شعر مولانا

شعر مولانا

مجموعه: اختصاصی, شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر مولانا
 •  

  شعر مولانا

  شعر مولانا

  خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را

  دامی نهاده‌ام خوش آن قبله نظر را

  دیوار گوش دارد آهسته‌تر سخن گو

  ای عقل بام بررو ای دل بگیر در را

  اعدا که در کمینند در غصه همینند

  چون بشنوند چیزی گویند همدگر را

  گر ذره‌ها نهانند خصمان و دشمنانند

  در قعر چه سخن گو خلوت گزین سحر را

  ای جان چه جای دشمن روزی خیال دشمن

  در خانه دلم شد از بهر رهگذر را

  رمزی شنید زین سر زو پیش دشمنان شد

  می‌خواند یک به یک را می‌گفت خشک و تر را

  زان روز ما و یاران در راه عهد کردیم

  پنهان کنیم سر را پیش افکنیم سر را

  ما نیز مردمانیم نی کم ز سنگ کانیم

  بی زخم‌های میتین پیدا نکرد زر را

  دریای کیسه بسته تلخ و ترش نشسته

  یعنی خبر ندارم کی دیده‌ام گهر را

  مولانا


  جانا قبول گردان این جست و جوی ما را

  بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را

  بی ساغر و پیاله درده میی چو لاله

  تا گل سجود آرد سیمای روی ما را

  مخمور و مست گردان امروز چشم ما را

  رشک بهشت گردان امروز کوی ما را

  ما کان زر و سیمیم دشمن کجاست زر را

  از ما رسد سعادت یار و عدوی ما را

  شمع طراز گشتیم گردن دراز گشتیم

  فحل و فراخ کردی زین می گلوی ما را

  ای آب زندگانی ما را ربود سیلت

  اکنون حلال بادت بشکن سبوی ما را

  گر خوی ما ندانی از لطف باده واجو

  همخوی خویش کردست آن باده خوی ما را

  گر بحر می بریزی ما سیر و پر نگردیم

  زیرا نگون نهادی در سر کدوی ما را

  مهمان دیگر آمد دیکی دگر به کف کن

  کاین دیگ بس نیاید یک کاسه شوی ما را

  نک جوق جوق مستان در می‌رسند بستان

  مخمور چون نیابد چون یافت بوی ما را

  ترک هنر بگوید دفتر همه بشوید

  گر بشنود عطارد این طرقوی ما را

  سیلی خورند چون دف در عشق فخرجویان

  زخمه به چنگ آور می‌زن سه توی ما را

  بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا

  گر بشنوند ناگه این گفت و گوی ما را

  مولانا


  بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها

  تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها

  بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

  تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

  ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن

  مگذار کان مزور پیدا کند نشان‌ها

  ور جادویی نماید بندد زبان مردم

  تو چون عصای موسی بگشا برو زبان‌ها

  عاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر

  چون آینه‌ست خوشتر در خامشی بیان‌ها

  مولوی


  بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

  چشمی چنین بگردان کوری چشم بد را

  خود را بزن تو بر من اینست زنده کردن

  بر مرده زن چو عیسی افسون معتمد را

  ای رویت از قمر به آن رو به روی من نه

  تا بنده دیده باشد صد دولت ابد را

  در واقعه بدیدم کز قند تو چشیدم

  با آن نشان که گفتی این بوسه نام زد را

  جان فرشته بودی یا رب چه گشته بودی

  کز چهره می‌نمودی لم یتخذ ولد را

  چون دست تو کشیدم صورت دگر ندیدم

  بی هوشیی بدیدم گم کرده مر خرد را

  جام چو نار درده بی‌رحم وار درده

  تا گم شوم ندانم خود را و نیک و بد را

  این بار جام پر کن لیکن تمام پر کن

  تا چشم سیر گردد یک سو نهد حسد را

  درده میی ز بالا در لا اله الا

  تا روح اله بیند ویران کند جسد را

  از قالب نمدوش رفت آینه خرد خوش

  چندانک خواهی اکنون می‌زن تو این نمد را

  مولانا جلال الدین محمد


  با آن که می‌رسانی آن باده بقا را

  بی تو نمی‌گوارد این جام باده ما را

  مطرب قدح رها کن زین گونه ناله‌ها کن

  جانا یکی بها کن آن جنس بی‌بها را

  آن عشق سلسلت را وان آفت دلت را

  آن چاه بابلت را وان کان سحرها را

  بازآر بار دیگر تا کار ما شود زر

  از سر بگیر از سر آن عادت وفا را

  دیو شقا سرشته از لطف تو فرشته

  طغرای تو نبشته مر ملکت صفا را

  در نورت ای گزیده‌ای بر فلک رسیده

  من دم به دم بدیده انوار مصطفا را

  چون بسته گشت راهی شد حاصل من آهی

  شد کوه همچو کاهی از عشق کهربا را

  از شمس دین چون مه تبریز هست آگه

  بشنو دعا و گه گه آمین کن این دعا را

  مولانا


  حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

  و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

  هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

  وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

  رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها

  وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو

  باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

  گر سوی مستان می‌روی مستانه شو مستانه شو

  آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده

  آن گوش و عارض بایدت دردانه شو دردانه شو

  چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما

  فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو

  تو لیله القبری برو تا لیله القدری شوی

  چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو

  اندیشه‌ات جایی رود وآنگه تو را آن جا کشد

  ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو

  قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دل‌های ما

  مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو

  بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را

  کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو

  گوید سلیمان مر تو را بشنو لسان الطیر را

  دامی و مرغ از تو رمد رو لانه شو رو لانه شو

  گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه

  ور زلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو

  تا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بیذق کم تکی

  تا کی چو فرزین کژ روی فرزانه شو فرزانه شو

  شکرانه دادی عشق را از تحفه‌ها و مال‌ها

  هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو

  یک مدتی ارکان بدی یک مدتی حیوان بدی

  یک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو

  ای ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر

  نطق زبان را ترک کن بی‌چانه شو بی‌چانه شو

  مولانا


  آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ

  چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ

  ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر

  ای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ

  چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدی

  از پا و سر بریدی بی‌پا و سر به رقص آ

  تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی

  گفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ

  از عشق تاجداران در چرخ او چو باران

  آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ

  ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته

  رقعه فنا رسیده بهر سفر به رقص آ

  در دست جام باده آمد بتم پیاده

  گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ

  پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد

  یوسف ز چاه آمد ای بی‌هنر به رقص آ

  تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد

  هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ

  کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی

  کای بی‌خبر فنا شو ای باخبر به رقص آ

  طاووس ما درآید وان رنگ‌ها برآید

  با مرغ جان سراید بی‌بال و پر به رقص آ

  کور و کران عالم دید از مسیح مرهم

  گفته مسیح مریم کای کور و کر به رقص آ

  مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است

  اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ

  مولانا

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : قیمت طلا

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–


  چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را

  خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را

  خورشید چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم

  دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را

  ای عقل کل ذوفنون تعلیم فرما یک فسون

  کز وی بخیزد در درون رحمی نگارین یار را

  چون نور آن شمع چگل می‌درنیابد جان و دل

  کی داند آخر آب و گل دلخواه آن عیار را

  جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد

  این دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقار را

  عنقا که یابد دام کس در پیش آن عنقامگس

  ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی این تار را

  کو آن مسیح خوش دمی بی‌واسطه مریم یمی

  کز وی دل ترسا همی پاره کند زنار را

  دجال غم چون آتشی گسترد ز آتش مفرشی

  کو عیسی خنجرکشی دجال بدکردار را

  تن را سلامت‌ها ز تو جان را قیامت‌ها ز تو

  عیسی علامت‌ها ز تو وصل قیامت وار را

  ساغر ز غم در سر فتد چون سنگ در ساغر فتد

  آتش به خار اندرفتد چون گل نباشد خار را

  ماندم ز عذرا وامقی چون من نبودم لایقی

  لیکن خمار عاشقی در سر دل خمار را

  شطرنج دولت شاه را صد جان به خرجش راه را

  صد که حمایل کاه را صد درد دردی خوار را

  بینم به شه واصل شده می از خودی فاصل شده

  وز شاه جان حاصل شده جان‌ها در او دیوار را

  باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون

  منسوخ گرداند کنون آن رسم استغفار را

  جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند

  یا در سنایی رو کند یا بو دهد عطار را

  مخدوم جان کز جام او سرمست شد ایام او

  گاهی که گویی نام او لازم شمر تکرار را

  عالی خداوند شمس دین تبریز از او جان زمین

  پرنور چون عرش مکین کو رشک شد انوار را

  ای صد هزاران آفرین بر ساعت فرخترین

  کان ناطق روح الامین بگشاید آن اسرار را

  در پاکی بی‌مهر و کین در بزم عشق او نشین

  در پرده منکر ببین آن پرده صدمسمار را

  مولوی

  اشعار مولانا

  اشعار مولانا

  من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم

  نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم

  نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم

  نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم

  مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم

  نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم

  خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم

  کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم

  مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن

  که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…


  یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

  یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

  نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

  سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

  نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

  مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

  قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

  قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا

  حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

  روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا

  روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

  آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

  دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

  پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا

  این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی

  راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا


  بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

  از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد

  کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد

  در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد

  سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

  تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق

  هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

  بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

  مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

  جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم

  هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

  از درون مـن نجســت اســـرار مــن

  ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست

  لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…


  ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا

  ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا

  گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت

  جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا

  ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من

  من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا

  عشق آمده است از آسمان ، تا خود بسوزد بی گمان

  عشق است بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا


  روزها فکر من این است و همه شب سخنم

  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

  ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

  به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

  روزها فکر من این است و همه شب سخنم-

  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

  از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟-

  به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟

  مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا!

  یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم!

  نه به خود آمدم این جا که به خود باز روم

  آن که آورد مرا باز برد در وطنم

  مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

  چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم.


  ای خداوند یکی یار جفا کارش ده

  دلبر عشوه گر و سرکش و خونخوارش ده

  چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن

  با طیبان دغا پیشه سر و کارش ده

  تا بداند که شب ما به چسان میگذرد

  درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده


  صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

  وانگه همه بت ها را در پیش تو بگدازم

  صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم

  چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم

  تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

  یا آنکه کنی ویران هر خانه که می سازم

  جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو

  چون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازم

  هر خون که ز من روید با خاک تو می گوید

  با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم

  در خانه آب و گل بی توست خراب این دل

  یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم


  شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم

  تا زان لب خندانت یک خنده بیاموزم

  ای چشمه آگاهی شاگرد نمی خواهی

  چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم

  باری ز شکاف در برق رخ تو بینم

  زان آتش دهلیزی صد شمع برافروزم

  یک لحظه بری رختم در راه که عشارم

  یک لحظه روی پیشم یعنی که قلاوزم

  گه در گنهم رانی گه سوی پشیمانی

  کژ کن سر و دنبم را من همزه مهموزم

  در حوبه و در توبه چون ماهی بر تابه

  این پهلو و آن پهلو بر تابه همی سوزم

  بر تابه توام گردان این پهلو و آن پهلو

  در ظلمت شب با تو براقتر از روزم

  بس کن همه تلوینم در پیشه و اندیشه

  یک لحظه چو پیروزه یک لحظه چو پیروزم


  ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟

  معشوق همین جاست بیایید بیایید

  معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

  در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟

  گر صورت بی صورت معشوق ببینید

  هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

  ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

  یک بار از این خانه بر این بام برآیید

  آن خانه لطیفست نشان هاش بگفتید

  از خواجه ی آن خانه نشانی بنمایید

  یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدید

  یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

  با این همه آن رنج شما گنج شما باد

  افسوس که بر گنج شما پرده شمایید


  ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم

  شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم

  در عشق که او جان و دل و دیده ماست

  جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم


  وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم

  بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم

  جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم

  خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

  تا نجوشیم از این خنب جهان برناییم

  کی حریف لب آن ساغر و پیمانه شویم

  سخن راست تو از مردم دیوانه شنو

  تا نمیریم مپندار که مردانه شویم

  در سر زلف سعادت که شکن در شکن است

  واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم

  بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت

  گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم

  گر چه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم

  گر چه شمعیم پی نور تو پروانه شویم

  گر چه شاهیم برای تو چو رخ راست رویم

  تا بر این نطع ز فرزین تو فرزانه شویم

  در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم

  محرم گنج تو گردیم چو پروانه شویم

  ما چو افسانه دل بی‌سر و بی‌پایانیم

  تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم

  گر مریدی کند او ما به مرادی برسیم

  ور کلیدی کند او ما همه دندانه شویم

  مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند

  شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم

  نی خمش کن که خموشانه بباید دادن

  پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم

  اشعار کوتاه و زیبای مولوی

  اشعار کوتاه و زیبای مولوی

  بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد
  از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد
  کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد
  در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد
  سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق
  تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق
  هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش
  بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش
  مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم
  جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم
  هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من
  از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن
  ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست
  لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…
  مولوی

  ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
  ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
  ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
  جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
  ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
  آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
  ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
  پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا
  در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل
  وز آتـــــش ســودای دل  ای وای دل  ای وای مـــــا
  مولوی

  مــن  غلام  قمــرم ، غیـــر  قمـــر  هیــــچ  مگو
  پیش مـــن جــز سخن شمع و شکــر هیچ مگو
  سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو
  ور از این بی خبری رنج مبر ، هیچ مگو
  دوش دیوانه شدم ، عشق مرا دید و بگفت
  آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هیچ مگو
  گفتــم :ای عشق مــن از چیز دگــر می ترســم
  گــفت : آن  چیـــز  دگـــر  نیست  دگـر ، هیچ  مگو
  من  به  گــوش  تـــو  سخنهای  نهان  خواهم  گفت
  ســر بجنبـــان کـــه بلـــی ، جــــز که به سر هیچ مگو
  قمـــری ، جـــــان  صفتـــی  در  ره  دل  پیــــــدا  شـــد
  در  ره  دل  چـــه  لطیف  اســت  سفـــر  هیـــچ  مگــو
  گفتم : ای دل چه مه است ایــن ؟ دل اشارت می کرد
  کـــه  نـــه  اندازه  توســت  ایـــن  بگـــذر  هیچ  مگو
  گفتم : این روی فرشته ست عجب یا بشر است؟
  گفت : این غیـــر فرشته ست و بشــر هیچ مگو
  گفتم :این چیست ؟ بگو زیر و زبر خواهم شد
  گــفت : می باش چنیــن زیرو زبر هیچ مگو
  ای نشسته در این خانه پر نقش و خیال
  خیز از این خانه برو،رخت ببر،هیچ مگو
  گفتم:ای دل پدری کن،نه که این وصف خداست؟
  گفت : این  هست  ولـــی  جان  پدر  هیچ  مگو
  مولوی

  ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
  معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
  معشــوق تــو  همسـایه و دیــوار به دیوار
  در بادیه ســـرگشته شمـــا  در چــه هوایید
  گــر صـــورت  بی‌صـــورت  معشـــوق  ببینیــد
  هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
  ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتیــــد
  یــک  بـــار  از  ایـــن  خانــه  بــر  این  بام  برآیید
  آن  خانــــه  لطیفست  نشان‌هـــاش  بگفتیــد
  از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
  یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
  یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
  با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
  افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
  مولوی

  حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
  و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
  هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن
  و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
  رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
  و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو  پیمانــه شـو
  باید  کـــه  جملــه  جــان  شــوی  تا  لایق  جانان  شوی
  گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…
  مولوی

  هلـــه  نومیـــد  نباشی  کـــه  تـــو  را  یـــار  بــراند
  گـــرت  امروز  بـــراند  نــه  کـــه  فـــردات  بخواند
  در  اگر  بر  تو  ببندد  مرو  و  صبر کـــن  آن جا
  ز پس صبر تـــو را او به ســـر  صـــدر  نشاند
  و اگــر  بر تو ببندد  همه  ره‌ها  و  گذرهــا
  ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند…
  مولوی

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : قیمت خودرو

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  ای دوست قبولم کن وجانم بستان
  مستــم کـــن  وز هر دو جهانم بستان
  بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
  آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…
  مولوی

  یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
  یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا
  نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
  سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا
  نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
  مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
  قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی
  قنــد  تـــویی  زهـــر  تــویی  بیــــش  میـــازار  مرا
  حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
  روضــه اومیــد تویـــی راه  ده  ای یــار مرا
  روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی
  آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا
  دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی
  پختـــه تویی  خـــام تــویی  خـــام  بمگـــذار  مرا
  این  تن  اگـــر کـــم  تــندی  راه  دلــم  کــم  زندی
  راه  شــدی  تــا  نبــدی  ایـــن  همـــه  گـــفتار  مرا
  مولوی

  عـــــالم همـــه دریــا شـــود دریـــا ز هیبت لا شـــود
  آدم  نماند  و  آدمی  گــــر  خــــویش  بـــا  آدم  زند
  دودی بـــرآید از فلک نــی خلق مـــاند نــی ملـــک
  زان  دود  ناگــــه  آتشی  بر  گــــنبد  اعظم  زند
  بشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان
  شوری درافتد در جهــان وین سـور بر ماتم زند
  گـــه  آب  را  آتش  بــرد  گــه  آب آتش را خــورد
  گــه مــوج دریای عــدم بـــر اشــهب و ادهـــم زند
  خورشیـد  افتــد  در  کـــمی  از  نـــور  جان  آدمی
  کـــم پـرس از نامحـــرمان آنجا کـــه محرم کـم زند…
  مولوی

  من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
  نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم
  نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
  نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
  مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
  نه  ز خاکم  نه  ز آبم  نه  از  این  اهــــل  زمــــانم
  خـــرد پـــوره  آدم  چـــه  خبـــر  دارد  از  ایــن  دم
  کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
  مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
  که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…
  مولوی

  بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود
  داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود
  دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو
  گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود
  جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند
  عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود
  خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن
  خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود
  جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی
  آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود
  گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی
  آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود
  دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی
  ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود
  بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی
  باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود
  گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم
  ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود
  خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای
  وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود
  گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن
  مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود
  بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم
  ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود
  هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد
  هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود
  مولوی


  تا از تو جدا شده ست آغوش مــرا
  از گریه کسی ندیده خاموش مرا
  در جان و دل و دید فراموش نه ای
  از بهر خـدا مکن فراموش مرا  مولوی

  دلتنگم و دیدار تو درمان من است
  بی رنگ رخت زمانه زندان من است
  بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
  آنچ از غم هجران تو بر جان من است مولوی

  اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
  آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
  دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد
  جز غـم که هزار آفرین بر غم باد مولوی

  ای نرگس پر خواب ربودی خواب
  وی لاله سیـراب ببردی آبم
  ای سنبـل پرتاپ ز تو در تابم
  ای گوهر کمیاب تو را کی یابم؟ مولوی

  قومی غمگین و خود مدان غم ز کجاست
  قومی شادان و بیخبر کان ز چه جاست
  چندین چپ و راست بیخبر از چپ و راست
  چنین من و ماست بیخبر از من و ما است  مولوی

  گر شرم همی از آن و این باید داشت
  پس عیب کسان زیر زمین باید داشت
  ور آینه‌وار نیک و بد بنمائی
  چون آینه روی آهنین باید داشت  مولوی

  گویند که عشق عاقبت تسکین است
  اول شور است و عاقبت تمکین است
  جانست ز آسیاش سنگ زیرین
  این صورت بی‌قرار بالایین است  مولوی

  من محو خدایم و خدا آن منست
  هر سوش مجوئید که در جان منست
  سلطان منم و غلط نمایم بشما
  گویم که کسی هست که سلطان منست مولوی

  هر ذره که در هوا و در هامونست
  نیکو نگرش که همچو ما مجنونست
  هر ذره اگر خوش است اگر محزونست
  سرگشته خورشید خوش بیچونست  مولوی

  بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشود
  بی‌عشق وجود خوب و موزون نشود
  صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
  بی‌جنبش عشق در مکنون نشود  مولوی

  آنکس که ترا دید و نخندید چو گل
  از جان و خرد تهیست مانند دهل
  گبر ابدی باشد کو شاد نشد
  از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل  مولوی

  بر ما رقم خطا پرستی همه هست
  بدنامی و عشق و شور و مستی همه هست
  ای دوست چو از میانه مقصود توئی
  جای گله نیست چون تو هستی همه هست  مولوی

  بیرون ز جهان و جان یکی دایه‌ی ماست
  دانستن او نه درخور پایه‌ی ماست
  در معرفتش همین قدر دانم
  ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست  مولوی

  چشمی دارم همه پر از صورت دوست
  با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
  از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
  یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست  مولوی

  در دایره‌ی وجود موجود علیست
  اندر دو جهان مقصد و مقصود علیست
  گر خانه‌ی اعتقاد ویران نشدی
  من فاش بگفتمی که معبود علیست  مولوی

  درویشی و عاشقی به هم سلطانیست
  گنجست غم عشق ولی پنهانیست
  ویران کردم بدست خود خانه‌ی دل
  چون دانستم که گنج در ویرانیست  مولوی

  عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
  بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
  گفتم به تکلف دو سه روز بنشین
  بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت  مولوی

  بر هر جائیکه سرنهم مسجود او است
  در شش جهت و برون شش، معبود اوست
  باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد
  این جمله بهانه و همه مقصود اوست  مولوی

  برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات
  ماننده‌ی حاجیان به کعبه و به عرفات
  چه چسبیدی تو بر زمین چون گل تر
  آخر حرکات شد کلید برکات مولوی

  آن تلخ سخنها که چنان دل شکن است
  انصاف بده چه لایق آن دهن است
  شیرین لب او تلخ نگفتی هرگز
  این بی‌نمکی ز شور بختی منست  مولوی

  آن خواجه که بار او همه قند تر است
  از مستی خود ز قند خود بیخبر است
  گفتم که ازین شکر نصیبم ندهی
  نی گفت ندانست که آن نیشکر است  مولوی

  آن سایه‌ی تو جایگه و خانه‌ی ما است
  وان زلف تو بند دل دیوانه‌ی ما است
  هر گوشه یکی شمع و دو سه پروانه است
  اما نه چو شمع که پروانه‌ی ما است  مولوی

  آن وقت که بحر کل شود ذات مرا
  روشن گردد جمال ذرات مرا
  زان می‌سوزم چو شمع تا در ره عشق
  یک وقت شود جمله اوقات مرا  مولوی

  از آتش عشق در جهان گرمیها
  وز شیر جفاش در وفا نرمیها
  زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست
  بی‌شرم بود مرد چه بی‌شرمیها  مولوی

  از حال ندیده تیره ایامان را
  از دور ندیده دوزخ آشامان را
  دعوی چکنی عشق دلارامان را
  با عشق چکار است نکونامان را مولوی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر مولانا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.