خواص سیر

مجموعه: خواص مواد غذایی

خواص سیر

سیر گیاهی اســت علفی و دائمی کــه ساقه آن تــا ارتفاع ۴۰ سانتیمتر نــیــز می‌رسد. قسمت زیر زمینی آن متورم و مرکب از ۵ تــا ۱۲ قطعه و محصور در غشاهای نازک و ظریف برنگ خاکستری مایل بــه سفید می‌باشد. برگهای آن باریک و نواری شکل برنگ سبز تیره و گل‌های آن کوچک و صورتی رنگ کــه بصورت یک چتر در انتهای ساقه ظاهر می‌شود.

سیر و پیاز رابطه‌ای نزدیک بــا هم دارند ... بطور کلی ۳ نوع سیر وجود دارد :

سیر آمریکایی بنام Greole نامیده می‌شود. ایــن نوع سیر دارای پوست سفید بوده و از انواع دیگر قوی تر است.
سیر تاهیتی کــه از بقیه درشت تر اســت و گاهی قطر آن بــه ۸ سانتیمتر می‌رسد.

خواص سیر بــرای عفونت های قارچی و میکروبی

تحقیقات پزشکی نقش سیر را بــه عــنــوان یک آنتی بیوتیک طبیعی نــیــز تایید می کند. در 1983؛ دکتر لاو در مجله فرضیه پزشکی می نویسد؛ “عصاره سیر فعالیت بسیار وسیع ضد میکروبی را درمقابل باکتری ها و قارچ های بسیار زیادی نشان می دهد…چون بسیاری از موجودات میکروسکوپی کــه بــه عصاره سیر حساسیت نشان داده اند؛ ازنظر پزشکی قابل توجه هستند؛ سیر نقش بسیار مهمی بعنوان یک عامل درمانی خواهد داشت.”

یکی از روش های فعالیت سیر از طریق تقویت سلول های فاگوسیتوز (سلول های بیگانه خوار)؛ توانایی گلوبول های سفید بــرای مقابله بــا عفونت ها و بیماری ها می باشد. یکی دیگر از ایــن راه ها؛ از طریق تحریک سلول های ایمنی مثل ماکروفاژها و سلول های T بــرای مقابله بــا باکتری ها و عفونت های ویروسی و تنظیف سلول های سرطانی می باشد.

خواص سیر در مقابله بــا سرطان

سیر در مقابل سرطان نــیــز از شما محافظت می کند. دکتر بنجامین لاو در مجله بیوتراپی مولکولی عــنــوان می کــنــد کــه “سیر یکی از قدیمی ترین گیاهانی اســت کــه گفته می شــود خواص ضد سرطانی دارد. در گذشته مصریان و پزشکان هندی از سیر بــرای درمان تومرها استفاده می نمودند.”

دکتر لاو؛ محقق دانشگاه لوما لیندا؛ سه راهی را کــه از طریق آن سیر از شما درمقابل سرطان محافظت می کــنــد را توصیف میکند: بــا بازداشتن مستقیم متابولیسم سلول های تومر؛ بــا جلوگیری از شروع و تولید سلول های سرطانی؛ و بــا تقویت سیستم دفاعی فرد بــرای مقابله بهتر بــا سلول های سرطانی.

میلنر دریافته اســت کــه یک رژیم غذایی کــه از 2 تــا 4 درصد سیر تشکیل شده باشد؛ رشد سرطان سینه را بــه تاخیر انداخته و تعداد تومرهای سرطانی را کاهش می دهد. او اینطور توضیح می دهد: “تعداد کلی تومرها در موش های صحرایی کــه یک رژیم غذایی %2 سیر طی دوره 20 هفته ای داشته اند؛ درمقایسه بــا گروه کنترل از ایــن موشهای صحرایی تــا %56 کاهش داشته است.”

فایده دیگر ایــن بود کــه سطح گلوتاتیون-اس-ترنسفراز؛ بین حیواناتی کــه رژیم های غذایی بــا میزان سیر بالا داشته اند؛ تــا %42 بالاتر بوده است. گلوتاتیون-اس-ترنسفراز آنزیمی اســت کــه بــه رفع مسمومیت کبد از مواد سرطانزا و سایر مواد شیمیایی خطرناک؛ کمک میکند.

در تحقیق دیگری؛ میلنر دریافت کــه سیر می تواند بــه طرز قابل توجهی تعداد ترکیب های افزایشی را در اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA)؛ کاهش می دهد. ترکیب های افزایشی مواد شیمیایی هستند کــه بــه نیتروسامین های DNA می چسبند؛ و محیط را بــرای تغییرات سرطانی آماده می کنند.

میلنر یک گروه موش های صحرایی آزمایشگاهی را در معرض نیتروسامین ها قرار داده؛ امــا بــه برخی حیوانات هم میزان بسیار زیادی از پودر سیر-در 2 تــا 4 درصد از رژیم غذایی-داده شد. ایــن موش های صحرایی؛ برحسب میزان سیری کــه خورده بودند؛ 40 تــا 80 درصد کاهش ترکیب های افزایشی در کبد داشته اند. بعلاوه؛ موشهای صحرایی کــه سیر می خوردند؛ از 55 تــا 60 درصد ترکیب های افزایشی در غدد پستان نــیــز بهره مند شده اند.

تحقیقات مختلفی همچنین نشان داده اســت کــه سیر احتمال خطر سرطان های معده و شکم را نــیــز کاهش می دهد. در یک تحقیق کــه در چین انــجـام گرفته است؛ نشان داده شــد کــه مصرف سیر بــه طور معکوس بــه شیوع ابتلا بــه سرطان معده و شکم مربوط است. سایر آزمایشات نشان داده اســت کــه سولفید دیالیل بــه میزان قابل توجهی تومرهای سرطانی شکم را در همسترها کاهش می دهد.

در یک تحقیق دیگر؛ پروفسور ام. ام. ال موفتی از دانشگاه الکساندرا در مصر؛ بــه قورباغه های مصری؛ بــه مدت چهار ماه یــا سیر تازه خرد شده؛ یــا روغن سیر؛ و یــا روغن ذرت (بعنوان پلاسیبو) داده شــد و بعد آنها را در معرض آفلاتوکسین B1 AFB1؛ یک آلاینده غذایی کــه موجب سرطان کبد می شود؛ قرار دادند.

فقط 3 درصد از کلیه قورباغه هایی کــه سیر تازه خورده و فــقــط 9 درصد از 65 حیوانی کــه روغن سیر مصرف کرده بودند؛ دچار تومر شدند. درمقابل؛ 19 درصد از حیواناتی کــه روغن ذرت خورده بودند؛ دچار سرطان کبد و تومر کلیه شدند.

دکتر ال موفتی در ایــن زمینه می گوید؛ “نتایج ما نشان می دهد کــه دادن سیر خردشده یــا روغن سیر بــه قورباغه ها؛ بــه طرز قابل توجهی موجب کاهش ایجاد تومر از طریق AFB1 می شود. سیر تازه تاثیرات بازداشتنی بیشتری نشان داده است…این نشان می دهد کــه در سیر تازه میزان بیشتری ترکیبات فعال وجود دارد.”

فواید سیر

فواید سیر در سیستم قلبی-عروقی بدن

آدِش کی جین؛ پزشک مرکز تحقیقاتی بالینی و دانشکده پزشکی تولان در نیو اورلئان؛ سال گذشته گزارش داده اســت کــه سیر می تواند باعث پایین آوردن میزان کلسترول و بــه ویژه نوع لیپوپروتئین کم حجم (LDL) در خون می شود. جین بــه 20 مرد و زن روزانه 900 میلیگرم از قرص های پودر سیر داده و آنها را بــا 22 فردی کــه فــقــط داروی پلاسیبو دریافت می کردند؛ مقایسه کرده است.

در آخر ایــن تحقیق 12 هفته ای؛ میزان کلی کلسترول خون در افرادی کــه قرص های سیر مصرف نموده بودند؛ تــا %6 کاهش پیدا کرد؛ درحالیکه در افرادیکه دارونکا یــا پلاسیبو دریافت کرده بودند؛ ایــن کاهش فــقــط %1 بوده است. افرادیکه سیر مصرف کرده بودند همچنین کاهش 11 درصدی در کلسترول LDL خود مشاهده کرده اند

که باز ایــن میزان در گروه دیگر بسیار کمتر و فــقــط %3 بوده است.

او در ژورنال پزشکی می نویسد؛ “پودر سیر کــه بــه شکل قرص بــه افراد داده شده بود؛ کاملاً بــرای آنها قابل تحمل بوده و فــقــط در یکی از از افراد ایجاد ناراحتی کرده بود.”

سیر همچنین داروی ضد انعقاد خون نــیــز بــه شمار می رود-یک داروی طبیعی بــرای رقیق کردن خون. دکتر اچ کیسوتر از دانشگاه سارلاندس هامبورگ؛ اخیراً دریافته اســت کــه سیر می تواند بــه بیمارانی کــه از بیماری انسداد شریانی کــه باعث لخته شدن خون در ناحیه پاها می شود؛ رنج می برند نــیــز کمک کند.

معمولاً از ایــن بیماران خواسته می شــود کــه راه بروند؛ چــون بالا رفتن جریان خون میزان ایــن لخته ها را کاهش می دهد. امــا ایــن بیماران خیلی زود دلسرد می شدند چــون ایــن بیماری موقع راه رفتن درد بسیار عمیقی در فرد ایجاد میکند.

دکتر کیسوتر بــه مدت 12 هفته بــه 32 بیمار روزانه 800 میلیگرم از قرص های پودر سیر و بــه 32 بیمار دیگر دارونما یــا پلاسیبو می دهد. ســپــس مسافتی را کــه بدون احساس درد می توانند راه بروند را اندازه گیری می کند. در هفته های اول؛ هــر دو گروه پیشرفتی شبیه بــه یک برنامه پیاده روی معمول داشتند. امــا بــا گذشت زمان بیمارانی کــه از پودر سیر استفاده می نمودند؛ قادر بودند یک سوم راه بیشتری را بدون احساس درد طی کنند. ایــن محقق همچنین گزارش می کــنــد کــه فواید سیر کــه شامل کاهش فشارخون می شود؛ بــه فاصله کمی بعد از اینکه بیماران کپسول پودر سیر را مصرف می کردند؛ قابل مشاهده بوده است.

چرا ناشتا ؟

به خاطر اینکه صبح‌ها و بــه صورت ناشتا باکتری‌ها مقاومت کمتری دارند و سیر بــا سرعت بیشتری روی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

روش مصرف درست بــرای بهره‌مندی هــر چــه بیشتر از خواص سیر

سیر دارای دو ترکیب مهم بــه نام‌های آلیسین و دی‌آلیل‌ دی‌سولفید می‌باشد کــه خواص درمانی دارند. اگــر هــر روز صبح در حالت ناشتا بــه طور مرتب سیر مصرف کنید بــه طبیعی‌ترین شکل مــمــکن عمر طولانی همراه بــا سلامتی و تندرستی خواهید داشت. اگــر از بوی آن خوشتان نمی‌آید و یــا معده‌ی حساسی دارید می‌توانید از مکمل‌های غذایی سیر کــه بــه صورت قرص در داروخانه‌ها بــه فروش می‌رسد استفاده کنید.

* خواص سیر بــرای دندان : بــایــد بدانید کــه گذاشتن سیر روی دندانی کــه درد می‌کند باعث تسکین آن می‌شود.

* شما می‌توانید از ایــن گیاه استفاده‌ی موضعی نــیــز بکنید و آن را بــه صورت مرهم بــرای تسکین جای نیش برخی از حشرات موذی و یــا بــرای خلاص شدن از شر زگیل استفاده کنید.

* بــرای رفع سرماخوردگی کافی اســت کــه یک عدد سیر پوست‌کنده را در آب گرم بجوشانید و بــا آن بخور دهید. مصرف آن نــیــز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی می‌شود.

* خواص سیر بــرای روماتیسم : اگــر از روماتیسم رنج می‌برید سیر را داخل روغن زیتون له کنید و هــر روز صبح آن را بــه مناطق دردناک بمالید.

* خواص سیر بــرای عفونت گوش : اگــر گوشتان دچار عفونت و ورم شده اســت سیر را له کنید و آب آن را صاف کنید. یک تــا دو قطره از ایــن آب را داخل گوشتان بچکانید.

* بــرای فراموشی و مشکلات حافظه یک کیلوگرم سیر را پوست‌کنده و ریزریز کنید. ســپــس آن‌ها را بــا آب 24 عدد لیموترش مخلوط کرده و داخل یک ظرف شیشه‌ای دربسته بریزید. اجازه دهید ترکیبتان بــه مدت 24 روز بماند تــا خواص آن کاملا آزاد شود. ســپــس هــر روز بــه صورت ناشتا یک قاشق چای‌خوری از ایــن ترکیب را بنوشید.

* خواص سیر بــرای کلیه : بــرای مقابله بــا سنگ کلیه دو قاشق غذاخوری سیر خردشده را در یک چهارم لیتر آب جوش بــه مدت 20 دقیقه بجوشانید. محلول را صاف کنید و یک فنجان صبح بــه صورت ناشتا و یک فنجان شب قبل از خواب میل کنید.

* خواص سیر بــرای بانوان : بــرای تسکین دردهای عادت ماهانه در پنج روز اول؛ یک تــا 2 حبه سیر بــه صورت ناشتا میل کنید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “خواص سیر”

دیدگاه ها بسته شده اند.