شعر پیغام از مهدی اخوان ثالث

شعر پیغام از مهدی اخوان ثالث

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر پیغام از مهدی اخوان ثالث
 •  

  شعر پیغام از مهدی اخوان ثالث

  شعر پیغام از مهدی اخوان ثالث

   

  چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی
  هر چه برگم بود و بارم بود
  هر چه از فر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود
  هر چه یاد و یادگارم بود
  ریخته ست
  چون درختی در زمستانم
  بی که پندارد بهاری بود و خواهد بود
  دیگر اکنون هیچ مرغ پیر یا کوری
  در چنین عریانی انبوهم آیا لانه خواهد بست ؟
  دیگر آیا زخمه های هیچ پیرایش
  با امید روزهای سبز آینده
  خواهدم این سوی و آن سو خست ؟
  چون درختی اندر اقصای زمستانم
  ریخته دیری ست
  هر چه بودم یاد و بودم برگ
  یاد با نرمک نسیمی چون نماز شعله ی بیمار لرزیدن
  برگ چونان صخره ی کری نلرزیدن
  یاد رنج از دستهای منتظر بردن
  برگ از اشک و نگاه و ناله آزردن
  ای بهار همچنان تا جاودان در راه
  همچنان جاودان بر شهرها و روستاهای دگربگذر
  هرگز و هرگز
  بربیابان غریب من
  منگر و منگر
  سایه ی نمناک و سبزت هر چه از من دورتر، ‌خوشتر
  بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو
  تکمه ی سبزی بروید باز، بر پیراهن خشک و کبود من
  همچنان بگذار
  تا درود دردناک اندهان ماند سرود من

   

  کلمات کلیدی : ؟ دیگر ؟ چون آزردن ای آن آیا آینده خواهدم ابر ابریشمین اخوان از اشک اقصای امید انبوهم اندر اندهان اکنون این با بارم باز، بر بردن برگ بروید برگ یاد برگم بست بلوغ بهار بهارم بهاری بود بود دیگر بود ریخته بود هر بودم بگذار تا بی بیمار تا تابستان تو تکمه ثالث جاودان خست خشک خواهد دارم در درختی دردناک درود دستهای دورتر، دگربگذر هرگز دیری راه همچنان رنج روزهای روستاهای زخمه زمستانم بی زمستانم ریخته زمستانی هر ساحر سبز سبزت سبزی ست هر ست چون سرد سرود سو سوی شعر شعله شهرها صخره صمیم عریانی غریب فر لانه لرزیدن برگ ماند مرغ من من منگر من همچنان منتظر منگر سایه مهدی میراث ناله نرمک نسیم نسیمی نلرزیدن یاد نماز نمناک نگاه های هر هرگز بربیابان همچنان هیچ و پندارد پیر پیراهن پیرایش با پیغام چنین چه چون چونان کبود کری کز که کوری در گرم ی یا یاد یادگارم ‌خوشتر بیم

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر پیغام از مهدی اخوان ثالث”

  دیدگاه ها بسته شده اند.