شعر کارگر و کارفرما – ایرج میرزا

شعر کارگر و کارفرما – ایرج میرزا

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر کارگر و کارفرما – ایرج میرزا
 •  

  شعر کارگر و کارفرما - ایرج میرزا

  شعر کارگر و کارفرما – ایرج میرزا

   

  شنیدم کارفرمایی نظر کرد
  ز روی کبر و نخوت کارگر را

  روان کارگر ازوی بیازرد
  که بس کوتاه دانست آن نظر را

  بگفت ای گنج ور این نخوت از چیست؟
  چو مزد رنج بخشی رنج بر را

  من از آن رنج بر گشتم که دیگر
  نبینم روی کبر گنج ور را

  تو از من زور خواهی من ز تو زر
  چه منت داشت باید یکدگر را

  تو صرف من نمایی بدره ی سیم
  مَنَت تاب روان نور بصر را

  منم فرزند این خورشید پر نور
  چو گل بالای سر دارم پدر را

  مدامش چشم روشن باز باشد
  که بیند زور بازوی پسر را

  زنی یک بیل اگر چون من در این خاک
  بگیری با دو دست خود کمر را

  نهال سعی بنشانم در این باغ
  که بی منت از آن چینم ثمر را

  نخواهم چون شراب کس به خواری
  خورم یا کام دل خون جگر را

  ز من زور و ز تو زر، این به آن در
  کجا باقی است جا عجب و بطر را؟

  فشانم از جبین گوهر در آن خاک
  ستانم از تو پاداش هنر را

  نه باقی دارد این دفتر نه فاضل
  گهر دادی و پس دادم گهر را

  به کس چون رایگان چیزی نبخشند
  چه کبر است این خداوندان زر را؟

  چرا بر یکدگر منت گذارند
  چو محتاجند مردم یکدگر را

   

  کلمات کلیدی : آن از ازوی است اگر ای ایرج این با باز بازوی باشد که باغ که باقی بالای باید بخشی بدره بر بس بصر بطر بنشانم به بگفت بی بیازرد که بیل بیند تاب تو ثمر جا جبین جگر خاک بگیری خاک ستانم خداوندان خواری خورم خواهی خود خورشید خون دادم دادی دارد دارم داشت دانست در در کجا دست دفتر دل دو دیگر نبینم را را را؟ رایگان رنج روان روشن روی ز زر زر چه زر، زنی زور سر سعی سیم مَنَت شراب شعر شنیدم صرف عجب فاضل گهر فرزند فشانم محتاجند مدامش مردم مزد من منت منم میرزا نبخشند چه نخواهم نخوت نظر نمایی نه نهال نور نور چو هنر و ور پاداش پدر پر پس پسر چرا چشم چون چیزی چیست؟ چو چینم کارفرما کارفرمایی کارگر کام کبر کرد ز کس کمر که کوتاه گذارند چو گشتم گل گنج گهر گوهر ی یا یک یکدگر

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر کارگر و کارفرما – ایرج میرزا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.