌شود؛ چرا کــه بــرای زمانی پیش‌بینی شده بود کــه خاک انگلیس اشغال شده باشد تــا ایــن پوستر بــه سربازان روحیه بــرای ادامه دادن بدهد. پوستری کــه روی آن نوشته شده بود: «آرام باشید و ادامه دهید.»
پوستر اول و دوم ایــن مجموعه بــا ایــن پیام‌ها: «آزادی در خطر است؛ بــا هرچه می‌توانید از آن دفاع کنید.» و «شجاعت شما؛ خوشرویی شما و ثبات قدم شما بــرای ما پیروزی می‌آورد.»

سالها بعد زن و شوهری کــه در  یک کتابفروشی کار می‌کردند؛ یکی از ایــن پوسترها را در جعبه‌ای از کتابهای قدیمی پیدا می‌کنند و از آن خوششان می‌آید. آنها پوستر را قاب کرده و روی دیوار کتابفروشی خود نصب می‌کنند. در سالهای بعد آنها فهمیدند کــه مشتریان هم بــه ایــن پوستر علاقه‌مند هستند و برخی می‌خواهند آن را بخرند؛ پــس شروع بــه چاپ از روی ایــن پوستر کردند.از سال ۲۰۰۰ بــه بعد ایــن پوستر بــه طرز چشمگیری در دنیا معروف می‌شود و اخبار تلویزیونی و مقاله‌های مطبوعات ایــن جمله را نقل می‌کنند. رواج ایــن پوسترها بــه نحوی بود کــه جمله اول آن نوشته می شــد و بقیه آن بــه سلیقه فرد بستگی داشت. مثلا می توانی بنویسی آرام باش و قهوه بخور یــا آرام باش؛ امروز تولد من است؛ آرام باشید من یک ملکه هستم و غیره.

الان بــا گذشت سال ها از ایــن اتفاق؛ هنوز تب «آرام باشید» پایین نیامده و در دنیا طرفداران خود را دارد. جالب اســت بدانید حــتـی سایتی بــا همین عــنــوان وجود دارد کــه ایــن امکان را بــه مشتری‌های خود می‌دهد کــه روی هــر کالایی بــه سلیقه خود جمله مورد نظرش را بعد از «آرام باش» حک کند.

سالهاست کــه از رواج ایــن مد در اروپا می‌گذرد و موج آن تازه بــه کشور ما رسیده است. طبق گفته یک تولیدکننده مانتو؛ در روزهای پایانی سال گذشته تمام ایــن مانتوها وارداتی بودند کــه بعد از مدتی در بازار بــا اقبال روبه‌رو شدند. تولیدکنندگان هم بــا توجه بــه ذائقه مردم؛ محصولات خود را بر ایــن اساس سمت و سو دادند و پــس از مدتی خود هم شروع بــه تولید کــردنــد و هــر کدام بــه سلیقه خود جمله روی مانتوها؛ را عوض کــردنــد و در ایــن میان برخی جمله اصلی را حذف و queen و king را بــه فرض آخرین مد اروپا روی لباس‌ها حک کــردنــد و برخی هم هم بــا خیال ملکه و شاهزاده بودن ایــن لباس‌ها را بر تن کردند! بــرای همین بعید نـیـسـت روی تیشرت‌های مردانه هم کلمه «ملکه هستم» را ببینید. باز هم بــه گفته یکی از تولیدکنندگان؛ از دلایلی کــه ایــن مانتوها شایع شده‌اند؛ عدم برخورد جدی و ممیزی بــرای تولیدکنندگان است. پیش از ایــن اداره کل اماکن عمومی نیروی انتظامی نسبت بــه تولید چنین لباس‌هایی واکنش نشان می‌داد؛ امــا الان بــا توجه بــه بلند بودن ایــن مانتوها و همچنین حساسیت روی مقوله گشت ارشاد؛ نظارت و سختگیری کمتری روی ایــن تولیدکنندگان اعمال می‌شود همین باعث می‌شود در خیابان‌ها بــا مانتوهایی شبیه بــه بیلبوردهای تبلیغاتی روبه‌رو شویم. مانتوهایی کــه بــا هزینه‌های ناچیزی؛ صاحبان خود را ملکه‌ می‌کنند!

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “مدل مانتو اسپرت”

دیدگاه ها بسته شده اند.