اشعاری زیبا از مهدی اخوان ثالث

اشعاری زیبا از مهدی اخوان ثالث

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • اشعاری زیبا از مهدی اخوان ثالث
 •  

  اشعاری زیبا از مهدی اخوان ثالث

  اشعاری زیبا از مهدی اخوان ثالث

   

   #اندوه#
  نه چراغ چشم گرگی پیر
  نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه
  مانده دشت بیکران خلوت و خاموش
  زیر بارانی که ساعتهاست می بارد
  در شب دیوانه ی غمگین
  که چو دشت او هم دل افسرده ای دارد
  در شب دیوانه ی غمگین
  مانده دشت بیکران در زیر باران ، آهن ، ساعتهاست
  همچنان می بارد این ابر سیاه ساکت دلگیر
  نه صدای پای اسب رهزنی تنها
  نه صفیر باد ولگردی
  نه چراغ چشم گرگی پیر
  لحظه ی دیدار نزدیک است
  باز من دیوانه ام، مستم
  باز می لرزد، دلم، دستم
  باز گویی در جهان دیگری هستم
  های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ
  های، نپریشی صفای زلفکم را، دست
  و آبرویم را نریزی، دل
  ای نخورده مست
  لحظه‌ی دیدار نزدیک است


   

  #چون سبوی تشنه…#
  از تهی سرشار
  جویبار لحظه ها جاری ست
  چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ
  دوستان و دشمنان را می شناسم من
  زندگی را دوست می دارم
  مرگ را دشمن
  وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی دارم
  که به دشمن خواهم از او التجا بردن
  جویبار لحظه ها جاری

   

  کلمات کلیدی : چون  اندوه نه ، ؟ آب آبرویم آهن ابر اخوان از اسب است است باز اشعاری افسرده التجا ام ام، اما او ای این با باد باران بارانی بارد بارد در باید بردن جویبار به بیند بیکران تشنه تشنه از تنها نه تهی تیغ های، ثالث جاری جهان خاموش زیر خسته خلوت خواب خواهم دارد در دارم مرگ دارم که در دست و دستم باز دشت دشمن دشمن وای دشمنان دل دل ای دلم، دلگیر نه دوست دوستی دیدار دیوانه دیگری را را، رهزنی زلفکم زیبا زیر ساعتهاست ساعتهاست همچنان ساکت سبوی ست چون سرشار جویبار سنگ دوستان سیاه شب شناسم صدای صفای صفیر غریب غفلت غمگین مانده غمگین که لحظه لرزد، مست لحظه‌ی مستم باز من من زندگی مهدی می نخراشی نخورده نریزی، نزدیک نفسهای نپریشی ها هستم های هم و واندر ولگردی نه پای پیر لحظه پیر نه چراغ چشم چو کاروانی کاندر که گرگی گفت گمراه مانده گونه گویی ی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “اشعاری زیبا از مهدی اخوان ثالث”

  دیدگاه ها بسته شده اند.