درمان عفونت واژن

مجموعه: پزشکی

درمان عفونت واژن

درمان عفونت واژن

ترشحات واژن در خانمها شامل یکسری باکتری های مفید اســت کــه بــرای حفظ سلامت آن ضروری و بسیار لازم هستند ... در مواردی وجود دارد یک ترشحات بوی نا مطبوع داشته و سبب ناراحتی فرد و زوج او می شــود .توصیه های زیر شما را درکاهش و رفع بوی نا مطبوع دستگاه تناسلی کمک می کند.محیط دستگاه تناسلی در زن و مرد از مناطقی اسات کــه اگــر بــه نظافت آن توجه نشود باعث بروز آلودگی شدید و حــتـی بیماریهای گسترده می شــود .

لکوره خود یک بیماری نـیـسـت بـلـکـه تظاهری از تخمک گذاری یــا یک بیماری موضعی یــا سیستمیک هست .

در هــر سنی مــمــکن اســت دیده شــود و تقریبا کلیه زنان را در دوره ای از عمر مبتلا می کــنــد ... شایعترین علت آن عقونت قسمت تحتانی اعضای تناسلی اســت ... علل دیگر عبارتند از التهاب ؛ تحریک استروژنی ؛ تحریک روحی ؛ تومورها و محرومیت استروژنی .

ترشحات لکوره معمولا بــه علت وجود سلولهای کنده شده از مخاط یــا سلول های شرکت کننده در التهاب سفید رنگ اســت .

وجود مقدار کمی ترشح موکوس واژنی بــه طور ثابت امری کاملا طبیعی اســت امــا در صورتی کــه مقدار ترشح زیاد و موجب آلوده کردن لباس گردد یــا همراه بــا درد و ناراحتی باشد صورتی غیر طبیعی پیدا می کــنــد .

در بانوان غدد داخل واژن و دهانه رحم بــه طور مداوم مقدار کمی مایع ترشح می کنند. ایــن مکانیسم کمک بــه سلامت و پاک شدن مجرای تناسلی می کند. ایــن ترشحات اکثراً بیرنگ و یــا حداکثر شیری کم رنگ و بدون بو هستند؛ ولیکن بسته بــه سیکل ماهیانه در خانم ها رنگ و غلظت آن تغییر پذیر است. بــه طوریکه در زمان تخمک گذاری؛ حاملگی؛شیر دادن و نزدیکی جنسی مقدار ایــن ترشحات بیشتر می شــود ... بنابراین بــا توجه بــه نکات ذکر شده بــایــد توجه داشت کــه افزایش ترشحات واژن در زنان در بسیاری موارد طبیعی است؛ بــه ویژه اینکه ترشحات باعث مرطوب شدن مجرای تناسلی زنان می شود؛که ایــن خود کمک بسیار در پیشگیری از بیماری گوناگون در ایــن ناحیه می کند.

ترشح از واژن؛ علامت شایعی است. فرد گرفتار مــمــکن اســت مدتی تحمل کــنــد و نگرانی ناشی از ایــن کــه آیا بــه بیماری مقاربتی مبتلا شده یــا نه را بــه جان بخرد؛ یــا اینکه مــمــکن اســت همین نگرانی باعث مراجعه بــه ایــن پزشک و آن پزشک و حــتـی متخصص زنان یــا متخصص ارولوژی شود. آیا هــر نوع ترشح واژن نشانه بیماری است؟ چــه موقع بــایــد نگران بود؟ ایــن ترشحات بــا چــه مکانیسمی ایجاد می‌شوند؟ مقاله زیر بــه ایــن پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. اول از هــمــه بــایــد دانست کــه ترشحات واژن دو نوعند.

ترشحات طبیعی (فیزیولوژیک) و ترشحات غیر طبیعی کــه نیاز بــه درمان دارند. امــا کدام ترشحات طبیعی هستند و کدام غیرطبیعی ؟

هر خانمی کیفیت طبیعی ترشحات خود را می‌داند و در واقع می‌داند کــه چــه ترشحاتی در وی قابل قبول اســت و کدام ترشحات بیش از حد طبیعی است. امــا نکته اینجاست کــه کیفیت و کمیت ترشحات واژن در هــر زن در طول زمان و حــتـی در طول یک دوره ماهانه می‌تواند تغییر کند؛ مثلاً ترشحات قبل از بلوغ بــا ترشحات دوران بارداری و ترشحات پــس از یائسگی متفاوت است. بــه همین ترتیب؛ هورمون‌ها تاثیر مهمی روی ترشحات واژن دارند و در نتیجه بارداری یــا مصرف قرص‌های ضدبارداری ترشحات واژن را تغییر می‌دهد. در طول قاعدگی و دوره پــس از زایمان هم کیفیت یــا میزان ترشحات مــمــکن اســت تغییر کند. حــتـی عواملی مثل ورود منی بــه داخل واژن یــا عادات مربوط بــه بهداشت فردی هم روی ایــن ترشحات موِ‌ثر است.

ترشح زیاد تر از معمول ؛ مــمــکن اســت بــا بوی بدن توام شــود و آن را افزایش دهد کــه در ایــن حالت استحمام زیاد و خشک کردن اعضای تناسلی کافی اســت امــا در صورتی کــه بوی زننده داشته باشد حاکی از عفونت واژن است.

این ترشحات بــا درد یــا بدون درد و ناراحتی مــمــکن اســت بــا خارش همراه باشد کــه معمولا هنگام آلوده شدن مدخل واژن بــه ادرار عارض می شــود ... نواحی تناسلی بیمار مــمــکن اســت دچار حالت تحریک و التهاب بــا شــد بــه علاوه گاه پروکتیت و درد بــه هنگام نزدیکی وجود دارد ... در بعضی حالات هم علامت خاصی بــه جز ترشح وجود ندارد .

در افرادی کــه دارای ایــن مشکل می باشند آزمایش خون مــمــکن اســت شواهدی از وجود عفونت خفیف بدن را نشان دهد ... تهیه فورتی میکروسکپی از ترشحات واژن و آزمایش سلول شناسی آن بــرای کلیه زنان بالاتر از ۲۵ سال و در مواردی کــه احتمال وجود سرطان در کار باشد ؛ ضروری اســت .

لکوره در صورتی کــه بــا تست سرولوژیک مثبت همراه باشد مــمــکن اســت مربوط بــه سفلیس باشد .

واژینیت چیست ؟

به عفونت دستگاه تناسلی زنان کــه در اثر باکتری یــا عوامل بیماری زا می باشد گفته می شود.

پیشگیری از واژینیت :

در هنگام مقاربت بــایــد مرد از واسائل پیشگیری و حفاظتی استفاده کــنــد تــا از عقونت جلوگیری بــه عمل آید ... همچنین تجویز آنتی بیوتیک بمدت طولانی مدت مــمــکن باعث رشد قارچ کاندیدا و واژینیز ناشی از آن شود.

راه های درمانی :

الف – درمان های اختصاصی :

عفونت بــا داروهای کــه در زیر نام برده شده اند درمان می شــود ؛ هرگاه مقاومت میکربی عارض شــود یــا بیمار بــه دارو حساسیت نشان دهد بلافاصله بــایــد دارو قطع شــود و داروی دیگری جانشین آن نمود .

– واژینیت ناشی از تریکوموناواژینالیس :

این نوع عفونت توسط یک انگل میکروسکوپی بوجود می آید کــه علائم آن غالباً بلافاصله بعد از شروع خونریزی قاعدگی بــه اوج خود می رسد .دوره کمون تقریباً ۲۰ روز می باشد و علائم بصورت ترشحات کف آلود و فراوان و درد و تحریک موضعی می باشد ... سوزش ادرار و مقاربت دردناک و درد مبهم قسمت تحتانی شکم مــمــکن اســت وجود داشته باشد و گاهی اوقات ؛ خارش شایعترین علامت موضعی در ایــن بیماران می باشد و ترشح فراوان و کف آلود بــه رنگ سفید مایل بــه زرد تــا سبز دیده می شــود .قبل از درمان بــایــد یک پاپ اسمیر ( تست ترشحات دهانه رحم ) انــجـام گیرد و ســپــس براساس جواب پاپ اسمیر و تائید تشخیص توسط پزشک و یــا ماما ؛ درمان انــجـام گیرد .

مترونیدازول بــه مقدار ۲۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز بــه مدت یک هفته تجویز می شــود .

درمان بــا دوز بالا بــه مدت ۵-۳ روز؛ تجویز همزمان مترونیدازول خوراکی و مهبلی و تزریق وریدی مترونیدازول می باشد .اگر علائم بیماری بعد از درمان باقی بمانند؛ توصیه می شــود کــه مجدداً بــه پزشک معالج خود مراجعه شــود .تمام شرکای جنسی؛ حــتـی اگــر بدون علامت باشند بــایــد درمان گردند؛ چرا کــه بسیاری از زنان از شریک جنسی درمان نشده خود مجدداً آلوده می شوند. بــه زوجین توصیه می شــود کــه تــا پایان دوره درمان و از بین رفتن علائم ؛ از نزدیکی جنسی خودداری کـنـنـد .

در سه ماهه اول بارداری مصرف مترونیدازول توصیه نمی شــود ؛ در ایــن حالت می توان از کلوتریمازول موضعی استفاده نمود .

درمان در زنان غیر باردار : آزیترومایسین ۱ گرم از طریق دهانی در یک روز و یــا داکسی سیکلین ۱۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز بــه مدت ۷ روز و یــا اریترومایسین اتیل ساکسینات ۸۰۰میلی گرم ۴ بار در روز بــه مدت ۷ روز .

– واژینیت ناشی از کاندیدا البیکانس :

تجویز داروهای ضد بارداری را بــایــد متوقف نمود و بــه جای آن موقتا از کاندوم استفاده کرد.

شیاف های واژنی ۱۰۰ میلی گرمی Clotrimazole یــا کرم های ۲% Miconazole هــر شب موقع خواب بــه مدت یک هفته بسییار موثر اســت .

– واژینیت ناشی از کورینی باکتریوم واژینال و کلامیدیا :

شایعترین بیماری مقاربتی اســت ... کــه در افراد جوانتر از ۲۵ سال و در زنان مجرد و در زنانیکه از روشهای غیر سدی جهت پیشگیری از بارداری استفاده می کـنـنـد ؛ شیوع بیشتری دارد .

کلامیدیا یک انگل باکتریایی اســت کــه علائم آن بصورت لکه بینی بین قاعدگی ها بــا یــا بدون تایید عفونت دستگاه تناسلی فوقانی می باشد .

آمپی سیلین بــه مقدار ۵۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز از راه دهان بــه مدت ۵ روز مصرف شــود .

مترونیدازول بــه مقدار ۵۰۰ میلی گرم از راه دهان ۲ بار در روز بــه مدت ۵ روز بــه کار رود .

– واژینیت اتروفیک یــا Senile Vaginitis :

شیاف واژنی حاوی ۰٫۵ میلی گرم دی اتیل استیل بسترول هــر ۳ روز یک عدد بــه مدت ۳ هفته استعمال شــد و ســپــس یک هفته بــرای ایجاد ایجاد قاعدگی ( پریود ) استعمال دارو را قطع می کـنـنـد و مجداد بههمین روش ۳ هفته و یک هفته درمان را بــه طور نا محدود ادامه می دهند ... همین درمان را نــیــز می توان بــا کرم واژینال Dienestrol ( دو اپلیکاتور در روز بــه مدت ۳ هفته بــا یک هفته استراحت ) بــه مدت نامحدود ادامه داد.

ب- درمان های عمومی :

استفاده از تامپون های داخلی مربوط بــه دوران پریود باعث کاهش رطوبت واژن و خارش و بوی بد می شــود .

آلودگی های تریکومونا و کاندیدا مستلزم درمان هــر دو طرف یعنی زن و شوهر بــه صورت همزمان بــایــد باشد.

ج – درمان های موضعی :

شستشوی مرتب بــا محلول آب نمک و اسید استیک ( ۲ قاشق غذاخوری سرکه سفید در هــر لیتر آب ) می تواند در درمان لکوره مفید باشد ... دوش های قلیایی نباید هرگز بــه کار رود زیــرا موجب بالا رفتن PH واژن شده تضعیف فلوره واژن را در پی خواهد داشت.

موارد زیر در بهداشت دستگاه تناسلی-ادراری بویژه خانم ها بسیار کمک کننده اســت :

•زدودن موهای زائد ناحیه دستگاه تناسلی-ادراری ... استفاده از موبرهای بهداشتی کــه در داروخانه موجود می باشد و در اسلام نــیــز بــه استفاده از ان توجه زیادی شده بسیار مناسب اســت و در از بین بردن میکروب و باکتری های مرده محیط بسیار کمک می کــنــد .

•استفاده از لباس زیر – شورت – مناسب : هیچگاه از لباس زیر ارزان کــه از جنس مواد نا مناسب تهیه می شــونــد استفاده نکنید

•استفاده مرتب و دقیق از لباس زیر و شورت تمیز : اجازه ندهید شورت بــه ترشحات شما مرطوب شــود ... ترشحات کــه سبب رطوبت و لک روی شوت می شــونــد مواد آلوده و باکتری های مرده هستند کــه باعث تشدید بوی دستگاه تناسلی-ادراری می شوند.

•شستشوی مرتب و دقیق دستگاه تناسلی ... خانمها بدلیل شکاف و شیارهای موجود در دستگاه تناسلی-ادراری بــایــد درنظافت خود بویژه بــا آبگرم دقت کـنـنـد .

•استفاده از مواد معطر و خوشبو کننده توصیه نمی شــود ... چــون سبب نابودی باکتری های مفید محیط دستگاه تناسلی-ادراری شده و ایــن سبب بروز مشکلاتی در آینده بــرای شما می شــود .

•سعی کنید محیط مدخل واژن را تمیز نگه دارید

•از نوار بهداشتی ارزان استفاده نکنید و در تهیه نوار بهداشتی نکات و علائم معتبر و استاندارد را رعایت کنید .

•در دوره پریودی خود حتما حداقل هــر ۳ ساعت و حداکثر هــر ۶ – ۱۲ ساعت نوار بهداشتی را تعویض کنید .

چه زمانی ایــن افزایش ترشح طبیعی نـیـسـت ؟

اگر افزایش ترشح باعث تغییر رنگ؛ بو ؛ التهاب ناحیه تناسلی؛ خارش؛ سوزش بشود غیر طبیعی خواهد بود بــه ویژه اینکه اگــر بیمار در زمان عادت ماهیانه نباشد ولیکن ترشح خونی داشته باشد؛ حتماً بــایــد بــه پزشک مراجعه کند.

چه چیز باعث ایــن تغییرات می شــود ؟

هر عاملی کــه تغییر در محیط طبیعی واژن بدهد؛ و بــه عبارتی PH آن را تغییر بدهد؛ سبب افزایش ترشح غیر طبیعی از واژن می شــود مانند: استفاده از بعضی صابونها؛ آنتی بیوتیکها؛ بیماری قند؛ حاملگی؛ عفونتها؛ و یــا حــتـی پاک کردن مجرای تناسلی توسط اسپری های مخصوص ناحیه تناسلی و یــا Vaginal douchمی توانند ایــن مشگل را سبب شوند.

چگونه Vaginal Douching سبب عفونت می شــود ؟

بسیاری از بانوان فکر می کـنـنـد ایــن روش بسیار خوبی بــرای پاکیزه نگهداشتن واژن است. اگــر چـنـانـچه احساس بو در ناحیه تناسلی می کنید ایــن بو اکثراً از قسمت خارجی دستگاه تناسلی اســت و شما می توانید بــا آب و صابون قسمت خارجی دستگاه تناسلی را تمیز نگاه دارید و همان حمام روزانه بــرای ایــن پاکیزگی کافی است.

در حالیکه بــا گرفتن دوش واژینال و استفاده از مواد شیمیائی محیط طبیعی واژن را بــه هم می ریزید کــه ایــن خود سبب عفونت می شود. از طرفی دیگر توسط Vaginal Douching (شستشوی واژن) باکتریهای موجود در واژن را بــه قسمت دهانه رحم خود و خود رحم روانه می کنید کــه ایــن خود سبب عفونت در ایــن نواحی خواهد شد.

چه عوامل دیگری سبب افزایش ترشح واژن می شــونــد ؟

افزایش ترشح واژن بــه گونه غیر طبیعی بــه دلایل گوناگون خواهد بود کــه بــه طور کلی بــه نام Vaginitis نامیده می شوند.

1- عفونتهای قارچی واژن :

درواژن زنان قارچ بــه مقدار کم بــه طور طبیعی زندگی می کند؛ محیط اسیدی واژن مانع از رشد ایــن قارچها می شود. حال اگــر بــه دلیلی از اسیدی بودن محیط واژن کاسته شــود قارچها رشد بیشتر خواهند کــرد و سبب عفونت قارچی در واژن می شوند. حاملگی؛ بعضی از آنتی بیوتیکها؛ مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی؛ بیماری قند؛ استفاده از کورتون ؛ زمان سیکل ماهیانه؛ روابط جنسی؛ نــیــز از عواملی هستند کــه باعث تغییر محیط طبیعی واژن و افزایش رشد قارچها و در نتیجه باعث عفونت در واژن می شوند.

علائم عفونت قارچی چیست ؟

باید بگویم کــه ایــن بیماری بسیار شایع است. بیمار احساس نارحتی در ناحیه تناسلی دارد کــه بــه صورت سوزش؛ خارش در دهانه واژن و در قسمت خارجی ناحیه تناسلی احساس می شود. ترشحات واژن بــه رنگ سفید و بسیار غلیظ در می آید کــه می توان آن را بــه شکل تکه های ریز پنیر مانند دید. بیمار احساس سوزش در زمان نزدیکی دارد. و همینطور احساس تورم در قسمت خارجی دستگاه تناسلی می کند.

ولیکن بــه یاد داشته باشید کــه اگــر مکرراً و یــا بــه گونه شدید بیماری مبتلا شوید کــه گاهی هم بــه درمان جواب نمی دهد و بلافاصله پــس از درمان بیماری باز می گردد بــایــد از نظر سایر بیماریهای سیستمیک بــه ویژه بیماری قند بررسی شوید.

چگونه درمان می شوید ؟

درمان ایــن بیماری بسیار ساده و معمولا بــا استفاده از کرمهای موضعی ضد قارچ مخصوص دستگاه تناسلی بانوان و یــا گاهی هم اگــر قادر بــه استفاده از کرم واژینال نباشید؛ بــا خوردن دارو درمان پذیر می باشد. گاهی توسط داروهائی کــه احتیاج بــه نسخه پزشک ندارد ایــن بیماری بــه راحتی درمان پذیر است. ولیکن باز هم تکرار می کنم؛ چـنـانـچه حامله هستید و یــا بــه طور مکرر درگیر ایــن بیماری می شوید؛ بــایــد حتماً بــه پزشک خود مراجعه کنید کــه علت اصلی را جویا شوید.

چگونه از ابتلا مکرر بــه ایــن بیماری پیشگیری کنیم ؟

به نکات زیر توجه داشته باشید.

•حتماً از شورت های کتانی استفاده کنید.

• تــا آنجا کــه مــمــکن اســت از پوشیدن شورت های پلاستیکی و یــا بسیار تنگ و چسبان خودداری کنید.

از کاغذهای توالت حاوی مواد معطر و رنگی؛ Tampon؛ Pad های معطر و Bubble Bath و یــا بــه طور کلی نشستن در وان حمام پرهیز کنید.

• اگــر باز هم گرفتار عفونت مکرر قارچی واژن شدید بــه پزشک خود حتماً مراجعه کنید بــه دو دلیل نخست اینکه مــمــکن اســت علت بیماریهای سیستمیک بدن باشد و دو م گاهی لازم اســت کــه پزشک شما را بــرای مدت چند ماهی روی درمان بگذارد کــه از تکرار عفونت جلوگیری شود.

آیا همسر شما بــایــد درمان بشود ؟

در ایــن عفونت یــا ر شما احتیاج بــه درمان ندارد و ایــن بیماری اکثراً او را گرفتار نخواهد کــرد مگر اینکه همسر شما مشکل دیگری ازنظر بیماری سیستمیک داشته باشد.

2-عفونت های میکروبی واژن

این عفونت Bac terial Vaginitis خوانده می شود.

محیط واژن حاوی نوعی باکتری اســت کــه بــه نام باکتری خوب واژن معروف اســت و همینطور حاوی باکتری دیگری اســت کــه بــه نام Anacrobes نامیده می شوند. گاهی بدون دلیل ویژه ایــن نوع باکتری بیش از انداره رشد کرده و سبب بیماری می شوند.

عفونت های میکروبی واژن چــه علائمی دارند ؟

گاهی بیمار اصلاً علائمی ندارد؛ گاهی ایــن بیماری سبب افزایش ترشح واژن می شــود کــه اکثراً آبکی است. یــا گاهی رنگ زرد کمرنگ یــا پررنگ تر دارد. گاهی بودار می شــود کــه بــه اصطلاح Fishy Smell خوانده می شــود کــه بیماران ایــن بو را اکثراً پــس از نزدیکی بــا همسر احساس می کنند؛ و گاهی بیمار احساس سوزش و خارش دارد.

عفونت های میکروبی واژن چگونه تشخیص داده می شــود ؟

به پزشک مراجعه کنید. ترشح شما را در مطب آزمایش می کــنــد و بلافاصله تشخیص داده خواهد شد.

آیا ایــن نوع عفونت از طریق نزدیکی منتقل می شــود ؟

اگر چــه ایــن بیماری در بانوانی کــه فعالیت جنسی دارند بیشتر دیده می شــود ولیکن ارتباطی بــه نزدیکی ندارد و یار مقابل هم احتیاج بــه درمان ندارد. مگر اینکه بیمار مکرراً گرفتار ایــن بیماری بشود.

عفونت های میکروبی واژن چگونه درمان می شــود ؟

با تمام سادگی ایــن بیماری احتیاج بــه درمان دارد چراکه اگــر درمان نشود عفونت بــه سمت دهانه رحم؛ رحم و لوله ها می رود و سبب مشکلات بسیار و بدتری خواهد شد. بــه ویژه اگــر اینکه زن حامله باشد. ایــن بیماری را می شــود بــه طور موضعی و یــا خوراکی درمان کــرد ولــی درمان ایــن بیماری حتماً احتیاج بــه مراجعه بــه دکتر و نسخه پزشک دارد .

عفونت شایع دیگر واژن Trichumoniasis است.

عامل ایــن بیماری یک نوع انگل بــه نام تریکومونا اســت کــه اکثراِ در اثر نزدیکی بــا فرد مبتلا ؛ بیمار درگیر آن خواهد شد. گاهی بیمار مدتها ایــن بیماری را دارد بدون اینکه علائمی داشته باشد.

چه علائمی دارد ؟

افزایش ترشح واژن؛ تغییر رنگ آن بــه صورت آبکی؛ یــا زرد رنگ و یــا گاهی سبز کمرنگ؛ بوی بد؛ خارش و سوزش؛ درد و سوزش در هنگام دفع ادرار از علائم آن است. اکثراً احتیاج بــه درمان خوراکی دارد. در ایــن نوع گرفتاری همسر بیمار هم بهتر اســت کــه درمان بشود.

در اینجا بــایــد یاد آور شوم کــه عفونتهای دیگر ناحیه تناسلی در ارتباط بــا رابطه جنسی ونزدیکی بیمار بــه آنها مبتلا می شــود ازقبیل «کلامید یا»؛ سوزاک؛ هم می تواند سبب افزایش ترشح واژن بشود؛ ولیکن اینها عفونت هائی هستند کــه ابتدا دهانه رحم را گرفتار می کـنـنـد و گاهی تنها علامت آنها افزایش ترشح واژن اســت کــه در ایــن نوع عفونتها زن و مرد هــر دو بــایــد درمان بشوند. ولیکن بــه خاطر داشته باشید کــه در ایــن مقاله فــقــط سخن بر سر عفونت های شایع ناحیه واژن اســت نه سایر قسمتهای تناسلی

علائم و پیشگیری از عفونت واژن

علائم و پیشگیری از عفونت واژن

نکاتی کــه بــرای پیشگیری از عفونت واژن بــایــد رعایت شــود :

۱- هرگز از Vaginal douche استفاده نکنید

۲- از مواد عطری- اسپری عطری؛ Tamponsو همینطور از Pad های معطر در زمان خونریزی ماهیانه پرهیز کنید.

۳- همیشه شورت های کتانی کــه زیاد هم تنگ و چسبان نباشند؛ بپوشید.

۴- همیشه ناحیه تناسلی و مقعد را از جلو بــه عقب پاک کنید ایــن روش تــا آنجا کــه مــمــکن اســت از انتقال عفونت از ناحیه رکتوم بــه واژن جلوگیری خواهد شد.

۵- گاهی ایــن خارش و سوزش در ناحیه تناسلی مــمــکن اســت بــه دلیل آلرژی بــه مواد پاک کننده باشد در ایــن صورت بهتر اســت کــه پودر لباسشوئی و کاغذ یــا مایع نرم کننده پارچه را در موقع شستشو عوض کنید.

۶- گاهی کاندوم یــــا «دیافراگم» و یــا Sperm Killing Gel کــه بــرای پیشگیری از حاملگی مصرف می شــود مــمــکن اســت سبب حساسیت و خارش و سوزش در ناحیه واژن بشود؛ در اینصورت بهتر اســت روش دیگری را جایگزین کنید.

۷- پــس از دوش روزانه ناحیه خارجی تناسلی را بــا حوله خوب خشک کنید.

درمان عفونت واژن بــا سیر

سیر؛ مخمرها را از بین می‌برد. آن‌هایی کــه اهل نان درست کردن هستند خوب می‌دانند کــه هنگام پف کردن و ور آمدن خمیر نان نباید بــه آن سیر اضافه کــرد زیــرا مخمرهای درون خمیر را از بین می‌برد. به‌جای ایــن کار؛ سیر را بعد از پف کردن خمیر؛ قبل از آن‌که آن‌را در فر بگذارند اضافه می‌کنند.

یک حبه سیر می‌تواند بــه راحتی عفونت ناشی از مخمرها را از بین ببرد. اگــر عفونت در مراحل اولیه باشد راحت‌تر درمان می‌شود. زنانی کــه اغلب بــه عفونت‌های مخمری دچار می‌شوند بــا حسی کــه در ابتدای ابتلا دچار می‌شوند بــه خوبی آشنا هستند. در روز اول؛ فــقــط کمی قلقلک و خارش احساس می‌شود کــه می‌آید و می‌رود. روز بعد؛ یــا گاهی دو یــا سه روز بعد؛ ترشحات واژنی بــه سفیدی می‌گراید و بافتی لنفی مانند پنیر پیدا می‌کند. در ایــن هنگام اســت کــه فرد بــه عفونت واژنی دچار شده اســت و لبه‌های واژن سرخ می‌شوند و شروع بــه سوزش می‌کند.

اگر زنان در ابتدای مواجهه بــا ایــن عفونت توجه لازم و کافی را داشته باشند می‌توانند بــا روش ساده زیر ایــن عفونت را درمان کنند. یک حبه سیر تازه بردارید و پوسته رویی آن‌را بگیرید و هنگام خواب؛ حبه سیر را در واژن قرار دهید. صبح وقتی بیدار می‌شوید سیر را در آورید و دور بی‌اندازید. سیر باعث می‌شود کــه ترشحات واژنی رقیق‌تر و آبکی‌تر شود. اغلب؛ انــجـام ایــن روش بــرای یک شب؛ کافی اســت و عفونت را کامل برطرف می‌کند ولــی گاهی بــایــد ایــن کار را یک شب دیگر هم تکرار کرد؛ تــا جایی‌که دیگر خارش و سوزش کاملا از بین می‌رود. دلیل این‌که ایــن روش درمانی در هنگام خواب انــجـام می‌گیرد ایــن اســت کــه بین واژن و دهان رابطه است. ایــن امر سبب می‌شود تــا بــا قرار گرفتن حبه سیر در واژن؛ مزه سیر در دهان جریان پیدا کند. بــرای بیشتر مردم؛ تحمل ایــن بوی تند بسیار سخت اســت بــه همین دلیل توصیه می‌شود کــه ایــن اقدام درمانی در هنگام خواب انــجـام گیرد.

اگر عفونت پیشروی کرده و ترشحات خیلی سفید باشند و لبه واژن سوزش داشته باشد؛ باز هم می‌توان از ایــن روش بــرای درمان عفونت استفاده کــرد ولــی بــایــد دوز مصرف سیر را بالا برد. بــا یک دستمال تمیز و خشک؛ ترشحات را پاک کنید. یک حبه سیر را بــه دونیم تقسیم کنید. هنگام خواب آن‌ها را در واژن قرار دهید و ایــن کار را چند شب تکرار کنید. اگــر بهبودی مشاهده نشد در آن‌صورت فرد بــایــد به‌جای استفاده از روش‌های سنتی بــه پزشک مراجعه کند. بــه خاطر داشته باشید کــه زنان نباید هنگام ابتلا بــه عفونت واژنی دوش بگیرند. مخمرها بــه آب علاقه دارند و آب باعث تسریع رشد و تکثیر آن‌ها می‌شود.

ایجاد هرگونه برش در حبه سیر؛ فعالیت و تاثیر آن را افزایش می‌دهد. بنابراین اگــر بدن در تماس بــا بخش داخلی سیر باشد همانند ایــن اســت کــه دوز مصرف سیر افزایش یافته است. دوز مصرفی سیر بسته بــه میزان عفونتف باری هرکس متفاوت اســت و بــایــد از کمترین میزان؛ یعنی حبه کامل؛ ســپــس حبه بــا چند برش جزئی و در نهایت حبه نصف شده استفاده کرد.

اگر میزان بالای سیر؛ یعنی حبه دو نیم شده؛ در واژن سالم وارد شود؛ باعث سوزش پوست می‌شود. امــا زمانی‌که فرد از عفونت واژینال رنج می‌برد؛ پوستش از همان ابتدا سوزش دارد و سیر بــا کشتن مخمرها باعث بهبود سوزش و عفونت می‌شود. ســپــس پوست مجددا خود را بازسازی و ترمیم می‌کند. شایان ذکر اســت کــه دامپزشک‌ها در طول سال‌های متمادی از سیر بــرای درمان عفونت چهارپایان بهره برده‌اند. خلاصه این‌که اگــر شرکت‌های داروسازی می‌توانستند حق امتیاز سیر را بدست آورند؛ آن‌را هــمــه جا تبلیغ می‌کردند و پول هنگفتی از تاثیرات شفابخش آن بدست می‌آوردند! در شرایط آزمایشگاهی بــه اثبات رسیده اســت کــه سیر خاصیت ضدمیکروبی (آنتی باکتریال) قوی دارد.

درمان عفونت واژن بــا عسل

یکی از مشکلات شایعی کــه مــمــکن اســت بــرای مادران باردار در طول دوران بارداری ایجاد شود؛ عفونت قارچی واژن می‌باشد. اگــر خانمی‌قبل از دوران بارداری بــه ایــن عفونت مبتلا شده باشد؛ مــمــکن اســت در طول دوران بارداری هم بــه آن مبتلا شود.

به زنان باردار توصیه می‌شود کــه علایم عفونت قارچی واژن را بشناسند و بــه محض مواجهه بــا آن؛ سریعا بــه پزشک متخصص زنان مراجعه کنند.

علایم عفونت قارچی واژن شامل موارد زیر می‌باشد :

۱- ترشحات واژن: یکی از شایع ترین علایم عفونت قارچی در طول دوران بارداری؛ ترشحات سفیدرنگی اســت کــه از ناحیه واژن خارج می‌شود. هم چنین مــمــکن اســت بــه رنگ سبز یــا زرد هم باشد. مقدار ایــن ترشحات می‌تواند زیاد یــا کم باشد.

۲- خارش و سوزش: ناحیه تناسلی ایــن بانوان معمولا متورم می‌باشد و در طول بارداری احساس خارش و سوزش در ایــن ناحیه دارند. سوزش ایــن ناحیه مــمــکن اســت شدید شــود و شدت سوزش در هنگام رابطه جنسی بــا همسر و ادرار کردن بسیار بدتر می‌شود.

۳- بوی واژن: موقع عفونت قارچی؛ بوی نامطبوعی ایجاد می‌شود. البته بوی نامطبوع واژن و یــا ترشحات واژن؛ در بیماری هایی نظیر واژینوباکتریال نــیــز دیده می‌شود. آزمایش ترشحات توسط پزشک متخصص؛ در تشخیص قطعی و دقیق بیماری بــه پزشک کمک می‌کند.

تذکر

ترشحات طبیعی واژن در زنان را نباید بــا عفونت قارچی اشتباه گرفت. ترشحات طبیعی شبیه ترشحات زنان قبل از قاعدگی می‌باشد. اگــر در مورد طبیعی یــا غیر طبیعی بودن ایــن ترشحات شک دارید؛ بــا پزشک خود مشورت نمایید.

اگرچه امکان درمان طبیعی عفونت قارچی واژن در دوران بارداری وجود دارد؛ امــا بــه دلیل اهمیت ایــن دوران بهتر اســت مادران مبتلا تحت نظر پزشک متخصص زنان بــه درمان ایــن بیماری بپردازند.

پیشگیری از عفونت قارچی واژن در دوران بارداری

۱- بانوان بــایــد بــه خشک و تمیز بودن واژن خود در تمام طول زندگی؛ بویژه در دوران بارداری توجه کافی داشته باشند.

۲- بــرای خشک کردن ناحیه واژن؛ از دستمال تمیز استفاده کنید و از جلو بــه عقب خشک کنید تــا میکروب های ناحیه عقب بــه جلو وارد نشوند.

۳- در دوران بارداری از لباس زیر نخی و شلوار گشاد استفاده کنید تــا هوا بــه خوبی در ایــن ناحیه جریان داشته باشد.

۴- مصرف یک لیوان ماست بــرای کاهش ابتلا بــه عفونت قارچی بسیار مناسب است.

اهمیت درمان عفونت قارچی حین بارداری

اگرچه امکان درمان طبیعی عفونت قارچی واژن در دوران بارداری وجود دارد؛ امــا بــه دلیل اهمیت ایــن دوران بهتر اســت مادران مبتلا تحت نظر پزشک متخصص زنان بــه درمان ایــن بیماری بپردازند و اگــر مایل باشند راه های طبیعی درمان را هم در منزل انــجـام دهند.

درمان عفونت قارچی واژن در بارداری بسیار مهم است؛ زیــرا سلامت جنین مطرح اســت و احتمال بــه دنیا آمدن نوزاد بیمار از مادر مبتلا بسیار بالاست. عفونت قارچی واژن در مادر؛ بــه صورت مشکلاتی در دهان و پوست نوزاد بروز می‌کند. بثورات پوستی در ایــن نوزادان بــه سختی درمان می‌شود.

برخی از راه‌های درمان عفونت قارچی

– خوردن ماست بــه ایــن دسته از بیماران توصیه می‌شود.

– همچنین می‌توانید در ناحیه واژن خود کمی ماست بمالید. ماست حاوی موادی اســت کــه عفونت های قارچی را از بین می‌برد. روزانه چند قاشق ماست بــه ایــن ناحیه بمالید و بگذارید تــا خشک شــود و ســپــس آن را بشویید و خشک کنید. ماست استفاده شده بــایــد از نوع ساده باشد و بــایــد از مصرف ماست بــا طعم های مختلف مثلا ماست موسیر و ماست بادنجان پرهیز کرد.

– مصرف چند حبه سیر و یــا قرص سیر بسیار مفید می‌باشد. سیر هم مانند ماست؛ عفونت های قارچی واژن را از بین می‌برد.

– خوردن زغال اخته و یــا آب قره قروت بــرای از بین بردن عفونت قارچی مناسب می‌باشد.

– مادران بارداری کــه بــه عفونت قارچی واژن مبتلا هستند؛ بــایــد مصرف موادغذایی شیرین و قند و شکر را کاهش دهند. مصرف قند و شیرینی ها؛ رشد قارچ ها را سریع تر و بیشتر می‌کند.

– استفاده از کرم های ضد قارچ بــا تجویز پزشک متخصص؛ بــرای از بین بردن عفونت قارچی مناسب است.

– چند قطره روغن درخت چای را در یک لیوان آب بریزید و ســپــس تامپون را بــه ایــن مواد آغشته کنید و وارد ناحیه واژن کنید. اگــر ایــن کار را چند روز و روزی سه مرتبه انــجـام دهید؛ عفونت قارچی از بین خواهد رفت.

– استفاده از سرکه سیب : ناحیه واژن را بــا سرکه سیب شست و شو دهید.

– استفاده از عسل : مقداری عسل ار بــه مدت ۱۵ تــا ۲۰ دقیقه بــه ناحیه واژن خود بمالید تــا علایم بیماری تسکین یابد. ســپــس عسل را پاک کنید و واژن را بــه خوبی بشویید.

چند تذکر مهم

– معمولا در دوران بارداری از داروهای خوراکی بــرای از بین بردن عفونت قارچی استفاده نمیشود؛ مگر در شرایط خاص کــه پزشک تجویز کند؛ زیــرا احتمال جذب و وارد شدن آن بــه بدن جنین و اثرات سوء آن بر جنین وجود دارد.

– حــتـی قبل از استعمال موضعی از مواد بالا مثل ماست و عسل و روغن درخت چای نــیــز بــا پزشک متخصص خود مشورت کنید تــا ضرری بــرای شما نداشته باشند.

– هنگام ابتلا بــه عفونت قارچی واژن و کمی پــس از بهبودی؛ نباید بــرای تمیز کردن واژن از دوش واژینال استفاده کنید؛ زیــرا استفاده از آن در دوران بارداری بسیار خطرناک است.

– هنگام ابتلا بــه عفونت قارچی واژن در بارداری از رابطه جنسی بــا همسر خود پرهیز کنید؛ زیــرا وضعیت بیماری‌تان را بدتر می‌کند.

– هنگام استفاده از تامپون در بارداری دقت کنید و از پزشک خود اجازه لازم را کسب کنید. در ماه های ابتدایی بارداری و در برخی زنان؛ استفاده نادرست از تامپون؛ مشکلاتی از جمله خونریزی را ایجاد می‌کند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “درمان عفونت واژن”

دیدگاه ها بسته شده اند.