شعر فیض کاشانی – هشدار که هر ذره حسابست در اینجا

شعر فیض کاشانی – هشدار که هر ذره حسابست در اینجا

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر فیض کاشانی – هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
 •  

  شعر فیض کاشانی - هشدار که هر ذره حسابست در اینجا

  شعر فیض کاشانی – هشدار که هر ذره حسابست در اینجا

   

  هشدار که هر ذره حسابست در اینجا

  دیوان حسابست و کتابست در اینجا

  حشرست و نشورست و صراطست و قیامت

  میزان ثوابست و عقابست در اینجا

  فردوس برین است یکی را و یکی را

  انکال و جحیمست و عذابست در اینجا

  آنرا که حساب عملش لحظه بلحظه است

  با دوست خطابست و عتابست در اینجا

  آنرا که گشوده است ز دل چشم بصیرت

  بیند چه حساب و چه کتابست در اینجا

  بیند همه پاداش عمل تازه بتازه

  باخویش مرآنرا که حسابست در اینجا

  با زاهدش ارهست خطائی بقیامت

  باماش هم امروز خطابست در اینجا

  امروز بپاداش شهیدان محبت

  زآن روی برافکنده نقابست دراینجا

  زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

  صوفیست که اورامی نابست در اینجا

  امروز بپاداش شهیدان محبت

  زآن روی برافکنده نقابست دراینجا

  زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

  صوفیست که اورامی نابست در اینجا

  آن را که قیامت خوش و نزدیک نماید

  از گرمی تعجیل دل آبست در اینجا

  دوری که نبیند مگر از دور قیامت

  در دیدهٔ تنگش چو سرابست در اینجا

  بیدار نگردد مگر از صور سرافیل

  مستغرق غفلت که بخوابست در اینجا

  هشیار که سنجد عمل خویشتن ای فیض

  سرسوی حق و پا برکابست در اینجا

  صد شکر که دلهای عزیزان همه آنجا

  معمور بود گرچه خرابست در اینجا

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر فیض کاشانی – هشدار که هر ذره حسابست در اینجا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.