خواص هندوانه

مجموعه: خواص مواد غذایی

خواص هندوانه

هندوانه نوعی بوته و میوه از دسته صیفی جات اســت کــه در جالیز رشد می‌کند.

اصل ایــن میوه از هندوستان بوده‌است چنان کــه از ریشهٔ کلمه [= منسوب بــه هندوان] برمی‌آید. گونه کامل‌تر نام آن «خربزهٔ هندوانه» بوده‌است. هندوانه پــس از آمدن بــه ایران بــه عربستان راه یافت و از آنجا بــه اندلس رسید و از اندلس بــه ناحیه های دیگر اروپا. از فارسنامهٔ ابن بلخی برمی‌آید کــه در فهرج هندوانه‌های بزرگی بــه عمل می‌آمده‌است؛ چنان کــه گوید «به فهرج خربزه ها بود نیکو و شیرین و بزرگ و هندویانه بدان رتبه کــه دو از آن خربزه بر چهارپایی نهند»

در گذشته بــه ایــن میوه تربوزه می‌گفته‌اند کــه هم اکنون در افغانستان و تاجیکستان بــه هندوانه تربوزه گفته می‌شود.

هم اکنون هندوانه در شهرهای شمالی ایران و بخش پیشین و باهوکلات درسیستان وبلوچستان و شهرهای استان خوزستان و کرمان و در استان فارس شهرستان اقلید بــه صورت وسیع کاشت می شود.

ریشهٔ کلمهٔ هندوانه از کلمهٔ وانا کــه معنی هندوانه در زبان هندی اســت گرفته شده‌است و ایرانیان قدیم آن را هندووانا می گـفـتـنـد و هم اکنون هندوانه می‌گویند.

خواص هندوانه بــرای پیشگیری از سرطان و مشکلات قلبی

بررسی ها نشان می دهد میزان لیکوپن موجود در هندوانه حدود 1.5 برابر بیش از گوجه فرنگی بزرگ و تازه است. لیکوپن آنتی اکسیدانی اســت کــه از تولید رادیکال های آزاد مضر بــرای سلول های بدن جلوگیری می کند. همچنین لیکوپن موجود در میوه های قرمزرنگ و سبزیجات بــه مبارزه بــا بیماری های قلبی و برخی انواع سرطان ها کمک می کند.برای حفظ بیشترین میزان آنتی اکسیدان در هندوانه لازم اســت آن را پیش از بریدن در دمای اتاق نگهداری کنید.

خواص هندوانه (آب هندوانه) در تسکین دردهای عضلانی

نتایج یک بررسی نشان می دهد مصرف آب هندوانه یک ساعت پیش از ورزش کردن از بروز دردهای ماهیچه ای و افزایش ضربان قلب جلوگیری می کند. ایــن خاصیت هندوانه بــه دلیل وجود ماده «سیترولین» در ایــن میوه اســت کــه عملکرد رگ ها را بهبود داده و فشارخون را پایین می آورد.

هندوانه هم جزو میوه ها و هم جزو سبزیجات است

هندوانه نــیــز همچون بسیاری از میوه ها بــا کاشت دانه آن تولید می شود. همچنین پوست ایــن میوه قابلیت مصرف دارد. در حقیقت طبیعت دو وجهی هندوانه تمام قسمت های آن را قابل خوردن کرده و هیچ بهانه ای بــرای دور انداختن ایــن میوه وجود ندارد.

آشنایی بــا خواص هندوانه

فواید هندوانه بــرای کم آبی بدن

91.5 درصد از میوه هندوانه را آب تشکیل داده و بــا مصرف آن می توان میزان آب ازدست رفته بدن را کــه موجب سردرد؛ احساس خستگی و پایین آمدن تمرکز می شود؛ جبران کرد.

با نمک ؛ هندوانه شیرین تر می شــود !

اگرچه مــمــکن اســت ایــن خبر کمی عجیب بــه نظر برسد؛ امــا اگــر فــقــط مقداری نمک روی سطح هندوانه بریزید متوجه خواهید شــد کــه طعم و مزه آن در مقایسه بــا قبل شیرین تر خواهد شــد و البته اگــر مقدار بیشتری نمک روی آن بریزید آنگاه طعم شورمزه آن را بــه خوبی احساس خواهید کرد.

اگر هندوانه را در زیر میکروسکوپ بررسی کنید؛ خواهید دید بافت ایــن میوه متشکل از هزاران سلول بسیار کوچک است. هــمــه ایــن سلول ها دارای غشایی هستند کــه ما از آن بــه عــنــوان یک غشای نیمه تراوا نام می بریم. از ویژگی های منحصربه فرد غشاهای نیمه تراوا ایــن اســت کــه آب بــه آسانی بــه آن ها وارد یــا از میانشان خارج می شود.

در هندوانه ایــن سلول ها شبیه بــه کیسه های محتوی آب میوه هستند. یکی از ویژگی های نمک ایــن اســت کــه آب را بــه خود جذب می کند. اگــر در جایی تراکم نمک بیشتر باشد و در قسمتی کــه در مجاورت آن اســت تراکم نمک کمتر باشد؛ آب از قسمتی کــه تراکم نمک کمتر اســت بــه قسمتی کــه تراکم نمک بیشتر اســت حرکت خواهد کرد. وقتی شما مقداری نمک در سطح هندوانه می پاشید در مجاورت سلول هایی کــه دارای غشای نیمه تراوا هستند قسمتی بــا غلظت بالای نمک ایجاد می کنید و بــه ایــن ترتیب آب درون سلول های تشکیل دهنده بافت میوه بــه سطح میوه منتقل خواهد شــد کــه طعم و مزه میوه را نــیــز بــا خود انتقال می دهد و بــه ایــن ترتیب قسمتی از هندوانه کــه روی سطح پوست میوه قرار گرفته اســت و در حقیقت همان قسمت خوراکی میوه است؛ شیرین تر خواهد شد. اگــر مقدار نمکی کــه روی سطح میوه می ریزید بیشتر باشد در ایــن صورت طعم شورمزه نمک بــه شیرینی هندوانه غالب خواهد شــد و شما شوری آن را بــه خوبی احساس خواهید کرد.

در صد گرم هندوانه مواد زیر موجود اســت :

آب 92 گرم
پروتئین 0/5 گرم
مواد چربی 0/2 گرم
نشاسته 6 گرم
کلسیم 0/7 میلی گرم
فسفر 10 میلی گرم
آهن 0/5 میلی گرم
سدیم 1 گرم
پتاسیم 100 میلی گرم
ویتامین آ 600 میلی گرم
ویتامین ب 1 0/03 میلی گرم
ویتامین ب 2 0/3 میلی گرم
ویتامین ب 3 0/2 میلی گرم
ویتامین ث 8 میلی گرم

تخم هندوانه دارای حدود 30 درصد روغن اســت کــه از نظر خواص شیمیایی مانند روغن بادام می باشد .

هندوانه از نظر طب قدیم ایران سرد و تر اســت ... گرما را برطرف می کــنــد و بهترین میوه تابستان اســت .

فواید هندوانه

حدود ۴۴ درصد کالری هندوانه را قند تشکیل می دهد؛ امــا قند آن طبیعی اســت و همانطور کــه می دانیم قند دشمن بدن نیست. بـلـکـه یک ماده غذایی حیاتی بــرای تأمین سوخت انرژی اســت و تنها منبع سوخت مغز است.علاوه بر قند و آب؛ هندوانه دارای ویتامین ث و مقدار کم و ناچیزی چربی امــا بدون کلسترول است.

هندوانه دارای لیکوپین فتوشیمیایی اســت کــه ایــن ماده یکی از کاروتنوئیدهای رنگی جلوگیری کننده و جنگنده بــا بیماریهای است. هندوانه قرمز رنگ اســت چــون دارای موادشیمیایی طبیعی بــه شکل رنگدانه های قرمز رنگ مثل گوجه فرنگی است. گوجه فرنگی پخته شده عالی ترین منبع لیکوپین است. لیکوپین از دیواره سلولی گیاهان آزاد می شــود و توسط بدن مورد استفاده قرار می گیرد.علاوه بر تمام اینها؛ هندوانه بدون چربی و یک منبع غنی از ویتامین A – C – B۶ ویتامین است. مطالعات نشان می دهد؛ یک فنجان و نیم هندوانه دارای ۹ تــا ۱۳ میلی گرم لیکوپین اســت و بطور متوسط لیکوپین موجود در هندوانه ۴۰ درصد بیشتر از لیکوپین موجود در گوجه فرنگی است. همانطور کــه می دانیم لیکوپین از بدن در برابر ابتلا بــه بیماریهای قلبی؛ برخی انواع سرطانها مثل سرطان پروستات؛ ریه؛ سینه و مخاط رحم؛ محافظت بــه عمل می آورد و از بروز ایــن بیماریهای خطرناک جلوگیری می کند.

خواص هندوانه بــرای سلامتی

1. فواید هندوانه بــرای سلامتی بسیار زیاد است. مهم نـیـسـت کــه هندوانه را چطور برش بزنید؛ بهترین آنتی ‌اکسیدان‌ها در آن یافت می‌شود.

2. هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین C و A است.

3. هندوانه قرمز خوشمزه همچنین منبع قوی از آنتی ‌اکسیدان کاروتن اســت کــه لیکوپن نامیده می‌شود. ایــن آنتی‌ اکسیدان‌ها در بدن حرکت کرده و رادیکال‌های آزاد را خنثی می‌کنند. رادیکال‌های آزاد موادی در بدن هستند کــه می‌توانند آسیب زیادی بــه ما وارد کنند. ایــن مواد می‌توانند کلسترول را اکسید کرده و باعث شــود کــه بــه دیواره رگ‌‌های خونی چسبیده و موجب ضخیم‌تر شدن آن شــود و ایــن عمل می‌تواند منجر بــه سکته قلبی شود. لیکوپن کــه رنگ قرمز زیبا را بــه هندوانه می‌دهد بــه کاهش خطر سرطان پروستات هم کمک می‌کند.

4. جالب اســت بدانید کــه هندوانه تنها میوه‌‌ای اســت کــه نسبت بــه میوه‌ها و سبزی‌جات دیگر دارای مقدار بیشتری بتاکاروتن است.

5. فواید هندوانه : هندوانه میوه‌‌ای اســت کــه حاوی میزان بالایی الکترولیت سدیم و پتاسیم اســت کــه آن را از طریق عرق دفع می‌کنیم.

6. هندوانه همچنین سرشار از ویتامین‌های B اســت کــه بــرای تولید انرژی حیاتی هستند. متخصصین تغذیه توصیه می‌کنند کــه هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین B6؛ B1 و منیزیم است. ایــن میوه بخاطر میزان بالای آبی کــه در خود دارد کــه تقریباً 90 درصد آن را می گیرد و ارزش کالری آن؛ جزء باارزش‌ترین میوه‌‌ها دسته‌ بندی می‌شود.

7. خواص هندوانه : هندوانه خاصیت خنک‌کنندگی خاصی دارد و بــه طرز شگرفی سرشار از سیترولین بوده کــه آمینو اسیدی اســت کــه بدنمان بــرای ساخت یک آمینواسید دیگر؛ آرژنین؛ کــه در چرخه اوره بــرای از بین بردن آمونیاک استفاده می‌شود؛ مصرف می‌کند.

8. آنتی‌اکسیدان‌ها بــه کاهش شدت آسم کمک می‌کنند. همچنین خطر سرطان روده؛ آسم؛ بیماری قلبی؛ آرتروز هماتوئید و سرطان پروستات را کاهش می‌دهد.

9. هندوانه منبع خوبی از تیامین؛ پتاسیم و منیزیم اســت کــه از بدن در برابر بیماری‌های مختلفی محافظت می‌کنند.

10. فواید هندوانه : هندوانه فاقد چربی اســت امــا بــه تولید انرژی کمک می‌کند. دربرابر زوال ماکولا هم محافظ خوبی محسوب می‌شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “خواص هندوانه”

دیدگاه ها بسته شده اند.