شعر مولوی – ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

شعر مولوی – ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر مولوی – ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما
 •  

  شعر مولوی - ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

  شعر مولوی – ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

   

  ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

  انا فتحنا الصلا بازآ ز بام از در درآ

  ای بحر پرمرجان من والله سبک شد جان من

  این جان سرگردان من از گردش این آسیا

  ای ساربان با قافله مگذر مرو زین مرحله

  اشتر بخوابان هین هله نه از بهر من بهر خدا

  نی نی برو مجنون برو خوش در میان خون برو

  از چون مگو بی‌چون برو زیرا که جان را نیست جا

  گر قالبت در خاک شد جان تو بر افلاک شد

  گر خرقه تو چاک شد جان تو را نبود فنا

  از سر دل بیرون نه‌ای بنمای رو کایینه‌ای

  چون عشق را سرفتنه‌ای پیش تو آید فتنه‌ها

  گویی مرا چون می‌روی گستاخ و افزون می‌روی

  بنگر که در خون می‌روی آخر نگویی تا کجا

  گفتم کز آتش‌های دل بر روی مفرش‌های دل

  می غلط در سودای دل تا بحر یفعل ما یشا

  هر دم رسولی می‌رسد جان را گریبان می‌کشد

  بر دل خیالی می‌دود یعنی به اصل خود بیا

  دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو

  نعره زنان کان اصل کو جامه دران اندر وفا

   

  کلمات کلیدی : آتش‌های آخر آسیا آید از اشتر اصل افزون افلاک الصلا انا اندر ای این با بازآ بام بحر بخوابان بر برو برو بنمای بنگر به بهر بو بیا بیرون بی‌چون تا تو جا جامه جان جهان خاک خدا خرقه خود خوش خون خیالی در درآ دران دل دل دم را رسولی رنگ رو روی ز زنان زیرا زین ساربان سبک سر سرفتنه‌ای سرگردان سو سو سودای شد شد شعر عشق غلط فتحنا فتنه‌ها فنا قافله قالبت ما ما ما مجنون مرا مرحله مرو مفرش‌های من من مولوی مگذر مگو می میان می‌دود می‌رسد می‌روی می‌روی می‌کشد نام نبود نعره نه نه‌ای نگویی نی نیست هر هله هین و والله وفا پرمرجان پیش چاک چون کان کایینه‌ای کجا کز که کو گر گردش گریبان گریزان گستاخ گشته گفتم گویی یشا یعنی یفعل یوسف

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر مولوی – ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما”

  دیدگاه ها بسته شده اند.