شعر حافظ

شعر حافظ

مجموعه: اختصاصی, شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر حافظ
 •  

  شعر حافظ

  شعر حافظ

  رباعیات

  جز نقش تو در نظر نیامد ما را         جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
  خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت         حقا که به چشم در نیامد ما را

  هر روز دلم به زیر باری دگر است         در دیده‌ی من ز هجر خاری دگر است
  من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید         بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

  امشب ز غمت میان خون خواهم خفت         وز بستر عافیت برون خواهم خفت
  باور نکنی خیال خود را بفرست         تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت

  اول به وفا می وصالم درداد         چون مست شدم جام جفا را سرداد
  پر آب دو دیده و پر از آتش دل         خاک ره او شدم به بادم برداد

  از چرخ به هر گونه همی‌دار امید         وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
  گفتی که پس از سیاه رنگی نبود         پس موی سیاه من چرا گشت سفید

  قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای         ما را نگذارد که درآییم ز پای
  تا کی بود این گرگ ربایی، بنمای         سرپنجه‌ی دشمن افکن ای شیر خدای

  من حاصل عمر خود ندارم جز غم         در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
  یک همدم باوفا ندیدم جز درد         یک مونس نامزد ندارم جز غم

  ای کاش که بخت سازگاری کردی         با جور زمانه یار یاری کردی
  از دست جوانی‌ام چو بربود عنان         پیری چو رکاب پایداری کردی

  گر همچو من افتاده‌ی این دام شوی         ای بس که خراب باده و جام شوی
  ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم         با ما منشین اگر نه بدنام شوی

  ای شرمزده غنچه‌ی مستور از تو         حیران و خجل نرگس مخمور از تو
  گل با تو برابری کجا یارد کرد         کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو

  گفتی که تو را شوم مدار اندیشه         دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه
  کو صبر و چه دل، کنچه دلش می‌خوانند         یک قطره‌ی خون است و هزار اندیشه

  عشق رخ یار بر من زار مگیر         بر خسته دلان رند خمار مگیر
  صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی         بر مردم رند نکته بسیار مگیر

  ای دوست دل از جفای دشمن درکش         با روی نکو شراب روشن درکش
  با اهل هنر گوی گریبان بگشای         وز نااهلان تمام دامن درکش

  در باغ چو شد باد صبا دایه‌ی گل         بربست مشاطه‌وار پیرایه‌ی گل
  از سایه به خورشید اگرت هست امان         خورشید رخی طلب کن و سایه‌ی گل

  لب باز مگیر یک زمان از لب جام         تا بستانی کام جهان از لب جام
  در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است         این از لب یار خواه و آن از لب جام

  عمری ز پی مراد ضایع دارم         وز دور فلک چیست که نافع دارم
  با هر که بگفتم که تو را دوست شدم         شد دشمن من وه که چه طالع دارم

  این گل ز بر همنفسی می‌آید         شادی به دلم از او بسی می‌آید
  پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش         کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید

  سیلاب گرفت گرد ویرانه‌ی عمر         وآغاز پری نهاد پیمانه‌ی عمر
  بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد         حمال زمانه رخت از خانه‌ی عمر

  بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا         پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
  مشنو سخن خصم که بنشین و مرو         بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا

  ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست         آیینه به دست و روی خود می‌آراست
  دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت         وصلم طلبی زهی خیالی که توراست

  تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست         تا بنده‌ی تو شده‌ست تابنده شده‌ست
  زان روی که از شعاع نور رخ تو         خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست

  نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت         نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
  غم در دل تنگ من از آن است که نیست        یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

  اشعار کوتاه و زیبای حافظ

  اشعار کوتاه و زیبای حافظ

  سلامی چو بوی خوش آشنایی
  بدان مردم دیده روشنایی
  درودی چو نور دل پارسایان
  بدان شمع خلوتگه پارسایی
  نمیبینم از همدمان هیچ بر جای
  دلم خون شد از غصه ساقی کجایی…

  دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
  کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
  باشد که بازبینیم دیدار آشنا را…

  ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
  وان گه برو که رستی از نیستی و هستی
  گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو
  هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی
  با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش
  بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی
  در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
  آری طریق دولت چالاکی است و چستی
  تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی
  یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی
  در آستان جانان از آسمان میندیش
  کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی
  خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد
  سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی
  صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز
  ای کوته آستینان تا کی درازدستی

  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی
  دو تنها و دو سرگردان دو بیکس
  دد و دامت کمین از پیش و از پس
  بیا تا حال یکدیگر بدانیم
  مراد هم بجوییم ار توانیم
  که می‌بینم که این دشت مشوش
  چراگاهی ندارد خرم و خوش
  که خواهد شد بگویید ای رفیقان
  رفیق بیکسان یار غریبان
  مگر خضر مبارک پی درآید
  ز یمن همتش کاری گشاید…

  بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
  بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست…

  ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
  دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
  دایم گل این بستان شاداب نمیماند…

  ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه
  مست از خانه برون تاختهای یعنی چه
  زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
  این چنین با همه درساختهای یعنی چه
  شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای
  قدر این مرتبه نشناختهای یعنی چه
  نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
  بازم از پای درانداختهای یعنی چه…
  حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار
  خانه از غیر نپرداختهای یعنی چه

  چندان که گفتم غم با طبیبان
  درمان نکردند مسکین غریبان
  آن گل که هر دم در دست بادیست
  گو شرم بادش از عندلیبان
  یا رب امان ده تا بازبیند
  چشم محبان روی حبیبان
  درج محبت بر مهر خود نیست
  یا رب مبادا کام رقیبان
  ای منعم آخر بر خوان جودت
  تا چند باشیم از بی نصیبان
  حافظ نگشتی شیدای گیتی
  گر میشنیدی پند ادیبان

  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
  من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم …

  خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
  راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
  گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
  من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
  دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
  چون صبا با تن بیمار و دل بیطاقت
  به هواداری آن سرو خرامان بروم
  در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
  با دل زخم کش و دیده گریان بروم
  نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
  تا در میکده شادان و غزل خوان بروم…

  فاش میگویم و از گفته خود دلشادم
  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
  که در این دامگه حادثه چون افتادم
  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
  آدم آورد در این دیر خراب آبادم…

  فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
  گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
  دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
  خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش…

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
  گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
  گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
  گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید
  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
  گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
  گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
  گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
  گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
  گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
  گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید

  اشعار حافظ

  اشعار حافظ

  من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانست
  تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

  عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت
  که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
  من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
  هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت…

  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
  چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
  مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
  توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
  گوییا باور نمیدارند روز داوری
  کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند…

  حافظ وظیفه ء تو دعا گفتن است و بس
  در بند آن مباش که نشنید یا شنید

  ما زیاران چشم یاری داشتیم
  خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
  تا درخت دوستی کی بر دهد
  حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
  گفت و گو آیین درویشی نبود
  ورنه با تو ماجراها داشتیم
  شیوه چشمت فریب جنگ داشت
  ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم…

  یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد
  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
  آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
  خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد
  کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی
  حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
  لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست
  تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
  شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
  مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد…

  صلاح کار کجا و من خراب کجا
  ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
  دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
  کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
  چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
  سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا…

  با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
  تا بیخبر بمیرد در درد خودپرستی
  عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
  ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
  دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
  با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی
  سلطان من خدا را زلفت شکست ما را
  تا کی کند سیاهی چندین درازدستی…

  باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
  بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
  ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال
  مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
  کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
  راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش…

  در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند
  من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
  عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی
  عشق داند که در این دایره سرگردانند…

  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
  ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
  آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
  به غلامی تو مشهور جهان شد
  حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
  چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
  من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
  رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
  چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
  کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
  چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
  چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
  غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
  که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

  سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی
  خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
  دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
  بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی…

  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
  نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
  چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
  که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
  شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
  بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد…

  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
  منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
  شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش
  آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست
  هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد
  در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست
  آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند
  نکــــته‌ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاست
  هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است
  مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجاست…

  بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
  خـــون خوری گـــر طلب روزی ننهــاده کـــنی
  آخــرالامـــر گــــل کــوزه گـــران خواهــی شــــد
  حالیـــا فکـــر سبــو کـــن کـــــه پـر از بـاده کنـــی
  گـــــر از آن آدمیــانی کـــــه بهشتت هوس است
  عیـــش با آدمـــی ای چنــــد پـری زاده کنــــی
  تکیــــه بر جای بزرگان نتوان زد به گــــــزاف
  مگر اسباب بزرگـی همه آماده کــنی…

  راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست
  آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست
  هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…

  هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد
  خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد
  حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست
  کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد…

  گفتــم ای سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر این غـــریب
  گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــین غریب
  گفتمــش مگـــذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار
  خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

  چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
  سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست…
  در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت
  کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست…

  دوش دیــــدم کــــه مـلایـــک در میـخــــانـــه زدنــد
  گـــــل آدم بســــرشتنـــد و بــه پیمـــانــه زدنـــد
  ســاکنـــان حـــــرم ستـــر و عفـــاف ملکـــوت
  بــا مـــن راه نشیـــن بــاده مـستانــه زدنــد
  آسمــــان بـار امـــانت نتـوانســت کــشید
  قــرعــــه کـــار به نام مـــن دیوانــه زدنــد
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چون نــدیدند حقیقت ره افسانه زدنــد
  شکـــر ایزد کــه میان من و او صلح افتاد
  صـــوفیان رقص کـــنان ساغر شکرانه زدند
  آتش آن نیسـت کــه از شعله او خندد شمع
  آتش آن است کـــــه در خــــرمن پـــــروانه زدند
  کـــــس چـــو حــافظ نگشــاد از رخ اندیشه نقاب
  تـا ســــر زلـــف سخـــن را بــــه قلـــم شـــانه زدند

  المــــنه لله کـــــــه در مــیکـــــده باز است
  زان رو کـــــه مـــــــــرا بــــر در او روی نیــــاز است
  خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی
  وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است
  از وی همــــه مستی و غرور است و تکبر
  وز مــــا همــــه بیچارگـــــی و عجــز و نیـاز است
  رازی کــــه بر غیر نگـــفتیم و نگـــــــوییم
  با دوست بگـــــوییـم کــــه او محـــرم راز است…

  مــــرا عهدیست بـا جانـان کــــه تـا جــان در بــدن دارم
  هــواداران کـویش را چو جان خویشتن دارم
  صفــــای خلـــوت خـاطـــر از آن شمـــع چگــــل جویــم
  فـــروغ چشـــم و نور دل از آن مـاه ختن دارم
  بـــه کــــام و آرزوی دل چــــو دارم خلــــوتــی حــاصـــل
  چـــه فکــر از خبث بـدگویان میان انجمن دارم
  گـــرم صــد لشکــر از خوبان به قصد دل کـــمین سازند
  بحمد الله و المنـــه بتـــی لشکـــرشکـــن دارم
  الا ای پیـــــر فـــرزانــــه مکــــن عیبــــــم ز مـیخــــانـــه
  کـــه من در تـرک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
  خـــدا را ای رقیب امشــب زمــانـــی دیــده بر هـــم نه
  که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم
  چــــو در گــــلزار اقبالــــش خـــرامـــــانــــم بحمـــــدالله
  نـــه میل لاله و نســـرین نه بــــرگ نسترن دارم
  بـــه رنـــدی شهــــره شد حافظ میان همدمان لیکـــن
  چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم

  حـالیـــا مـــصلحـــت وقــت در آن مـــی‌بـیـنـــم
  که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینــم
  جام می گــــیرم و از اهـــل ریا دور شــوم
  یعنـــی از اهـــل جهـان پاکدلی بگزینم
  جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
  تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
  سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
  گر دهد دست که دامن ز جهان درچینـــم
  بس کـــه در خـــرقه آلـــوده زدم لاف صـــلاح
  شـــرمسار از رخ ســـاقـی و مـــی رنگـــینم…

  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
  چیسـت یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
  ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
  روی ســوی خـــانـــه خمـــــار دارد پیــــر مـــا
  در خــــرابات طریقت مـــا بـــه هــم منزل شویم
  کـــاین چنیـــن رفتـــه‌ست در عهــــد ازل تقدیر مـا
  عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش اســت
  عــــاقلان دیـــوانه گـــــردند از پـــی زنجیــــــــر مــــــا
  روی خوبــت آیتـــی از لطــف بـــر مــا کــشف کـرد
  زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
  بـا دل سنگـــینت آیا هیـــچ درگیـــرد شبـــــی
  آه آتشنـــاک و ســـوز سینـــه شبگیـــر مـــا
  تیـر آه ما ز گـــردون بگـــذرد حافظ خموش
  رحم کــن بر جان خود پرهیز کـن از تیر ما

  ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی
  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
  دایـــم گـــل این بستان شـــاداب نمــــی‌مــاند
  دریـــــــاب ضعیـفـــان را در وقــــت تــــوانـایــــی…

  ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی
  تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی
  در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق
  هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی
  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
  تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…

  خــــرم آن روز کـــــز ایـــن منـــزل ویــــران بـــــروم
  راحت جان طلبـــــم و از پــــی جـــانان بــــروم
  گـــر چــه دانم کــه بــه جایی نبـرد راه غریب
  مـن به بوی ســـر آن زلف پریشان بـــروم
  دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت
  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
  چون صبا با تن بیمار و دل بـی‌طاقت
  بـــه هـــــواداری آن سرو خرامان بـــروم
  در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت
  بـا دل زخـــم کـــش و دیـــده گــــریان بــروم
  نـــذر کـــردم گــــر از این غـــم به درآیــم روزی
  تا در میکـــده شـــادان و غــــزل خــــوان بـــــروم

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : قیمت طلا

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  شعرهای عاشقانه از حافظ

  شعرهای عاشقانه از حافظ

  دست از طلب ندارم تا کام من برآید

  یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

  بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

  کز آتش درونم دود از کفن برآید

  بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

  بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

  جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش

  نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

  از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم

  خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

  منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

  شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش

  آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست

  هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد

  در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست

  آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند

  نکــــته‌ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاست

  هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است

  مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجاست…

  سینــــه از آتـش دل در غم جانـانـه بسوخـت

  آتـشــی بـود در این خـانـه که کاشانه بسوخـت

  تـنــم از واسـطــه دوری دلـبــر بـگـداخــــــت

  جـانــم از آتــش مـهــر رخ جـانـانـــه بسوخـت

  سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

  دوش بر مـن ز سر مهـر چـو پروانـه بسوخـت

  آشنـائـی نه غریـبـست که دلسـوز مـن است

  چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخـت

  خـرقـــــه زهـد مـرا آب خـــــرابـات ببــــــرد

  خـانـــه عقـل مـرا آتـش مـیـخـانــــه بسوخـت

  چـون پیـالـه دلم از تـوبـه که کـردم بشکسـت

  همچـو لالـه جگـرم بی مـی و خمخــانه بسوخـت

  ماجـرا کم کـن و بازآ کـه مـرا مـردم چـشـــــــم

  خـرقـه از سـر بـدرآورد و بشـکـــرانـه بسوخـت

  تــرک افسـانـه بگـو حـافــظ و مـی نـوش دمی

  که نـخـفـتـیـم شـب و شمـع بافسانـه بسوخـت

  دوش در حــلقه مــا قصــه گیســوی تـو بود

  تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

  دل که از ناوک مژگان تو در خون مـی‌گـشت

  بـــاز مشتـــاق کمـــانـخانـه ابروی تو بود

  هــم عفــاالله صبـــا کــز تــو پیامـی مـی‌داد

  ور نه در کس نرسیدیم کـه از کوی تو بود

  عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

  فـتـنه انگیـز جهــان غمــزه جادوی تو بود

  مــن سرگشـته هم از اهل سـلامت بـودم

  دام راهـــم شـکـن طـره هنــدوی تو بود

  بـگشــا بنــد قبــا تــا بگشـــایـد دل من

  کــه گشـادی کـه مرا بود ز پهلوی تو بود

  بــه وفــای تــو کــه بـر تربــت حــافظ بـگذر

  کـز جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود

  از صداى سخن عشق، ندیدم خوشتر

  یادگارى که در این گنبد دوار بماند

  ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری

  برحذر باش که سر می شکند دیوارش

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید

  گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

  می مخور با همه کس، تا نخورم خون جگر

  زلف بر باد مده، تا ندهی بر بادم

  شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

  چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

  گفته بودی که: شوم مست و دو بوست بدهم

  وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک

  زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

  طره را تاب مده تا ندهی بربادم

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : قیمت خودرو

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

  شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

  گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر

  آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

  می خورد خون دلم مردمک دیده سزاست

  کـه چرا دل به جگرگوشـه مردم دادم

  بگفتمش: به لبم بوسه ای حوالت کن

  به خنده گفت : کی ات با من این معامله بود!؟

  فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

  الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

  رخ برافروز، که فارغ کنی از برگ گُلم

  قد برافراز، که از سرو کنی آزادم

  یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

  کلبه‏ء احزان شود روزی گلستان غم مخور

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

  امشب زغمت میان خون خواهم خفت

  وزبستر عافیت برون خواهم خفت

  روز اول رفت دینم در سر زلفین تو

  تا چه خواهد شد درین سودا سرانجامم هنوز

  شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را

  یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

  تاب بنفشه میدهد طره مشک سای تو

  پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو

  خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

  که از خیال تو خاکم شود عبیر آمیز

  نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

  خیال روی تو در هر طریق همره ماست

  شهره ی شهر مشو، تا ننهم سر در کوه

  شور شیرین، منما تا نکنی فرهادم

  گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

  پس موی سیاه من چرا گشت سپید

  ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم

  با ما منشین و گرنه بد نام شوی

  تا آسمان ز حلقه بگوشان ما شود

  کو عشوه ای زابروی همچون هلال تو

  شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی مارا

  یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

  شهره ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه

  شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

  رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس

  تا به خاک در آصف نرسد فریادم

  حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

  من از آن روز که در بند توام آزادم

  زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

  ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

  می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

  سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

  زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

  طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

  یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

  غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

  رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

  قد برافروز که از سرو کنی آزادم

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر حافظ”

  دیدگاه ها بسته شده اند.