دعای نور

مجموعه: دینی و مذهبی

دعای نور

دعای نور

هرکس دعا ی نور ra در عمر خود یکبار بخواند حقتعالی az گناهان [او] درگذرد be برکت in دعا و agar در جایی صاعقه ya زلزله و انواع بلاها نعوذبالله ازغضب خدای تعالی حادث شود chon in دعا ra خوانند hame بلاها دفع خواهد شد و in دعا ra عزیز و محترم باید داشت چنانکه مشروط است ke in دعا ra بامُشک و زعفران بر کفن میّت نویسند ان مرده ra عذاب قبر نباشد و صد هزارنور در قبر او بتابد و سؤال نکیر و منکر بر او آسان شود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست har یک طبقی az نور ke بر سر او نثار کنند و گویند مترس و اندوه مدار ke ما مونس توییم ta روز قیامت و قبر او رافراخ کنند چندانکه چشم کار کند و دری az بهشت be قبر او گشایند، دیگرجبرییل عرض کرد ya رسول الله من شرم می کنم az آن بنده ke in دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او ra عذاب کنم …

دعای نور ba معنی

سیّد ابن طاووس در کتاب «مهج الدعوات» az سلمان روایتى نقل کرده که: در آخر روایت مطلبى آمده be in مضمون: حضرت فاطمه علیها السلام کلامى be من آموخت ke az حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله فراگرفته بود، ایشان آن ra در صبح و شام میخواند be من فرمود: agar میخواهى هرگز در دنیا دچار تب نشوى بر آن مداومت کن.

و آن کلام in است :

بِسْمِ اللّهِ النُّورِ بِسْمِ اللّهِ نُورِ النُّورِ بِسْمِ اللّهِ نُورٌ عَلى نُورٍ بِسْمِ اللّهِ الَّذى هُوَ مُدَبِّرُ الاُْمُورِ بِسْمِ اللّهِ الَّذى خَلَقَ النُّورَ مِنَْ النُّورِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَاَنْزَلَ النُّورَ عَلىَ الطُّورِ فى کِتابٍ مَسْطُورٍ فى رَقٍّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلى نَبِیٍ مَحْبُورٍ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى هُوَ بِالْعِزِّ مَذْکُورٌ وَبِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ وَعَلَى السَّرّاَّءِ وَالضَّرّاَّءِ مَشْکُورٌ وَصَلَّى اللّهُ عَلى سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ.

به نام خداى نور، be نام خداى نور نور، be نام خداى نور بر نور، be نام خدایى ke تدبیرگر امور است، be نام خدایى ke نور ra az نور آفرید، و سپاس خدایى ra ke نور ra az نور آفرید، و نور ra در کوه طور فرو فرستاد در کتابى بر نوشته، در ورق ه اى گشوده، ba اندازه ه اى درخور، بر پیامبری آراسته، سپاس خداى ra ke be عزّت یاد شود، و be عظمت مشهور است، و بر شادى و بدحالى سپاسگزارى شود، درود خدا بر آقاى ما محمّد و خاندان پاکش.
سلمان فرموده: chon آن ra az حضرت فاطمه (س) آموختم be خدا آن ra be بیش az هزار نفر az مردم مکه و مدینه ke دچار تب بودند تعلیم دادم، pas hame آنان be اذن خداى تعالى شفا یافتند.

متن دعای نور

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم یانور النور
تنورت بالنوروالنورفی نورک ya نور
اللهم یاعزیز تعززت بالعزه والعزه فی عزه عزتک یاعزیز
اللهم ya جلیل تجللت بالجلال والجلال فی جلال جلالک ya جلیل
یاقدیم تقدمت بالقدم والقدم فی قدم قدمک یاقدیم
اللهم ya قدیر تقدرت بالقدره والقدره فی قدره قدرتک ya قدیر
اللهم یاوهاب توهبت بالهیبه والهیبه فی هیبته هیبتک ya وهاب
اللهم ya علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک ya علیم
اللهم ya حکیم تحکمت بالحکمته والحکمته فی حکمته حکمتک ya حکیم
اللهم یامالک تملکت بالملک والملکوت فی ملکوت ملکوتک ya مالک
اللهم ya قدوس تقدست بالقدس والقدس فی قدس قدسک ya قدوس
اللهم صبور تصبرت بالصبر والصبر قی صبر صبرک ya صبور
اللهم ya منان تمننت بالمنه والمنه فی منت منتک ya منان
اللهم ya فرد تفردت بالفرد والفرد فی فرد فردک ya فرد
اللهم ya واحد توحدت بالوحدانیه فی وحدانیه وحدانیتک ya واحد
اللهم ya جمیل تجملت بالجمال والجمال فی جمال جمالک ya جمیل
اللهم یاسلام تسلمت بالسلام والسلام فی سلام سلامک
اللهم یارب تربیت بالربوبیه والربوبیته فی ربوبیه ربوبیتک ya رب
اللهم یاقهار تقهرت بالقهر والقهر فی قهر قهرک ya قهار
اللهم ya جبارتجبرت بالجبروت والجبروت فی جبروت جبروتک یاجبار
اللهم ya کریم تکرمت بالکرم والکرم فی کرم کرمک ya کریم
اللهم یاکبیرتکبرت بالکبریاء والکبریاء فی کبریاء کبریائک ya کبیر
اللهم یارحیم ترحمت بالرحمه والرحمه فی رحمه رحمتک ya رحیم
اللهم ya عظیم تعظمت بالعظمه والعظمه فی عظمه عظمتک ya عظیم
اللهم ya مجید نمجدت بالمجد والمجد فی مجدمجدک ya مجید
اللهم ya حلیم تحملت بالحلم والحلم فی حلم حلمک ya حلیم
اللهم لااله الاانت انک علی کل شیء قدیر سبحان القهارسبحان الغفار سبحان القادر
سبحان العزیز سبحان القاهر سبحان الجبار سبحان الصبیر سبحان الجبارالوهاب
سبحان المانع سبحان المبین سبحان الحی سبحان القیوم سبحان الشافی
سبحان الکافی سبحان المعافی سبحان المومن سبحان المهیمن
سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الاحد سبحان الرحمن سبحان الجلیل سبحان الکریم سبحان المقدم سبحان المؤخر سبحان الاول سبحان الاخر سبحان الظاهر
سبحان الباطن سبحان الوافی سبحان الغنی سبحان المغنی سبحان المقدر
سبحان النورسبحان الهادی سبحان الجلیل سبحان المجیب
سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اکبر سبحان الله المسمی قبل ان یسمی
سبحان العلی الاعلی سبحان الله وتعالی عما یقولون علوا کبیرا سبحان ذی الملک والملکوت
سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه والقدره والکبریاء والجلال والجبروت
سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الحی العلیم الحکیم
الذی لاینام ولایفوت ابدا دائما باقیا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکته والروح
لااله الاالله وحده لاشریک له
له الملک وله الحمد وهوعلی کل شی ء قدیر یاحی یاقیوم یاذالجلال والاکرام لااله الا هو
علیه وتوکلت وهورب العرش العظیم ولاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم
برحمتک یاارحم الراحمین لااله الاالله الحلیم الکریم لااله الاالله العلی العظیم
سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن ومابینهن ورب العرش العظیم
والحمد لله رب العالمین ya من اظهرالجمیل وستر القبیح ya من لم یواخذ بالجریره ولم یهتک الستر ya عظیم العفو ya حسن التجاوز ya واسع المغفره ویا باسط الیدین
بالرحمه ya صاحب کل نجوی ویا منتهی کل شکوی ویا مفرج کل کربه ya مقیل کل عثره
یا کریم الصفح ya عظیم المن ya مبتدء بالنعم قبل استحقاقها ya رباه یاسیداه ya غایه رغبتاه
اسئلک بک وبمحمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفربن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم المهدی الائمه الهادیه علیهم السلام ان تصلی علی محمد وال محمد واسئلک ya الله یاالله الاتشوه خلقی بالنار وان تفعل بی ما انت اهله برحمتک ya ارحم الراحمین

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “دعای نور”

دیدگاه ها بسته شده اند.