درمان کمر درد

مجموعه: پزشکی

درمان کمر درد

درمان کمر درد

کمر درد کــه بــرای عده زیادی از مردم هم اتفاق می افتد ناشی از گرفتگی عضلات کمر و فشار بــه ستون فقرات است؛ ایــن درد اغلب بــا سیاتیک همراه اســت .راه های زیادی بــرای درمان کمر درد وجود دارد و اگــر هیچ یک از ایــن کارها موثر نباشد بــایــد اقدام بــه جراحی کرد.

علایم شایع

درد مــمــکن اســت مداوم باشد؛ یــا تنها زمانی رخ دهد کــه بدن در وضعیت خاصی قرار گیرد. امکان دارد درد بــا سرفه یــا عطسه ؛ خم شدن ؛ یــا چرخاندن بدن بدتر شود.

خشکی و انعطاف پذیری کمر, فعالیت بدنی همراه بــا فشار یــا بلندکردن جسم سنگین, ضربه یــا سقوط شدید, مشکلات ستون فقرات در کمر, عفونت ها, دیسک کمر, مشکل در عصب, پوکی استخوان, تومورها, اسپوندیلوز (خشک و انعطاف ناپذیر شدن ستون فقرات ), مشکل مادرزادی در کمر, زایمان, توجه داشته باشید کــه اغلب علت واضحی وجود ندارد.

عللی کــه باعث ایجاد کمر درد می شــونــد شامل :

بلند کردن وزنه های سنگین بــه شکلی نا مناسب

فعالیت های سنگین ناگهانی

پرت شدن از بلندی؛ تصادف؛ ورزش های حرفه ای یــا سنگین

وضعیت بد هنگام خوابیدن یــا لمیدن

بد نشستن و بد ایستادن

طولانی خم شدن بــه سمت جلو

نگه داشتن گوشی تلفن بــا شانه (کسانیکه بــه خاطر شغلشان ایــن کار را هــر روز و طولانی مدت انــجـام می دهند.)

حمل کیف یــا کوله سنگین وزن یــا بــه مدت طولانی

کشیدگی و صدمه دیدن عضلات کمر

شکستگی ستون فقرات

سرطان ستون فقرات

سیاتیک

فتق دیسک

تنگی کانال نخاعی

انواع آرتروز

شرایط فیزیکی کــه می توانند منجر بــه کمر درد شــونــد عبارتند از :

ضعف عضلانی

اضافه وزن

بارداری

عوامل افزایش دهنده خطر

عوامل خطر بیومکانیک

شغل های مستلزم پشت میز نشینی

باغبانی و سایر کارهای مشابه (مزرعه داری و غیره )

شرکت در فعالیت های ورزشی و نرمشی ؛ بــه خصوص اگــر بــه طور نامنظم باشد.

درمان کمر درد

آزمایشات تشخیصی مــمــکن اســت شامل آزمایش خون بــرای بررسی وجود بیماری زمینه ساز؛ عکس ساده از ستون فقرات ؛ سی تی اسکن ؛ یــا ام .آر.آی باشند.

از تشک سفت استفاده کنید (در صورت لزوم ؛ یک تخته زیر تشک خود بگذارید).

گذاشتن کیسه یخ یــا انــجـام ماساژ سرد؛ یــا گذاشتن حوله گرم یــا شیشه آب گرم ؛ روی ناحیه ای کــه درد دارد.

استفاده از وسیله مخصوص حمایت از کمر

راه های درمان کمر درد

استراحت

بیمار بــایــد چند روز در منزل استراحت کند. البته استراحت بیش از دو روز مــمــکن اســت بــه علت ایجاد مشکلات روحی و بــه علت کاهش قدرت انقباضی عضلات کمر؛ درد را بیشتر کند. همچنین بــا استراحت طولانی مدت؛ خطر لخته شدن خون در ساق پا افزایش میابد پــس فرد دچار کمردرد بــایــد هرچه زودتر فعالیت معمول روزانه را شروع کند.

استراحت در رختخواب بــه مدت طولانی تر بستگی بــه شدت بیماری دارد. تحقیقات اخیر نشان داده اند کــه بــرای مشکلات کمر؛ فعال ماندن بهتر از استراحت طولانی مدت در رختخواب اســت ... بــرای 2-1 روز در وضعیتی کــه راحت هستید استراحت کنید. بــه پشت بخوابید و یک بالشت زیر زانو های خود بگذارید تــا کمی خم شــونــد یــا بــه پهلو بخوابید و یک بالشت بین پاهایتان بگذارید. بــرای مدت طولانی در یک وضعیت نخوابید. هــر 3-2 ساعت حدود 20-10 دقیقه قدم بزنید و دوباره دراز بکشید.

هر 3-2 ساعت یکبار کمرتان را بــه مدت 20-15 دقیقه گرم کنید. بــا کیسه آب گرم یــا حوله برقی. دوش آب گرم هم مفید است. بــرای بعضی افراد سرد کردن بهتر از گرم کردن موجب کاهش درد میشود. میتوانید بــه همین تعداد و مقدار ذکر شده محل درد را سرد کنید و امتحان کنید کــه آیا سرد کردن موضع بــرای شما مفید اســت یــا خیر. معمولا وقتی بعد از یک فعالیت بدنی شدید کمردرد ایجاد میشود در چند روز اول سرد کردن محل درد مفید اســت و بعد از گذشت چند روز مــمــکن اســت گرما مفیدتر باشد.

دارو

پزشک معالج از داروهای ضد التهاب مانند بروفن یــا سلکسیب و از داروهای شل کننده عضلانی بــرای کاهش درد استفاده میکند. گاهی اوقات لازم میشود پزشک معالج علائم بیماری را بــا تزریق کورتیکوستروئید در کمر شما کاهش دهد. ایــن کار معمولاً در صورتی انــجـام میشود کــه بعد از گذشت شش هفته از انــجـام اقدامات ذکر شده قبلی مشکلات بیمار همچنان باقی باشد. تزریق معمولاً در نیمی از موارد موفق است.

داروهایی مثل آسپیرین یــا استامینوفن بــرای رفع دردهای خفیف ؛امکان دارد داروی ضددرد قوی تر یــا شل کننده عضلانی تجویز شود.

توجه : داروها باعث تسریع التیام ضایعه نمی شوند. آنها فــقــط بــه کاهش علایم کمک کنند.

فیزیوتراپی

متخصص فیزیوتراپ بــا اقداماتی نظیر گرم کردن؛ تحریک الکتریکی؛ استفاده از میدان های الکتریکی؛ کشش و دیگر تمهیدات؛ میتواند درد بیمار را کاهش دهد.

نرمش

بعد از کاهش علائم بیماری زیر نظر فیزیوتراپ شما نرمش های کششی و تقویتی را یاد خواهید گرفت و انــجـام خواهید دارد کــه تاثیر بسیار مهمی در درمان قطعی شما دارند. بدون انــجـام ایــن نرمش ها درمان شما ناقص بوده و عارضه مــمــکن اســت بزودی عود کند. ایــن نرمش ها بــایــد هرچه زودتر بعد از فروکش کردن درد حاد شروع شوند.

ماساژ

ماساژ بدن را تحریک می کــنــد تــا مواد ضد درد طبیعی بنام اندورفین از داخل بدن ترشح شود؛ مسکن های طبیعی کــه حوصله و وضع روحی خوب را بــه شما باز می گردانند. اندورفین ها عامل احساس خوبی هستند کــه بــه شما دست می دهد؛ احساس سرخوشی و نشاطی کــه پــس از یک بازی سنگین والیبال یــا پــس از خنده و تفریح بــا دوستانتان در هنگام خوردن قهوه بــه شما دست می دهد. در زایمان؛ ماساژ از آن رو اهمیت دارد کــه شما را بــه فردی کــه از شما مراقبت می کــنــد نزدیک تر می سازد؛ خواه ایــن فرد مامای شما باشد یــا همراه شما در اتاق زایمان. لمس بدن شما توسط کسی کــه دوستش دارید و می خواهد بــه شما کمک کــنــد در زمانی کــه بــایــد از پــس انقباض ها برآمده و شاید خسته یــا حــتـی مضطرب و نگران شده اید قدرت مضاعفی بــه شما می دهد.

یک مطالعه نشان داده اســت زنانی کــه در هنگام زایمان ماساژ دریافت می کرده اند در مقایسه بــا یک گروه کنترل کــه کسی آنها را ماساژ نداده بود اضطراب کمتری داشتند؛ درد کمتری حس کرده بودند؛ طول مدت زایمان آنها کوتاهتر بود و افسردگی پــس از زایمان نــیــز در آنها کمتر مشاهده شد.

فعالیت

تا حد امکان سعی کنید بــه کارهای روزانه یــا مدرسه برسید. البته بــایــد در بازگشت بــه فعالیت های عادی کاملاً بــا احتیاط عمل کنید. از انــجـام فعالیت های سنگین تــا 6 هفته خودداری کنید.

پس از التیام ضایعه ؛ در پیش گرفتن یک برنامه وزشی منظم می تواند در پیشگیری از آسیب مجدد کمک کننده باشد.

رژیم غذایی

هیچ رژیم خاصی توصیه نمی شود. البته اگــر چاقی وجود داشته باشد؛ توصیه می شــود رژیم لاغری گرفته شود.

درمان های دیگری نــیــز بسته بــه درجه آسیب وجود دارند؛ مثلاً جراحی (اگر دیسک دچار مشکل شده باشد)؛ تحریک الکتریکی عصب ؛ طب سوزنی ؛ کفش های مخصوص ؛ و غیره .

راه های درمان کمر درد ؛ درمان کمر درد شدید

درمان کمر درد شدید

اگر کمر درد دارید و ایــن علائم را مشاهده می کنید. بــا یک پزشک مشورت نـمـایـیـد :

احساس کرختی یــا بــه سختی حرکت دادن دست و پا

اگر مشکلاتی در کنترل ادرار خود دارید یــا بی نظمی هایی مشاهده می کنید

اگر تب و سر درد دارید و در حال پیشروی است

اگر سن شما بیش از 60 سال اســت و بــه مدت طولانی استروئید مصرف کرده اید

اگر در دست چپ یــا سینه احساس درد دارید.

حامله هستید

پس از 72 ساعت و انــجـام خود درمانی بهبودی حاصل نشد

اگر شما یــا یکی از اعضای خانواده تان دچار درد خفیف در قسمت پایین کمر خود هستید کــه علی رغم خوددرمانی ؛ حداقل 4-3 روز اســت کــه ادامه دارد.

اگر کمر درد شدید اســت یــا دوباره عود کرده اســت .

اگر دچار علایم جدید و غیرقابل کنترل شده اید. توجه داشته باشید کــه داروهای مورد استفاده در درمان مــمــکن اســت عوارض جانبی بــه همراه داشته باشند.

درمان کمر درد بعد از انزال

برای جلوگیری از درد کمر بــایــد یک مکان مناسب بــرای برقراری رابطه جنسی کــه راحت باشید انتخاب کنید و بــرای جلوگیری از آن کــه مدت زمان طولانی را بــه یک حالت بمانید در فواصل کوتاه زمانی جای خود را بــا همسرتان عوض کنید و توصیه‌ی جدیان اســت کــه پــس از انزال حتماً ادرار را تخلیه کنید و حــتـی الا مکان دوش آب گرم گرفته شود.

یک راه دیگر بــرای جلوگیری از درد کمر ماساژ حین برقراری رابطه جنسی می‌باشد؛ در زمان برقراری رابطه جنسی فشارخون بالاست و بدن شما گرم اســت و می‌توانید از همسرتان بخواهید ایــن کار را بــرای شما انــجـام دهد کــه ایــن خود موجب افزایش انرژی شما بــرای ادامه نزدیکی می‌شود.

هرگز ورزش را فراموش نکنید؛ بــا انــجـام ورزش های مربوط بــه ماهیچه های فیله ی کمر؛ می‌توانید همواره ایــن ماهیچه‌ها را آماده نگه دارید و از درد کمر پــس از انزال بکاهید.

در یک مقطع از زندگی جوانان تمایل بیشتری نسبت بــه لذت جنسی دارند و بیشتر مواقع بدون لباس بــا هم آمیزش می‌کنند کــه بــه دلیل عرق کردن در حین رابطه جنسی موجب بروز کمر درد های بسیار شدیدی می‌شود کــه بــرای جلوگیری از ایــن عوارض چند نکته را بــایــد رعایت کنید :

از در آوردن لباس در زمان آمیزش خودداری کنید.

در صورت برقراری رابطه بدون لباس؛ حتماً روی خود را بــا پتو بپوشانید.

از نزدیکی های مکرر در روز بپرهیزید.

در صورت تکرار؛ حتماً بین دو نزدیکی حمام کنید؛ کــه دچار درد کمر نشوید.

درمان کمردرد بــا ورزش

فواید ورزش درمانی در درمان کمردرد

ورزش درمانی باعث درمان انواع مختلف کمردرد می شــود ورزش تاثیرات مختلفی روی اعضاء بدن می گذارد کــه ایــن تاثیرات دارای فواید درمانی زیادی هستند و بــه ایــن شکل باعث درمان علتهای اصلی کمردرد می گردد.اکنون بــه تعدادی از تاثیرات درمانی ورزش اشاره میکنیم.

1_ ورزش منظم؛ باعث کاهش وزن افراد چاق و رسیدن بــه وزن متناسب می شــود ایــن موضوع فشار وارد بر کمر را کم کرده و باعث درمان کمردردهایی میشود کــه بــه خاطر اضافه وزن ایجاد شده اند.

2_ ورزش باعث بیشتر شدن انعطاف بدنی می گردد انعطاف بدنی ؛ توانایی حرکات در جهات مختلف را افزایش می دهد و کمردر های حاصل از خشکی کمر را درمان می کند.

3_ بــه وسیله ی ورزشهای مخصوص می توان عضلات شکم و کمر را تقویت کــرد عضلات قوی از ستون فقرات محافظت می کـنـنـد و از آسیب دیدگی آن جلوگیری می نـمـایـنـد عظلات نیرومند می توانند از دیسکهای آسیب دیده حفاظت کـنـنـد و کمردردهای حاصل از صدمات دیسک را درمان نمایند.

آموزش روش صحیح نرمشها جهت درمان کمردرد

1_ پیاده روی و دویدن آرام: پیاده روی باعث کاهش وزن می شــود و میتوان گــفــت بهترین ورزش جهت کم کردن وزن ؛ پیاده روی یــا دویدن آرام می باشد پیاده روی علاوه بر کاهش وزن باعث پیشگیری از گسترش پوکی استخوان می شود

پیاده روی در فضای باز و محیطی آرام و نشاط بخش باعث درمان افسردگی و ناراحتی روانی و کمردرد های حاصل از ایــن ناراحتی می شود

روش انــجـام : پیاده روی را از مقدار کم ( پنج دقیقه در روز) شروع کرده و اندک اندک آن را زیاد کنید و بــه نیم ساعت در روز برسانید.مقدار پیاده روی بــرای کاهش وزن بــایــد از 20 دقیقه بیشتر باشد.

پیاده روی بــایــد بــا سرعتی متوسط انــجـام گیرد بــرای بدست آوردن سرعت پیاده روی بــایــد از ضربان قلب استفاده کنید؛ بــرای ایــن کار نبض خود را رد حین پیاده روی بشمارید ســپــس بــا استفاده از فرمول زیر سرعت پیاده روی را بدست آورید.(تعداد نبض در یک دقیقه در حالت پیاده روی = سن _180) اگــر نبض شما کمتر می زند ؛ سرعت خود را بالا ببرید و اگــر نبض شما سریعتر می زند ؛باید سرعت پیاده روی را کمتر کنید.

2_ شنا و انــجـام حرکات در آب:شنا یکی از ورزشهای مفید بــرای بسیاری از کمردردها می باشد فشار آب روی عضلات بدن باعث قوی و مستحکم شدن آنها می شــود آب باعث کاهش وزن بدن می گردد و فشار وارد بر ستون فقرات کم می شــود از طرفی آب در برابر حرکات بدن مقاومت می کــنــد و انــجـام حرکات نیاز بــه قدرت بیشتری دارند.

روش انــجـام : ابتدا بــه طور آرام وارد قسمت کم عمق استخر شوید و از شیرجه زدن و جهش در آب خودداری کنید ســپــس بــه طور آرام در آب قدم بزنید بعد بــه طرف پشت و از سمت چپ و راست در آب قدم بزنید و بعد از آن سعی کنید از جلو و ســپــس از پشت روی آب دراز بکشید.

3_ انــجـام حرکات روی صندلی

حرکت اول : روی صندلی بنشینید و بدن را بــه سمت جلو خم کنید هنگام خم شدن بــه سمت جلو عضلات خود را راحت قرار دهید و شانه ها را بــه سمت جلو آزاد کنید و اجازه دهید دستان شما بــه طرف پایین کشیده شــونــد 5 ثانیه در ایــن حالت قرار بگیرید ؛ ســپــس بــه حالت اول بر گردید و 5 ثانیه صبر کنید ؛ ایــن حرکت را سه بار تکرار کنید.

حرکت دوم : روی صندلی نشسته و یک زانوی خود را بــه بغل بگیرید و 10 ثانیه صبر کنید ؛ ســپــس زانوی دیگر را در بغل گرفته و 10 ثانیه صبر کنید ایــن حرکت را پنج بار تکرار کنید.

4_ انــجـام حرکات بــه حالت دراز کش

حرکت اول : بــه پشت روی زمین دراز بکشید و ســپــس زانوهای خود را توی شکم خود جمع نمائید و بــا دستهای خود دور زانوها را قلاب کرده و زانوها را بــه طور کامل بــه شکم بچسبانید 10 ثانیه در ایــن حالت باقی بمانید و سپس  بــه آرامی پاها را رها کرده و روی زمین بگذارید واین حرکت را 3 مرتبه انــجـام دهید ( انــجـام ایــن حرکت در هنگام کمردرد اشکالی ندارد)

حرکت دوم : بــه پشت روی زمین دراز بکشید اکنون دستهای خود را بــه حالت کشیده در بالای سر خود قرار دهید و سعی کنید بدن خود را بکشید ( مثل اینکه می خواهید خود را چند سانتی متر بلندتر کنید) در ایــن حالت عضلات شما کشیده می شــود و قوس کمر شما بیشتر می شــود بــه طوری کــه احساس می کنید تنها پاشنه های پا و بالای کمر شما روی زمین اســت 10 ثانیه در ایــن حالت باقی بمانید ســپــس 10 ثانیه بــه حالت دراز کش استراحت کنید ایــن حرکت را 3 مرتبه تکرار کنید( ایــن حرکت بــرای افرادی کــه قوس کمرشان کم شده اســت و یــا دیسکهای یــا مهره های آنها فشرده اســت مفید است)

حرکت سوم : بــه پشت روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را صاف و کشیده روی زمین قرار دهید اکنون پای راست خود را از زمین بلند کنید و 10 ثانیه آن را بالاتر از زمین قرار دهید ســپــس پای راست را روی زمین قرار داده و پــس از 3 ثانیه استراحت پای چپ را بلند کنید و 10 ثانیه آنرا بالا نگهدارید ســپــس 3 ثانیه استراحت کرده و حرکت را از اول شروع کنید ایــن حرکت را 3 بار تکرار کنید( انــجـام ایــن حرکت باعث تقویت عضلات شکم و پاها می شــود و انــجـام آن در زمان کمر درد ؛ بدون اشکال است)

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “درمان کمر درد”

دیدگاه ها بسته شده اند.