اشعار امام زمان

اشعار امام زمان

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • اشعار امام زمان
 •  

  اشعار امام زمان

  اشعار امام زمان

   

  ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری

  کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟

  چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی

  ای آنکه در حجابت دریای نور داری

  من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟

  برعکس چشمهایم چشمی صبور داری

  از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما

  کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟

  در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت

  کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اشعار امام زمان (عج)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  اگر چه روز من و روزگار می گذرد

  دلم خوش است که با یاد یار می گذرد

  چقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی است

  قطار عمر که در انتظار می گذرد

  به ناگهانیِ یک لحظه عبور سپید

  خیال می کنم آن تک سوار می گذرد

  کسی که آمدنی بود و هست، می آید

  بدین امید، زمستان، بهار، می گذرد

  نشسته ایم به راهی که از بهشت امید

  نسیم رحمت پروردگار می گذرد

  به شوق زنده شدن، عاشقانه می میرم

  دو باره زیستنم زین قرار می گذرد

  همان حکایت خضر است و چشمه ظلمات

  شبی که از بَرِ شب زنده دار می گذرد

  شبت همیشه شب قدر باد و، روزت خوش

  که با تو روز من و روزگار می گذرد

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اشعار امام زمان (عج)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  اسیر مانده ایم در بهانه های پاپتی

  و میله های آهنین و عشق های ساعتی

  حوالی نگاهمان دوباره صف کشیده است

  صدای تیک تاک غم , شماره های صنعتی

  امان از اشتباه های نا تماممان , همان

  تفاخر همیشگی به هیچ های قیمتی

  میان قرن حادثه کجاست اتفاق عشق

  نمانده در تسلط همان هبوط لعنتی ؟

  کسی نیامد از تبار انتظارمان ببین

  که مانده ایم سخت در هجوم بی لیاقتی

   

  کلمات کلیدی : (عج)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ , ؟ آمدنی آن آنکه آهنین آید اتفاق از است است اسیر اشتباه اشعار امام امان امید امید، انتظار انتظارمان انگیز اگر ای ایم با باد باره ببین بتابی بدین بر برعکس برون به بهار، بهانه بهشت بود بودم، بَرِ بی تا تاک تبار تسلط تفاخر تماممان تو تک تیک حادثه حجابت حجمی حوالی حکایت خاطره خضر خواب خوش خوش خیال دار داری داری؟ در دریای دلم دلها، دو دوباره دیده راهی رحمت روز روزت روزگار رویایی رویت زمان زمان زمستان، زنده زنور زیستنم زین ساز ساعتی سخت سرای سوار سوز سپید شاد شب شبت شبم شبی شد، شدن، شماره شور شوق صبور صدای صف صنعتی ظلمات ظهور عاشقانه عبور عشق عشق عمر غرق غم فروغ قدر قرار قرن قصد قطار قیمتی لحظه لعنتی لیاقتی ما ماندم، مانده مسیر من می میان میرم میل میله نا ناگهانیِ نسیم نشسته نمانده نهانی نور نگاهت نگاهم؟ نگاهمان نیامد ها های هبوط هجوم هست، همان همان همیشه همیشگی هیچ و و، پاپتی پرده پروردگار چشم چشمم، چشمه چشمهایم چشمی چقدر چه کجاست کسی کشیده کنم کنی که کوچه کوک کی گذرد گناهم، یاد یار یک ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اشعار

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “اشعار امام زمان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.