درمان زود انزالی

مجموعه: پزشکی

درمان زود انزالی

درمان زود انزالی

 

انـزال زودرس (زود انزالی) چیست ؟

انـزال زودرس (زودانزالی) بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شــود کــه قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یــا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد.

این روزها عده زیادی از مردان بــه کلینیک سلامت خانواده و ناتوانی جنسی مراجعه می‌کنند تــا درباره یکی از مشکلات خود در زمینه ارتباط زناشویی بــا همسرشان مشاوره کنند. موضوع بــه ایــن سادگی نـیـسـت چــون بــا ایجاد افسردگی و اضطراب در زوجین؛ موجب اختلال در سلامت روان و رفتار آنان و در برخی موارد پرخاشگری هــر دو نفر می‌شود.

پژوهشگرانى کــه روى بیمارى زود انزالی کار می کنند؛ اعلام کــردنــد کــه می توانند ایــن اختلال را تعریف کنند. بــه گفته آنها انزال در مبتلایلان بــه زود انزالی در کمتر از 118 ثانیه از شروع مقاربت صورت میگیرد.

از طرفی زود انزالی یــا انزال زودرس بــه حالتی گفته می‌شود کــه فرد زودتر از زمانی کــه می خواهد بــه انزال برسد و یــا اینکه بــه حدی زود بــه انزال برسد کــه همسرش از ارتباط زناشویی لذت کافی نبرد البته بــایــد انتظارات؛ واقعگرایانه باشند. ایــن تعریفی اســت کــه مورد تایید اکثر متخصصان مسایل جنسی یــا سکسولوژی است.

زمان استاندارد انزال در مردان

زمان استانداردی بــرای رسیدن بــه انزال در نظر گرفته نشده است. بــا وجود اینکه طبق نظر اکثریت افرادی کــه در مطالعات شرکت داشته‌اند یک سری زمان‌هایی پیشنهاد شده امــا هیچ کدام قطعی نیستند چــون ایــن زمان بسته بــه نظر و رضایت افراد از رابطه زناشویی‌شان از هــر زوج تــا زوج دیگر متفاوت اســت امــا پیشنهاد شده کــه اگــر در 50 درصد یــا بیشتر موارد ارتباط زناشویی انزال زمانی اتفاق افتاد کــه فرد و یــا همسرش راضی نبودند یعنی فرد مشکوک بــه ایــن اختلال هست و می‌توان وی را مورد تشخیص و درمان قرار داد.

در ضمن ایــن مهم اســت کــه اول ببینید چــه زمانی متوجه شدید کــه اختلال زود انزالی را دارید و از کجا متوجه شدید. آیا خودتان ناراحتید؟ همسرتان از روش رابطه راضی نیست؛ معمولا گرفتن شرح حال دقیق از زوجین جزو سنجش‌های اولی‌‌ اســت کــه بــرای تشخیص و درمان اختلال زود انزالی انــجـام می‌شود؛ چــون رابطه زوج‌ها در ایجاد و یــا دامن زدن بــه مشکل زود انزالی نقش بــه سزایی دارد.

دلایل و عواقب زود انزالی مردان

نشانه اصلی زود انزالی مردان؛ انزالی غیر قابل کنترل اســت کــه قبل از انــجـام گرفتن رابطه زناشویی و یــا مدت زمان بسیار کمی پــس از آن بــا میزان تحریک کم و خلاف میل فرد اتفاق بیفتد.

مساله زود انزالی می‌تواند باعث نارضایتی جنسی در هــر دو طرف شده و اضطراب ناشی از ایــن مشکل را بیشتر کند. زود انزالی یکی از متداولترین اختلال فعالیت زناشویی در مردان اســت و مــمــکن اســت بــرای هــر مردی در بعضی از مراحل زندگی رخ دهد.

اکثر موارد زود انزالی فاقد عامل یــا دلیل خاص است. عوامل روانی مثل اضطراب؛ احساس گناه یــا افسردگی نــیــز مــمــکن اســت بــه زود انزالی منجر شوند. در برخی موارد؛ زود انزالی مــمــکن اســت بــه خاطر عوامل پزشکی مثل مشکلات هورمونی؛ آسیب‌های جسمی و یــا عوارض جانبی بعضی داروها باشد.

ابتلا بــه عارضه زود انزالی منجر بــه بروز اختلالات روان مانند اضطراب؛ افسردگی و سردی روابط زوجین می‌شود و بر روان آنان تاثیر می‌گذارد و بــه همین علت؛ بسیار مهم اســت کــه درباره عارضه زود انزالی بیشتر بدانیم و بــه موقع بــه مشاور مراجعه کنیم.

متخصص و پزشک مربوطه سابقه فعالیت زناشویی و پزشکی شما را بررسی خواهد کــرد و آزمایش کلی را انــجـام خواهد داد. مــمــکن اســت پزشک بخواهد بــا همسر شما نــیــز صحبت کــنــد چــون زود انزالی مــمــکن اســت دلایل بسیاری داشته باشد. پزشک؛ آزمایش لازم را انــجـام می‌دهد تــا مشکلات پزشکی فرد را بررسی کند.

درمان قطعی زود انزالی

روش درمان زود انزالی در مردان

-در بسیاری از موارد؛ زود انزالی خود بــه خود درمان می شود. انــجـام تمرینات ریلکسیشن و آرام سازی و استفاده از متدهای منحرف کردن حواس می‌تواند در بــه تاخیر انداختن انزال کمک کند.

-در بعضی مردها ترک مصرف دخانیات و مواد مخدر در درمان زود انزالی کمک کننده خواهد بود.

-متخصص از شما و همسرتان می‌خواهد کــه روی متدهایی بــرای بــه تاخیر انداختن انزال کار کنید. ایــن تکنیک‌ها تشخیص و کنترل احساساتی اســت کــه باعث انزال زود رس می‌شود.

-در سایر موارد بــرای کاهش حساسیت در آلت تناسلی؛ استفاده از کاندوم توصیه می‌شود.

-مشاوره‌ها و رفتار درمانی خط اول درمان عارضه زود انزالی بــه شمار می‌رود و می‌تواند اضطراب ناشی از ایــن مساله را کاهش دهد. مرحله بعدی؛ استفاده از کاندوم است.کاندوم سبب کاهش تحریک پذیری می‌شود. در صورتی کــه یک کاندوم قادر بــه ایــن کار نباشد از دو کاندوم می‌توان استفاده کــرد ضمن اینکه کاندوم سبب جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و بارداری هم می‌شود.

-استفاده از دارو؛ گام سوم در درمان زود انزالی است. ایــن داروها بــه ایــن دلیل استفاده می‌شوند کــه یکی از عوارض جانبی ایــن گونه داروها؛ جلوگیری از ارگاسم اســت کــه باعث بــه تاخیر انداختن انزال می‌شود.

-استفاده از شیوه ماستر و جانسون

این شیوه؛ در چهارمین مرحله از درمان افراد مبتلا بــه زود انزالی انــجـام می‌گیرد کــه بــه همکاری خود فرد و همسرش نیاز مبرم دارد. ایــن روش شامل یادگیری تشخیص و کنترل احساسی اســت کــه بــه ارگاسم منجر می‌شود. ایــن روش نیاز بــه اراده و تمرین دارد ولــی بسیار موثر است. بــرای آموزش و تمرین ایــن روش بــایــد بــه مشاوران و متخصصان سلامت جنسی در کلنیک‌های سلامت خانواده مراجعه شــود تــا بــا آموزش خصوصی در ایــن باره؛ کار بــه نحو موثر صورت گیرد.

درمان‌های موضعی زود انزالی در مردان

استفاده از کرم‌ها و اسپری‌های کاهش‌دهنده حس سطحی دستگاه تناسلی نــیــز سبب کاهش احتمال زود انزالی می‌شود.

به یاد داشته باشید کــه قبل از آغاز فعالیت زناشویی؛ موضع را بــا صابون شستشو دهید تــا از بیحسی بیشتر آلت جلوگیری شود. متاسفانه از ایــن روش بــه صورت خودسرانه و بسیار معمول استفاده شده کــه عوارض زیادی را در پی دارد. استفاده از بی‌حس‌کننده‌های موضعی؛ در آخرین مرحله از درمان افراد مبتلا بــه انزال زودرس قرار دارد و بــه هیچ‌وجه نباید در ابتدای کار از آن استفاده کرد. استفاده از روش‌های موضعی بــایــد بــا تشخیص و صلاحدید پزشک و براساس سیر درمان و بهبودی باشد.

درمان قطعی زود انزالی ؛ درمان انزال زودرس مردان

درمان انزال زودرس مردان

داروی زود انزالی

درمان پزشکی بــرای انزال زودرس (زود) شامل گزینه های مختلف است. هــر بیماری جدی اولیه پزشکی (به عــنــوان مثال؛ آنژین صدری) بــایــد درمان شــود بــرای رسیدن بــه بهترین نتیجه؛ شریک زن بــایــد بــه طور کامل در جلسات مشاوره و درمان جای داده شود.

در بسیاری از موارد انزال زودرس در طول زمان بدون نیاز بــه درمان پزشکی خود بــه خود برطرف می شود. تمرین تکنیک های تمدد اعصاب و یــا استفاده از روش انحراف فکر مــمــکن اســت بــه شما در بــه تاخیر انداختن انزال کمک کند. بــرای برخی از مردان؛ توقف در استفاده از الکل؛ تنباکو و یــا مواد مخدر مــمــکن اســت توانایی کنترل انزال را بهبود بخشد.

دکتر شما مــمــکن اســت کــه شما و شریک زندگی تان را بــه تکنیک های خاصی بــرای کمک بــه تاخیر انزال توصیه کنند. ایــن تکنیک مــمــکن اســت شامل شناسایی و کنترل احساسات منجر بــه انزال؛ بــه منظور کاهش سرعت یــا توقف تحریک می باشد.

روش توقف و شروع

این تکنیک شامل تحریک جنسی مرد تــا زمانی کــه احساس رسیدن بــه ارگاسم می کــنــد ســپــس توقف تحریک بــرای حدود 30 ثانیه و ســپــس دوباره آن را شروع کــنــد و تکرار ایــن الگو تــا زمانی کــه مرد می خواهد بــه انزال برسد و آخرین بار؛ ادامه دادن تحریک تــا زمانیکه مرد بــه اوج لذت جنسی برسد.

گزینه های دیگر شامل استفاده از کاندوم بــه منظور کاهش احساس بــرای مرد و یــا تلاش در موقعیت های مختلف ( مانند خوابیدن بــه پشت ) در طول مقاربت است.

مشاوره و رفتاردرمانی مــمــکن اســت بــه کاهش اضطراب مربوط بــه انزال زودرس کمک کند.

تکنیک فشار

این تکنیک شامل تحریک جنسی مرد تــا زمانی کــه او زمان انزال را تشخیص دهد در ایــن موقع؛ مرد و یــا شریک زندگی او بــه آرامی فشاری بــه سر آلت تناسلی بــرای چند ثانیه وارد می کــنــد و ســپــس توقف تحریک جنسی بــرای حدود 30 ثانیه؛ و ســپــس دوباره شروع نماید شخص یــا زوج مــمــکن اســت ایــن الگو را تــا زمانی کــه مرد می خواهد بــه انزال برسد تکرار کــنــد و در آخر؛ ادامه تحریک تــا مرد بــه اوج لذت جنسی برسد.

درمان دارویی مــمــکن اســت شامل موارد زیر اســت :

بی حسی موضعی و کاندوم

استفاده از بی حس کننده های موضعی مانند لیدوکایین یــا پریلوکائین می تواند مفید باشد ولــی می تواند بــه مهبل ( واژن ) منتقل شده و جذب شــود و باعث کاهش احساس شود. کاندوم نــیــز می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نــیــز موثر می باشد بــه خصوص هنگامی کــه بــا بی حسی موضعی ترکیب شود

درمان بــا مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI). مانند (به عــنــوان مثال؛ سرترالین؛ پاروکستین؛ فلوکستین؛ سیتالوپرام یا  داپوگزتین) و متناوب از یک عامل SSRI بــا اثرات مشابه استفاده شود.

عوارض جانبی شایع SSRI ها عبارتند از :
خستگی؛ احساس بیماری و بیمار بودن؛ اسهال؛ تعریق بیش از حد

داپوگزتین

داپوگزتین Dapoxetine بسیار سریع تر ازSSRI ها عمل می کــنــد اگــر بــرای شما داپوگزتین تجویز شده؛ معمولا توصیه می شــود آن را یک تــا سه ساعت قبل از رابطه جنسی و حداکثر یک بار در روز استفاده کنید.

داپوگزتین بــرای تمام مردان مبتلا بــه انزال زودرس مناسب تشخیص داده نشده اســت بــه عــنــوان مثال؛ بــرای برخی از مردان بــا مشکلات قلب؛ کلیه و کبد توصیه نمی شود.

داپوگزتین همچنین می تواند بــا داروهای ضد افسردگی دیگر تداخل نماید.

عوارض جانبی شایع داپوگزتین شامل سردرد؛ سرگیجه و احساس بیماری است.

درمان بــا مهارکننده های نوع فسفودی استراز 5 (PDE5). بــه عــنــوان مثال؛ سیلدنافیل؛ تادالافیل و یــا احتمالاً واردنافیل

عوامل دیگر ( بــه عــنــوان مثال؛ پیندولول یــا ترامادول )

درمان جراحی توصیه نمی شود.

ارزیابی توسط یک درمانگر جنسی؛ روانشناس؛ روانپزشک مــمــکن اســت بــه برخی از زوج ها کمک کند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “درمان زود انزالی”

دیدگاه ها بسته شده اند.