شعر قالی بزرگی است زندگی – عرفان نظر آهاری

شعر قالی بزرگی است زندگی – عرفان نظر آهاری

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر قالی بزرگی است زندگی – عرفان نظر آهاری
 •  

  شعر قالی بزرگی است زندگی - عرفان نظر آهاری

  شعر قالی بزرگی است زندگی – عرفان نظر آهاری

   

  قالی بزرگی است زندگی…
  هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان را درهفت آسمان می تکانند
  تا گرد وخاک هزارساله اش بریزد وهرباربا خود می گویند:
  این نیست قالی که انسان قرار بود ببافد
  این فرش فاجعه است…
  با زمینه سرخ خون…
  و حاشیه های کبود معصیت …
  با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم…
  فرشته ها گریه می کنند و قالی آدم را می تکانند
  و دوباره با اندوه بر زمین پهنش می کنند.
  رنگ در رنگ … گره در گره … نقش در نقش …
  قالی بزرگی است زندگی…
  که تو می بافی و من می بافم و او می بافد
  همه بافنده ایم
  می بافیم و نقش می زنیم
  می بافیم و رج به رج بالا می بریم
  می بافیم و می گستریم
  دار این جهان را خدا به پا کرد.
  و خدا بود که فرمود: ببافید و آدم نخستین گره را بر پود زندگی زد.
  هر که آمد گره ای تازه زد و رنگی ریخت و طرحی بافت.
  چنین شد که قالی آدمی رنگ رنگ شد
  آمیزه ای از زیبا و نا زیبا…
  سایه روشنی از گناه و صواب…
  گره تو هم بر این قالی خواهد ماند
  طرح و نقشت نیز…
  وهزارها سال بعدآدمیان برفرشی خواهند زیست که گوشه ای ازآن را تو بافته ای
  کاش گوشه را که سهم توست زیبا تر ببافی…

   

  کلمات کلیدی : با قالی آدم آدمی آسمان آمد آهاری از ازآن است است با اش اندوه انسان او ای ای کاش ایم می این با بار بافت چنین بافته بافد همه بافم بافنده بافی بافیم بالا ببافد این ببافی ببافید بر برفرشی بریزد بریم می بزرگی بعدآدمیان به بود تازه تر تو توست تکانند تا تکانند و جسته جهان حاشیه خدا خواهد خواهند خود خون و در درهفت دوباره را رج رنگ رنگی روشنی ریخت زد زد هر زمین زمینه زندگی زندگی هرهزارسال زندگی که زنیم می زیبا زیبا سایه زیست سال ستم فرشته سرخ سهم شد شد آمیزه شعر صواب گره طرح طرحی عرفان فاجعه فرش فرشته فرمود قالی قرار ماند طرح معصیت من می نا نخستین نظر نقش نقشت نیز وهزارها نیست ها های هزارساله هم و وخاک وهرباربا پا پهنش پود کبود کرد و کنند کنند رنگ که گرد گره گریه گستریم دار گناه گوشه گویند این یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر قالی بزرگی است زندگی – عرفان نظر آهاری”

  دیدگاه ها بسته شده اند.