خواص انار

مجموعه: خواص مواد غذایی

خواص انار

خواص انار

انار یکی از میوه های درختی اســت کــه دانه‌هایی اغلب قرمز و گاهی سفید دارد. رنگ پوست آن نــیــز اغلب قرمز اســت .

انار بومی مناطق شرق ایران تــا کوه‌های هیمالیا در شمال هند اســت و یکی از اولین گیاهان اهلی شده‌است. ایران بــا تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن ؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده ی انار در دنیا بوده و هندوستان دومین کشور تولید کننده اســت .

در ایران؛ شهرستان‌های ساوه؛ نی‌ریز؛ فردوس و بجستان به‌ترتیب بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انار هستند .

از میوه انار : آب انار؛ رب انار؛ لواشک انار و مربای انار تهیه می‌شود. از پوست انار بــرای تهیه رنگ‌های سنتی استفاده می‌شود؛ از برگ آن نــیــز سابق بر ایــن استفاده می‌کردند. همچنین از پوست انار بــرای دباغی کردن پوست و از گل انار بــرای برخی مصارف دیگر استفاده می‌گردد. جوشانده کــه از جوشاندن پوست انار در آب بدست می آید بــرای مشکل گوارشی و گلو درد داروی گیاهی محسوب می‌شود .

خوردن دانه های انار بــه مراتب بهتر از نوشیدن آب انار اســت ... انار میوه ای اســت کــه بــه آن خون ساز می گویند و بــه همین علت بهترین موقع بــرای مصرف آن صبح و قبل از صبحانه اســت ... انار مقوی قلب ؛ مفرح ؛ دفع کننده چربی ؛ رفع کننده سموم اغلب عفونت های داخلی ؛ دافع حرارت می باشد و خوردن انار بــا پرده های سفید آن شکم را دباغی می کــنــد .

دانه های میوه ی جنگلی انار کــه بــه (نار دان) شهرت دارد در معالجه اسهال بسیار مفید اســت ... آب انار شیرین بــا شکر و نشاسته بــرای درد سینه و سرفه توصیه می شــود ... رب انار نــیــز بــرای رفع خماری موثر اســت .

طبع انار

انار ترش ؛ طبع سرد و خشک دارد و انار شیرین تــا حدودی معتدل اســت .

خاصیت آب انار

آب انار بــرای پیشگیری از سرطان مفید است؛ سلامت قلب را بهبود می بخشد و حــتـی می تواند توان جنسی را تقویت کــنــد .

آب انار همچنین می تواند چربی های اطراف معده و شکم را در زنان و مردان چاق کاهش دهد .

میزان تشکیل سلول های چربی در اطراف شکم در افرادی کــه آب انار مصرف می کنند؛ کاهش می یابد. کسانی کــه آب انار می نوشند؛ فشار خونشان پایین می آید و بنابر ایــن خطر بروز حملات قلبی و سکته مغزی و مشکلات کلیوی در ایــن اشخاص نــیــز بــه میزان قابل توجهی کاهش می یابد ... آب انار می تواند مقدار اسید چرب موجود در خون موسوم بــه اسید چرب را کاهش دهد .

خواص انار شیرین

امام صادق (ع) : برشما باد انار شیرین آن را بخورید چرا کــه هیچ دانه ای از آن بــه معده مؤمنی در نمی آید مگر ایــن کــه بیماری ای از آن ریشه کن می کــنــد و شیطان وسوسه را از او دور می سازد .

امام عسکری (ع) : انار بخور چرا کــه خون را فرو می نشاند و آنرا در درون تصفیه می کــنــد .

فواید انار ترش و شیرین (ملس)

امام صادق (ع) از خواص انار شیرین یاد کــرد و فرمود : ترش و شیرین در شکم سازگارتر اســت .

امام رضا (ع) : انار شیرین و ترش بمک ؛ چرا کــه انسان را نیرو می دهد و خون را زنده می سازد .

نکاتی مهم درباره انار

1) اشخاصی کــه دارای طبع سرد و تر هستند بعد از خوردن انار کمی زنجبیل بــا نبات بخورند .
2) کسانی کــه زخم معده دارند انار ترش بــرای آنها ممنوع اســت ... بــه طور کلی زیاده روی در مصرف انار ترش امکان بــه وجود آمدن زخم معده را دارد .
3) رب انار یبوست می آورد .
4) در موقع خوردن جوشانده پوست انار از خوردن روغن کرچک خودداری شــود ... زیــرا مــمــکن اســت سبب مسمومیت شــود .
5) پوست انار سرد و خشک اســت .
6) انار شیرین طبیعت سرد ؛ معتدل و کمی تر دارد .
7) انار ترش نیروی جنسی را کاهش می دهد .

فواید انار

۱) پوست و ریشه انار ضد کرم اســت .
۲) انار معتدل؛ مقوی؛ ملین؛ ادار آور و ضد تشنگی اســت .
۳) اگــر بعد از غذا انار شیرین خورده شــود رنگ چهره زیبا و غذا آسان هضم می شــود .
۴) کسانی کــه لاغر هستند خوردن انار شیرین بــرای آنها مفید اســت .
۵) انار شیرین بــرای کسانی کــه یرقان دارند مفید اســت ؛ یک ساعت قبل یــا بعد از غذا میل شــود .
۶) انار شیرین سرفه را تسکین می دهد و صدا را باز می کــنــد (میوه مخصوص خوانندگان و مداحان) .
۷) انار شیرین خارش های بدن را کاهش می دهد .
۸) انار تقویت کننده دستگاه ادرار و مثانه اســت .
۹) مقوی معده و کبد اســت .
۱۰) کسانی کــه بیماری قند دارند از انار استفاده کـنـنـد .


۱۱) جهت درمان زخم های دهان روزی چندبار آب انار ترش را در دهان نگه داشته و مزه مزه نـمـایـیـد .
۱۲) جهت درمان زخم داخل بینی یــا گوشت اضافی روی زخم ها آب انار ترش مفید اســت .
۱۳) رب انار مقوی بدن و چاق کننده اســت .
۱۴) اگــر انار بــا دانه خورده شــود از صدا کردن شکم جلوگیری می کــنــد .
۱۵) خوردن انار غم و اندوه را از بین می برد .
۱۶) کسانی کــه میل بــه خوردن خاک و چیزی دیگر دارند بــا خوردن رب انار از بین می رود .
۱۷) خانم های حامله اگــر در دوران حاملگی رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود .
۱۸) بــرای از بین بردن ترشحات ساده قاعدگی (پریود) یــا همان زنانگی از دمکرده گل انار استفاده می شــود .
۱۹) بــرای کسانی کــه خروج مقعد دارند پوست انار خشک یــا تازه توصیه می شــود ... بــرای کسانی کــه بواسیر دارند نــیــز مفید اســت .
۲۰) کسانی کــه کرم دارند پوست انار بسیار مفید اســت البته بهتر اســت یبوست نداشته باشند .


۲۱) از خواص انار ایــن اســت کــه کسانی کــه کم خون هستند یــا احساس خستگی زیاد می کـنـنـد از دم کرده یــا جوشانده برگ انار بــه عــنــوان چای استفاده کـنـنـد .
۲۲) دم کرده برگ انار میگرن را برطرف می کــنــد .
۲۳) بــرای درمان کرم کدو پوست خشک کرده ریشه بــا ساقه انار نــیــز مفید اســت .
۲۴) کسانی کــه مزاج گرم دارند انار ترش بــرای آنها مفید اســت .
۲۵) جوشانده پوست انار جهت ترشحات سفید خانم ها مفید اســت .
۲۶) از ترکیب گلهای له شده انار بــا روغن کنجد بــرای سوختگی استفاده می شــود .
۲۷) اگــر انار را بــا پوست و دانه بــه طور سالم بپزند و ســپــس کوبیده آن را در محل خارش بگذارند خارش را برطرف می کــنــد .
۲۸) جوشانده گل انار درمان کننده خون ریزی لثه می باشد .
۲۹) بهترین موقع خوردن انار صبح ناشتا بــا کمی گل پر اســت .
۳۰) از خواص انار تولید اخلاط صالح است. همانا دو گونه خلط وجود دارد یکی مفید و دیگر غیر مفید کــه انار تولید کننده نوع مفید آن اســت .


۳۱) از خواص انار ؛ رفع درد سینه یــا سرفه خشک اســت .
۳۲) پودر پوست انار بــرای التیام زخم های کهنه مفید اســت .
۳۳) عصاره گل انار و گلاب بــرای ورم چشم مفید اســت ... بصورت ضماد بــا احتیاط مصرف شــود .
۳۴) گل انار بــا آب بارهنگ بــرای زخم های آلات تناسلی آقایان مفید اســت ... در ضمن بــه جای گل ما می توانیم از پی سفید داخل انار استفاده کنیم .
۳۵) انار دفع کننده مضرات دخانیات می باشد .
۳۶) کسانی کــه می خواهند نوزادی زیبا داشته باشند در دوران حاملگی در فواصل غذا و ظهر و شب انار بخورند .
۳۷) از خواص انار خوردن ؛ ایــن اســت کــه مستی را رفع می کــنــد .
۳۸) انار جهت صفرا و تب صفراوی مفید اســت ... قبل از غذا میل شــود .
39) امام صادق (ع) می فرمایند : بخورید انار را بــا پرده های وسط آن تــا معده را صیقل دهد و هوش را زیاد کــنــد .
۴0) حضرت علی (ع) می فرمایند : بــه کودکان خود انار دهید تــا زودتر بــه سخن آیند .

مضرات انار

خوردن انار بــرای مبتلایان بــه زخم معده و روده جایز نـیـسـت و بــرای افراد سرد مزاج زیان بخش میباشد و همچنین موجب کاهش جاذبه کبد میگردد ... افراط در خوردن انار باعث یبوست ؛ ناراحتی معده و زبر شدن گلو می شــود در ضمن افرادی کــه مبتلا بــه ناراحتی ریوی می باشند در مصرف انار احتیاط کـنـنـد .

احادیث درباره خاصیت انار

پیامبر خدا (ص) : انار مهتر هــمــه میوه هاست و هــر کس یک انار بخورد ؛ چهل پگاه شیطان خویش را بــه خشم می آورد .

امام صادق (ع) : میوه صد و بیست گونه اســت و مهتر هــمــه آنها انار اســت .

پیامبر خدا (ص) : هــر کس اناری را کامل بخورد ؛ خداوند قلب او را چهل شب نورانی می دارد .

امام علی (ع) : در هــر دانه انار چــون در معده جای می گیرد ؛ حیاتی بــرای قلب و فروغی بــرای نفس اســت و شیطانی را کــه وسواس نام دارد چهل شب بیمار می کــنــد .

امام صادق (ع) : چهار چیز ؛ طبع را اعتدال می بخشد انار سورانی ؛ خرمای نارس پخته شده ؛ بنفشه و کاسنی .

امام صادق (ع) : هرکس در هنگام خفتن یک انار بخورد ؛ تــا صبح جانش در امان اســت .

امام کاظم (ع) : هرکس روز جمعه یک انار بخورد ؛ دل او را تــا چهل پگاه نورانی می دارد اگــر دو تــا بخورد تــا هشتاد روز و اگــر سه تــا بخورد تــا صد و بیست روز و نــیــز وسوسه شیطان از او دور می شــود و هرکس وسوسه شیطان از او دور شــود ؛ خداوند را نافرمانی نمی کــنــد و هــر کس خداوند را نافرمانی نکند خدا او را بــه بهشت در می آورد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “خواص انار”

دیدگاه ها بسته شده اند.