درمان سوزش معده

مجموعه: پزشکی

درمان سوزش معده

درمان سوزش معده و رفلاکس

تمام نکاتی کــه بــایــد در مورد نحوه درمان سوزش معده و رفلاکس بدانید :

درمان سوزش معده یــا همان رفلاکس معده بهتر اســت بــا استفاده از روش های طبیعی باشد. درمان های طبیعی متفاوتی بــرای تسکین سوزش معده توصیه می شــود کــه ساده ترین آن نوشیدن یک نوشیدنی سالم است.

بالا آمدن ترشحات اسیدی معده باعث سوزش در ایــن اندام می شــود کــه بــه آن رفلاکس گوارشی اطلاق می گردد. ایــن حالت بــه دلیل عملکرد نادرست دریچه مری اســت کــه در حالت طبیعی مانع از بالا آمدن اسید معده بــه سمت مری می شود.

سوزش معده در چــه اوقاتی بیشتر بروز می کــنــد ؟

این ناراحتی در غالب موارد شب ها بــه وجود می آید امــا مــمــکن اســت پــس از غذا خوردن نــیــز احساس شود.

در چــه صورتی ایــن ناراحتی بیماری تلقی می شــود ؟

زمانی کــه فرد بیشتر از دو بار در هفته دچار سوزش معده شــود بــایــد آن را بیماری بداند. برخی داروهای ایــن ناراحتی بــه طور آزاد بــه فروش می رسند امــا در صورت علائم غیر عادی و سوزش های بسیار مکرر یــا دردناک بــایــد بــا پزشک مشورت کــرد تــا علت بیماری تشخیص داده شــود و داروهای مناسب تجویز گردد.

یک درمان ساده بــرای سوزش معده و رفلاکس

نوشیدن یک لیوان بــرای کاهش اسید معده مناسب است. بر خلاف تصور عموم؛ نوشیدنی های گازدار بــه هیچ وجه توصیه نمی شود.

برای درمان رفلاکس معده چــه بــایــد کرد

به طور کلی بــرای درمان و تسکین سوزش معده و رفلاکس معده بــایــد نکات تغذیه و عادات رفتاری خاصی را رعایت کنیم کــه بــه طور دسته بندی برایتان شرح می دهیم.

برای تسکین بیماری بــایــد از چــه کارهایی پرهیز کــرد ؟

برای جلوگیری از رفلاکس معده توصیه می شــود فرد پــس از صرف غذا دراز نکشد. پــس از شام نــیــز بهتر اســت صبر کــرد و کمی زمان خوابیدن را تعویق انداخت. همچنین نباید قبل از آن فعالیت شدید داشت.

افراد مبتلا بــه سوزش معده بــایــد چــه نکاتی را هنگام خواب رعایت کـنـنـد ؟

سر بــایــد از سطح بدن بالاتر قرار گیرد. البته منظور استفاده از بالشت خیلی بلند نـیـسـت بـلـکـه بالا آمدن حدود 15 سانتی متر کافی است.

چه داروهایی بــرای ایــن بیماری تجویز می شــود ؟

داروهای ضد اسید معده بــه طور آزاد بــه فروش می رسند کــه حالت اسیدی محیط معده را خنثی می کنند. البته ایــن داروها بیماری را درمان نمی کـنـنـد امــا علائم آن را تسکین می دهند. داروهایی دیگری نــیــز وجود دارند کــه توسط پزشک بــا تشخیص دقیق بیماری تجویز می گردد.

چه مدت می توان خود درمانی را ادامه داد ؟

خود درمانی بــرای بهبود سوزش معده نباید بیشتر از 15 روز ادامه یابد. در واقع ایــن داروها بــرای طولانی مدت توصیه نمی شود. اگــر علائم بیماری ادامه یابد بــایــد حتما بــا پزشک مشورت گردد.

عوارض احتمالی رفلاکس معده چیست ؟

در طولانی مدت؛ بازگشت مکرر اسیدهای معده می تواند التهابات دردناکی در مخاط مری ایجاد کند. بــه همین دلیل رفلاکس مکرر؛ دردناک و طولانی مدت حتما نیازمند مراجعه بــه پزشک است.

سوزش معده بــا اولین لقمه شروع می شود. زمانی کــه یک لقمه از پیتزای گرم و چسبنده پپرونی را می بلعید؛ دستگاه گوارش وارد عمل می شود.

اسیدها بــه داخل معده سرازیر شده تــا غذاها را تجزیه کند. در بسیاری از افراد بــه دلیل نقص دریچه مری؛ اسیدهای معده بــه داخل مری بازگشت می کــنــد و باعث ایجاد احساس سوزش در قفسه سینه می شود. سوزش معده (ترش کردن)از مشکلات بسیار رایج می باشد کــه بسیاری از افراد از آن شکایت می کنند.

علل سوزش معده

زمانی کــه اولین لقمه را قورت می دهید؛ در طول مری حرکت کرده تــا وارد معده شود. دریچه پایینی مری کــه در محل اتصال مری بــه معده قرار دارد و اسفنکتور مری نام دارد باز شده تــا غذا از مری بــه معده سرازیر شود. ســپــس دریچه بــایــد بسته شــود تــا از برگشت اسیدها بــه داخل مری ممانعت کند. در بعضی افراد ایــن دریچه بــه درستی عمل نمی کــنــد و اجازه نمی دهد کــه اسید معده بــه داخل مری تراوش کــنــد و همین مسئله باعث ایجاد درد و آزار می شود. البته هــمــه افراد مبتلا بــه رفلکس اسیدی از سوزش معده رنج نمی برند و برعکس بسیاری از افراد مبتلا بــه سوزش معده دچار رفلکس اسیدی نیستند و ناراحتی آنها ناشی از اختلالات دیگری است.

علائم رفلکس اسیدی

نشانه سوزش معده احساس دردناک و سوزنده در وسط قفسه سینه است. ایــن درد معمولا بعد از صرف غذا شروع می شــود و تــا چند ساعت بعد از آن ادامه می یابد. ایــن ناراحتی مــمــکن اســت بــا دراز کشیدن و یــا خم شدن بدتر هم شود. سایر علائم سوزش معده شدید عبارتند از : احساس مزه ترش در پشت گلو؛ مشکل بلع و احساس چسبنده بودن غذا بــه قفسه سینه و یــا گلو؛ سرفه های مزمن و یــا حملات آسم نــیــز می تواند از دلایل رفلکس اسیدی باشد.

افراد تحت خطر

بعضی از عادت های خاص می تواند عملکرد دریچه مری را تحت تاثیر قرار دهد. اضافه وزن؛ خوردن وعده های غذایی سنگین؛ پوشیدن لباس های تنگ و استعمال دخانیات از جمله عوامل بروز ایــن اختلال می باشد.

احتمال ابتلا بــه بیماری رفلکس مری- معده

سوزش معده معمولا خطر جدی بــرای سلامت کل بدن بــه همراه ندارد. بــا ایــن حال اگــر بــه صورت شدید ؛ متوالی و پایدار بروز کــنــد بــه طوری کــه بیش از 2 مرتبه در هفته ایــن احساس را تجربه کنید می تواند دال بر ابتلا بــه بیماری رفلکس مری- معده باشد. عدم توجه بــه درمان ایــن اختلال می تواند منجر بــه التهاب ؛ زخم و تغییر سطح مری شــود کــه بعدها تبدیل بــه سرطان می شود.

کنترل سوزش معده

با تغییر جزئی در روال رژیم غذایی می توان ایــن عارضه را کنترل و درمان نمود. ابتدا بهتر اســت حجم هــر وعده غذایی را کم کنید. 3 تــا 4 ساعت قبل از خواب شام را صرف کنید و بعد از آن از خوردن هله هوله و یــا سایر خوراک ها اجتناب کنید. بعضی از غذاها بــا افزایش بیش از حد اسید معده و یــا شل کردن دریچه مری- معده ابتلا بــه سوزش معده را افزایش می دهد. مثلا گوجه فرنگی؛ پیاز؛ سیر؛ شکلات؛ نعناع؛ غذاهای چرب و مرکبات مثل پرتقال و گریپ فروت ایــن عارضه را تشدید می کند. همچنین لازم اســت سایر غذاهای چاشنی دار کــه ایــن اختلال را تحریک می کـنـنـد محدود کرد.

بعضی نوشیدنی ها مثل قهوه؛ چای؛ الکل و آب پرتقال نــیــز باعث بروز سوزش معده می شود. آب بهترین نوشیدنی می باشد کــه اسیدهای دستگاه گوارش را رقیق می کند.

در هنگام خواب سر خود را بالاتر از بدن قرار دهید. اگــر در شب دچار سوزش معده می شوید بهتر اســت بالشی بلندتر زیر سر قرار دهید. ایــن کار مانع از بازگشت اسید معده بــه داخل مری می شود. همچنین بهتر اســت بــه طرف چپ بدن قرار گیرید ؛ در ایــن حالت سوزش معده تخفیف می یابد.

از پوشیدن لباس های تنگ اجتناب کنید. برداشتن فشار از روی امعاء و احشا روش مناسبی بــرای پیشگیری از ابتلا بــه سوزش معده می باشد.

درمان سوزش معده و رفلاکس

درمان سوزش معده و رفلاکس

ریفلاکس و سوزش معده در دوران بارداری

دلایل ایجاد سوزش سرمعده در دوران بارداری چیست ؟

در طی فرآیند معمولی هضم؛ غذا از مری بــه سمت معده می‌رود؛ در ایــن بین غذا از بخش ماهیچه‌ای در انتهای مری بــه نام اسنفکتر نــیــز می‌گذرد و ســپــس وارد معده می‌شود. در واقع اسفنکتر دریچه‌ی ورود غذا بــه معده است. هنگام غذا خوردن ایــن دریچه باز می‌شود و غذا می‌تواند وارد معده شود؛ پــس از آن؛ اسفنکتر بسته می‌شود تــا اسید معده بــه سمت مری  برگشت نکند. وقتی بــه سوزش سرمعده یــا «ریفلاکس معده» مبتلا می‌شوید؛ در واقع اسفنکتر کاملاً بسته نمی‌شود ومقداری اسید بــه سمت مری برمی‌گردد. برگشت اسید مــمــکن اســت سبب درد و سوزش در ناحیه قفسه سینه شود. در دوران باردای؛ هورمون‌هایی در بدن ترشح می‌شوند کــه مــمــکن اســت سبب شل شدن ماهیچه‌ی اسفنکتر شوند. در نتیجه مقداری اسید بــه مری بازمی‌گردد؛ بــه ویژه وقتی غذا زیاد می‌خورید یــا در حالت خوابیده قرارمی‌گیرید. علاوه بر این؛ بــا بزرگ شدن جنین در ماه‌های هفتم بــه بعد؛ رحم فشار بیشتری بــه معده وارد می‌کند. همین فشار نــیــز مــمــکن اســت سبب برگشت اسید معده بــه مری شود.

آیا ریفلاکس معده در زنان نشانه‌ی بارداری اســت ؟

البته مــمــکن است؛ امــا لزوماً چنین نیست. در هــر حال اگــر دچار سوزش سرمعده شده‌اید و نشانه‌های دیگر بارداری مانند قطع پریود ماهانه و تهوع نــیــز دارید می‌توانید آزمایش بارداری انــجـام دهید.

آیا بارداری سبب سوزش سردل می‌شود ؟

بارداری احتمال ایجاد سوزش سرمعده یــا ریفلاکس را افزایش می‌دهد. در طی سه ماهه‌ی اول بارداری؛ ماهیچه‌های مری؛ کندتراز همیشه غذا را بــه ســوی معده می‌فرستند و معده هم زمان بیشتری لازم دارد تــا خالی شــود و غذا را بیرون بفرستد؛ ایــن کار سبب می‌شود کــه میزان جذب مواد غذایی در معده افزایش یابد امــا بــه هــر حال مضرات نظیر سوزش سرمعده نــیــز مــمــکن اســت همراه داشته باشد.

در طی سه ماهه‌ی سوم بارداری؛ رشد جنین مــمــکن اســت معده را از حالت عادی‌اش خارج کــنــد و سبب سوزش سرمعده شود. البته هــر زنی شرایط متفاوتی را در حین بارداری تجربه می‌کند و ایــن علائم لزوما بــرای هــمــه یکسان نـیـسـت و بــه عواملی بسیاری نظیر حالت روحی؛ رژیم غذایی؛ و عادات روزانه بستگی دارد.

چگونه سوزش سرمعده را در دوران باردای متوقف کنیم ؟

خلاصی از سوزش سرمعده در دوران بارداری همراه بــا آزمون و خطاست. تغییر عادات روزمره بــرای کاهش سوزش سرمعده یکی از سالم‌ترین روشها بــرای مادر و نوزاد است. بــرای مثال :

• وعده‌هایی غذایی کوچکتری بخورید و بــا غذا؛ مایعات نخورید. در عوض بین وعده‌های غذایی؛ آب بنوشید.

• آهسته غذا بخورید و هــر لقمه را کاملاً بجوید.

• از غذا خوردن؛ درست پیش از خوابیدن؛ پرهیز کنید.

• از خوردن غذاهای محرکِ معده مانند شکلات؛ خوراکی‌های چرب و پرادویه؛ و غذاهای ترش و نوشیدنی‌های کافئینی پرهیز کنید.

• تــا یک ساعت بعد از صرف غذا؛ در حالت خوابیده قرارنگیرید. در عوض بــه آهستگی قدم بزنید تــا بــه هضم غذا کمک کنید.

• لباس‌های راحت بپوشید.

• وزن خود را در حد سلامتی حفظ کنید.

• هنگام خوابیدن بخش بالایی بدن‌تان را بــه کمک بالش بالاتر نگه دارید.

• بــه سمت چپ بخوابید – اگــر بــه سمت راست بخوابید معده بالاتر از دریچه‌ی اسفنکتر قرارمی‌گیرد و مــمــکن اســت سبب برگشت اسید معده بــه مری شود.

• پــس از غذا آدامس بدون شکر بجوید. افزایش بزاق دهان می‌تواند اسید برگشتی بــه اسفنکتر و مری را خنثی کند.

• هنگام احساس سوزش سرمعده؛ کمی ماست بخورید یــا شیر بنوشید تــا حالت سوزش از بین برود.

• کمی عسل بــه چای بابونه یــا آب گرم بیافزایید و بنوشید.

درمان‌های دیگری نظیر طب سوزنی و مدتیشین نــیــز وجود دارند کــه قبل از استفاده از آنها بــایــد بــا پزشکتان مشورت کنید.

آیا استفاده از داروهای سوزش سرمعده در دوران بارداری بی‌خطر هستند ؟

بیشتر پزشکان استفاده از داروهای آنتی اسید را کــه حاوی مقدار زیادی سدیم هستند توصیه نمی‌کنند؛ زیــرا سبب جمع شدن مایعات در بافت‌های بدن می‌شوند. همچنین داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیم (آلومینیم هیدروکساید یــا آلومینیم کربنات) نــیــز توصیه نمی‌شود. امــا داروهایی کــه حاوی کربنات کلسیم یــا منیزیوم هستند بهترین انتخاب هستند. امــا بهتر اســت در سه ماهه‌ی آخر بارداری از ایــن نوع داروها نــیــز استفاده نشود.

درمان سوزش معده ؛ درمان سوزش معده و رفلاکس

درمان سوزش معده بــا داروهای گیاهی

آلوئه ورا :

عصاره‌ی آلوئه‌ورا بــه هضم غذا کمک می‌کند و بــرای درمان التهاب مفید است. ایــن ماده بــه کاهش تحریک حاصل از برگشت اسید معده کمک می‌کند. آلوئه‌ورا حاوی موادی مانند پولی‌ساکاریدها و گلیکوپروتئین‌هاست کــه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. در عین حال پولی‌ساکاریدها بــه ترمیم پوست کمک می‌کنند و گلیکوپروتئین‌ها بــرای کاهش درد و التهاب مفید هستند.

خوردن ژل آلوئه‌ورا پیش از غذا مفید است. مقداری از ایــن ژل را می‌توانید همراه چای یــا آبمیوه نــیــز میل کنید. آب آلوئه‌ورا شامل ویتامین‌های مختلف؛ موادمعدنی و آنزیم‌های مفید بــرای سیستم ایمنی است. همچنین ایــن گیاه؛ شامل فیبر اســت کــه بــه تنظیم حرکات روده و کاهش یبوست نــیــز کمک می‌کند.

شیرین بیان :

این گیاه معده را بــا یک ماده ژل مانند پوشش می‌دهد و از تحریک آن جلوگیری می‌کند. ایــن گیاه بــه صورت تنتور یــا چای در دسترس است. ریشه‌ی شیرین بیان بــه صورت چای و قرص در بازار موجود است. ایــن گیاه بــایــد بــا مشورت پزشک استفاده شــود زیــرا حاوی ماده‌ای بــه نام گلیسیریزین اســت کــه مــمــکن اســت عوارض ناخواسته بــه همراه داشته باشد.

علاوه بر ایــن شیرین بیان بــرای کاهش فشار خون نــیــز مفید است. قرص‌های جویدنی کــه از گیاه تهیه می‌شود نــیــز مــمــکن اســت عوارض جانبی داشته باشد. ایــن ماده بــایــد بــا بزاق دهان مخلوط شــود و بــه شکل کپسول تاثیری ندارد. قرص‌های جویدنی ۱ تــا ۲ بار در روز پیش از غذاها بــایــد مصرف شود.

سنبل ختایی :

گیاهی دارویی اســت کــه ریشه؛ میوه و دانه‌های آن خواص دارویی دارد.این گیاه بــه همراه ۵ گیاه دارویی دیگر مصرف می‌شود و در بهبود نشانه‌های ریفلاکس معده بسیار مفید است. عصاره‌ی آن را بــا عصاره‌ی سیر و هویج و رازیانه مخلوط کنید و سه بار در روز هــر بار یک میلی‌لیتر از آن را استفاده کنید.

زیره (کراویه) :

خواص التیام بخش دارد. دانه و روغن هم بــرای درمان سوزش سرِدل استفاده می‌شود. علاوه بر ایــن زیره ضد یبوست و ضد باکتری‌های مضر بدن است؛ بــه هضم غذا کمک می‌کند و درد معده و روده را بهبود می‌بخشد. همچنین زیره بــرای درمان سندروم روده‌ی تحریک و سوءهاضمه بسیار مفید است. حدود ۲ میلی‌گرم از اسانس یــا عصاره‌ی آن را سه بار در روز می‌توانید مصرف کنید.

بابونه :

گل ایــن گیاه در داروها استفاده می‌شود. ماده شیمیایی موجود در ایــن گیاه سبب کاهش التهاب می‌شود. ۵۰ قطره از تنتور ایــن گیاه را سه بار در روز میل کنید. استفاده طولانی مدت از ایــن گیاه مــمــکن اســت سبب بروز حساسیت شود.

جلبک دریایی فوکوس : ۵ تــا ۱۰ میلی‌گرم از ایــن گیاه کــه بــه صورت کپسول باشد سه بار در روز مصرف شود. مصرف ایــن گیاه عوارض جانبی مربوط بــه مسمومیت ید در بردارد. خواص آن کمک بــه هضم غذا؛ رفع یبوست و کمک بــه سیستم گوارش است. در درمان نشانه‌های ریفلاکس معده بسیار مؤثر است.

بادرنجبویه :

برای درمان نفخ معده و روده استفاده می‌شود. استفاده از ایــن گیاه عوارض جانبی ندارد امــا در صورتی کــه بــا گیاهان دیگر استفاده شــود مــمــکن اســت سبب حساسیت پوستی مانند راش یــا خارش پوستی شود.

خار مریم :

برای درمان موقتی سوزش سرِدل استفاده می‌شود. چــون سرشار از کلسیم اســت بــرای ریفلاکس اسید معده مفید است. امــا بیشتر از ۲۰۰ گرم از شیره‌ی آن نباید مصرف شود.

نعناع :

سبب کاهش زخم‌های گوارشی و نشانه‌های آن می‌شود. در ایــن مورد بــایــد حتماً از کپسول‌های روکش دار ۲ تــا ۳ بار در روز مصرف کرد. هــر کپسول حاوی ۰.۲ میلی‌گرم عصاره‌ (اسانس) نعناع است.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

یک دیدگاه برای “درمان سوزش معده”

  1. \n45
    نیما

    با سلام با تشکر از مطالب سایت شما که به من خیلی کمک کرد من جدیدا از قرص ultop استفاده میکنم و خیلی راضی هستم و هیچگونه عوارضی روی من نداشته است