خواص جو

مجموعه: خواص مواد غذایی

خواص جو

خواص جو

خوردن دانه جو تشنگی را فرو می نشاند. تب را برطرف می کــنــد و بــه عــنــوان مقوی و تونیک عمل می کند. و مالت در هضم غذاهای نشاسته ای خیلی کمک می کــنــد و بــرای کاهش ترشح شیر کاربرد دارد.

جو گیاهی اســت یک ساله کــه ارتفاع ساقه استوانه ای آن بسته بــه ارقام مختلفه از ۱۰۰ ـ ۴۰ سانتی متر فرق می کند.

● خواص جو :

جو بــه طور کلی در طب سنتی بــه سه صورت مختلف استعمال می شــود :

۱) جوی کامل کــه دانه بــا سبوس روی آن باشد و فــقــط دنباله آن را کنده باشند.

۲) جوی مقشر یــا پوست گرفته کــه عملاً قسمتی از پوست آن گرفته شده است.

۳) جوی سفید کرده کــه تمام پوست و سبوس آن را گرفته و بــه صورت جوی سفید درآمده باشد کــه در اصطلاح بــه آن جوی مرواریدی می گویند.

جوی کامل معمولاً بــرای تهیه غرغره ها بــه کار می رودو در سایر موارد از جوی مقشر یــا جوی کاملاً سفید استفاده می شود.

● خواص دارویی :

مالت جو کمک بــه هضم غذا می کندو مغذی اســت و سینه را نرم می کــنــد ؛ بــرای معالجه سوء هاضمه تجویز شده است.

خوردن دانه جو تشنگی را فرو می نشاند. تب را برطرف می کــنــد و بــه عــنــوان مقوی و تونیک عمل می کند. و مالت در هضم غذاهای نشاسته ای خیلی کمک می کــنــد و بــرای کاهش ترشح شیر کاربرد دارد.

جو از نظر طبیعت طبق نظر حکمای سنتی سرد و خشک اســت و مواد مغذی آن از گندم کمتر است؛ ولــی قابض و خشک کننده است. غلیان صفرا و خون را تسکین می دهد و تب های گرم و تب های سل را تقلیل می دهد. مضر مثانه است؛ از ایــن نظر بــایــد بــا روغن و انسیون خورده شود.

اگر جو مقشر را بپزند بــه حدی کــه جوها شکفته و خوب پخته شوند؛ ولــی آن را نمالند و آن را صاف کرده و سردش کـنـنـد ماءالشعیر بــه دست می آید ؛ ماءالشعیر سرد و تر است. مسکن حدت خون ؛ صفرا ؛ اخلاط سوخته و تب ها و امراض گرم است. حرارت باطنی را تسکین می دهد و حرارت کــنــد و عطش مفرط را فرو می نشاند و بــرای سل؛ زخم های ریه؛ ذات الجنب؛ سردرد گرم و امثال اینها نافع است.

زود هضم می شــود ؛ مولد خون صالح اســت و بــه اصطلاح خونساز اســت ولــی معده را سست می کند. بــرای آلات داخل شکم اشخاص سرد مزاج مضر اســت و نفاخ. از ایــن نظر بــایــد گل قند خورده شــود و در مواردی کــه شکم بسته است؛ خوردن ماءالشعیر جایز نیست؛ و جمع بین ماءالشعیر سکنجبین نــیــز جایز نیست. اگــر ماءالشعیر بــا نصف وزن جو آن ؛ خشخاش کوبیده مخلوط و مانند حریره شود؛ بــرای سردرد گرم مفید اســت و بــا عناب ؛ سپستان ؛ انجیر و پرسیاوشان بــرای درد سینه و سرفه مجرب است.

شیره جو کــه آن را کشک الشعیر گویند سرد مایل بــه خشک اســت و غلیظ تر از ماءالشعیر اســت و بــرای اسهال صفراوی و مزاج های گرم مفید اســت و غرغره بــا آن بــرای ورم گلو و درد گلو نافع است.

ضماد و آرد جو رادع است؛ ورم های سخت را تحلیل می برد؛ دمل های گرم را سر باز می کــنــد و بــه تنهایی و یــا مخلوط بــا هم وزن آرد جو و تخم پنیرک؛ بــرای سل ؛ ذات الجنب ؛ ورم های زیر بغل ؛ سینه ؛ پستان ؛ پشت گوش و سایر اعضا مفید اســت و ضماد آن بــا ریوند چینی بــرای ورم هایی کــه حرارت آنها در کمال حدت نباشد ؛ بسیار نافع اســت و بــا سرکه بــرای ورم های صفراوی و مخملک مفید است. اگــر آرد جو نباشد ؛ جو مقشر را بــا آب و یــا عصاره برگ های مناسب ساییده و استفاده کنید.

ضماد آرد جو بــا آب بــرای نقرس گرم و بــا آب گشنیز تازه بــرای تحلیل خنازیر و ورم های گرم سفت و ورم گلو نافع است.

آب پخته جو بــا سرکه بــرای جرب و خارش و آب برگ کاهو و نظایر آن بــرای سردرد ؛ ورم چشم ؛ باد سرخ و محکم کردن عضو شکسته نافع است. خوردن آرد جو بــا شکر غذای خوبی بــرای اطفال و مسکن عطش و التهاب است.

نان جو ثقیل الهضم و سنگین اســت و نفاخ. اگــر خمیر آرد جو را بگذارند کــه ترش شــود و در دوغ حل کـنـنـد و یک شب بگذارند بماند و بخورند بــرای تسکین غلیان خون صفراوی ؛ تشنگی مفرط ؛ قی صفراوی؛ تب های گرم ؛ اسهال صفراوی و خارش بسیار مفید است.

جو بــرای سرد مزاجان مضر اســت از ایــن نظر بــایــد بــا شکر خورده شود.

فواید جو ؛ خاصیت جو

فواید جو

● نگاهی بــه تحقیقات علمی جدید در مورد خواص درمانی جو :

جو از روزگاران کهن همیشه بــه عــنــوان بسته ای از ترکیبات دارویی مفید بــرای بیماران قلبی و یبوست و دیگر اختلالات هاضمه و احتمالاً سرطان شناخته شده است.

▪ جو بــه عــنــوان دارویی بــرای عروق قلبی :

جو ؛ بــه نظر می رسد کــه از چند طریق در کاهش کلسترول مؤثر است. یکی ایــن اســت کــه شبیه داروهای شیمیایی ضد کلسترول بازار؛ در مکانیسم ساخت کلسترول در کبد دخالت کرده و کلسترول را کاهش می دهد. محققان وزارت کشاورزی آمریکا در مرکز تحقیقات مادیسن سه ترکیب جداگانه در جو کشف کرده اند کــه قابلیت کبد در ساختن کلسترول نوع LDL را مهار می کند.( LDL جزوی از کلسترول اســت کــه مضر بوده و بــه رگ های خونی آسیب می رساند و منجر بــه حمله های قلبی می شود.)

در آزمایشی خوراندن جو بــه خوک موجب شده کــه کلسترول خون خوک تــا ۱۸ در صد پایین بیاید و بدین ترتیب ؛ جو در کاهش کلسترول خون انسان نــیــز مؤثر است. تحقیقات دکتر روزماری نیومن استاد دانشگاه موتانا کــه بر روی عده ای از مردان داوطلب انــجـام شد؛ نشان داد کــه خوردن جو بــه صورت نان ؛ دانه پخت و کیک کلسترول خون آنها را بــه میزان محسوسی پایین آورده است.

این گروه پــس از۶ هفته هــر روز سه بار بــا غذای خود از خوراکی های جو استفاده کرده اند و پــس از ۶ هفته کلسترول خون آنها ۱۵ در صد کاهش یافته است.آزمایشها نشان می دهد هــر چقدر کلسترول خون بیشتر باشد؛ تأثیر رژیم جو در کاهش آن بیشتر است.

در آزمایش فوق گروه دیگری کــه طی همان مدت ۶ هفته از آرد گندم یــا سبوس گندم بــه جای جو استفاده کرده بودند؛ هیچ کاهشی را در کلسترول خون نشان ندادند.

به نظر دکتر نیومن خاصیت کاهش کلسترول در خون ؛ حداقل قسمتی مدیون وجود مواد بتاگلوکان محلول در آن است. (مواد بتوگلوکان الیاف صمغی هستند کــه بــه خصوص در جو و یولاف(جو دو سر) بــه صورت قابل حل در آب حل می شود. ایــن مواد نه فــقــط در پوسته نازک خارجی بـلـکـه در داخل مغز دانه جو نــیــز وجود دارد.)

دکتر نیومن در حال حاضر بــا همکاری گروهی از دانشمندان سوئدی دست اندر کار اجرای تحقیقاتی هستند کــه معلوم کــنــد کدام واریته جو از ایــن نظر بهترین هستند یعنی کلسترول خون را بیشتر کاهش می دهند.

آزمایش هایی کــه در دانشکده پزشکی دانشگاه ویسکانسن شده نــیــز نشان می دهد کــه کپسول های حاوی روغن جو کــه محتوی عواملی بــرای کاهش قابلیت کلسترول سازی کبد هستند؛ بــه اشخاصی کــه پــس از انفارکتوس عمل جراحی قلب کرده اند داده شده؛ موجب کاهش کلسترول خون آنها در حدود۱۸ـ ۹ در صد شده است.

▪ جو بــه عــنــوان ضد سرطان :

دکتر چارلز اسون ؛ دانشمند و کارشناس تغذیه در دانشگاه ویسکانسن؛ معتقد اســت کــه در دانه های گیاهان؛مواد شیمیایی ضد سزطان وجود دارد و دکتر ترول ؛ یکی از صاحب نظران در رشته علوم تغذیه؛ نــیــز ایــن نظریه را تدیید می کند. دکتر ترول می گوید مواد شیمیایی معروف بــه مهار کننده های پروتئاز کــه در دانه های گیاهی از جمله در جو وجود دارند؛ عوامل موجب سرطان را در بستر روده ها سرکوب می کـنـنـد و بــه ایــن دلیل جو در ردیف مواد ضد سزطان قرار دارد.

▪ جو بــرای رفع یبوست :

گروهی از دانشمندان معتقدند جو بــرای یبوست بسیار مفید است. در آزمایشاتی کــه انــجـام دادند بــه ایــن نتیجه رسیدند کــه هــر چــه بیشتر آرد جو را تصفیه کنند؛ یعنی بیشتر سبوس آن گرفته شــود اثر شفابخش آن کمتر می شود. بهترین راه ایــن اســت کــه جو بــا سبوس کامل بــه صورت آرد یــا بلغور جو مصرف شود.

جو سفید کرده کــه اغلب در فروشگاه ها عرضه می شود؛ دارای آثار شفابخش کمتری بــه خصوص در رفع یبوست است. ولــی بــه هــر حال جو پوست کنده و بدن سبوس نــیــز از نظر مبارزه بــا بیماری های قلبی تــا حدودی مفید است.

دانشمندان دانشگاه ویسکانسن توصیه می کـنـنـد بــرای ایــن کــه از حداکثر خواص جو استفاده شود؛ حــتـی الامکان آرد کامل آن تهیه و مصرف شود؛ یعنی سبوس آن هیچ گرفته نشود زیــرا ترکیبات ضد کلسترول جو بیشتر در پوسته خارجی یعنی در سبوس جو قرار دارد.

بر اساس نتایج پژوهشهای جدید؛ جو الیاف غذایی ذوب شونده زیادی دارد و میزان کلسترول بالای خون را بسیار کاهش می دهد. کلسترول بالا میزان خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد. پژوهشگران خوردن روزانه جو را توصیه می کنند.

خاصیت جو

سبوس جو دوسر دارای خواص باور نکردنی است؛ ایــن ماده غذایی علاوه بر اینکه در لاغری تاثیر بسزایی دارد ضد دیابت اســت و کلسترول را کاهش می‌دهد.

نصیر دهقان پزشک و پژوهشگر طب سنتی بــا اشاره بــه خواص دارویی درمانی جو دو سر گفت: جو دوسر از نظر طب قدیم معتدل یعنی نه سرد و نه گرم اســت امــا عده‌ای هم عقیده دارند کــه ایــن گیاه کمی خشک است.

دهقان در ادامه گفت: طبق تحقیقاتی کــه اخیرا صورت گرفته جو دوسر در کاهش کلسترول خون تاثیر بسیار مثبتی دارد و بدین منظور بــایــد جو دوسر را بدون اینکه سبوس آن گرفته شده باشد مصرف گردد.

وی در همین خصوص اظهار داشت: مصرف جو دوسر علاوه بر اینکه در درمان اگزما موثر اســت توصیه می‌شود بــرای لاغر شدن هــر روز جو دوسر را مصرف کنید.

دکتر نصیر دهقان بــا اشاره بــه تاثیرات درمانی دیگر جو دوسر تصریح کرد: ایــن گیاه ادرار‌آور و ملین اســت و یبوست را برطرف می‌کند؛ همچنین جو دوسر قند خون را متعادل می‌کند و کسانی کــه بــه بیماری قند مبتلا هستند بــایــد هــر روز از ایــن گیاه استفاده کنند.

این پژوهشگر بــا اشاره بــه اینکه جو بــرای دفع سنگ کلیه مفید اســت گفت: بدین منظور بــایــد مقدار بیست گرم از آن را در یک لیتر آب جوش بریزید و بــه مدت چند دقیقه جوشانده و ســپــس از آن استفاده کنید.

گفتنی اســت کــه بــرای برطرف کردن درد کلیه رفع بی‌خوابی و خارش از بین بردن سرفه و ورم گلو نــیــز می‌توان از ایــن جوشانده استفاده کرد.

پزشک و پژوهشگر طب سنتی در پایان یادآور شد؛ بــرای برطرف کردن کمر درد؛ پهلو درد و اسپاسمهای عضلانی جو دوسر را بــا سرکه مخلوط کرده پخته و بــه صورت پماد گرم روی عضو دردناک بگذارید؛ همچنین بــرای درمان زخمهایی کــه دیر بهبود می‌یابند نــیــز می‌توان جو دوسر را آرد کرده و بــا مخلوط شراب سفید روی ایــن قبیل زخم‌ها بمالید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “خواص جو”

دیدگاه ها بسته شده اند.