شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما – مولانا

شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما – مولانا

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما – مولانا
 •  

  شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما - مولانا

  شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما – مولانا

   

  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

  افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا

  گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود

  مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا

  ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

  زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا

  ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده

  ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا

  این باد اندر هر سری سودای دیگر می پزد

  سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما

  دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله

  امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا

  ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری

  خوش خوش کشانم می بری آخر نگویی تا کجا

  هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی

  خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا

  عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان

  هر دم تجلی می رسد برمی شکافد کوه را

  یک پاره اخضر می شود یک پاره عبهر می شود

  یک پاره گوهر می شود یک پاره لعل و کهربا

  ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او

  ای که چه باد خورده ای ما مست گشتیم از صدا

  ای باغبان ای باغبان در ما چه درپیچیده ای

  گر برده ایم انگور تو تو برده ای انبان ما

   

  کلمات کلیدی : آب آبی آخر آشنا آموخته آن اخضر از اشتر افتاده افروخته امروز انبان اندر انگور او او ای ای ایم این با باد باغبان باقی ببر بحر بر بربود برده برمی برکند بری بنگر به بود بیا تا تجلی تو جا جان خواهی خود خورد خورده خوش دان داند در درپیچیده دریا دم ده ده دهد دو دیدار دیروز دیگر را را رخ رسد رشک ره روشنی روی ز زان زن ساقی سان سری سودای سوی سیل شعر شما شما شود شود شکافد شکر شیخ صدا طالب طالبان طور طوفان عاشقان عالم عبهر عصا عمران غرقابه غم غوطه فزا فنا فوطه قبا لعل ما ماه ماهی ماییم مرا مرغ مرغان مست مستان مستیم مشتری منی موج موسی مولانا می نگویی هر همه همچو هوا و وی پاره پر پری پزد پنهان چشم چه چو چون کجا کش کشانم کله که کهربا کهسار کوه گر گشتیم گوهر یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما – مولانا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.