درمان غلظت خون

مجموعه: پزشکی

درمان غلظت خون

درمان غلظت خون

غلظت خون بیماری است ke در سالهای اخیر زیادتر شده است. هرگاه میزان هموگلوبین خون (درصد گلبول قرمز خون) az حد معمول بالاتر برود، غلظت خون رخ می دهد ke حد طبیعی آن در مردان 45 درصد و در زنان پایین تر az in مقدار است ke agar in غلظت در مردان بالاتر az 60 درصد و در زنان بالاتر az 55 درصد شود، باید مورد بررسی قرار بگیرد.

غلظت خون یعنی بخش گلبول های قرمز، چند درصد az خون کامل ra اشغال کرده است. نحوه کار niz be in شکل است ke az فردی 2 سی سی خون گرفته می شود. سپس in خون در دستگاه سانتریفیوژ ba دور زیادی be چرخش درمی آید و بر اثر in چرخش، بخش های مختلف خون az هم جدا می شوند. در ادامه یک ستون ke be گلبول های قرمز اختصاص داده شده است، az سایر بخش های خون جدا می شود و درصد ra اعلام می کند. amma che زمانی هموگلوبین خون در حد طبیعی است؟ در زنان، agar میزان هموگلوبین بین 16-12 (48- 36 درصد) و در مردان بین 18- 14 (56-42 درصد) باشد، طبیعی است. اصطلاح غلظت خون ra ما زمانی be کار می بریم ke میزان گلبول های قرمز خون، az عدد 52 در زنان و az عدد 56 در مردان تجاوز کند. در in صورت بیمار دچار پرفشاری و غلظت خون شده است.

علت غلیظ شدن خون چیست ؟

تنها راهی ke نشان می دهد فردی غلظت خون دارد ya نه، دادن آزمایش خون و اندازه گیری (اچ.تی.سی) هماتوکریت است. بعد az اینکه جواب آماده شد، پزشک دو دسته علت اولیه و ثانویه پیش رو دارد :

علت اولیه:مغز استخوان بدون هیچ محرکی az بیرون، خود be خود رفتار آنارشیستی نشان داده و شروع be تولید گلبول قرمز می کند ke be آن پلیستمی می گویند و افزایش غلظت اولیه نامیده می شود بدون وجود علت ثانویه. درصد کمی az غلظت خون شامل علت اولیه می شود.

علت ثانویه: بین 95-90 درصد az کسانی ke ba غلظت خون be متخصص مراجعه می کنند، افرادی هستند ke غلظت خون ثانویه دارند و in موضوع زمانی اتفاق می افتد ke اکسیژن کافی be بافت های بدن نرسد. ba کمبود اکسیژن در بدن، هورمونی be نام اریتروپویتین az کلیه ترشح می شود ke in هورمون، مغز استخوان ra برای ساخت بیشتر گلبول قرمز تحریک می کند ta بتواند کمبود اکسیژن رسانی be بافت های بدن ra ba افزایش تولید گلبول قرمز جبران کند. نمونه کسانی ke ba in مشکل مواجه می شوند، افرادی هستند ke در ارتفاعات بلند و کوهستانی زندگی می کنند و chon ba کمبود اکسیژن روبه رو هستند، دچار بیماری غلظت خون می شوند.

گاهی اوقات اکسیژن محیط مناسب است، amma be دلیل مشکلات ریوی، فرد دچار غلظت خون می شود ya ممکن است اکسیژن az ریه وارد خون شود، amma be دلیل مشکلات خونی، بین خون شریانی و وریدی، مشکلی وجود داشته باشد و خونی ke در ریه پر az اکسیژن شده، بلافاصله ba خون کم اکسیژن مخلوط شده و همین مساله سبب بروز غلظت خون شود. علت بعدی، هموگلوبین مادرزادی است ke در آن افراد فامیل پرخون هستند و be علل مختلفی، مغز استخوان be گلبول سازی تحریک شود. یکی دیگر az علل مهم غلظت خون، کشیدن سیگار و مسمومیت ba مونوکسیدکربن است ke در نتیجه آنها اکسیژن رسانی be خون کم شده و غلظت خون ثانویه ایجاد می شود.

مصرف دخانیات یکی az علت های جدی درکنار مسائل قلبی است ke هم باعث بروز سرطان شده و هم سبب غلیظ شدن خون فرد می شود. فرض کنید فردی مدام سردرد دارد و جریان خونش سیالیت و روانی لازم ra ندارد و مرتب در خواب، خواب زده می شود، آیا چنین فردی در طول روز عصبی نیست؟ می تواند تمرکز لازم ra برای انجام کار هایش داشته باشد؟ نه. ممکن است ما نتوانیم کار زیادی برای بیماری مادرزادی قلبی ke خون پراکسیژن و کم اکسیژن در آن ba هم مخلوط می شوند ya بیماری مغز استخوان انجام دهیم، amma مشکلی ke be دست خود ما ایجاد شد، faghat نیاز be اراده دارد. بیماران وقتی be ما مراجعه می کنند، می بینیم عصبی هستند و دائم سردرد دارند ke علت هم پرخونی است و مشکل هم مصرف سیگار و دخانیات است.

غلظت خون بیماری پیرمرد هاست ؟

این بیماری بسته be اینکه بر اثر علت اولیه ya ثانویه در فرد ایجاد شده باشد، ممکن است در har سنی بروز پیدا کند. ما افرادی داریم ke در سن نوجوانی و be دلیل ارثی in مشکل ra دارند. بچه هایی هستند ke دیواره پایین قلب شان باز است ya مشکل ریوی دارند ke آنها ازجمله کسانی هستند ke درگیر غلظت خون می شوند.

غلظت خون ra چگونه درمان کنیم ؟

وقتی پزشک متخصص باتوجه be جواب آزمایش متوجه شد ke علت بروز غلظت خون در فرد، اولیه است ya ثانویه، درمان ra آغاز می کند. agar علت ثانویه بود، درمان علت زمینه ای – قلبی ya ریوی – ra در صورتی ke امکان پذیر باشد، آغاز می کند و در کنار آن هرگاه غلظت خون az 56درصد در مردان و 52درصد در زنان بالاتر برود، بخشی az خون کشیده و دور ریخته می شود. in کار niz be شکل استاندارد انجام می شود ta غلظت خون کاهش پیدا کند. in عمل ta زمانی ادامه دارد ke یکی az مهم ترین مواد خونساز بدن بر اثر خروج az بدن کم شود. در واقع be بیمار فقر آهن می دهیم ta دچار غلظت خون نشود. حال agar علت پرخونی براثر علت اولیه یعنی ناشی az مغز استخوان باشد، در in حالت باید be درمان علت بیماری خونی بپردازیم و ba خروج خون az یکی az رگ ها، میزان گلبول های قرمز خون تنظیم شوند.

چه کنیم ke دوباره غلیظ نشود ؟

یکی az سوالات افرادی ke خون شان be حالت طبیعی برگشته in است ke che کار هایی انجام دهیم ta خون مان دوباره غلیظ نشود؟ in افراد بهتر است هم برای جلوگیری az غلیظ شدن خون و هم برای کمک be نیازمندان، be طور مستمر خون بدهند. مردان بهتر است har سه ماه و زنان har چهار ماه یکبار خون شان ra اهدا کنند.

علائم غلظت خون و درمان آن

نشانه های غلظت خون ra بشناسید

زمانی ke سیالیت خون az حدی بالاتر برود، اکسیژن رسانی کم شده و حتی ممکن است سبب توقف حرکت خون در رگ ها شود، be همین دلیل غلظت خون در برخی مواقع می تواند ba توقف حرکت خون، فرد ra دچار سکته مغزی کند. pas وجود نشانه هایی ke در ادامه می آوریم ra جدی بگیرید!

1. لب های تان بنفش شده ؟

وقتی میزان هموگلوبین بدون اکسیژن بیش az حد باشد، مخاط های بدن مثل لب be رنگ بنفش درمی آیند. انگشتان دست و پا و زیر ناخن ها بنفش شده، چشم ها پرخون و پوست صورت niz بر افروخته می شود. ba دیدن in علائم ظاهری می توانید نسبت be غلیظ شدن خون تان شک کرده و برای تشخیص نهایی حتما be متخصص مراجعه کنید.

2. سرتان گیج می رود ؟

وقتی غلظت هموگلوبین خون زیاد می شود، سیالیت، روانی و حرکت خون کم شده و فرد دچار سرگیجه و رخوت شده و خون دماغ می شود. agar سرگیجه و رخوت بدون هیچ دلیل زمینه ای دیگری سراغ شما بیاید و گاه و بی گاه بینی تان هم خون ریزی کند، باید نسبت be غلیظ شدن خون تان مشکوک شوید و in نشانه ها ra بررسی کنید.

3. نفس نفس می زنید ؟

کسانی ke مشکل ریوی دارند، تنگی نفس پیدا می کنند و نفس نفس می زنند هم ممکن است be خاطر غلظت خون شان دچار تشدید in علائم شده باشند. pas har تنگی نفسی ra be حساب آلرژی ya آلودگی هوا نگذارید. گذشته az این، افرادی ke مشکل قلبی دارند و تپش قلب پیدا می کنند هم می توانند دچار in مشکل باشند.

طب سنتی che می گوید ؟

گرچه be باور طب رایج، افزایش تعداد گلبول های قرمز خون می تواند نشانه غلیظ شدنش باشد، amma طب سنتی تعریف نسبتا متفاوتی az غلظت خون ارائه می دهد. دکتر قدیر محمدی، متخصص طب سنتی می گوید ke in علم، مشکل غلظت خون ra be شکل زیر توضیح می دهد:

سرم خون غلیظ شود…

در طب رایج، می گویند agar تعداد گلبول های خون در حجم be خصوصی az خون بیشتر باشد، فرد مبتلا be غلظت خون است و ba بخش سرمی ya مایع کاری ندارند. amma در طب سنتی، agar گلبول های خون کمتر شود، amma سرم خون غلیظ تر باشد، می گوییم غلظت خون وجود دارد. غلظت خون مشکل شایعی است ke می تواند be علت های متفاوتی فرد ra گرفتار خود کند.

دمای بدن شما هم بی تاثیر نیست

گاهی اوقات هم agar دمای بدن az آن حد طبیعی ke 37درجه است، پایین تر بیاید و سردتر شود، خون هم متراکم شده و غلیظ می شود. در in شرایط دمای بدن فرد می تواند بدون وجود عوامل زمینه ای دیگر، او ra be مشکل غلظت خون دچار کند. درست مثل یخ و آب ke یخ نسبت be آب غلیظ تر است chon ملکول های آن نسبت be هم در شرایط متراکم تری قرار دارند. amma آب رقیق است و ملکول هایش ba فاصله بیشتری az هم هستند. یعنی هرچه دمای بدن پایین باشد و خون سردتر، گلبول های خون be هم چسبیده تر می شوند و در حجم be خصوصی az خون زیاد be نظر می آیند، ضمن اینکه ممکن است همین فرد دچار کم خونی باشد.

خون تیره همیشه غلیظ نیست

خونی ke در سرخرگ ها جریان دارد، شفاف و قرمزرنگ است، amma خونی ke در سیاهرگ ها وجود دارد، تیره رنگ است و اکسیژن کمی دارد. اکسیژن in خون در سیاهرگ مصرف شده، be بافت ها آمده و حین گردش، مقداری az فضولات گردش سلولی هم be آن اضافه شده و in خون be قلب و ریه برمی گردد ta دوباره اکسیژن بگیرد، بنابراین نمی توانیم بگوییم لزوما خونی ke تیره است، غلیظ هم هست. be بیان دیگر، خون تیره، لزوما غلیظ نیست، vali خون غلیظ be طور قطع تیره هست. ممکن است خون تیره داشته باشیم amma غلیظ هم نباشد. be همان دلیلی ke اشاره شد ممکن است سلول ها be هم چسبیده باشند و be نظر بیاید خون تیره است، amma در واقع غلیظ نیست.

چند توصیه

پزشکان بر in اعتقادند ke ba نوشیدن آب، غلظت خون در حد متعادل باقی می ماند و مشکلاتی chon لخته شدن خون be جهت غلظت خون ke عاملی در بروز سکته قلبی است بروز نمی کند.

به طورکلی میوه ها و سبزی ها be علت دارا بودن ویتامینC و فیبرهای محلول و نامحلول، یک عمل حفاظتی در قبال افزایش غلظت خون و کاهش میزان فیبرینوژن (پروتئینی ke تبدیل be لخته خون می شود) و افزایش فشارخون دارند ke az مهم ترین آنها جهت رفع غلظت خون می توان be آلبالو، لیموترش و موز جهت صاف کردن خون اشاره کرد.

علائم غلظت خون و درمان آن

درمان غلظت خون ba داروهای گیاهی

میزان غلظت خون برای حفظ سلامت اهمیت دارد. agar خون be آسانی لخته شود ناراحتی‌هایی مانند حمله قلبی ra be وجود می آورد و در صورت لخته نشدن خون، ناراحتی‌هایی مانند مشاهده خون در ادرار، خون دماغ، خون ریزی شدید در دوران قاعدگی ra be همراه دارد. agar خون be اندازه کافی لخته نشود و فرد نیاز be عمل پیدا کند ya در حادثه‌ای مجروح شود، ba az دست دادن خون بیش az حد ba مشکل جدی رو be رو خواهد شد.

یک نوع رقیق کننده خون، ماده ای be نام سالیسیلات (Salicylates) است ke مانع جذب ویتامین K در بدن می شود. ویتامین K نقش مهمی در لخته شدن خون در بدن دارد. یکی az معروف‌ترین رقیق کننده‌های خون آسپرین است amma بیشتر مواد غذایی مانند طعم‌دهنده‌ها و مواد نگه‌دارنده نقش سالیسیلات ra دارند. مواد غذایی ke سرشار az in ماده است شامل ادویه، میوه، میوه خشک، میوه مغزدار، مواد طعم‌دهنده و نگه‌دارنده است.

گیاهان و ادویه‌های سرشار az سالیسیلات

* پودر کالری
* پودر فلفل قرمز
* زنجبیل
* دارچین
* شوید
* آویشن
* مرزنگوش
* زردچوبه
* شیرین بیان
* کلم
* نعناع
* سیر
* پیاز
* روغن زیتون
* کلم بروکلی
* گلم کلم
* کاهو

میوه های سرشار az سالیسیلات

* کشمش
* آلو
* گیلاس
* زغال اخته
* انگور
* توت فرنگی
* نارنگی
* پرتقال

مواد دیگری ke سالیسیلات دارند عبارتند az :

* آدامس
* عسل
* سرکه

اسید چرب امگا ۳ موجود در ماهی چرب و ویتامین E رقیق کننده طبیعی خون است :

منابع خوب ویتامین E عبارتند az :

* بادام درختی
* گردو
* فندق
* بادام زمینی
* پسته
* روغن ذرت
* روغن بادام زمینی
* روغن آفتاب گردان
* روغن نخل
* روغن کنجد
* نخود
* عدس
* برنج
* گندم
* لوبیا
* جو

باید توجه داشته باشید ke har فردی نیاز be غذاهای رقیق کننده خون ندارد be عنوان مثال افرادی ke داروهای ضد لخته شدن مصرف می‌کنند، نباید az in نوع مواد غذایی زیاد استفاده کنند زیرا ke می‌تواند be فرد آسیب جدی برساند. قانون مهمی ke باید برای رقیق کردن خون be آن توجه کرد، کاهش مصرف پروتئین حیوانی و چربی است.

گیاهان و ادویه های متعددی وجود دارند ke باعث رقیق شدن خون می شوند. در واقع بسیاری az مواد غذایی ke مردم مصرف می‌کنند، حاوی ماده رقیق کننده خون است.

همان طور ke گفته شد مواد غذایی حاوی سالیسیلات، اسید چرب امگا۳، میزان بالای ویتامین E  و آنتی بیوتیک ها رقیق کننده طبیعی خون be حساب می آیند. البته agar داروی رقیق کننده خون مصرف می‌کنید، بهتر است قبل az مصرف har نوع گیاه ya ادویه برای رقیق کردن خون، ba پزشک مشورت کنید.

اگر قرار است عمل شوید، جراح ra az داروهایی ke مصرف می کنید، آگاه کنید. زیرا در بیشتر موارد مصرف har نوع دارو ya گیاه ya ادویه دارویی ra ٢ هفته قبل az جراحی باید متوقف کرد.

گیاهان ya ادویه مفید برای رقیق کردن خون عبارت است az :

دارچین: in ادویه رقیق کننده خون است و می تواند گردش خون ra افزایش دهد.

شوید: agar che in گیاه be عنوان رقیق کننده چندان مطرح نیست amma مصرف زیاد آن همزمان ba برخی داروها می تواند واکنش ایجاد کند.

سیر: قرن هاست ke az in گیاه رقیق کننده خون be علت خاصیت درمانی ke دارد، استفاده می شود. زمانی ke سیر خام خورده می‌شود خون ra رقیق کرده و در نتیجه جریان خون ra تسهیل می‌کند. همچنین ba تولید اکسید نیتریک، be گشادی رگ های خونی و حل شدن لخته های خون کمک می‌کند.

ریشه شیرین بیان: in گیاه niz رقیق کننده خون است.

جینکوبیلوبا: جینکوبیلوبا علاوه بر افزایش گردش خون، مانع az لخته شدن خون می شود.

زنجبیل: agar che az in گیاه بیشتر برای رفع حالت تهوع استفاده می شود amma رقیق کننده قوی خون niz be حساب می آید.

چای کوهی: in گیاه در صورت مصرف ba برخی داروها be حد خطرناکی باعث رقیق شدن خون می شود.

چای سبز: ترکیب‎ EGCG ‎ چای سبز غلظت خون ra ‏رقیق ‏و ثابت نگه می‌دارد و دیواره رگ‌ها نرم و انعطاف پذیر، عروق باز و جریان گردش خون منظم می شود‎.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “درمان غلظت خون”

دیدگاه ها بسته شده اند.